Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Peer program

Principem peer (helper) programů je aktivní zapojení předem připravených, zdravě žijících vrstevníků (vybraných podle kritéria přirozené autority v kolektivu, např. pomocí sociometrické studie), kteří pozitivně a neformálně působí na formování postojů ostatních dětí. Význam anglického slova "peer" je ovšem širší - vrstevník je někdo, s nímž se cílová populace může ztotožnit. Svou roli přitom sehrává nejen věk (optimální jsou podle Nešpora aktivisté o jeden nebo o dva roky starší), ale např. ekonomická situace či souřadné sociokulturní postavení. Východiskem peer programů je tedy filosofie, že se jedinec ztotožní spíše s někým, kdo je mu bližší z hlediska sociálního zázemí, věku, role, zájmů a životní orientace, a který jej proto v jeho názorech a postojích má schopnost ovlivňovat. Vrstevnické skupiny podporují zdravé normy a způsoby chování a odmítají škodlivé návyky (peeři sami nesmějí mít potíže v chování a prospěchu), čímž vytvářejí pozitivní vzor pro ostatní a ovlivňují tak rizikové chování. V období dospívání pro jeho psychologické charakteristiky je peer pressure zvláště významný. Jedinci se totiž dostává nejen informací, ale nevědomky přebírá i postoje, hodnoty a způsoby chování. Jedním ze základních předpokladů je, že pokud se cílová populace s nositeli preventivního programu skutečně identifikuje, poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní také v budoucnu.

peer program

Peer program ve školním roce 2018/2019

V tomto školním roce opět ve škole působila skupina peer programu, jejímž cílem je pozitivně působit na své vrstevníky, spolužáky, a ukazovat jim vhodný model chování v rizikových situacích, které je mohou v jejich životech potkat, a to nejen v prostředí školy, ale i za hranicemi školních lavic. Na začátku naší práce jsme se museli vypořádat s řídnoucími řadami našich členů, právě proto jsme přizvali další žáky, kteří projevili zájem působit na své spolužáky.

Jednotliví členové peer programu získali a prohloubili si informace z oblasti prevence rizikového chování. Dochází k rozvíjení jejich komunikačních dovedností a k upevňování negativních postojů vůči rizikovému chování. Tyto své postoje dále propagují mezi svými spolužáky a v duchu peer programu jim předkládají vzor zdravého životního stylu.

Peeristé zpracovali 4 různá témata, Rizikové chování – obecně, Kouření, Nástrahy internetu, Kodex slušňáka. Ve školním roce navštívili své spolužáky z prvního stupně, kde se hlavním tématem stalo kouření a nástrahy internetu. Peeristé se kromě svého programu také účastní příprav a realizace projektových dnů, které mají zaměření na prevenci rizikového chování.

peer program

Peer program ve školním roce 2015/2016

Po krátké odmlce se peeristé vracejí v plné síle a s novými nápady. Tak jako v předchozích letech by rádi pozitivně působili na své spolužáky, stali se pro ně vzorem a napomohli při formování jejich postojů a názorů. Původní složení peeristů omladili nově příchozí žáci šestých ročníků, kteří projevili zájem být součástí našeho programu. Po předchozích tématech se peeristé rozhodli věnovat se programu "Slušňák", který má vést žáky ke správnému chování ve škole nejen k dospělým, ale i spolužákům a napomoci jim při vytváření zásad etikety v prostorách školy a i v běžném životě. Peeristé pilně pracují na zpracování této problematiky, aby v závěru školního roku mohli zavítat do tříd prvního stupně, kde sůj program představí svým spolužákům.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ONLINE ZÁPIS 2024/2025

Banner zápis online

ZÁPIS BUDE SPUŠTĚN 3. 4. 2024

Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty

Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty

Více zde

Publicita projektů

Publicita projektů

Projekt: Společnou cestou

Operační program

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Next Generation EU

Next Generation EU

Podrobnosti

Evropský fond

Infrastruktura ZŠ ChomutovInfrastruktura ZŠ Chomutov

Harmonie

Harmonie - podpora společného vzdělávání

Harmonie - podpora společného vzdělávání

Sponzoři a partneři