^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Poděkování

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi touto cestou poděkovat Vám, Vašim kolegům a hlavně dětem za uspořádání sbírky s drogistickým zbožím, kterou pro nás vaše škola koná už několik let. Přesto, že současná ekonomická situace není pro nikoho z nás jednoduchá, podařilo se Vám uspořádat sbírku, která pomůže našemu zařízení uspořit část našich provozních nákladů a snad překonat i pro nás náročnou dobu. Co ale považuji za nejcennější, že jste do sbírky zapojili děti a jejich rodiče. Pomoc potřebným je schopnost, která nám není vrozená, je velmi dobře, že vaši školáci budou jednou odcházet se zkušeností, jak takovou pomoc poskytnout. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za sbírku, která podpořila činnost našeho zařízení a je pro nás nejen pomocí hmotnou, ale i morální podporou naší práce. Vyřiďte prosím velký dík všem, kteří do sbírky přispěli a pomohli nám tak dál pomáhat dětem v nouzi. Vám, Vašim kolegům i dětem a jejich rodičům přejeme ty nejkrásnější Vánoce, plné pohody a klidu. A do toho nového roku hodně zdraví, štěstí v práci i osobním životě vám všem.

Ing. Karina Sobotková - ředitelka Klokánku v Chomutově

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů