^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Žákovský parlament

NÁPLŇ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU:

Žákovský parlametn je určen pro všechny žáky II. stupně + žáky 5. ročníku, žáci nižších ročníků budou informováni prostřednictvím zástupců ŽP.

Každá třída zvolí tajným hlasováním 2 zástupce (tito zástupci jsou odvolatelní)

Účast třídy na ŽP je dobrovolná, ale v případě přihlášení je závazná.

Schůzky ŽP se budou konat pravidelně každý první týden v měsíci.

Zástupci jednotlivých tříd musí na ŽP pracovat aktivně a tlumočit názory celé třídy.

Náplní ŽP budou připomínky k organizaci naší školy, zlepšení chodu školy a návrhy akcí.

Návrhy témat k jednání mohou pocházet od žáků, rodičů, …

Ředitelka školy bude věnovat minimálně jednu hodinu měsíčně k jednání se zástupci ŽP (každý smysluplný návrh projedná a vydá své rozhodnutí).

!!! ŽP nebude sloužit k řešení osobních sporů a malicherných problémů mezi žáky a pedagogy !!! (v závažných případech lze o tomto tématu obecně diskutovat a hledat společné řešení).

together-2450090-640.jpg

IDEÁLNÍ ŽÁK PRO PRÁCI V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU UMÍ:

- tolerovat své kolegy a jejich názory

- diskutovat a obhajovat názory své (samozřejmě nenásilnou a slušnou formou)

- nalézt kompromis (shodu) a zná principy demokracie (hlasování) …

Parlament v žádném případě neslouží k řešení osobních konfliktů a sporů s jednotlivými pedagogy.

Naše úspěchy: -  anketa "ZLATÝ ÁMOS" -  pořízení kontejneru na bioodpad -  hodiny do každé třídy -  spolupráce při výběru fasády školy -  organizování poznávacích výletů -  stojany na kola -  návštěvy ŽP na jiných školách a následná spolupráce

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 

ČINNOST ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

AKTUÁLNĚ:

9. 12. 2022 - Mikulášská nadílka

5. prosince se na naší škole slezli a sletěli čerti všech pekel, andělé všech nebí, a nechyběl jim ani samotný Mikuláš. Přišli navštívit žáky z prvního stupně a každého z nich obdarovali nadílkou. Jako odměnu jim žáci zazpívali vánoční koledu či zarecitovali některou z mikulášských básniček. Chtěl bych tímto poděkovat všem žákům, kteří pomáhali během samotné akce, i celému žákovskému parlamentu za vzornou přípravu.

Petr Češka

1.jpg

5. 6. 2022 - Český den proti rakovině

Ve dnech 11. – 13. května 2022 se na naší škole opět uskutečnila charitativní sbírka „Český den proti rakovině 2022“. I letos sbírka splnila svůj účel a společně jsme vybrali rekordní částku 6.790 Kč, která poputuje na onkologicky nemocné pacienty s rakovinou děložního čípku či prostaty. Všem, kteří si zakoupili kytičku měsíčku lékařského děkuji. Speciální poděkování si zaslouží i dívky ze žákovského parlamentu, jmenovitě Nicol Ivanynjuková, Eliška Zdrůbecká z 9.C  a Lucie Komárová, Veronika Lukšíková z 8.B, které kytičky po škole prodávaly. Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

 

24. 10. 2019, 17.00 - 19.00, HALLOWEENSKÁ STEZKA ODVAHY 

halloween_stezka_mala.jpeg

 

Český den proti rakovině

15. května 2019 proběhla na naší škole charitativní sbírka „Český den proti rakovině 2019“. Jako poděkování jsme obdrželi od organizátorů sbírky pro Ligu proti rakovině Praha certifikát, který přikládám. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

ces_den_rak.png

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZA ROK 2016/2017

20170529_123437.jpg

Práce žáků ŽP v průběhu školního roku 2016/2017:

 • žáci ŽP vždy pomáhali se sběrem papíru během sběrových dnů
 • 24. listopadu – žáci ŽP zorganizovali charitativní akci zaměřenou na pomoc fondu ohrožených dětí - Klokánku
 • 21. března -  žáci ŽP pomáhali s organizací akce „Den otevřených dveří“
 • 5. – 6. dubna -  žáci ŽP pomáhali s vyučujícím na 1. stupni se zápisy do prvních tříd
 • 10. května se žákyně ŽP zapojily do charitativní sbírky „Den boje proti rakovině“
 • 1. června -  ŽP připravil pro žáky 1. stupně výlet do Prahy do Národního muzea na výstavu s názvem Noemova archa

Odměnou za svou celoroční práci bylo nejen poděkování a pochvaly, ale také výlet do Prahy do Parlamentu ČR, kde mohli naši žáci vidět poslaneckou sněmovnu a dozvěděli se mnoho informací o historii a fungování této instituce v České republice.

Členství v žákovském parlamentu je dobrovolné. Na všech schůzkách proto nebyli přítomni úplně všichni žáci.

Činnost žákovského parlamentu 2014/2015

Členové žákovského parlamentu se během školního roku 2014/2015 aktivně účastnili příprav a průběhu těchto akcí:

 • Mikulášské nadělování (prosinec 2014 – mikulášská nadílka pro žáky I. stupně)
 • „Vánoční Praha“ (prosinec 2014 – výlet do Prahy spojený s návštěvou NTM a předvánočními nákupy)
 • Zápis do 1. tříd (leden 2015 – příprava a realizace aktivit budoucích prvňáčků)
 • ZOO Praha (červen 2015 – výlet žáků I. stupně u příležitosti Dne dětí)
 • Sběrové týdny (neocenitelná pomoc v průběhu celého školního roku)

 

NTM

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů