^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Fotogalerie školní družiny

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

31.10.2022 - BESEDA S KNIHOVNICÍ "VÍM x NEVÍM"

V pondělí 31.10. přijala pozvání do naší školní družiny paní Pokorná z chomutovské knihovny.

Beseda byla zaměřena na "VÍM x NEVÍM", paní Pokorná dětem vysvětlila, co je to encyklopedie a jelikož byl Halloween, tak jsme nakonec debatovali i o tom, co je to vlastně strach. Dále děti  seznámila s novými knižními tituly, které jim přinesla k zapůjčení. Za odměnu si děti vyrobily barevné pavouky z chlupatých drátků. Beseda se všem moc líbila a děkujeme paní Pokorné za příjemnou návštěvu. 

26.10.2022 - VÝSTAVA "LEPORELO" V KINĚ SVĚT

Jako každý rok se naše školní družina připojila k akci chomutovských školních družin a vystavujeme práce našich dětí v kině Svět. 

Tentokrát bylo tématem výtvarných prací "Leporelo a komiks" a výtvory všech dětí jsou moc povedené a určitě stojí za zhlédnutí.

5.10.2022 - FESŤÁČEK

I školní družina se zapojila do školního projektu Fesťáček. Dopoledne paní vychovatelky strávily s předškolními dětmi z přilehlých školek a připravily pro ně sportovní disciplíny, jako například skákání v pytli, chůze na chůdách, hod na cíl a podobně.

Odpoledne potom společně se svými družinovými dětmi podpořily učinkující žáky a omrkly výtvarné dílny, které měly připravené paní asistentky. Počasí nám přálo, občerstvení připravené paní kuchařkami bylo výborné, takže to byla moc hezká a povedená akce. 

22.9.2022 - LESOPARK

Krásný den babího léta jsme využili k procházce do Lesoparku. Jako pokaždé jsme se potěšili s koníky, tuleni, medvědy, opicemi, kozami a dalšími zvířátky. Potom si děti nakoupily dobrůtky a suvenýry a jako vždy jsme pěkné odpoledne zakončily na dětském hřišti.

Počasí  nám přálo, sluníčko nás hřálo, byl to krásný den....

16.9.2022 - "CVIČÁK" BŘEZENECKÁ

První společnou akcí školní družiny v novém školním roce byla návštěva cvičáku na Březenecké.

Po přivítání a pomazlení se s pejsky děti shlédly ukázky z výcviku a pejsci jim předvedli své dovednosti a svou poslušnost. Na oplátku jsme majitelům pejsků přinesli spoustu dobrůtek, aby mohli své psí kamarády náležitě odměnit. 

Jako pokaždé jsme odcházeli domů plní zážitků a určitě se zase někdy vrátíme.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

6.6.2022 - PÍSAŘSKÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ

V týdnu od 6.6. pořádala chomutovská knihovna projekt Města čtou, což je iniciativa několika severočeských měst. Jelikož jako jediná chomutovská školní družina spolupracujeme celý školní rok s knihovnou, byli jsme k tomuto projektu rovněž přizváni.

Děti si nejprve poslechly krátké vyprávění o historii založení města Chomutova a seznámily se se starověkým písemnictvím. Potom si ověřily svoje znalosti při vědomostním testu a také si samy zkusily psát brkem a inkoustem. Vyrobily si dekret, na který dostaly pečeť. Na závěr si vyplnily pracovní list a seznámily se s druhy písma, kterými se psalo dříve.

Akce se velice povedla a jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit.

1.6.2022 - DEN DĚTÍ NA "ESOZU"

Svátek všech dětí si děti z naší školní družiny oslavily v areálu učiliště ESOZ, kde si pro ně žáci učiliště připravili dětský den. Děti plnily úkoly na 5 stanovištích, kde si vyzkoušely hod na cíl, střelbu ze vzduchovky, skákání v pytli, střelbu na bránu i zdravovědu. Součástí byla i jedna dílnička, kde si děti vyrobily ovečku. Kdo splnil všechny úkoly, dostal spoustu krásných odměn.

Potom následovalo opékání buřtů a úplně na závěr si děti zařádily v kopci pěny, kterou jim tam hasiči nastříkali. Děti si celé odpoledne náramně užily a jako poděkování předaly žákům učiliště obrázky a dárky, které jim v družině samy vyrobily. Společně jsme se domluvily, že v dalších letech budeme v této tradici určitě pokračovat.

20.5.2022 - ZÁBAVNÍ ODPOLEDNE V LESOPARKU

Využili jsme hezkého počasí a šli jsme si užít hezké odpoledne do lesoparku. Pozorovali jsme tuleně, velbloudy, bůvoly, soby i dravce. Cestou jsme zašli i na statek. Nakoupili jsme si v obchůdku suvenýry a nakonec jsme využili herní prvky na dětském hřišti. Procházku jsme si moc užili, domů jsme došli unavení, ale spokojení.

13.5.2022 - HRÁTKY V KNIHOVNĚ

V pátek 13. jsme se rozhodli, že si navzdory všem pověrám užijeme pohodový den a vydali jsme se do herny v chomutovské knihovně. Nejprve jsme navštívili dopravní hřiště a zařádili si na koloběžkách, potom jsme vyzkoušeli všechny prolézačky v herně a nakonec jsme se šli před cestou domů trochu zklidnit do dětského oddělení, kde si některé děti vypůjčily knížky domů. Užili jsme si fajn odpoledne...

26.4.2022 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "NA ČERVENOU STÁT!"

Po dlouhých třech letech k nám opět mohlo zavítat divadlo Šimona Pečenky, tentokrát s interaktivním představením s dopravní tématikou s názvem Na červenou stát!  Zábavnou formou si děti zopakovaly dopravní předpisy - jak se obléknout na silnici, jak si správně vybavit své kolo, jak bezpečně přecházet silnici a podobně. Stejně jako minule byly děti po celou dobu aktivně zapojeny do příběhu. Představení se nám všem moc líbilo a už teď se těšíme na příští setkání.

22.4.2022 - EKO TÝDEN V DRUŽINĚ

I naše družinka se připojila k celoškolnímu projektu Eko - týden. Všechna oddělení se zapojila do úklidu okolí školy a děti posbíraly opravdu veliké množství různých odpadků.Letos jsme měli dokonce asistenci městské policie, jelikož děti našly použitou injekční stříkačku a městští strážníci dětem ukázali, jak správně a bezpečně takový odpad zlikvidovat. 

K projektu jsme se připojili i výtvarným ztvárněním v podobě nástěnné koláže s názvem Den Země.

12.4.2022 - BOWLING VE STRIKELANDU

Úterý před velikonočními prázdninami si děti z družinky zpříjemnily bowlingem ve Strikelandu. Utvořilo se celkem 5 týmů, z toho 3 týmy byli prvňáčci a 2 týmy tvořili čtvrťáci.

Přestože některé děti hrály bowling úplně poprvé, všichni se do hry pustily s velkým nasazením a z každé shozené kuželky měly obrovskou radost. Nakonec vůbec nešlo o výsledky, ale o to, že si děti hru užily a už teď víme, že se na bowling brzy vrátíme.

Děkujeme panu Telenskému za profesionální zachycení sportovních výkonů dětí.

8.4.2022 - LEZECKÁ STĚNA A TĚLOCVIK JINAK

V pátek 8. 4. se III. oddělení školní družiny vydalo za netradičním sportem do lezecké arény v Ervěnicích. Dozvěděli jsme se něco málo ze základů lezení a po krátkém rozcvičení děti mohly na boulerové stěny, kde mohly soutěžit, kdo má silnější paže a kdo kam vyleze. Na laně děti lezly po nejjednodušších cestách, které aréna nabízí. To vše pod vedením zkušených instruktorů, kteří se nám věnovali po celou dobu návštěvy. Velká pochvala patří všem, neboť překonali sami sebe. Čas na stěnách utekl jako voda a už nyní se těšíme na další návštěvu. Také moc děkujeme za doprovod paní Currat.

6.4.2022 - ŽÍŽALY Z DOMEČKU

Ve dnech 2. 3. a 23.3. navštívily děti z naší družiny nedalekou keramickou dílnu v Domečku. Pod vedením paní Květy si děti vymodelovaly žížaly a druhou návštěvu jim glazurou nanesly krásné jarní barvičky. Výrobky se povedly opravdu všem. Všichni se těšíme na další návštěvu.

 25.3.2022 - KOUZELNÍK RENO

Po dlouhém plánování nás konečně mohl navštívit kouzelník Reno, který se zaměřuje výhradně na zábavnou show pro děti. Jeho prioritou je především děti pobavit a rozesmát, což se myslím povedlo, protože vystoupení je z 90% interaktivní a děti byly po celou dobu součástí jeho show. Zlatým hřebem bylo kouzlo s využitím živého králíčka, kterého si děti mohly na závěr pohladit a pomazlit.

Vystoupení bylo moc pěkné a určitě nebylo poslední.

18.3.2022 - KARNEVAL

Ve čtvrtek po vyučování se ve školní tělocvičně konal maškarní karneval v režii vychovatelek ŠD. Masky si nejprve společně zatančily a poté se po jednotlivých třídách všem představily. Následovalo soutěžení masek. Na konci karnevalového reje všechny čekala sladká odměna. Všichni si karnevalové veselí moc užili. 

3.1.2022 - VÝSTAVA "ZIMA" 

Naše školní družina využila nabídku chomutovské knihovny k uspořádání samostatné zimní výstavy ve druhém patře knihovny u dětského oddělení. Vystaveny jsou zde jako vždy pouze dětské práce a výstava bude k vidění po celý měsíc leden. Určitě stojí za shlédnutí a proto vás tímto srdečně zveme. 

22.12.2021 - VÁNOČNÍ PRSKÁNÍ V ATRIU

Poslední školní den v roce 2021 jsme si s dětmi uspořádali v atriu školy setkání, při kterém jsme si společně zazpívali nejznámější koledy a k veliké radosti dětí jsme si zaprskali prskavkami. Děti si pověsily na stromeček svá přání pro Ježíška, tak věříme, že se alespoň některá přání dětem splnila.

21.12.2021 - VÁNOČNÍ BESÍDKA

Jako každý rok jsme si adventní čas zpříjemnili vánočními besídkami. Stejně jako v předešlých letech navštívil všechna oddělení Ježíšek a přinesl našim hodným dětem spoustu krásných dárků. Děti přinesly od maminek a babiček napečené cukrovíčko a paní vychovatelky jim připravily další občerstvení. Na všechny z nás dýchla vánoční pohoda a naladilo nás to na vánoční prázdniny.

17.12.2021 - PSÍ ÚTULEK

V rámci projektu Dobrý skutek se vydalo 4. a 5. oddělení do psího útulku v Chomutově. Děti nesly pejskům různé pamlsky, granule, konzervy a jiné dobrůtky, aby jim alespoň trochu zpříjemnily jejich nelehký osud.

Dále jim nasbíraly deky a různé psí hračky. Poděkování patří rodičům a dětem, kteří nakoupily dárky pro pejsky, panu Zaťkovi, který nás do útulku odvezl, a paní Tučkové, která všechny dárky do útulku odvezla.

16.12.2021 - VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ V KNIHOVNĚ

I v prosinci jsme využili nabídku k návštěvě chomutovské knihovny, tentokrát to však byla pobočka na Březenecké. Pracovnice knihovny vyzkoušela děti ze znalostí týkajících se vánočních tradic a byla moc překvapená, kolik toho děti o adventní tématice věděly. Potom si děti samy vybraly knížky, udělaly si pohodlíčko a začetly se do vybraných titulů. Nakonec stihly i nakreslit obrázky na místní nástěnku.

Návštěva se dětem moc líbila a určitě jí brzy zopakujeme.

14.12.2021 - KALENDÁŘ CHOMUTOVSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN

K naší veliké radosti se nám podařilo uskutečnit další společný projekt všech chomutovských školních družin a vytvořili jsme společně kalendář dětských výtvarných prací pro rok 2022.

Naše družinka má v kalendáři hned dvě zastoupení, a to měsíc březen a prosinec. Děti si mohly kalendáře zakoupit a třeba ho někomu dadrovat jako pěkný vánoční dárek. 

13.12. 2021 - Dobrý skutek

V rámci prosincového projektu "DOBRÝ SKUTEK" někteří zaměstnanci a žáci školy vytvořili dárkové balíčky pro děti z dětského domova. Dárečky byly předány do dětského domova ve Vysoké Peci. Jménem dětí z dětského domova všem darujícím děkují zaměstnankyně dětského domova. 

1.11.2021 - VÝSTAVA PODZIMNÍCH A ZIMNÍCH PRACÍ V KNIHOVNĚ

V úterý 2.11. začíná ve 2. patře chomutovské knihovny společná výstava všech chomutovských školních družin, na kterou bychom Vás tímto rádi pozvali. Jsou zde vystavené výtvarné práce našich dětí s podzimní i zimní tématikou.Jednotlivé výstavní panely schválně nejsou označeny konkrétními názvy škol, takže děti můžou při návštěvě hledat své vlastní výtvory a hádat, který panel asi patří naší družině.

Taková spousta krásných obrázků na jednom místě určitě stojí za zhlédnutí a vy máte možnost navštívit výstavu po celý měsíc listopad.

26.10.2021 - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V pátek jsme navštívili chomutovskou knihovnu, kam jsme zašli vrátit zapůjčené knížky, které jsme měli celý měsíc k dispozici ve školní družině. 

Tentokrát si na družinovou průkazku mohlo každé dítě vybrat knížku dle svého přání a zájmu. Zpestřením byl pobyt v herně a možnost zahrát si stolní a deskové hry, které ještě třeba děti neznaly.

Návštěva knihovny se nám všem moc líbila, paní knihovnice děti pochválily a my už se dneska těšíme na příští setkání.

20.10.2021 - KUCHAŘINKY V AKCI

Již po třetí jsme se s dětmi sešly na kroužku vaření. Tentokrát si vyzkoušely přípravu bramboráků. Škrábání brambor se děvčata naučila na jedničku s hvězdičkou a výsledek jejich práce chutnal skvěle.

13.10.2021 - HOĎ SE DO GALA!

Jak možná někteří z vás vědí, 13. října je mezinárodní Suit up day. I naše družinka se připojila k oslavě tohoto dne a své odpolední činnosti zaměřila na zásady slušného chování a etiketu. Děti si vyzkoušely spoustu modelových situací z každodenního života, ve kterých se procvičily v pravidlech slušného chování a nakonec nechybělo ani vyzvání k tanci.

Děti si po celé odpoledne užily spoustu legrace a už teď se těší na příští projekty.

8.10.2021 - KERAMIKA V DOMEČKU

Po dlouhé době jsme mohli opět navázat na naší spolupráci s chomutovským Domečkem a navštívili jsme s dětmi jejich keramickou dílnu. Děti si vyrobily krásné ježečky, které slouží jako stojánky na tužky. Všem dětem se výrobky moc povedly a měly ze své práce velikou radost.

23.9.2021 - BESEDA O KNIŽNÍCH NOVINKÁCH

Ve čtvrtek 23.9. přijala pozvání do naší školní družiny paní Pokorná z chomutovské knihovny. Seznámila děti s pravidly přihlašování do knihovny a s výpůjčnÍm řádem a odpověděla dětem na všechny jejich všetečné otázky. Dále děti seznámila s novými knižními tituly, které jim přinesla k zapůjčení. Děti mají tedy možnost se s knihami podrobně seznámit a se všemi 45 tituly po celý měsíc pracovat.

Byl to začátek naší vzájemné spolupráce, na kterou se společně moc těšíme, a již v říjnu jim návštěvu v knihovně rádi oplatíme.

15.9.2021 - VÝSTAVA "POHÁDKA" V KINĚ SVĚT

Vzhledem k tomu, že nám epidemiologická situace neumožnila loňské pořádání výstavy Pohádka v chomutovském kině Svět, jsme moc rádi, že se nám to podařilo alespoň na začátku nového školního roku.

Vystaveny jsou zde obrázky dětí ze všech chomutovských školních družin a výstava bude k zhlédnutí po celý říjen.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1.6.2021 - DEN DĚTÍ

U příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí jsme dětem společně s mladými praktikantkami připravily zábavné soutěžní odpoledne.

Na školním hřišti si děti vyzkoušely netradiční disciplíny a soutěže, které pro ně děvčata připravila.

Děti si vysoutěžily diplomy a sladkou odměnu v podobě bonbónků.

Mladým praktikantkám děkujeme za perfektní přípravu, nejlepší odměnou jim za to byly úsměvy na dětských tvářích.

 

24.5.2021 - PROJEKTOVÝ DEN "STROM POHÁDEK"

Pro žáky druhých tříd jsme ve spolupráci s chomutovskou knihovnou uspořádali projektový den Strom pohádek, který se uskutečnil v rámci Výzvy Šablony II.

Děti se zábavnou formou seznámily s novými literárními pojmy a připomněly si typické znaky pohádek.

Později se k nám připojila paní Pokorná z oddělení dětské literatury v chomutovské knihovně, a zahrála si s dětmi hru Převyprávěný příběh, při které děti pochopily podstatu lidové slovesnosti. Potom děti seznámila s přinesenými knihami a přečetla jim úryvek z knihy První strom pohádek z celého světa. Děti si poté vybraly samy každý jednu knihu a věnovaly se samostatné četbě.

V další části vyplnily pohádkový kvíz.

Celý projektový den děti zakončily výtvarným ztvárněním stromu pohádek. 

Jelikož celý den probíhal zábavnou a hravou formou, byly děti po celou dobu velice aktivní a při všech činnostech nadšeně spolupracovaly.

Určitě to nebyl poslední počin, který jsme zrealizovali společně s chomutovskou knihovnou a už teď se těšíme na další smysluplnou spolupráci.

 

21.5.2021 - ZOOPARK JEŠTĚ JEDNOU

Po dlouhé a nechtěné pauze se do lesoparku za zvířátkama vydali i naši druháčci se čtvrťákama.

Počasí bylo fajn a děti si báječně užily páteční odpoledne.

11.5.2021 - ZOOPARK

Poprvé v tomto roce jsme mohli s družinkou navštívit náš lesopark. Pozdravili jsme se se zvířátky, nakoupili si nanuky a jiné dobroty a navštívili jsme krámek se suvenýry. Nakonec zbyl ještě čas na hraní na místním hřišti. Počasí nám víc než přálo a vycházka se nám moc líbila. Pevně věříme, že jí do konce školního roku ještě zopakujeme.

29.4.2021 - DEN ZEMĚ

Každoročně si 22. dubna připomínáme celosvětovou událost Den Země, která je zaměřena na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970 a v současnosti probíhá ve více než 193 zemích světa. Česká republika se k oslavám přidala v roce 1990. A protože jsme chtěli i my s dětmi přiložit ruku k dílu, posbírali jsme odpadky v okolí školy a v přilehlém okolí. Za necelou hodinu jsme nasbírali několik pytlů odpadků, které jsme následně roztřídili do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Děti dostaly za odvedenou práci sladkou odměnu.

DRUŽINKA ON-LINE

V březnu jsme pro naše družinové děti spustili on-line zájmové vzdělávání, a to každý všední den od 14 do 15 hodin. V tomto předvelikonočním období jsme si vyprávěli o zvycích a tradicích, tvořili jsme společně velikonoční dekorace a malovali obrázky. Naučili jsme se básničky, zkusili jsme i on-line čtenářskou lekci. Připravujeme pro děti  hádanky, kvízy, osmisměrky, pexesa, hudebně-pohybové hry, rozcvičky a spoustu dalších aktivit. On-line družinka se líbí nejen nám a dětem, ale kladný ohlas přichází i od rodičů, kteří si v této složité době mohou alespoň hodinu denně oddechnout a přenechat své ratolesti nám. Přesto se už všichni moc těšíme, až se zase sejdeme v naší družince naživo.

12.3.2021 - PROJEKTOVÝ DEN "S KOMENSKÝM DO KOMIKSU"

Žáci třetích tříd se zúčastnili on-line projektového dne S Komenským do komiksu, který se uskutečnil v rámci Výzvy Šablony II.

V první části projektu se děti seznámily s pojmem komiks, společně s paní vychovatelkou si prohlédly ukázky dětských komiksů a poté si zkusily samy komiks nakreslit.

Ve druhé části se k nám připojila paní Skoczylasová z chomutovské knihovny, která děti seznámila s knižními novinkami a přečetla dětem úryvek z knihy Komenský v komiksu.

V poslední části projektového dne děti shlédly krátký film z cyklu Dějiny udatného českého národa, epizodu o J.A. Komenském.

Samostatně potom vypracovaly pracovní list o J.A. Komenském.

Projektový den se dětem velice líbil, dozvěděly se něco nového a výsledné práce dětí byly velice zdařilé.

 

21.2.2021 - TULIPÁNOVÝ MĚSÍC PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Naše školní družina se letos poprvé zapojila do charitativního projektu sdružení Amelie, které nabízí psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné pacienty a jejich blízké.

Projekt se jmenuje Tulipánový měsíc a jako každý rok vychází na měsíc březen.

Obrázky našich dětí budou zdobit chodby a pokoje onkologických oddělení všech pražských nemocnic.

Doufáme, že naše obrázky přinesou alespoň trochu radosti a naděje onkologicky nemocným pacientům.

Určitě se k této bohulibé akci připojíme i v následujících letech.

7.1.2021 - PRVNÍ LETOŠNÍ "BOBOVAČKA"

První letošní sněhová nadílka potěšila nejen děti ze školní družiny, ale i některé paní vychovatelky...

Užily si sněhových radovánek při bobování, stavění sněhuláků nebo tvoření andělů.

6.1.2021 - TŘI KRÁLOVÉ

I do naší družinky dorazili Tři králové....

20.12.2020 - PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Vychovatelky školní družiny přejí všem dětem i rodičům pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, klidu a radosti.

18.12.2020 - VÁNOČNÍ BESÍDKY

Jako každý rok navštívil všechna oddělení školní družiny Ježíšek a přinesl dětem pod stromeček spoustu krásných dárků.

Děti snědly všechno cukroví, které jim maminky napekly, zaprskaly si s prskavkami a poslechly si tradiční vánoční koledy.

Vzájemně jsme si s dětmi popřály veselé Vánoce a bohatého Ježíška.

16.12.2020 - VÁNOČNÍ PROCHÁZKA

Děti ze školní družiny se vydaly do města nasát vánoční atmosféru.

Na vánočních trzích na náměstí děti navštívily Ježíškovu poštu a nakoupily jmelíčko maminkám a babičkám pro radost.

15.12.2020 - PRVNÍ SNĚHOVÁ NADÍLKA

První sněhovou nadílku si děti ze ŠD náramně užily. 

Soutěž o největší sněhovou kouli vyhrála Arynka. Stavba sněhuláků děti moc bavila.

Už teď se těšíme na další sněhovou nadílku.

9.10.2020 - VYCHÁZKA K LESOPARKU

I když nám situace zrovna nepřála, stejně jsme si páteční odpoledne zpříjemnili procházkou ke Skanzenu a k Praturovi podívat se na zvířátka.

Lesopark byl sice zavřený, my jsme si ale nenechali zkazit náladu a strávili jsme příjemné odpoledne.

9.10.2020 - VÝPRAVA DO PŘÍRODY

Ačkoliv jsme měli v plánu výlet do lesoparku, zavřeli nám ho přímo před nosem.

Ale i tak jsme na výlet vyrazili. Výprava do přírody se nám povedla na 1*, nachodili jsme 7 km, viděli celkem 11 druhů

zvířátek od housenek po koníky. Za ušlé kilometry byla odměnou zastávka na limonádu. Páteční odpoledne se prvňáčkům moc líbilo.

8.10.2020 - LESOPARK

Ve čtvrtek jsme s dětmi využili poslední možnost navštívit chomutovský zoopark před jeho uzavřením.

Počasí nám přálo a tak jsme si dosyta užili zvířátek, nakupování suvenýrů i občerstvení a dovádění na dětském hřišti.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

14.2.2020 - KARNEVAL

V rámci masopustního veselí jsme v pátek 14. února uspořádali pro děti ze školní družiny karneval.

Pomoc nám s tím přijeli kluci z FAST Agency a akce to byla opravdu vydařená. Děti v maskách čarodějů, princezen, víl, Spidermanů, rytířů, mušketýrů, kostlivců, hokejistů, pirátů, zvířátek a mnoha dalších zpívaly, tancovaly, soutěžily i mlsaly... Zkrátka, masopustní veselí jaksepatří...

Všichni jsme si to náramně užili a za to patří klukům z FAST Agency veliké poděkování...

20.12.2019 - ADVENTNÍ ČAS

Adventní čas je tím nejkrásnějším obdobím v roce a jako každý rok se děti v naší družině rozhodně nenudily.

Se svými vychovatelkami vyráběly drobné dárky, dekorace a přání pro rodiče, prarodiče i sourozence, 

Jako každý rok navštívily adventní trhy na náměstí, některá oddělení navštívila výstavu retro hraček v muzeu a všechna oddělení si užila vánoční besídku.

Zazpívaly si koledy, snědly nachystané cukroví a čekaly na příchod Ježíška. Ten nakonec opravdu přišel a do všech oddělení přinesl dětem spoustu krásných dárků a radosti....

Do nového roku přejeme všem dětem i jejich rodičům zdraví, štěstí a pohodu...

18.12.2019 - JUMPÉNA V MOSTĚ

Konec roku jsme dětem zpestřili návštěvou zcela nové Jump arény v Mostě.

Aréna je největším a nejmodernějším trampolínovým centrem v Severních Čechách.

Děti si pod vedením zkušených trenérů užily postupně všechny atrakce: nafukovací gymnastickou žíněnku, skluzavky, olympijské trampolíny, molitanovou jámu, Ninja dráhu, saltovou dráhu, zahrály si vybíjenou, košíkovou i klecovou hru, zkrátka se za dvě hodiny pořádně vyřádily.

V Jump aréně se nám všem moc líbilo a už při odjezdu se děti ptaly, kdy se zase do Mostu vrátíme....A my se určitě vrátíme....

8.12.2019 - ČIPERKOVÉ PŘIJELI DO CHOMUTOVA

Nejpopulárnější dětská kapela přijela na 2. adventní neděli do Městské sportovní haly v Chomutově a děti z naší školní družiny byly u toho!

Společně si zazpívaly oblíbené písničky, zatančily si a zkrátka si ten předvánoční čas pořádně užily... 

Vystoupení bylo moc pěkné a my se budeme těšit na nějaké další....

6.12.2019 - VÁNOČNÍ TRHY A RETROHRÁTKY V MUZEU

Děti ze školní družiny se vydaly do města nasát vánoční atmosféru na adventních trzích.

Na chomutovské radnici si prohlédly výstavu starých hraček a s některými si i pohrály. Paní průvodkyně jim povyprávěla trochu historie a zajímavosti o budově radnice. Třešničkou na dortu byl pohyblivý betlém od p. Fialy se 444 figurkami.

Závěr našeho výletu jsme strávili na trzích, děti nakoupily drobné dárky pro jejich blízké a nezapomněly ani na něco dobrého na zub.

Za celou naší školní družinu přejeme Vám všem krásný adventní čas a pohodu a zdraví do roku 2020.

27.11.2019 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "BUDULÍNEK MANDELINKA"

V pátek 21.11. nás navštívil divadelní spolek Šimona Pečenky a přivezl nám představení Budulínek mandelinka, které je volně na motivy Josefa Lady a netradiční formou ukazuje dětem, kam až může zajít neposlušnost.

Představení bylo velice vtipné, děti se moc nasmály a všichni se už teď těšíme na další představení.

27.11.2019 - ČTENÁŘSKÁ BESEDA S PETROU MARTIŠKOVOU

Ve středu 20.11. přijela do naší družiny paní spisovatelka Petra Martišková.

Připravila si pro děti autorské čtení, představila své knížky, povyprávěla dětem o tom, jak se tvoří ilustrace a nakonec nás seznámila s tradičními i netradičními vánočními zvyky u nás i ve světě.

Seznámila nás s nezbednou čerticí Lili, přečetla několik úryvků z knihy a s pomocí dětí převyprávěla celý příběh. 

Beseda byla poutavá a zároveň naučná a dětem se moc líbila.

20.11.2019 - KERAMIKA V DOMEČKU

Pochmurné podzimní dny si děti naší družinky zpestřily dvěma návštěvami Domečku v Jiráskově ulici.

Při první návštěvě děti pracovaly s hlínou a vytvořily krásné výrobky.... prvňáčci žížaly - stojánky na tužky a velké děti vyrobily čerty.

Při druhé návštěvě následovalo glazování již vypálených výrobků.

Dětem se všechno podařilo a měly ze svých výrobků velikou radost.

Určitě se budeme těšit na jaro, kdy si návštěvu Domečku rádi zopakujeme.

 

19.11.2019 - BOWLING VE STRIKELANDU

Ve čtvrtek 14.11. jsme si zopakovali "boulení" ve Strikelandu.

Některé děti hrály minulý školní rok bowling poprvé a tak jsme s radostí sledovali jejich pokroky.

Všechny děti si hru nakonec moc užily a už teď se těší na příště.

 

15.11.2019 - NOVÉ KLUBY ŠKOLNÍ DRUŽINY

K naší velké radosti jsme od listopadu letošního školního roku zahájili provoz klubů v naší školní družině.

P. vych.Bojtarová s p. vych. Hejtmánkovou vedou klub zábavné logiky a deskových her, které vedou k rozvoji logického a strategického myšlení a p. vych. Guskeová s p. vych. Lísovou vedou čtenářský klub, kde si děti čtou knihy, doporučují si knihy navzájem a společně sdílí zážitky z četby.

Prvňáčkům čte zatím paní vychovatelka, ale i oni vyplňují pracovní listy, vedou si čtenářský deníček a pracují s knihami.

Zájem o tyto kluby předčil naše očekávání a dětem se činnost v klubech moc líbí.

 

30.10.2019 - VÝSTAVA V KINĚ SVĚT

Stejně jako vloni se v kině Svět konala výstava výtvarných prací dětí ze všech chomutovských školních družin.

Děti malovaly obrázky z pohádek, které se jim v uplynulém školním roce nejvíc líbily.

Výstava byla velice pěkná a my jsme si ji s dětmi prohlédli v rámci projektu Kino všemi smysly.

 

 25. 9. 2019 - UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ

Letošní školní rok jsme ve školní družině zahájili návštěvou pejsků v kynologickém klubu na Březenecké. Nepřišli jsme s prázdnou a jako každá správná návštěva jsme donesli psím kamarádům spoustu dobrůtek. Na úvod se nám představili "páníčci - cvičitelé" a jejich psi.

Po seznamovacím ceremoniálu následovala ukázka jejich výcviku - hledání osob nebo překážková dráha.

Nakonec jsme si mohli pejsky pomazlit a podrbat a o každém pejskovi jsme se dozvěděli podrobnosti z jeho života i výcviku.

Akce se nám všem moc líbila a určitě naše psí kamarády v budoucnu znovu navštívíme.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

20. 6. 2019 - V ZOOPARKU na rozloučení se školním rokem

V úterý 18. 6. 2017 jsme se vypravili na výlet do Lesoparku v Chomutově. Toto odpoledne jsme strávili v ZOO nejen mezi zvířaty, ale i na

prolézačkách, houpačkách a u stánků s občerstvením a suvenýry. Zážitky z výletu ještě umocnilo hezké počasí. Unavení, ale v pořádku jsme se vrátili domů.

14. 6. 2019 - CHOMUTOV ČTE

Ve středu 5.června 2019 se družinové děti 1. a 2. tříd setkaly v rámci projektu "Chomutov čte" s paní spisovatelkou Petrou Martíškovou. Ta se nejprve dětí ptala, jestli poslouchají rády pohádky a poté je postupně začala seznamovat s tím, co všechno se musí udělat, aby vznikla nová pohádková knížka. Přiblížila dětem, jak taková kniha vzniká. Potom děti seznámila se svými knížkami a ze dvou z nich (Hastrmanka Evelínka, Nepovedené kouzlo) jim přečetla úryvky o tom, co dělají pohádkové bytosti správně nebo špatně. Na závěr si děti mohly vyrobit záložku do knihy nebo vymalovat královskou korunu. Bylo to zajímavé a poučné, zkrátka prima odpoledne...

5. 6. 2019 - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V ZOOPARKU

Předposlední den v květnu jsme šli do zooparku navštívit zvířátka. Měli jsme objednané slunečné počasí, takže nám nic nebránilo v tom, abychom si zaskotačili na dětském hřišti a osvěžili se nanuky. Odpoledne bylo opravdu zdařilé...

3. 6. 2019 - SPANÍ VE ŠKOLE

Blíží se nám konec školního roku, tak proč si to čekání na prázdniny trochu nezpříjemnit...Proto se družinové děti ze druhých tříd s paní vychovatelkou rozhodly přespat ve škole a zažít tak zase něco nového. A co na děti čekalo? Opékání buřtíků,míčové hry na hřišti, pyžamová párty s diskotékou, hry a soutěže v tělocvičně a jiné lumpárny. Všichni si akci patřičně užili a všechny děti byly v pořádku předány rodičům. Poděkování patří paní sekretářce za dozor nad dětmi a rodičům za přípravu dobrůtek.

3. 6. 2019 - Skotačení s nocováním v JUMP ARÉNĚ v Ústí nad Labem

V pátek 31. května se školní družina vydala za nočním  dobrodružstvím do
Ústí nad Labem. V Jump aréně milovníci pohybu a adrenalinu měli možnost
vyzkoušet trampolíny, skoky do molitanů, lezecké stěny, a další různé
překážky... Nehodnotil se styl, výška, rychlost ani délka skoků, pro všechny
byla nejdůležitější zábava a radost z pohybu. V aréně se všem moc líbilo a
určitě jsme ji nenavštívili naposledy.

9. 4. 2019 - UKLIĎME ČESKO

Jelikož ani nám ve školní družině není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, rozhodli jsme se, že se letos připojíme k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Paní vychovatelky si rozdělily společně s dětmi "rajóny" v okolí školy, nasadily rukavice, vyfasovaly pytle a všichni se dali do práce. Děti byly jako mravenečci, vlezly do každé skrýše a každého křoví a během jedné hodiny byly pytle plné odpadků. I samy děti se divily, jaké množství odpadků jsme nasbíraly pouze v našem okolí a co všechno lidé házejí na zem místo do odpadkových košů.

Akce byla velice zdařilá, děti dostaly od paní vychovatelek sladkou odměnu a již teď víme, že takovouto akci brzy zopakujeme, protože: To že žijem na sídlišti, neznamená na smetišti!

5. 4. 2019 - JUMP ARÉNA

Závěr týdne jsme si jeli užít do Jump arény v Ústí nad Labem. Cesta probíhala klidně, ale na prvňáčcích bylo vidět, jak moc se těší a podle toho si to taky náležitě užili společně se staršími dětmi. Všichni se na atrakcích vydováděli dosytosti a protože se nám výlet báječně vydařil, určitě brzy vymyslíme nějaký další.

1. 4. 2019 - Jarní tvoření v Domeč

22. března vyrazili druháčci do „Domečku" na keramiku. Jarní tvoření je moc bavilo a velikonoční zajíčci se jim opravdu povedli.

7. 3. 2019 - JARNÍ VÝSTAVA CHOMUTOVSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN

I naše školní družina se připojila ke společné akci chomutovských školních družin a počínaje dnešním dnem máme své zastoupení v chomutovské městské knihovně na jarní výstavě. Ta je od dnešního dne až do 13. dubna přístupná veřejnosti ve 3. patře knihovny a určitě stojí za zhlédnutí. Všechny vystavené výrobky jsou práce našich dětí a určitě zjistíte, že se naše děti mají čím pochlubit...  Srdečně Vás tedy zveme a přejeme Vám příjemný kulturní zážitek!

4. 3. 2019 - KARNEVAL

V rámci masopustního veselí jsme v pondělí 25. února uspořádali pro děti ze školní družiny karneval. Pomoc nám s tím přijeli kluci z FAST Agency a akce to byla opravdu vydařená. Děti v maskách čarodějů, princezen, víl, Spidermanů, rytířů, mušketýrů, kostlivců, hokejistů, pirátů, zvířátek a mnoha dalších zpívaly, tancovaly, soutěžily i mlsaly... Zkrátka, masopustní veselí jaksepatří... Všichni jsme si to náramně užili a za to patří klukům z FAST Agency veliké poděkování...

13. 2. 2019 - JÍME HRAVĚ, PŘESTO ZDRAVĚ!

Pro prvňáčky ze školní družiny jsme ve spolupráci s paní vedoucí naší školní jídelny připravili zajímavou besedu spojenou s ochutnávkou. Tématem byly zdravé a nezdravé potraviny a my jsme zjistili, že děti toho ví o správném stravování opravdu hodně. Závěrečný kvíz zvládly na jedničku.

Po skončení teoretické části přišlo na řadu to nejlepší: tvorba vlastního zdravého chlebíčku, který jsou děti schopny si samy vyrobit. A protože fantazie u dětí nezná mezí, za pár chvilek nám vznikly chlebíčky nejen zdravé, ale i oku lahodící. Každý si své chlebíčky připravil, vykrojil tvar, namazal žervé, nazdobil zeleninkou a potom samožřejmě snědl. Myslím, že akce se dětem moc líbila, paní Bublové a celé naší školní jídelně patří veliké poděkování a my se už teď těšíme na další spolupráci.

5. 2. 2019 - Staráme se o ptáčky v zimě.

Děti z družinky chrání přírodu, čistí naše lesy a nezapomínají na zvířátka, která v zimě nemají dostatek potravy. Proto v kuchyňce školy vyrobily dobrůtky pro ptáčky a roznesli jsme je po okolí, kde jsme je ptáčkům rozvěsili po stromech. Určitě to není náš poslední počin a brzy pro zvířátka zase něco přichystáme.

5. 2. 2019 - Za vysvědčení na bowling

Za půlroční snahu a úsilí našich dětiček jsme se rozhodli je odměnit a zpestřit jim odpoledne bowlingem. Všichni jsme si to náramně užili a brzy tuhle akci zopakujeme.

3. 1. 2019 - Navštívil nás Ježíšek

I do naší školní družiny zavítal Ježíšek a nechal nám pod stromečkem krásné dárky, které děti potěšily.

3. 1. 2019 - Školní družina plní sny

Dne 21. prosince jsme se vydali na bowling. Spousta z nás mohla zvolat "strike". Nejlepší ze všech byla Viky. Bavili jsme se a moc se těšíme na příště, i když tu padá jedna koule za druhou.

21. 12. 2018 - Kino Svět - Malá čarodějnice

21. 12. 2018 - Vánoční bowling

Abychom si zpříjemnili čekání na Ježíška, vydali jsme se za zábavou a trochu si zasportovat. Všechny děti hra bavila a šlo to i těm, kteří bowling hrály poprvé.

10. 12. 2018 - KRABICE OD BOT

I naše družinky se zapojily do této charitativní sbírky. Ta je určená dětem z chudých rodin a paní vychovatelky vedly s dětmi rozhovory o tom, jak důležité je pomáhat. Chceme moc poděkovat rodičům i dětem za zhruba 70 dárků, které jsme společně s dětmi v pátek odnesli na sběrné místo v Chomutově. Doufáme, že naše dárky vykouzlí mnoho úsměvů na dětských tvářích....

10. 12. 2018 - ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

"Jojojo, nenene", "Letí, letí", "Tanči, tanči" .....nejen tyhle, ale i další naše oblíbené písničky jsme si jeli poslechnout do jirkovského kina. Krásné divadelní představení v podání Štístka a Poupěnky se dětem moc líbilo a zpříjemnily si tak předvánoční čas....

10. 12. 2018 - VÁNOCE V MUZEU

V krásném předvánočním čase jsme navštívili oblastní muzeum, kde jsme měli možnost prohlédnout si výstavu "Vánoce v muzeu - tentokrát africké". Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí nejen o afrických betlémech a čertech, ale i o životě dětí v jedné z afrických vesniček jménem Tengenenge. Paní průvodkyně nám ukázala i krásný Fialův betlém. Z muzea jsme zamířili na vánoční trhy zakoupit dárečky, jmelí a dobroty....

10. 12. 2018 - ČERTI VE ŠPEJCHARUČERTI VE ŠPEJCHARU

I ostatní oddělení školní družiny využily předvánoční čas k návštěvě čertů ve sklepení galerie Špejchar. Pekelníkům děti zazpívaly, zarecitovaly básničky a na oplátku jim čerti dovolili nahlédnout pod pokličku pekelného života. Nakonec nám pro štěstí pomazali tváře uhelným prachem a vydali jsme se na náměstí zažít atmosféru adventních trhů. Tady si děti měly možnost nakoupit drobné dárky k Vánocům a ochutnat vánoční dobrůtky. Nakonec si pro štěstí zazvonili na zvoneček a teď už jen budeme všichni čekat, jestli nám Ježíšek naše přání splní

6. 12. 2018 - Čertovské sklepy

Druháčci ze školní družiny se vydali do čertovských sklepů navštívit pekelníky, zazpívat jim pár písniček a zjistit, jak moc po celý rok zlobili. Zřejmě to s nimi není tak zlé, neboť si čerti v pekle nikoho nenechali a všechny děti jsme v pořádku předali jejich rodičům.

26. 11. 2018 - Národní divadlo Praha - " Čert a Káča"

V neděli 25. listopadu se naše družina zúčastnila akce všech školních družin z Chomutova a Jirkova, při které jsme navštívili Prahu, měli jsme možnost vidět Tančící dům, Střelecký ostrov, projít se Národní třídou až k Národnímu divadlu. Tam jsme shlédli operu Čert a Káča. Celá akce byla uskutečněna z projektu "MAP". Tímto děkujeme za nezapomenutelný kulturní zážitek. 

22. 11. 2018 - Mobilní fast kino ve školní družině

Dne 12.11. do naší družinky přijelo unikátní fast kino s 360°projekcí. Měli jsme možnost na 100% sledovat,,co se dělo kolem nás a byli jsme vtáhnuty do lidského těla nebo do vesmíru. Tak už známe planety sluneční soustavy a také víme, jak vypadá např. oko nebo lidské tělo uvnitř.

8. 11. 2018 - Zdobení podzimních perníčků

Touto cestou chceme poděkovat mamince Honzíka F., která nám napekla voňavé podzimní perníčky a připravila zdobící cukrovou hmotu pro každé dítko III. odd. ŠD. Zdobení i pojídání si všichni moc užili. Prostě  zdobení podzimu nemělo chybu. P.H.

2. 11. 2018 - Halloween

Školní družina oslavila tento oblíbený podzimní svátek po svém. Druháčci se seznámili s tradičními znaky tohoto svátku. Vyzkoušeli si halloweenské zvyky, jako je dlabání a vyřezávání dýní. Za odměnu dostali mozky, zuby a další strašidelné bonbony. P.H.

31. 10. 2018 - Keramika v Domečku

Naše první společné keramické setkání v Domečku se nám moc vyvedlo. Vyrobili jsme dárečky pro rodiče. Je to nejen naše první zkušenost s keramickou hlínou, ale i památka pro rodiče na naši druhou třídu, jak jsme měli šikovné ruce. P. H

24. 10. 2018 - Jump arena

V pondělí 22.října se děti z naší družinky rozjely do Jump arény v Ústí nad Labem, kde na ně čekalo spoustu různých atrakcí, jako například Parkour wall,Cageball, saltové dráhy či horolezecká stěna. Všechny děti si všech atrakcí užily vrchovatě a večer se zmožení vrátily vpořádku domů. Akce se nám všem velice líbila a proto ji jistě někdy zopakujeme.

24. 9. 2018 - Ukázka výcviku záchranářských psů

V úterý 18.9. se naše družina zúčastnila ukázky výcviku záchranářských psů, kterou pro nás připravili kynologové ze Základní kynologické organizace na Březenecké ve spolupráci se Záchrannou brigádou kynologů Ústeckého kraje. Členové kynologického klubu připravili pro děti 7 stanovišť - základní péče o pejska, výcvik poslušnosti a ovladatelnosti, překonávání překážek, vyhledávání ztracených předmětů, slaňování pejsků a vyhledání pohřešované osoby, první pomoc člověka a psa a vědomostní kvízy. Na závěr si mohly děti s pejsky pohrát. Za odměnu jsme pejskům přinesli opravdu velkou hromadu pamlsků. Tohle setkání se dětem moc líbilo a proto již teď víme, že to určitě nebylo setkání poslední. Všem pejskům i záchranářům moc děkujeme za krásné odpoledne a přejeme jim hodně štěstí při nadcházejících zkouškách. Vychovatelky ŠD

18. 9. 2018 - Čistíme naše lesy

"Chraňme přírodu, chceme čisté místo na hraní." To si řekly děti z naší školní družiny a rozhodly se proto něco udělat. Nasadily si rukavice a vydaly se s paní vychovatelkou uklidit okolí školy a kousek blízkého lesa a louky. Šlo jim to skvěle. Z kousku lesa vytahaly devět pytlů plných pet lahví, igelitů, plechovek a spoustu dalšího odpadu, který by měl patřit do tříděného odpadu a ne do přírody. Samotné děti si uvědomily, jaká je to škoda, že jsou lidé tak bezohlední a znečišťují si prostředí kolem sebe. Tahle akce měla určitě smysl, a proto jí brzy zopakujeme.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

25. 6. 2018 - Lezecká stěna Jirkov

Nejmenší děti z naší družinky si zpestřily závěr školního roku návštěvou lezecké arény v Jirkově. Pod dohledem zkušených instruktorů si vyzkoušely stěny různých obtížností, každý podle svých sil a možností. Dětem se návštěva moc líbila a určitě se v příštím školním roce do arény rádi vrátí...

25. 6. 2018 - Poslední letošní návštěva Kina Svět

Poslední návštěvu kina Svět v tomto školním roce si děti zpestřily návštěvou přilehlého hřiště. Již teď se těšíme na další krásné pohádky, které nás budou v příštím roce čekat...

25. 6. 2018 - Dopis kamarádovi

Prvňáčci z prvního oddělení šd napsali dopis svému kamrádovi do lázní v Karlových Varech. Procházkou došli na poštu a společně dopis odeslali. Odpověď přišla obratem. Jsme rádi, že dopis kamaráda potěšil. P.H.

25. 6. 2018 - Výlet do Lesoparku

V pátek 8. 6. vyrazily děti z prvního oddělení ŠD na výlet do Lesoparku. Pozdravili jsme některá zvířátka, zacachtali v potůčku, koupili si zmrzlinu, dárečky a zahráli si na místních hřištích. Největší dobrodružství jsme zažili na Lanáčku.

7. 5. 2018 - Školní družina v Lezecké aréně Jirkov

Poprvé, ale určitě ne naposled navštívila školní družina Lezeckou arénu v Jirkově. Prvňáčci tak měli možnost seznámit se se základním vybavením horolezců a pod odborným vedením zkušených trenérů pokořili strmé stěny i sami sebe. Zdatných horolezců se našlo mnoho a někteří musí na své fyzičce ještě trošku zapracovat.

27. 4. 2018 - Kino Svět - Velká oříšková loupež

Děti ze školní družiny se i v dubnu vypravily do kina,tentokrát na pohádku Velká oříšková loupež 2. Naše nejmenší oddělení stihlo ještě před pohádkou prozkoumat přilehlé hřiště. Pohádka byla moc hezká a děti už se těší na další představení...

26. 3. 2018 - Výrobky na zápis prvňáčků

Pro naše nové budoucí prvňáčky vyrábíme malé dárečky k zápisu.

26. 3. 2018 - Příprava na Velikonoce

Děti se pečlivě chystají na Velikonoce. Zasely již osení.

19. 3. 2018 - Masopust

Masopustní období skončilo popeleční středou a děti naší družiny tyto reje zakončily výrobou obličejových masek a klaunů. A už nám začalo 40-denní postní období a děti se seznamují s velikonočními tradicemi (6 postních nedělí a pašijový týden). Aby se dětem všechno lépe pamatovalo, vytvořily si v oddělení názorný kalendář a velikonoční nástěnku s různými tématickými úkoly.

22. 1. 2018 - Kino Svět - Auta 3

V lednu jsme v kině Svět shlédli rodinnou animovanou komedii Auta 3. Legendární závoďák Blesk Mc Queen zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu dokázat všem, že nepatří do starého železa.

18. 12. 2017 - Kino Svět - Příšerákovi

14. a 15.12. jsme v kině shlédli rodinný animovaný film Příšerákovi. Wishbonovi nejsou právě šťastná rodina. Máma Emma má knihkupectví před krachem, táta Frank je přepracovaný, dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka a syn Max je sice matematický génius, ale ve škole ho ostatní šikanují.  Jenže ty opravdové trable je teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se stává Frankensteinovým monstrem, Fay se promění v mumii a malý Max v mocného vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a ostrých špičatých zubů…

11. 12. 2017 - Návštěva pekla

V pondělí 4.12. a ve středu 6.12. jsme navštívili peklo ve sklepích Špejcharu. V čertovském sídle jsme viděli Luciferův trůn, pelechy čertů, strašidelnou výzdobu. Čert dětem vyprávěl o jejich životě a ptal se, kdo z nich zlobí? Hodné děti dostaly odměnu a zlobivé slíbily, že se polepší J. Na náměstí jsme si prohlédli vánoční trhy a zazvonili na zvoneček.

1. 12. 2017 - Emoji ve filmu

V listopadu (23. a 24.11.) jsme v rámci promítání pro školní družiny shlédli v kině Svět animovanou pohádku Emoji ve filmu, kde nás emoji zavedli do tajného světa uvnitř našeho mobilu.

31. 10. 2017 - Podzimní prázdniny na hradě Haunštejn

Ve čtvrtek 26. října po obědě jsme vyjeli za novými zážitky na Horní hrad, kde jsme se rozhodli přenocovat. Plní očekávání jsme vyšlápli kopec na hrad, ubytovali se a hurá prozkoumat hrad a jeho historii. Večer jsme si opekli „buřtíky“ a vydali se na noční stezku hradem. Pak jsme si popřáli dobrou noc a hurá do postýlek. V pátek nám sice počasí moc nepřálo, ale my jsme se nenechali odradit od bojových her, prohlídky věže a oběda v hodovně. K večeru jsme unavení, ale spokojení odjížděli domů. 

23. 10. 2017 - Kino Svět - Já, padouch 3

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy. Vraťme se ale k tomu lumpovi, který přechytračil Grua. Jmenuje se Balthazar Bratt a v osmdesátých letech minulého století byl dětskou hvězdou populární televizní show. Ke své smůle se nedokázal přenést přes její konec a od té doby škodí, kudy chodí. Nosí retro oblečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky na kazetách a jako zbraně používá Rubikovu kostku a žvýkačkové bubliny. Prostě odporný typ. 
O mnoho větší sympaťák je další nováček v příběhu, Gruův bratr Dru. Je to neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže Gru začal být zatvrzelý dobrák (dokonce tak zatvrzelý, že s ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů, kteří ho kvůli jeho dobrému chování opustili). Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň dočasně na stranu zla, je jeho věčný soupeř Balthazar Bratt. A když si mu tenhle zastydlý klon Michaela Jacksona dovolí sáhnout na rodinu, využije všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. V tom mu nadšeně sekunduje jeho nově nalezený brácha Dru a jeho Mimoni, kteří si až ve vězení uvědomili, co je pro ně v životě nejdůležitější.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

20. 6. 2017 - Exkurze u hasičů

V sobotu 17. 6. jsme vyrazili na poslední akci tohoto školního roku. S ostatními družinami chomutovských škol jsme byli pozváni na exkurzi k hasičům. Dozvěděli jsme se, co obnáší práce hasiče, viděli jsme jejich ,,hasičárnu“ (učebna, posilovna, společenská místnost, ložnice, kuchyňka,…), prohlédli jsme si auta, která potřebují ke své práci.

1. 6. 2017 - Kino Svět - Balerína

V květnu jsme v kině shlédli animovaný, dobrodružný, rodinný, zábavný i dojemný film Balerína. Příběh mladé osiřelé dívky Felície, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého největšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání.

1. 6. 2017 - Parníkem do ZOO Praha

Na poslední větší výlet tohoto školního roku jsme se vypravili 13.5.2017. Do Prahy na Rašínovo nábřeží nás dopravil autobus a u Vltavy jsme si dali malou svačinku, která nám zkrátila čekání na parník, jímž jsme se dopravili do Zoo. Při plavbě jsme měli možnost sledovat krásu matičky Prahy (Národní divadlo, Karlův most a jiné památky). Klidnou plavbou po Vltavě jsme se dopravili k Zoo a tam už na nás čekala zvířátka, která zde žijí. V průběhu prohlídky nás zastihla průtrž mračen, ale my jsme byli vybavení J. V Zoo jsme mohli spatřit zvířátka, která jinde nemají (lední medvědy, gorily, slony, žirafy,….). A po prohlídce už jen cesta domů. Znavení, ale šťastní jsme se vrátili do našeho Chomutova.

Děkujeme rodičům za přízeň a budeme se na Vás a Vaše děti opět těšit v novém školním roce, Vaše paní vychovatelky.

21. 4. 2017 - Kino Svět - Bodi

Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a připravuje se na stejnou kariéru, jako má jeho táta. Má být hlídačem a strážit veselé a dovádivé ovečky před skupinou nadměrně mlsných vlků. Moc mu to nevoní a, upřímně, ani trochu mu to nejde. A pak se to stane!  Doslova z nebe spadne na zem rádio, Bodi uslyší píseň hvězdného Kryštofa Kočkostára a zamiluje se do hudby. Otci se to nelíbí, ale nakonec mu koupí lístek na autobus a Bodi se s kytarou na zádech vydá do velkého světa s plánem založit kapelu a stát se rockovou hvězdou. To je ale teprve začátek, velký svět má totiž pro podobné naivní snílky připravené překážky a Bodiho čeká poměrně slušná porce nečekaných událostí. Nástrahy města, noví kámoši, v patách má vlčí mafii a k tomu ho někdo navede, aby poprosil samotného Kočkostára o pár lekcí na kytaru. Bodi není pes popu, ani pes měsíce, je to Pes ro(c)ku.

20. 4. 2017 - Velikonoční prázdniny na Starých hradech

Ve čtvrtek 13. 4. jsme vyjeli za dobrodružstvím  na Staré hrady, kde na nás čekala čertice Rozalinda, která nás provedla tajemným okruhem Zámeckého pohádkového sklepení. Zde našli svůj domov umounění čertíci, vodníci, skřítkové a veselí strašidláci. Navštívili jsme tu lesní a ledové království, pohádkovou hladomornu, čertovskou a vodnickou domácnost, rodinku starohradského obra Zelijáše, velkého draka Třífrňáka, palác plný skřítků a podzemní katakomby, kde jsou obří smaragdoví draci. Pak nás čarodějnice Elvíra naučila na hradním nádvoří létat na koštěti a zavedla nás na Hradní pohádkovou půdu, plnou krásných věcí, opředených letitými pavučinami. Na půdě bydleli čarodějnice různých kategorií, pravá starohradská strašidla, strašidýlka a pěkně vykutálení skřítkové. Viděli jsme časostroj čarodějnice Laterny, strašidláckou kuchyni skřítka Blafuse Šlamastykuse, prádelnu čarodějnice Furtoperty a mydlírnu čaroděje Mydlifouse, čarodraky Mocjeďáky. V předzámčí jsme navštívili čarodějnou Bestyjolu, kde čarodějnice a kouzlobabky s láskou pečují o své živé miláčky (černé kozy, ovečky, bažanty, krysáky, myšáky, šváby, štěnice a další havěť a potvůrky). 

6. 4. 2017 - Kino Svět - Divoké vlny 2

Surfaři ve fraku jsou zpět! 
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví čas na pláži. Mladý tučňák Cody Maverick dal vale ledovým planinám domova a vydal se na exotický ostrov Pin-Guí, aby se před davy fanoušků a objektivy kamer zúčastnil surfařského šampionátu. Byla z toho velká sláva, Cody našel sám sebe a taky kamarády. Cody, surfující kuře Joe a plavčice Lani se dají dohromady s partou pěti radikálních surfařů, kteří jsou silní, namachrovaní, namistrovaní a kteří vyhledávají ve vlnách jen ten nejtvrdší adrenalin. Tahle Velká pětka vezme Codyho a kámoše na cestu na to nejlegendárnější surfovací místo na Zemi, do surfařského ráje, kde jsou vlny opravdu divoké.

8. 3. 2017 - Jarní prázdniny na Chatě Růžena

V sobotu 25.2.2017 jsme hned ráno vyrazili za dobrodružstvím na Chatu Růžena do Jiřetína pod Jedlovou.Byli jsme mile překvapeni, že na nás v Jedlové čekaly ještě zbytky sněhu. Takže jsme si první dva dny zařádili na prdelácích J a postavili sněhové iglú. Hráli jsme fotbal, vybíjenou, plnili bojové hry a našlapali spoustu kilometrů (Tolštejn, Jedlová hora,…).Byli jsme si zařádit i v bazéně v Rumburku, kde jsme při té příležitosti nakoupili malé dárečky pro rodiče a sourozence. Tančili jsme na diskotéce a karnevale. Cestou domů jsme se za týden plný dobrodružství, radosti a legrace odměnili v KFC. Všichni jsme si prázdninový pobyt moc užiliJ.

20. 2. 2017 - Kino Svět - Anděl Páně 2

V únoru jsme v kině viděli pohádku Anděl Páně 2. Anděl Petronel a čert Uriáš musí na svět, najít jablko poznání, které utrhli ze stromu Poznání a skutálelo se na Zem. Při hledání se zamotají do podivuhodného reje… Setkávají se s malou Anežkou a její maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem a sympatickým Párkařem. Než najdou jablko, prožijí velké dobrodružství. 

8. 2. 2017 - Muzeum voskových figurín

Pololetní prázdniny jsme se rozhodli strávit v Praze v muzeu voskových figurín. Děti se mohly vyfotografovat se známými osobnostmi a to nejen českými, ale i zahraničními. Potkat jsme se mohli se sportovci, herci, zpěváky, prezidenty, spisovateli a dalšími osobnostmi, kterých je v muzeu necelých sto. Na počítači si tu také mohly děti vytvořit svou 3D figurínu. Dozvěděli jsme se také spoustu zajímavostí o výrobě voskových figurín, navštívili jsme magickou laboratoř, kouzelné divadlo, plesový sál, svět Tomáše Bati, nebo staropražskou kavárnu.

Malou odměnou dětem za jejich pololetní vysvědčení mohla být i návštěva MC Donaldu, kde děti poobědvaly. Všichni zúčastnění si páteční den v Praze náležitě užili a domů si kromě suvenýrů přivezli hlavně spoustu nových zážitků a fotografií s celebritami.

24. 1. 2017 - Kino Svět, Lichožrouti

V lednu jsme v kině shlédli animovanou pohádku Lichožrouti. Už víme kdo jsou malí  tvorové, kteří mohou za to, že nám z každého páru ponožek zůstane jen jedna – lichá J  Hlavní hrdina Hihlík musí překonat strach, vylézt z okna a vydat se hledat strejdu Padreho a zachránit své kamarády (Ramses, Tulamor, Žiletka,…).

28. 11. 2016 - Vánoční výstava chomutovských družin

plakatek_vanoce.jpg

28. 11. 2016 - Kino Svět

Co dělají čtyřnozí miláčci doma, když tam nikdo není, jsme viděli v kreslené komedii Tajný život mazlíčků 23. a 24.11. Maxovi kamarádi se vydají ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, aby našli a zachránili Maxe. Pohádka se nám moc líbila, viděli jsme v ní spoustu zvířátek.

18. 11. 2016 - Ředitelské volno

V pátek 18.11.2016 jsme s družinou využili ředitelského volna a vyrazili do zábavního parku TOBOGA FANTASY . V 8.00 ráno jsme od školy odjeli s naším báječným a spolehlivým řidičem autobusu panem Romanem Zaťkem a po klidné jízdě v 9.30 jsme byli na místě. Naše milé dětičky jsme seznámili s pravidly a chováním v Toboga Fantasy a hned jsme začali řádit. Tento park nabízí klouzačky,lanové centrum,bobovou dráhu,trampolíny,balónkové fontány,hřiště na fotbálek a spoustu jiných prima atrakcí.Po tomto řádění jsme se šli občerstvit do blízkého MC Donaldu,kde nás i při tom počtu,skvěle a s úsměvem obsloužili. A to už nám nezbylo nic jiného,než vyrazit zpět k domovu. Cesta domů byla opět klidná a bez komplikací,pan Zaťko dětem pustil pohádku a jako vždy na čas jsme byli zpátky u naší školy,proto i jemu velké díky za báječné výlety. Doufáme,že dětičky doma vyprávěly a tak jako my vychovatelky dojely spokojené a vydováděné.

31. 10. 2016 - Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny jsme si vyjeli užít na hrad Haunštejn, kam jsme s malými kufry a spacákem vyrazili hned ve středu ráno. Autobus nás vysadil pod hradem. Se svými věcmi a spoustou jídla jsme vyšlápli kopec k hradu a po ubytování začala pro všechny zábava a spousta legrace. Ve čtvrtek odpoledne jsme se spokojení a unavení vrátili domů. Veliké poděkování od všech účastníků výletu pro paní kuchařky naší školní jídelny, které nám uvařily vynikající guláš.

19. 10 2016 - Doba ledová: Mamutí drcnutí

I v letošním školním roce každý měsíc, navštívíme Chomutovské kino Svět, v rámci promítání pro ŠD.

19. a 20. 10. jsme shlédli další díl o snaze veverky získat nepolapitelný žalud, která jí katapultuje mimo Zemi, kde způsobí sérii kosmických událostí. Kvůli záchraně před nebezpečím se přátelé a zbytek stáda vydají na výpravu plnou vzrušení, smíchu a úspěchů i neúspěchů při cestách do exotických zemí. Cestou narazí na spoustu nových přátel i nepřátel.

17. 9. 2016 - Lezecká aréna, sklepení, Městská věž v Jirkově

Začátek školního roku je tu a s ním i první sobotní akce školní družiny za námi J. A kam jsme se tentokrát rozjeli? Prohlédli jsme si sklepy a Městskou věž v Jirkově a v Nových Ervěnicích navštívili Lezeckou arénu. Dětem se výlet moc líbil a slíbily instruktorům v aréně, že se za nimi zase rády vrátí.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

17. 6. - Závěrečná akce škoní družiny ve školním roce 2015/2016

V pátek 17. 6. 2016 jsme si s rodiči a sourozenci opekli buřty na školním hřišti. Zhodnotili jsme školní rok a shodli se všichni na tom, že se těšíme na zasloužené prázdniny. Některé děti zůstaly ve škole spát. Rodiče s plnými bříšky odešli domu a nám začalo večerní řádění. Na hřišti jsme hráli vybíjenou, fotbal, slepou bábu a honičky. Když se setmělo, začala diskotéka v tělocvičně. Před spaním jsme si ještě chvíli zahráli s míčem a na hady. Unavení jsme pak zalezli do spacáků. Všichni se už teď těšíme na akce, které nás čekají v novém školním roce. Děkujeme touto cestou rodičům Áji Červeňáka z II. A za dřevo na oheň. Díky nim nám všem buřty moc chutnali. Šikovným tatínkům děkujeme za rozdělání ohně. Přejeme Všem krásné, slunečné a pohodové prázdniny. V září se na Vaše děti těší Vaše paní vychovatelky.

28. 5. 2016 - Sobotní turistika na Božím Daru

Městečko Boží Dar je vyhlášeno Ježíškovým městečkem. Má dva okruhy, 13 zastávek. Prošli jsme si kratší okruh, kde jsme po značených cestách došli k 7 pěkným domečkům. V každém domečku čekal na děti zajímavý úkol - poznávaly stopy zvěře, jinde stromy podle listů nebo plodů, v dalších zastávkách zase musely uhádnout, co k sobě patří nebo označit, co je správné. Na všech zastávkách děti vítal Ježíšek a jeho přátelé a pomocníci z Ježíškova světa.  I když, jsme v cíli trochu zmokli, přesto se nám výlet moc líbil. Každý si za splněné úkoly odvezl maličkost. 

18. 5. 2016 - Kino - Alvin a Chipmunkové

Ve středu 18. 5. 2016 jsme se naposledy v tomto školním roce rozjeli do kina, a to na animovanou pohádku Alvin a Chipmunkové – Čiperná jízda. Tento nový, už čtvrtý příběh začíná tradičně: velkým nedorozuměním. Alvin, Simon a Theodore totiž dostanou podezření, že Dave, jejich velký člověčí kamarád a ochránce, chce požádat svou přítelkyni o ruku. A oni touto svatbou získají jednoho naprosto příšerného, nesnesitelného, vyženěného bratra Milese a navíc je Dave možná nakonec i úplně opustí. I když se Chipmunkové vždy snaží udělat správnou věc, nakonec ji udělají tím nejhorším představitelným způsobem. Ostatně hned od začátku jejich výpravy mají v patách hodně naštvaného palubního detektiva z letadla, protože chtěli udělat dobrý skutek. Což znamená, že osvobodili všechny přepravované domácí mazlíčky a pustili je ze zavazadlového prostoru mezi cestující. Za letu. Jak jinak. Takže i tentokráte mohly děti vidět  naprosto šílenou jízdu nacpanou přehršlí vtipů a hromadou té pravé chlupaté „chipmunčí" muziky.

7. 5. 2016 - Duhová park

V sobotu 7. 5. 2016 jsme si vyrazili zařádit do dětského duhového parku v obci Třebovle, kde nás čekalo 57 atrakcí a her. Každé z dětí obdrželo při vstupu duhový pas, do kterého si postupně vlepovaly samolepky za splněné úkoly. Počasí nám přálo a výlet jsme si užili.

20. 4. 2016 - Město zvířat

Zootropolis je velkolepé velkoměsto ve kterém žije spousta zvířat ze všech koutů světa. Můžete zde být kýmkoli (obří slon X malá myška...). Strážnice Judy Hopkavá ve městě zjistí, že být králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. Dokáže ale všem, že zvládne vyřešit náročný a záhadný případ. Pomůže jí upovídaný a mazaný lišák Nick Wild. Ve středu 20. 4. 2016 jsme jim drželi palce a fandili jim. Moc se nám pohádka se spoustou zvířátek a legrace líbila. 

16. 4. 2016 - Výstava Titanic

V noci ze 14. na 15. 4. 2016 to bylo již 104. let co se potopil legendární Titanic. Navštívili jsme tuto výstavu v Praze v sobotu 16. 4. 2016. Při vstupu na výstavu jsme dostali palubní vstupenku s konkrétním jménem člověka, který na Titaniku v době katastrofy byl. Prohlídku jsme prožili jako jeden z cestujících na palubě. Viděli jsme části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán i osobní předměty cestujících. Dozvěděli jsme se spoustu informací a zajímavostí. Mohli jsme si sáhnout na kus ledovce. Na konci výstavy jsme zjistili, zda cestující z naší palubní vstupenky přežil.

8. 4. 2016 - Projektový den - VE JMÉNU KRÁLOVNY

I školní družiny se zapojily do projektu u příležitosti 90. narozenin anglické královny Alžběty II. Děti přišly oblečené v barvách Spojeného království, dozvěděly se spoustu nových informací, zajímavostí a kuriozit ze života královské rodiny, vyzkoušely si etiketu královského dvora a vyrobily si královskou korunu. V jídelně si pochutnaly na specialitách anglické kuchyně.

23. 3. 2016 - Volno ředitelky školy strávené na Barandově

Ve středu 23. března vyjely děti ze školních družin za novými zážitky tentokrát do pražských barrandovských ateliérů. Zde mohly vidět např.: ukázky filmů a pohádek natočených nejen naší, ale i zahraniční koprodukcí; kostymérny; Filmpoint (stálá expozice o historii studia i jeho aktuálních projektech); prohlídky areálu studia a sbírek barrandovského Fundusu (sbírka kostýmů), a jiné. Děti měli možnost si i některé kostýmy a pokrývky hlavy vyzkoušet, poskládat si pohádkové puzzle, nebo nakreslit třeba některý z vystavených kostýmů. Pro děti to bylo zase něco nového a moc se jim exkurze líbila. 

16. 3. 2016 - Hodný dinosaurus

Proběhla další návštěva místního Kina Svět, kde jsme měli možnost zhlédnout krásnou animovanou pohádku Hodný dinosaurus. Dětem se promítání moc líbilo, celý výlet si společně užily.

1. 3. 2016 - Kouzelník ve školní družině

První březnový den družinové děti navštívil kouzelník se svou krásnou asistentkou. Pro děti měli připravené hodinové vystoupení plné kouzel, her a soutěží. Do svého vystoupení aktivně zapojili nejen děti, ale i pí vychovatelky.  Z představení si všichni odnesli nové zážitky a odcházeli s úsměvy na tvářích.

13. 2. - 20. 2. 2016 - Jarní prázdniny v Křečanech

Celý týden (od soboty 13.2. do soboty 20.2.) jsme trávili na chatě Sempra v Nových Křečanech, kde jsme zažili spoustu legrace a dobrodružství. Sněhu jsme moc neměli, ale přesto jsme si pobyt užili. U pramene řeky Mandavy jsme našli kešku, z posedu se dívali do lesa, luštili jsme křížovku, kvízy a hledali poklad. V bazéně ve Varnsdorfu jsme řádili na tobogánu a v Rumburku skákali ze skokánků. Tancovali jsme na diskotékách, karnevalu, pyžamové párty. Jeden den napadl sníh, tak jsme bobovali a stavěli ze sněhu. Každý si vyrobil zvířátko a svého papírového sněhuláka. Hráli jsme spoustu společenských a karetních her. Všem se nám pobyt líbil a spokojeni a unaveni jsme se vrátili domů.

29. 01. 2016 - Pololetní prázdniny v Jungle aréně

Pololetní prázdniny jsme se rozhodli strávit v Mostě. Hned ráno jsme vyrazili do aquáče, kde jsme se dlouho cákali a jezdili na tobogánu. po čtvrté hodině odpoledne jsme přešli do McDonaldu, kde jsme se pořádně posilnili. Na sedmou hodinu nás pustili do Jungle arény, kde jsme se nejprve "ubytovali" a potom hurá na atrakce (houpačky, klouzačky, trampolíny, závodní dráhy, dopravní a fotbalové hřiště). Unavení a vyčerpaní, po opravdu náročném dni, jsme si našli své místo na spaní, rozbalili spacák a dobrou noc. Ráno vše zabalit a hurá domů za rodiči.

16. 12. 2015 - Jen počkej zajíci – show na ledě

07. 12. 2015 - Návštěva čertů

23. 11. 2015 - Kino Svět - Mimoni

18. 11. 2015 - Ředitelské volno v Jungle aréně

03. 11. 2015 - Oživlá strašidla na Jezeří

03. 11. 2015 - Nocování na hradě

19. 10. 2015 - Kino Svět - V hlavě

28. 09. 2015 - Spaní ve škole

28. 09. 2015 - Divadlo v přírodě


ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

22. 06. 2015 - Poslední víkendová akce

03. 06. 2015 - Akce chomutovských ŠD – 1. mlýn

17. 05. 2015 - Kino Svět - Píseň moře

04. 05. 2015 - Slet čarodějnic a čarodějů

22. 04. 2015 - Kino Svět

19. 04. 2015 - Velikonoční prázdniny v planetáriu

19. 04. 2015 - Péče o zoubky

25. 02. 2015 - Dovádění na ledě v maskách

25. 02. 2015 - Jarní prázdniny

03. 02. 2015 - Odměna za vysvědčení

17. 12. 2014 - Těšíme se na Vánoce

03. 12. 2014 - Kdo pomáhá Ježíškovi?

11. 11. 2014 - Podzimní prázdniny

17. 09. 2014 - Právě začínáme, je nám fajn

Pololetní prázdniny jsme se rozhodli strávit v Mostě. Hned ráno jsme vyrazili do aquáče, kde jsme se dlouho cákali a jezdili na tobogánu. Po čtvrté hodině odpoledne jsme přešli do McDonaldu, kde jsme se pořádně posilnili. Na sedmou hodinu nás pustili do Jungle arény, kde jsme se nejprve ,,ubytovali´´ a potom hurá na atrakce (houpačky, klouzačky, prolézačky, kolotoče, trampolíny, závodní dráhy, dopravní a fotbalové hřiště,…). Unavení a vyčerpaní, po opravdu náročném dni, jsme si našli své místo na spaní, rozbalili spacák a dobrou noc. Ráno vše zabalit a hurá domů za rodiči.

Městečko Boží Dar je vyhlášeno Ježíškovým městečkem. Má dva okruhy, 13 zastávek. Prošli jsme si kratší okruh, kde jsme po značených cestách došli k 7 pěkným domečkům. V každém domečku čekal na děti zajímavý úkol - poznávaly stopy zvěře, jinde stromy podle listů nebo plodů, v dalších zastávkách zase musely uhádnout, co k sobě patří nebo označit, co je správné. Na všech zastávkách děti vítal Ježíšek a jeho přátelé a pomocníci z Ježíškova světa.  I když, jsme v cíli trochu zmokli, přesto se nám výlet moc líbil. Každý si za splněné úkoly odvezl maličkost.

14. a 15.12. jsme v kině shlédli rodinný animovaný film Příšerákovi. Wishbonovi nejsou právě šťastná rodina. Máma Emma má knihkupectví před krachem, táta Frank je přepracovaný, dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka a syn Max je sice matematický génius, ale ve škole ho ostatní šikanují.  Jenže ty opravdové trable je teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se stává Frankensteinovým monstrem, Fay se promění v mumii a malý Max v mocného vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a ostrých špičatých zubů…

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů