^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva za rok 2021/2022

Výkaz zisku a ztrát k 06/2022

Výkaz zisku a ztrát k 12/2021

Vyhodnocení hodpodaření podle rozpočtu za 1.pol 2022

Příloha k účetní závěrce k 06/2022

Příloha k účetní závěrce k 12/2021

Rozvaha příspěvkové organizace k 06/2022

Rozvaha příspěvkové organizace k 12/2021

Souhrnná statistika tříd 2021/2022

 

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva za rok 2020/2021

Příloha k účetní závěrce 2020

Příloha k účetní závěrce k 30.6.2021

Rozvaha příspěvkové organizace 2020

Rozvaha příspěvkové organizace k 30.6.2021

Vyhodnocení hodpodaření podle rozpočtu 2020

Vyhodnocení hodpodaření podle rozpočtu za 1.pol 2021

Výkaz zisku a ztrát 2020

Výkaz zisku a ztrát k 30.6.2021

 

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva za rok 2019/2020

Inspekční zpráva za rok 2019/2020

Příloha 06/2020

Příloha 12/2019

Rozvaha 06/2020

Rozvaha 12/2019

Výkaz 06/2020

Výkaz 12/2019

Souhrnná statistika tříd 1.pol.2019

Souhrnná statistika tříd 2.pol.2019

 

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva za rok 2018/2019

Zpráva auditora za rok 2018

Přehled prospěchu školy za rok 2018/2019

Závěrka za období 06/2019

Závěrka za období 12/2018

 

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva za rok 2017/2018

Zpráva auditora za rok 2017

Přílohy k auditu

 

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva za rok 2016/2017

Výroční zpráva za rok 1. Zpráva auditora

Výroční zpráva za rok 2. Souhr. statistika 2016-2017

Výroční zpráva za rok 3. Přehled prospěchu 2016-2017

Výroční zpráva za rok 4. PIRLS 2016

Výroční zpráva za rok 5. Rozvaha - bilance 12/2016

Výroční zpráva za rok 6. Rozvaha - bilance 6/2017

Výroční zpráva za rok 7. Výkaz zisku a ztráty 12/2016

Výroční zpráva za rok 8. Výkaz zisku a ztráty 6/2017

Výroční zpráva za rok 9. Příloha 12/2016

Výroční zpráva za rok 10. Výkaz zisku a ztráty 6/2017

 

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva za rok 2015/2016 - příloha k výroční zprávě

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva za rok 2014/2015

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva za rok 2012/2013

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva za rok 2011/2012

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva za rok 2010/2011

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva za rok 2009/2010

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva za rok 2008/2009

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů