^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Ostatní funkce a správa školního majetku

 

VP - funkce rozdělena:

        výchovné poradenství

        žáci s SVPU a CH, integrovaní

        volba povolání

Olga Hrudková

Karolina Homolová

Jiří Sajner

školní metodik primární prevence Markéta Gärtnerová
metodik environmentální výchovy Pavlína Jakabová 
koordinátor ICT Dagmar Sochorová
správce sítě Michal Pöpprle
kabinet a učebna HV I. st. Ivana Kopecká
kabinet pomůcek I. st. (3. - 5. ročník) Miroslava Hüblová
kabinet AJ I. + II. st. Alena Šustrová
kabinet TV I. st. Petra Kulianu
kabinet PČ I. st. Jana Šťastná
kabinet pomůcek I. st. (1. - 2. ročník) Věra Krobová
kabinet PČ II. st. - dílny Jiří Sajner
kabinet D + VKO II. st. Petra Niederová
kabinet VV II. st., keramická dílna Dagmar Skálová
kabinet didaktické techniky, VT 1. p. Jana Olišarová
VT 1. p. Dana Reinerová
kabinet M II. st., VT 2. p. Dagmar Sochorová
kabinet ČJ II. st., žákovská knihovna Jana Saloňová
kabinet HV II. st. Petra Fiala
kabinet PŘ + PČ - pozemky, skleník Pavlína Jakabová
kabinet Z II. st. Markéta Gärtnerová
kabinet F II. st. Olga Hrudková
kabinet CH Pavlína Jakabová
kabinet TV II. st. + tělocvičny Jaroslava Čihařová
kabinet pomůcek ŠD Andrea Zaťková
sklad potravin Václava Bublová
přístroje a pomůcky k údržbě Vlastimil Peřina

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci