^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Ostatní funkce a správa školního majetku

ŘEDITELKA ŠKOLY: Ing Vladimíra Nováková

ZÁSTUPKYNĚ PRO 1. STUPEŇ: Mgr. Alena Nazarčíková

ZÁSTUPCE PRO 2. STUPEŇ: Mgr. Josef Karhan

VÝCHOVNÁ PORADCE: Mgr. Hana Krákorová

KARIÉROVÝ PORADCE: Mgr. Jiří Sajner

METODIK PREVENCE 1.STUPEŇ: Mgr. Michaela Martínková

METODIK PREVENCE 2. STUPEŇ: Mgr. Pavlína Jakabová

VEDOUCÍ PEER PROGRAMU: Mgr. Tomáš Polcar

METODIK ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY: Mgr. Pavlína Jakabová

KOORDINÁTOR ICT: Mgr. Dagmar Sochorová

KOORDINÁTOR ŠVP: Mgr. Lenka Linhartová

EKONOMKA ŠKOLY: Michaela Adamová

PERSONALISTKA: Jana Malcovská

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE: Věra Buchtová

SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ: Martin Sokol

ŠKOLNÍK: Karel Franěk

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Jitka Landsmanová

 

UČITELÉ 1. STUPEŇ:

TŘÍDY TŘÍDNÍ UČITEL
I. A Mgr. Veronika Urbanová
I. B Mgr. Marcela Bartošová
I. C Mgr. Michaela Martínková
II. A Mgr. Jiřina Iglerová
II. B Mgr. Ilona Křížová
II. C Mgr. Lenka Linhartová
III. A Mgr. Iveta Matošková
III. B Mgr. Veronika Šourková
III. C Michaela Šachová
IV. A Mgr. Ivana Kopecká
IV. B Mgr. Miroslava Hüblová
IV. C Mgr. Martina Soukupová
V. A Mgr. Zdeňka Kořínková
V. B Mgr. Angela Doubravová
V. C Mgr. Jana Šlaufová

UČITELÉ 2. STUPEŇ:

TŘÍDY TŘÍDNÍ UČITELÉ
VI. A Mgr. Dana Wachtfeidlová Fisková
VI. B Mgr. Jaromír Hokr
VI. C Mgr. Martina Jirková
VII. A Mgr. Jana Vildová
VII. B Mgr. Tomáš Polcar
VII. C Mgr. Jaroslava Čihařová
VIII. A Mgr. Pavlína Jakabová
VIII. B Mgr. Jana Olišarová
VIII. C Mgr. Michaela Šorsáková
IX. A Mgr. Michaela Jarešová
IX. B Mgr. Jana Saloňová
IX. C Mgr. Dagmar Sochorová

 

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ:

Ing. Jiří Hercík, Mgr. Jiří Sajner, Mgr. Anzhelina Mostova, Mgr. Petra Fiala, Soňa Axmanová, Bc. Terezie Repiská, Mgr. Simona Fottrová, Mgr. Hana Krákorová

ASISTENTKY PEDAGOGA:

Vlasta Polcarová, Romana Kučerová, Gabriela Komárová, Jana Flemingová, Miroslava Doubková, Marie Chlupová, Věra Legatová, Naděžda Mikešová, Jitka Heclová

ŠKOLNÍ ASISTENTKA:

Katrin Holečková

VYCHOVATELKY:

Bc. Kamila Lísová (vedoucí školní družiny), Pavlína berešová, DiS., Ilona Guskeová, Gabriela Chlustinová, Petra Hejtmánková

 

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů