^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Informace školní družiny

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

1. oddělení: třída 1.A, 1.B – Gabriela Chlustinová

2. oddělení: třída 1.C, 4.A, C – Pavlína Berešová, DiS

3. oddělení: třída 2.A, 2.B, 4.B – Ilona Guskeová

4. oddělení: třída 2.C, 3.B – Bc. Kamila Lísová

5. oddělení: třída 3.A, 3.C – Petra Hejtmánková

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

05.30 - 07.40 hod. - ranní družina (v přízemí u šaten školní družiny)

11.40 - 16.00 hod. - odpolední družina – výchovně - vzdělávací činnost (v jednotlivých odděleních)

16.00 - 17.00 hod. - "konečná" - rekreační činnost (v přízemí u šaten školní družiny)

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PONDĚLÍ

Výtvarný a rukodělný kroužek „Barevná paleta“ – p. Lísová

Sportovní kroužek „Fair play“ – p. Berešová

STŘEDA

Výtvarný kroužek „Pastelka“ – p. Guskeová

Kroužek vaření „Malí kuchtíci“ – p. Hejtmánková

ČTVRTEK

Keramický kroužek „Šikovné ruce“ – p. Chlustinová

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů