^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

ICT plán školy

Vybavení školy:

Naše škola má 2 počítačové učebny. Celkem je na škole 90 počítačů, z toho 26 notebooků, 1 server a několik tiskáren případně scannerů. Škola má 10 trvale umístěných projektorů a z toho 4 s převodníky (VGA over Ethernet) a 2 projektory přenosné. Dále 5 tabulí s interaktivním projektorem Epson a možností připojení vizualizéru stejného výrobce.

 

Přístup učitelů k počítačům:

Ve většině kabinetů jsou počítače z roku 2005, navíc mají učitelé počítače ve sborovně. Všichni učitelé mohou využívat počítačovou učebnu pro tvorbu pracovních listů, prezentací a ukládání na síťový disk.

 

Architektura sítě:

Způsob zajištění přípojných míst v budově školy a způsob připojení do internetu: Připojení místní sítě LAN ve struktuře hvězdy, pomocí CAT5E kabeláže kombinované s 802.11n. Všechny kabely vedené po budově školy jsou odpovídajícím způsobem chráněny lištami. Síť je rozdělena na jednotlivé podsítě dle členění školy a je propojena 5 hlavními datovými rozvaděči a aktivními síťovými prvky (switch). Připojeno k síti internet optickým vláknem firmy Grape sc. a.s. s rychlostí 40 Mbps bez omezení přenesených dat.

 

Způsob zajištění serverových služeb:

Ve školní počítačové síti používáme jednu serverovou stanici. Na ní provozujeme síťový operační systém MS Windows Server 2008, který zajišťuje následující službu:

- Bakaláři - systém evidence žáků a jiné

- Datové úložiště

- Řadič domény

- Tiskový server

 

Prostor pro webové prezentace:

Školní webová prezentace je vystavena mimo náš server, a to formou služby webhosting. Škola má své vlastní internetové stránky na adrese www.zsbrezenecka.cz

 

Přístup učitelů k počítačům:

Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup k počítačům ve sborovně.

85% pedagogických pracovníků má přístup k počítačům ve vlastním kabinetě.

40% pedagogických pracovníků má k dispozici školní notebook na přípravu pracovních listů.

 

Programové vybavení:

Operační systém Windows 8, 7 nebo XP, MS Office 2007, 2010, AVG, Acrobat Reader, Bakaláři, výukové programy, programy pro práci s bitmapovou a vektorovou grafikou.

 

Dodržování autorských práv a licenčních ujednání:

Škola dbá na dodržování autorských práv a licenčních ujednání. Využívaný software je legálně pořizován díky vlastním finančním prostředkům. Významný podíl činí i programy s licencí Freeware nebo Open Source.

 

2) Cílový stav

Renovace hlavního uzlu sítě.

Nutné proškolení některých pedagogických pracovníků.

 

3) Postup pro nápravu:

Jednotlivé kroky vedoucí k naplnění cílového stavu, které vyžadují finanční prostředky, jsou díky poskytnutí dotací z EU, realizovatelné. Kroky vedoucí k cílovému stavu, které nevyžadují finanční prostředky, budeme realizovat průběžně v rámci časových možností. Budeme vybírat vhodná školení pro pedagogy u akreditovaných školících středisek.

 

Zpracovali:

Mgr. Dagmar Sochorová - ICT koordinátor

Michal Pöpprle - správce sítě

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů