^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Úspěchy v soutěžích a olympiádách

2022/2023 

22. 3. 2023 - 11. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FINÁLE SOUTĚŽE HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2022-2023

Motto: Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit. Sokrates

V měsíci listopadu se všichni žáci 9. ročníků účastnili chemické soutěže Mladého chemika. Ti nejlepší z naší školy (Adéla Řehořová a Ondřej Flígr) postoupili do 2. regionálního kola do Lovosic, kde absolvovali znalostní test z chemie. Úspěšným řešitelem se stal Ondřej flígr, který postoupil do 3.kola a 7. 3. opět odcestoval do Lovosic, kde poměřil své síly s ostatními žáky základních škol Ústeckého kraje v laboratoři, kde byla laboratorní úloha zaměřená na stanovení vitamínu C neutralizací hydroxidem sodným. Po laboratorní práci následoval program chemické science show Dr. Michaela Londesborougha. Děkujeme Ondrovi za skvělou reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších úspěchů.

14. 3. 2023 - Chemická olympiáda

Žáci 9. ročníku – Adéla Řehořová, Adam Šikula a Ondřej Flígr se účastnili chemické olympiády. Žáci v domácí přípravě studovali informace o dusíku a jeho sloučeninách… ve školní laboratorní práci zjišťovali přítomnost bílkovin v připravených vzorcích a testovali vlastnosti cukrářského droždí. Ve školním testu prověřili své nabyté zkušenosti a znalosti. Nejlepší Ondřej Flígr postoupil do okresního kola, které se uskutečnilo 6. března 2023 v Chomutově, kde opět zúročil své znalosti a dovednosti ze školního kola a umístil se v konkurenci víceletých gymnázií na krásném 7. místě. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších chemických úspěchů

14. 3. 2023 - Okresní kolo v recitační soutěži

V sobotu 11. 3. 2023 se v Chomutovské knihovně uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže nazvané Den poezie 2023. Děvčata se na přehlídku recitátorů pečlivě připravovala doma i pod vedením třídních učitelek. Valentýna, Anna, Leontýna i Lola naši školu prezentovaly velmi pěkným přednesem.  Všem žákyním děkujeme za účast a píli při nácviku. Lole, kterou porota odměnila za její recitaci Čestným uznáním, blahopřejeme.

IMG_20230311_111024.jpg

23. 2. 2023 - Olympiáda v německém jazyce

V pátek 10. února 2023 se konalo okresní kolo olympiády v Německém jazyce v Klášterci nad Ohří, kterého se zúčastnili i naši žáci. Ve školním kole se v prosinci 2022 nejlépe umístili Ondřej Flígr z 9.B a Matěj Sahula ze 7.A. Ti naši školu reprezentovali i v kole okresním, kde je doplnili ještě další dva žáci naší školy. V kategorii I.A jsme měli tedy dvě želízka v ohni a byli to Matěj SAHULA ze 7.A, který skončil na pěkném 3. místě a Dominik BURGR ze 7.C, který se umístil na 8. místě. V kategorii II.A naši školu reprezentovali také dva žáci, a to Jakub BENEŠ z 8.A, který obsadil 9. místo a Ondřej FLÍGR z 9.B, který skončil na 13. místě. Velká gratulace a děkujeme našim chlapcům za jejich úspěšnou reprezentaci naší školy.  Mgr. Dana Wachtfeidlová Fisková

3_misto_M_Sahula.jpg

17. 2. 2023 - Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 16.2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků prvního stupně. Zazněly básně moderních i klasických autorů, na které se žáci pečlivě připravovali.

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií takto: 1.kategorie žáci prvních tříd, 2.kategorie žáci druhých a třetích tříd, 3.kategorie žáci čtvrtých a pátých tříd.

Všem zúčastněným patří poděkování za svědomitou přípravu a prvním třem umístěným recitátorům velká gratulace. Aničce, Valentýnce, Lole a Leontýnce budeme držet palce 11. 3., kdy budou v Chomutovské knihovně naši školu reprezentovat v okresním kole.

5. 1. 2023 - Výtvarná soutěž - Vánoční přání (Naděje)

Žákyně naší školy, Plačková Julie, Čaprndová Julie, Bidařová Tereza, se úspěšně zúčastnily výtvarné soutěže, která započala 1.10. a přispívat se mohlo až do 25.11.2022. Vítězové byli vyhlášeni společně s adventním koncertem, který se konal 10.12.2022 v kostele sv. Ignáce v Chomutově. Všem žákům mnohokrát děkujeme a blahopřejeme k získání ocenění.

21. 11. 2022 - ČEPS Cup - florbal

Dne 16.11.2022 se uskutečnila soutěž  ČEPS cup - okresního kola ve florbale. Tohoto kolrra se zúčastnily čtyři ZŠ z Chomutova. Naši žáci se čtyřmi výhrami a jednou remízou postoupili z 1. místa do krajského kola, které se bude konat v lednu 2023 v Chomutově. Velké díky patří panu trenérovi Pivovarovi za skvělou přípravu našich hráčů, kteří dali do hry celé své srdce. Jmenovitě: Pavel Protiva 4.C, Karin Pivovarová 5.A , Dominik Tesař 5.B, Patrik Zemánek 5.B, Adam Andrš 5.C, Adam Grüner 5.C, Štěpán Koutský 5.C, Matyáš Urbánek 5.C, Adam Váša 5.C, Filip Kučera 6.B

Žákům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

20221116_122341.jpg

21. 11. 2022 - Soutěž Mladý ekonom Ústeckého kraje

V úterý 15. listopadu proběhl na Obchodní akademii v Chomutově 6. ročník místního kola soutěže Mladý ekonom Ústeckého kraje. Soutěž se skládala ze dvou částí, a to z vědomostního testu a prezentace vylosovaného tématu. Tým ve složení Olga Krulichová, Lucie Komárová a Ondřej Flígr skončili na krásném 4. místě. Našim „mladým ekonomům“ moc blahopřejeme.

Doprovod a organizaci zajišťovala Mgr. Dagmar Sochorová.

9. 11. 2022 - Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“

Dne 25.10. 2022 se účastnili žáci 9. ročníků soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera. Na žáky čekal vědomostní test, který nejlépe zvládl Ondřej Flígr (9.B), Adéla Řehořová (9.C) a Kateřina Váňová (9.C). Všichni tři žáci postupují do regionálního kola, které se koná 13.12. 2022 v Lovosicích. Gratulujeme.

Mgr. Pavlína Jakabová 

7. 11. 2022 - pIšQworky

Dne 3.11. se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili oblastního turnaje v piškvorkách. První tým ve složení Patrik Květ, Daniel Khýr a Dominik Kraus podal skvělý výkon, děkujeme kluci za reprezentaci školy. Druhý tým složený ze žáků 9.ročníků, Luisa Heublein, Alena Majerová a Matěj Bělohlávek, se probojoval do krajského kola, kde bude 28.11. v Ústí nad Labem naší školu reprezentovat. Děkujeme, perfektní výkon. Mgr. Michaela Šorsáková

25. 10. 2022 - Atletický čtyřboj

I letos na podzim se konalo okresní kolo atletického čtyřboje. V soutěži naši školu reprezentovala družstva mladší dívek a chlapců z 6. a 7. tříd, ale i družstva starších dívek a chlapců z 8. a 9. tříd. Medailového ocenění nedosáhl sice žádný tým, ale i tak si všichni zaslouží poděkování za účast.

Mgr. Jana Vildová

25. 10. 2022 - Školní kolo Přírodovědného klokana

Dne 12.10. proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet, tj. žáků 8. a 9. tříd. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 žáků, každá třída měla několik svých zástupců. Nejlépe si vedl Ondřej Flígr z 9.B, který školní kolo vyhrál, na 2. místě skončila Adéla Ema Řehořová z 9.C a na 3. místě se umístila Kateřina Ela Kašparová z 8.B.

Mgr. Jana Vildová

21. 10. 2022 - Školní kolo Pythagoriády

Školního kola Pythagoriády 18. 10. se zúčastnilo 32 žáků z 6.- 9. ročníků. V šestých třídách bylo umístění následující: 1.místo Kousek,  2. místo současně Bicková a Ralbovský. V sedmých ročnících byl nejlepší žák Stopka. V osmých třídách byli nejúspěšnější tito žáci: Soral a Květ. V devátých třídách měli tito žáci shodný počet bodů: Dufek, Bělohlávek, Kalina a Blasčák. Do okresního kola postupuje Kousek Adam a Tomáš Stopka. Dozor zajistila p. asistentka Věra Legátová, organizaci a opravu prací zajistila Mgr. Sochorová Dagmar.

Mgr. Dagmar Sochorová

21. 10. 2022 - T - PROFI

Ve čtvrtek 13.října se sešli milovníci stavebnice MERKUR u okresního kola soutěže ,, T - PROFI - TALENTY PRO FIRMY" ve SVČ Domeček v Chomutově. Tato akce se každoročně koná pod záštitou Okresní hospodářské komory. Naši školu reprezentovali Nicolas Fako s Tomášem Kováčem z 5.B a Michal Klíma z 5.A . Této soutěže se zúčastnilo 11 škol a naši kluci obstáli v této těžké konkurenci na výbornou a zaslouží si pochvalu.

2021/2022

13. 6. 2022 - ATLETICKÝ TROJBOJ 2. 6. 2022

Vybraní žáci pátých tříd se zúčastnili okresní soutěže v atletickém trojboji.  Soutěžili v hodu míčkem, skoku do dálky a běhu. Přestože jsme neobsadili medailová místa, každý ze soutěžících si vybojoval nějaký osobní rekord. Děti si soutěžní den náramně užily. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Angela Doubravová

5. 6. 2022 - Basketbal starších žáků

Dne 11. 5. 2022 se uskutečnilo okresní finále v basketbalu starších žáků, kde se výběru naší školy velmi dařilo. Po zdařilých výkonech zaslouženě postoupili do krajského finále, kde chlapci srdnatě bojovali v nabité konkurenci. Všem chlapcům velmi blahopřejeme k úžasnému výkonu a zároveň děkujeme za reprezentaci nejen naší školy, ale také okresu v krajském finále. Poděkování též patří panu Mgr. Sajnerovi za přípravu a vedení žáků.

5. 6. 2022 - Atletika - Pohár rozhlasu (mladší žáci)

Chlapci a dívky z 6. a 7. tříd se zúčastnili okresního kola v atletice. Statečně bojovali, někteří si udělali své osobní rekordy, v některých disciplínách jsme byli na předních pozicích. Dále sice nepostoupilo ani jedno družstvo, ale děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Čihařová Jaroslava

5. 6. 2022 - Atetika - Pohár rozhlasu

V květnu se chlapci z devátých tříd zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu v atletice, kde s naprostou převahou zvítězili a postoupili do krajského kola. To se konalo v Děčíně, ale bohužel ve stejný den jako krajské kolo v basketbalu, kam hoši také postoupili. Někteří se účastnili obou akcí, a tak nastal problém se sestavou na obě akce. Na atletické závody jsme tak odjeli jen v šesti. Kluci bojovali, jak mohli. Konečné 7.místo není zklamáním. Děkujeme za reprezentaci.

Sestava: Baxa Martin, Poláček Lukáš, Doubek Martin, Gründl Martin, Vidím Alexandr a Seeman Dominik.

5. 6. 2022 - Basketbal dívek.

Dívky z 8. a 9. ročníků se zúčastnily okresního kola v basketbalu, a i když nepostoupily do krajského kola, podaly solidní výkon. Děkujeme za reprezentaci. Sestava: Halbig Kate, Černá Vendula, Burešová Viktorie, Ulrichová Šarlota, Tesařová Sára, Milerová Štěpánka, Adamová Sofie, Ulrichová Patricie, Majerová Alena a Tržická Tereza. 

3. 11. 2021 - Školní kolo Pythagoriády

Školní kolo Pythagoriády se konalo 2.11.2021. Zúčastnilo se 29 žáků, kteří řešili složitější logické úlohy. Naši školu v okresním kole, které se má konat 7.12., budou reprezentovat žáci: Stopka, Šikula a Flígr. Tito žáci splnili požadovaný počet bodů, kterým se kvalifikovali do okresního kola.

Na organizaci se podílela p. asistentka Věra Legátová a Mgr. Dagmar Sochorová.

 

 

2019/2020

9. 3. 2020 - Olympiáda z anglického jazyka

Dne 15. 2. 2019 jsme se zúčastnili okresního kola v anglické olympiádě v Klášterci nad Ohří. V 1. kategorii se Tomáš Olišar umístil na 5. místě a ve 2. kategorii se Simona Říhová umístila na 16. místě. V 1. kategorii bylo 17 účastníků a ve 2. kategorii bylo 21 účastníků.

Mgr. Michaela Jarešová

4. 3. 2020 - Okresní finále základních škol v košíkové

Dne 3. 3. proběhlo okresní finále starších žáků v košíkové, ve kterém měla i naše škola své zastoupení. Chlapci po vemi dobrých výkonech obsadili krásné 2. místo. Školu reprezentovali: Jan Malý, Vojtěch Čermák, Filip Fischer, Jakub Macák, Jan Čurda, Milan Hruboň a Jan Marek. Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy a gratulejeme k pěknému úspěchu.

Mgr. Jiří Sajner

28. 2. 2020 - Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 26. 2. 2020 proběhlo školní kolo v recitaci. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 žáků z 1. stupně, kteří soutěžili ve 3 kategoriích. Všem zúčastněným patří velké poděkování za svědomitou přípravu.

Žáci se umístili takto:

I. KATEGORIE (i. TŘÍDY)                         II. KATEGORIE (II., III. TŘÍDY)

1. Veronika Pilařová                                  1. Zoe Lichtenbergová

2. Leontýna Ignatová                                 2. Vanesa Redaiová

3. Karolina Vrbová                                     3. Viktor Tenk

 

III. KATEGORIE (IV., V. TŘÍDY)

1. Martin Kraus

2. Stanislav Bielik

3. Sylvie Svobodová

IMG_20200226_193730.jpg

28. 2. 2020 - Olympiáda v německém jazyku

V pátek 14. února 2020 se konalo okresní kolo olympiády v Německém jazyce v Klášterci nad Ohří. V kategorii I. A nás reprezentoval Tomáš Olišar, obsadil pěkné 6. místo. V kategorii II. A jsme měli dvě želízka v ohni, Barboru Novákovou, která skončila na 11. místě a Nicol Vorlíčkovou, která byla na 13. místě. Gratulujeme všem a děkujeme za jejich reprezentaci školy.

Mgr. Dana Wachtfeidlová Fisková

11. 2. 2020 - Pythagoriáda kat. 5. - 8. ročník

Soutěž je určena pro žáky 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol. Školní kolo proběhlo 22. a 23. ledna. O postupu úspěšných řešitelů do okresního kola bude rozhodnuto okresní komisí až po zaslání výsledkových listin ze všech škol. Naši nejlepší řešitelé:

5. r. - Květ Patrik, Kraus Adam, 6. r. - Kalina Richard, Marková Lucie, 7. r. - Oher Ema, Šemberová Nikola, 8. r. - Peřinová Eva

11. 2. 2020 - Matematická olympiáda

Dne 29. 1. 2020 se konalo okresní kolo kategorie Z 5, Z 9 v SVČ Domeček Chomutov. V kategorii 9. ročníku zvítězil již poněkolikáté Jan Kousek a postupuje do krajského kola, které proběhne 17. 3. 2020 v Ústí nad Labem. Další soutěžící David Kalina se umístil na krásném 9. místě. Celkem soutěžilo 23 deváťáků. Soutěžící řešili čtyři úlohy s bodovým hodnocením 6+6+6+6= 24 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, který dosáhl alespoň 12 bodů. V kategorii 5. ročníku jsme měli dva zástupce, kteří se stali úspěšnými řešiteli. Jan Soral se umístil na 2.-7.místě a Patrik Květ na 11. místě z 24 soutěžících. Úspěšným řešitelem se stal ten, který dosáhl alespoň 9 bodů. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme Janu Kouskovi úspěšnou reprezentaci školy i v krajském kole matematické olympiády. Jan Kousek také zvítězil ve fyzikální olympiádě a postupuje do krajského kola v Ústí nad Labem.

11. 2. 2020 - Harmonie Florbal Pirates Cup 2020

Dne 28. ledna se uskutečnil jubilejní 5. ročník florbalového turnaje, který pořádá společně s florbalovým klubem Heros Florbal Chomutov naše škola ZŠ Chomutov Březenecká. I tento ročník se těšil hojné účasti základních škol a to nejen z Chomutova, ale také z Jirkova, Meziboří, Radonic a Kadaně. O prvenství v turnaji tak soutěžilo 13 družstev 8 základních škol z 5 různých měst. Velmi pěkná statistika, která byla hned v úvodu příslibem skvělého turnaje. Souboje v základních skupinách poodhalily možnosti jednotlivých výběrů a především ukázaly dravost a touhu mladých florbalistů získat titul vítěze turnaje. Vyřazovací část turnaj byla přehlídkou florbalových dovedností, umu, ale také emocí, které ke sportu neodmyslitelně patří. Všechny zápasy se ovšem odehrály v duchu fairplay a nad radostí z vítězství převládla radost ze hry samotné. Vítězem turnaje se po velmi vyrovnaném finálovém utkání stala pořádající ZŠ Chomutov Březenecká. Děkujeme všem účastníkům turnaje za nasazení, se kterým k turnaji přistupovali, trenérům a učitelům za přípravu žáků, rodičům za jejich podporu, Statutárnímu městu Chomutov za finanční podporu turnaje a hlavnímu organizátorovi, panu Jiřímu Žižkovi za realizaci celého turnaje.

1.jpg

20. 12. 2019 - Okresní finále mladších žáků ve florbalu

Dne 19. 12. 2019 proběhlo okresní finále florbalu mladších žáků, kam se žáci naší školy kvalifikovali z předchozích bojů v rámci jednotlivých okrsků. Na své skvělé výkony dokázali navázat i v samotném finálovém turnaji, když se probojovali až do samotného finále. V něm bohužel nestačili na výběr ZŠ Hornické a obsadili tak neméně úžasné 2. místo. Všem žákům, kteří se podíleli na tomto nádherném sportovním úspěchu, a vedoucímu družstva Mgr. Hokrovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

13. 12. 2019 - Litvínovský CHOROŠ

Ve Schole Humanitas v Litvínově proběhl 10.12 již 21. ročník tradiční soutěže Litvínovský choroš. Je určena pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, kteří mají rádi přírodu, sport a zábavu. Za naši školu bojovali Jan Kousek, Jan Čurda, Milan Hruboň (všichni z 9. A) a Barbora Nováková, Eva Peřinová a Nicol Vorlíčková (všechny z VIII. A). Soutěž probíhá v prostorech Scholy Humanitas. Tříčlenná družstva absolvují 10 rozmanitých disciplín. Soutěžilo se v poznávání rostlin a živočichů, ve stavbě věže, orientace v anglickém a německém textu, poznávání slavných i méně slavných osobností, identifikace chemických prvků, hádání hádanek a spoustu dalších. Letošního choroše se účastnilo celkem 55 tříčlenných družstev a naše družstvo ve složení Jan Kousek, Jan Čurda a Milan Hruboň obsadili nádherné 2. místo.

choros.jpg

10. 12. 2019 - Turnaj v miniházené

V pondělí 2. 12. 2019 se žáci naší školy opět zúčastnili turnaje chomutovských škol v miniházené. Zastoupení jsme měli v obou kategoriích: 1-3. třída a 4-5. třída. Podle herních pravidel hraje vždy každý s každým, takže jde o poměrně náročné zápasy. V konkurenci mnoha škol se naši mladší hráči umístili na pěkném čtvrtém místě, starší hráči vybojovali krásné 5. místo. Je nutné vyzdvihnout nasazení a touhu dětí dosáhnout co nejlepšího výsledku. Herní akce by jim mohli závidět i profesionální hráči. Byla radost sledovat, jak jsou všichni pro hru zapálení a jak docházelo k postupnému stmelování hráčského kolektivu. Velkou motivací se staly rozhovory jednotlivých zástupců škol s reportéry České televize, která utkání natáčela, a s dětmi dělali rozhovory o tom, proč mají rady miniházenou. Na sestřih se soutěžící mohli podívat na programu ČT Sport a těchto webových stránkách, kde jsou zachyceni v akci právě žáci naší školy. Všechna družstva si za své sportovní výkony odnesla pěkné odměny.

Televizní reportáž

Mgr. Zdeňka Kořínková

9. 12. 2019 - Oblastní kolo Mladého ekonoma Ústeckého kraje

Dne 6. 12. 2019 naše škola opět reprezentovala chomutovské a jirkovské školy v oblastním kole, které se konalo na FSE UJEP v Ústí nad Labem. Obsahem soutěže byl znalostní test finanční gramotnosti a řešení modelového příkladu, který každé družstvo prezentovalo před porotou. Družstvo ve složení Simona Říhová, Milan Hruboň a Jan Kousek se v silné konkurenci umístilo na 6. místě. Soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a samozřejmě blahopřejeme.

Přípravu a doprovod zajistila Mgr. Dagmar Sochorová.

9. 12. 2019 - Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol. Této soutěže se zúčastnil žák IX. A Jan Kousek, který v základním kole byl na 16. - 17. místě a postoupil do krajského kola, které se konalo 1. 11. 2019 v Ústí nad Labem. V krajském kole se umístil na 4. místě a dostal se do celostátního kola v Praze, kde reprezentoval 25. 11. 2019 Ústecký kraj. I zde vzorně reprezentoval školu a skončil na krásném 15. místě. Blahopřejeme nadějnému matematikovi ke skvělému umístění.

Mgr. Dagmar Sochorová

21. 11. 2019 - Mladý ekonom Ústeckého kraje

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhl na Obchodní akademii v Chomutově 4. ročník místního kola soutěže Mladý ekonom Ústeckého kraje. Soutěž se skládala ze dvou částí, a to z vědomostního testu a prezentace vylosovaného tématu. Tým ve složení Jan Kousek, Milan Hruboň a Simona Říhová obhájil prvenství loňského ročníku. Zvítězili nad devíti týmy, které byly složeny z žáků 8. a 9. ročníků. Naši žáci tak postupují do krajského kola, které se uskuteční 6. 12. na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Našim úspěšným „mladým ekonomům“ moc blahopřejeme.

Doprovod a organizaci zajišťovala Mgr. Dagmar Sochorová.

3. 11. 2019 - Přírodovědný klokan – konečné výsledky okresního kola

V minulém článku jsem zmínila výsledky školního kola přírodovědné soutěže „Přírodovědný klokan“. Nyní bych jen doplnila výsledky okresního kola. Soutěže se účastnilo celkem 724 řešitelů. Vítězná místa jako vždy patřila žákům gymnázií, a proto bych vyzdvihla úspěch našeho žáka Jana Kouska ze třídy IX. A, který obsadil krásné 5. místo. Gratulujeme.

Mgr. Jana Vildová

23. 10. 2019 - PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dne 16. 10. 2019 se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V zadání se pak objevovaly otázky z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a chemie. Do soutěže se zapojilo celkem 16 žáků z 8. a 9. ročníků. Nejlépe si vedl Jan Kousek z IX. A, který s velkým předstihem zvítězil, 2. příčku obsadil Rostislav Malý z VIII. B a na 3. místě se umístil Jakub Strmiska z IX. A. Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů ve studiu, i v jiných soutěžích.

Mgr. Jana Vildová

10. 10. 2019 - Okresní kolo přespolního běhu

V pondělí 30. září se naše škola zúčastnila okresního kola v přespolním běhu. V každé kategorii závodila pětičlenná družstva chlapců nebo dívek, započítávalo se umístění 4 závodníků a vítězilo družstvo s nejnižším součtem umístění. Chuť závodit měli všechny kategorie, kromě starších chlapců, kterým se nepodařilo sestavit družstvo. Nejlépe si vedlo družstvo starších dívek ve složení: Valentina Č., Kateřina K., Eliška T., Barbora B. a Tereza E., které obsadilo krásnou druhou příčku. Určitě bych chtěla vyzdvihnout úspěšný start a cíl Valči, která celou trať „odtáhla“ a s velkým náskokem zvítězila. Všem, kteří si přišli zazávodit, děkuji a přeji mnoho sportovních úspěchů i na jiných soutěžích.

Mgr. Jana Vildová – vedoucí družstva

 

30. 9. 2019 - Školní kola olympiád v anglickém a německém jazyce

Ve dnech 17. 9. až 18. 9. se na naší škole uskutečnila školní kola olympiád z anglického a německého jazyka. Anglické olympiády se zúčastnilo 35 žáků a z německého jazyka 40 žáků. Postupující žáci budou naší školu reprezentovat v překladatelské soutěži s názvem Jeronýmovy dny, která se bude konat 7. 10. na ZŠ Zahradní.

V angličtině v I. kategorii se žáci umístili takto:

 1. místě Jakub Jenč ze 7A
 2. místě Tomáš Olišar ze 7A
 3. místě Alice Švaříčková a Kubíková Adéla ze 7B

V angličtině ve II. kategorii se žáci umístili takto:

 1. místě Simona Říhová z 9B
 2. místě Milan Hruboň a Jan Kousek z 9A
 3. místě Adam Pazdera z 9B

V německém jazyce v I. kategorii se žáci umístili takto:

 1. místě Barbora Nováková z 8A
 2. místě Nikola Vorlíčková z 8A
 3. místě Valentina Čermáková z 8A

V německém jazyce v II. kategorii se žáci umístili takto:

 1. místě Milan Hruboň z 9A
 2. místě Jan Kousek z 9A
 3. místě Nicol Eliášová z 9A

Za anglický jazyk nás budou reprezentovat Simona Říhová a Jakub Jenč. Za německý jazyk Barbora Nováková a Milan Hruboň. Jako pedagogický dohled půjde Jana Olišarová.

 

2018/2019

14. 6. 2019 - Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo - 4. - 5. třídy

Dne 6.6. se uskutečnila olympiáda v anglickém jazyce pro žáky 4. a 5. tříd. Matyáš Prokopec se umístil na 4. místě a Ondřej Frígl na 7. místě. Děkujeme za vzronou reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásnému umístění.

5. 6. 2019 - Školní kolo olympiády v anglickém jazyce - I. stupeň

Ve dnech 31. 5. a 3. 6. 2019 se na naší škole konala olympiáda z anglického jazyka pro žáky 4. a 5. tříd. Ze 4. tříd se zúčastnilo 12 žáků a z 5. tříd 12 žáků.

Umístění žáků 4. tříd:

 1. místo – Matyáš Prokopec IV. C
 2. místo – Klára Karvánková IV. A
 3. místo – Dominik Kraus IV. B

Umístění žáků 5. tříd:

 1. místo – Ondřej Flígr V .B
 2. místo – Lenka Majerová V. B
 3. místo – Adam Šikula V.C

Do okresního kola, které se koná v Jirkově dne 6. 6. 2019, postupuje Matyáš Prokopec a Ondřej Flígr.

29. 5. 2019 - Jeronýmovy dny

Dne 5. 10. se na ZŠ Zahradní konalo okresní kolo v překladové soutěži s názvem Jeronýmovy dny.

V každé kategorii bylo 15 žáků.

Výsledky:

V kategorii 1NJ se na 1. místě umístila Sophie Heublein.

V kategorii 2NJ se na 1. místě umístila Simona Říhová.

V kategorii 2AJ se na 1. místě umístila Petra Hoření.

Eliška Brzybohatá, která soutěžila v kategorii 1AJ, neobsadila první 3 místa.

29. 5. 2019 - Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 15. 2. 2019 jsme se zúčastnili okresního kola v anglické olympiádě v Klášterci nad Ohří. V 1.kategorii se Eliška Brzybohatá umístila na 8. místě a ve 2. kategorii se Roman Fiala umístil na 2. místě. V každé kategorii bylo 21 účastníků.

29. 5. 2019 - PYTHAGORIÁDA 2018/2019

V letošním ročníku ve školním kole byli tito žáci úspěšnými řešiteli:

 1. ročník: Lucie Marková, Ondřej Flígr a Adam Šikula
 2. ročník: David Gross a Vendula Černá
 3. ročník: Barbora Nováková
 4. ročník: Jan Kousek a Denisa Eliášová

Do okresního kola postoupili: Lucie Marková, Ondřej Flígr, David Gross a Jan Kousek, kteří získali ve školním kole víc než 10 bodů.

Z těchto žáků se nejlépe umístil Jan Kousek, který získal 3. místo v okresním kole této soutěže. Blahopřejeme.

17. 5. 2019 - Matematická soutěž

Dne 22.4. se naše škola zapojila do celostátní matematické soutěže „Matematický klokan“, která je původem z Austrálie a v současnosti se organizuje ve více než 30 zemí světa.

Žáci si mohli otestovat nejen znalosti z matematiky, ale především svou logickou úvahu a představivost. V kategorii „CVRČEK“ (žáci 2.-3. tříd) se zapojilo 19 žáků, v kategorii „KLOKÁNEK“ (žáci 4.-5. tříd) 23 žáků.

Nejlepšími řešiteli byli:

CVRČEK:

Zajden Daniel III.B     58 bod

Novák Ondřej III.A     56 bodů

Hanzal Alex III.B      53 bodů

 

KLOKÁNEK:

Šikula Adam V.C      81 bodů

Marková Lucie V.A      77 bodů

Kraus Adam IV.A     73 bodů

Na organizaci se podílela p. uč Sochorová D. Vyhodnocení provedly p. uč. Kaneová Kateřina a Šustrová Alena.

15. 5. 2019 - Skřivánek

Dne 9. 5. 2019 se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže SKŘIVÁNEK. Zúčastnilo se celkem 14 žáků 1. stupně. Do okresního kola postupují:

I.kategorie: Sofie Vaňková III.C, Matěj Sahula III.A

II. kategorie: Lada Brožíková IV.B, Julie Čaprndová IV.C

15. 5. 2019 - McDonald´s Cup

Dne 17.4. 2019 jsme se zúčastnili 22. ročníku Mc Donald´s Cupu v novém sportovním areálu 4.ZŠ Krušnohorská v Jirkově.

Kategorii 1.-3. tříd reprezentovali: Šnajdr Petr, Vorlíček Tobiáš, Zajden Daniel, Richter Matěj, Kuchař Adam, Šíma Michael, Novák Marek, Hernady Radek, Stopka Tomáš, Grundler Pavel.

Nutno podotknout, že náš tým nebyl složen jen z fotbalistů, ale kádr jsme doplnili hochy z jiných (mnohdy dost vzdálených) sportů. Za slunečného počasí a podpory trenéra p. Šťastného kluci předvedli sportovního ducha a bojovnost. Nakonec se mohli radovat z krásného 2. místa a postupu do okresního kola.

Gratulace malým fotbalistům a dík jejich rodičům, kteří je ke sportování vedou

p.uč Kateřina Kaneová

Dne 24.4. se fotbalisté 1.-3. tříd zúčastnili okresního kola Mc Donald´s Cupu. Tentokrát jsme nastoupili proti silným soupeřům, kteří měli více natrénováno. Naše chuť vyhrát a bojovnost stačila jen na 5. místo. Děkujeme trenérovi p. Šťastnému, fanouškům z řad rodičů a samozřejmě klukům: Šnajdr Petr, Vorlíček Tobiáš, Zajden Daniel, Kuchař Adam, Šíma Michael, Novák Marek, Hernady Radek, Stopka Tomáš, Grundler Pavel.

p.uč. Kateřina Kaneová

15. 5. 2019 - Pythágoriáda V. tříd

Dne 16. 4. 2019 se všichni žáci pátých tříd zúčastnili matematické soutěže „Pythágoriáda“.

Úspěšnými řešiteli byli:

 1. Lucie Marková          V.A        11 bodů

           Ondřej Flígr               V.B        11 bodů

 1. Adam Šikula              V.C        9 bodů 

Vyhodnocení provedly p.uč. Alena Šustrová, Věra Krobová a Daniela Dudová.

12. 4. 2019 - Matematická olympiáda

Naše škola se každoročně účastní matematické olympiády. Dne 9. 4. 2019 se žáci zúčastnili okresního kola MO. Nebylo překvapením, že naše stálice, Jan Kousek, vyhrála kategorii VIII. tříd. Jan zvítězil při každé své účasti v této soutěži. V téže kategorii se umístil na krásném 3. místě David Kalina. Ostatní účastníci se umístili v první třetině ze všech zúčastněných. Všem gratulujeme a přejeme jim, aby je matematika dlouho bavila.

Mgr. Dagmar Sochorová

MO_kousek.jpeg

5. 3. 2019 - Den poezie

Dne 2. 3. 2019 proběhlo v SKKS Chomutov okresní kolo v recitaci. Děti přednášely básničky za bouřlivého potlesku maminek, tatínků, babiček i dědečků. Z naší školy se zúčastnili tito žáci.

Beata Albrechtová II. C

Eliška Červeňanská II. C

Martin Kraus IV. A

Martin Richter V. A

Naší Elišce Červeňanské se povedlo získat čestné uznání. Elišce moc blahopřejeme.

4. 3. 2019 - Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 20. 2. 2019 se dva naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády již tradičně na Gymnáziu v Kadani. Jednalo se o Jana Kouska, který soutěžil v kategorii "C" - 8. a 9. třídy a o Davida Grosse, který soutěžil v kategorii „A" - 6.třídy. Oba předvedli skvělé znalosti a obsadili krásné 3. místo, jen kousek od postupu do krajského kola. Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

zem_ol.jpg

4. 3. 2019 - Žákovská futsalová liga mladších žáků

Dne 22. 2. 2019 se v Městské sportovní hale v Chomutově konala finálová část dlouhodobého futsalového turnaje základních škol pod záštitou Chomutovské ligy malého fotbalu. I přes počáteční problémy se sestavou ( nemoc, lyžařský kurz ) se nám podařilo postavit skvělý tým - jmenovitě : Alexej Červeňák, Adam Vitvar, Emil Holub, Barny Novák, Adam Fric a Ondřej Čihák a vybojovat skvělé druhé místo! Poděkování a uznání si zaslouží i ti, kteří se zúčastnili základní části. Všem gratulujeme!

futsal.jpg

28. 2. 2019 - Školní kolo recitace

Recitace - školní kolo - 1. stupeň

Zúčastnilo se 24 žáků.

Kategorie 1. tříd

1. Jan Kadlec 1.B

2. Karolína Motyčková 1.B

3. Bruno Schmieder 1.C

I. kategorie

1. Beata Albrechtová 2.C - postup do okresního kola

2. Eliška Červeňanská 2.C - postup do okresního kola

3. Vanessa Nowaková 3.C

II. kategorie

1. Martin Kraus 4.A - postup do okresního kola

2. Martin Richter 5.A - postup do okresního kola

3. Julie Caprndová 4.C

Všem postupujícím do okresního kola blahopřejeme. Okresní kolo se uskuteční 2.3. v SKKS Chomutov. Držíme palce.

5. 2. 2019 - O POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY

24. ledna pořádala naše škola ve spolupráci s Florbalem Chomutov a za finanční podpory Statutárního města Chomutov již čtvrtý ročník florbalového turnaje základních škol FLORBAL PIRATES HARMONIE CUP. Tato sportovní událost se konala v chomutovské Městské sportovní hale a přihlásilo se rekordních dvanáct týmů dychtících po vítězství. V centrální části haly byly vystaveny ceny nejhodnotnější – mezi medailemi tři cenné poháry pro ty nejlepší. Po zahájení, rozpisu a upřesnění pravidel se malí florbaloví nadšenci vrhli do bojů na třech kolbištích. Sportovní vřava ovládla halu! Ze všech stran byla cítit touha zvítězit, rivalita se nesla v tom správném sportovním duchu a z hlediště se ozývalo hlasité povzbuzování. Napětí vyvrcholilo při souboji dvou favoritů – PIRATES a Meziboří. Když se naši hráči již pomalu smiřovali s nečekanou prohrou, padly do soupeřovy branky dva rychlé vyrovnávací góly a zápas skončil remízou. Mezi oběma týmy tak musely rozhodnout samostatné nájezdy „náhlá smrt“. Kolem hřiště bylo náhle různobarevno! Hráči ze všech ostatních týmů se shromáždili podél mantinelů a povzbuzovali své kamarády ve velmi vypjaté situaci. Rozhodla jediná chyba a PIRATES postoupili do boje o bronz, ve kterém porazili družstvo z Jirkova. Ve finále pak podlehli hráči z Klášterce nad Ohří borcům z MGZŠ Jirkov. Radost z florbalu umocnily pěkné zážitky ze hry i zasloužené odměny.

logo_pohar.jpg

23. 1. 2019 - Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 16. ledna se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma bylo zaměřeno na cestování. Naši školu reprezentovali žáci 8. A Milan Hruboň a Jan Kousek. S tématem se statečně popasovali a zaslouží si pochvalu, protože otázky byly velmi záludné. Soutěžích bylo celkem 41. Milan se umístnil uprostřed soutěžního pole a Honza obsadil báječné druhé místoPostoupil tak do krajského kola, které se uskuteční 21. března 2019. Gratulujeme a držíme palce!

3. 1. 2019 - LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ 2018

Vybraní žáci 9. ročníku se ve dnech 12. a 13. prosince zúčastnili 20. ročníku oblíbené vědomostní soutěže Litvínovský choroš, kterou pořádá Schola Humanitas.

Dvě tříčlenná družstva absolvovala během dvou dnů 20 disciplín. Soutěžilo se v poznávání rostlin a živočichů, v práci s mikroskopem, chemie a biologie, v úlohách z českého jazyka, zeměpisu a nechyběly ani pohybové hry a vytrvalostní testy. Velmi oblíbená a netradiční soutěž byla ve virtuální realitě.

V ohromné konkurenci 30 družstev se chlapecká skupina ve složení Ondřej Bušek, Tomáš Hennrich a Roman Fiala umístila na krásném bramborovém, tedy 4. místě. Dívčí skupina ve složení Martina Žáková, Kristýna Hladová a Adéla Poláková se umístila na úžasném 2. místě.

Gratulujeme všem zúčastněným a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Michaela Šachová

10. 12. 2018 - Florbalový turnaj starších žáků

Dne 6. prosince se uskutečnil okrskový turnaj ve florbalu starších žáků. Soutěže se zúčastnilo i družstvo našich chlapců ve složení – Lukáš Ištok 9.A, Ondřej Mesarč 9.A , Tomáš Hennrich 9.B, Lukáš Novák 9.B, Leon Vonaký 9.B, Tomáš Kučera 9.C a Marcel Zelenka 9.C. Turnaj se hrál na ZŠ Heyrovské, a ta nás jako jediná porazila. Chlapci si poradili i s těžkým soupeřem, a to s hokejisty z Hornické ZŠ. Poprvé tak v historii družstvo naší školy postoupilo do okresního kola, které se uskuteční 22.12. 2018. Tak držme chlapcům palce.

Mgr. Jana Vildová

10. 12. 2018 - Soutěž Mladý ekonom Ústeckého kraje

Ve čtvrtek 15. listopadu proběhlo na OA v Chomutově místní kolo soutěže Mladý ekonom Ústeckého kraje. Soutěž se skládala ze dvou částí, a to z vědomostního testu a prezentace vylosovaného tématu. Mezi týmy z 8. a 9. ročníků uspěl náš tým ve složení Jakub Novák, Pavel Novák a Kristýna Hladová na krásném 1. místě. Naši žáci tak postupují do krajského kola, které se uskuteční 7. 12. na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Našim úspěšným „mladým ekonomům“ moc blahopřejeme.

A jak dopadlo krajské kolo?

Tým ve složení Pavel Novák, Ondřej Bušek a Kristýna Hladová nezklamal a zaslouženě získal 3. místo mezi nejlepšími z oblastních kol Ústeckého kraje. Doprovod a přípravu místního i krajského kola zajistila Mgr. Sochorová.

48357232_617417812041187_8249291355545665536_n.jpg

9. 10. 2018 - Přespolní běh

Ve středu 3.10. proběhlo v areálu Domovinky (bývalá plochá dráha) okresní kolo v přespolním běhu. Závodů družstev se zúčastnilo i 21 žáků a žákyň z naší školy. Nejlépe si vedlo družstvo mladších žáků (6. - 7. třídy - ve složení: Tomáš Moravec, Martin Baxa, Emil Holub, Karel Vild a Jan Lecjaks), kde se podařilo chlapcům zvítězit. Radost byla veliká, jak je vidět i z přiložené fotografie. Všem moc blahopřejeme a pokud proběhne i krajské kolo, držíme palce. Děkuji i ostatním žákům a žákyním, že našli chuť a odvahu si jít zaběhat a poměřit síly s ostatními běžci.

Mgr. Jana Vildová

2017/2108

22. 5. 2018 - Fyzikální olympiáda

Ve čtvrtek 17. 5. se sešlo v chomutovském domečku celkem devět družstev odhodlaných řešit fyzikální rébusy, křížovky, ale i náročné fyzikální úlohy, včetně laboratorní úlohy. Naší školu reprezentovalo dvoučlenné družstvo Honzy Kouska a Milana Hruboně. Ze všech družstev si se zadáním poradili nejlépe a na plné čáře zvítězili. Moc blahopřejeme a držíme palce do další soutěže, kde bude již každý soutěžit sám za sebe.

21. 5. 2018 - Krajské finále McDonald´s Cupu 4. - 5. tříd

Dne 17.5.2018 proběhlo krajské kolo McDCupu-2018. Naši chlapci 4. 5.tříd se umístili na 6.místě. Díky za vzornou reprezentaci naší školy.

pí uč. Hüblová

14. 5. 2018 - McDonald´s Cup 4. - 5. tříd

4.5.2018 se chlapci 4. a 5.tříd zúčastnili fotbalového turnaje okrskového kola. Postoupili do okresního kola, kde obsadili první místo a postupují do kola krajského, které se koná 17.5.2.018 v Mostě.

Složení mužstva: 5.třída Adam Vitvar, David Gross, Ondřej Čihák, Adam Šíma, Vojtěch Čihař, Barnabáš Novák, Jakub Novák, Tomáš Zajden a Martin Andrš a 4.třída Alexej Červeňák, David Suda, Lukáš Jetenský a Matěj Bělohlávek. 

5. 4. 2018 - Fyzikální olympiáda

Středa se v chomutovském Domečku nesla ve znamení fyzikálního zápolení. Proběhlo okresní kolo olympiády, které se z naší školy zúčastnili Roman Fiala a Pavel Novák za osmáky, Jakub Chrtek a Daniel Kamiš za deváťáky. I letos jsme zabodovali. Roman Fiala vybojoval krásné 3. místo a ostatní se umístili v první polovině soutěžního pole. Všem čtyřem blahopřeji a děkuji za reprezentaci naší školy.

26. 3. 2018 - O pohár CHLMF

Asociace školních sportovních klubů Chomutov a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu uspořádaly v Městské sportovní hale v Chomutově turnaj ve futsalu O pohár CHLMF. Tento turnaj odehrály týmy, které skončily v základních skupinách Žákovské futsalové ligy Václava Čecha v kategorii mladších žáků na třetím a čtvrtém místě. Soutěže se účastní základní školy z Chomutova, Jirkova a širokého okolí. Do letošního ročníku v mladší kategorii nastoupilo dvanáct škol rozdělených do dvou skupin.

Turnaj byl vlastně souboj o celkové páté až osmé místo v soutěži, ale díky tomu že se hrál O pohár CHLMF dostal nový náboj. Vítězem se stala ZŠ Březenecká Chomutov, která musela svou pozici potvrdit v posledním zápase turnaje. Po poločase prohrávala s Březnem, ale v tom druhém otočila výsledek a stala se vítězem Poháru CHLMF.

Nejlepším střelcem turnaje se stal náš žák Ondřej Goral, kterému se podařilo vsítit 15 branek.

28. 2. 2018 - Zeměpisná olympiáda

Dne 20.2. 2018 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády, konané v kadaňském gymnáziu. Z naší školy se na krásném 8. a 10. místě umístili žáci Rostislav Malý z VI.A v kategorii A a Jakub Novák z VIII.A v kategorii C. 

27. 2. 2018 - Recitace

V sobotu 24. 2. se uskutečnilo okresní kolo v recitaci. Z naší školy se okresního kola na 1. stupni zúčastnili 3 žáci.

 1. kategorie:  Dominik Kraus a Ema Lauherbachová
 2. kategorie: Nicol Ivanynjuková

Porota v okresním kole vždy vyhlásí 2 - 3 čestná uznání a 2 rovnocenná vítězná postupující místa do krajského kola. V 1. kategorii se našemu Dominiku Krausovi ze 3.B povedlo získat jedno z těchto dvou vítězných míst a postupuje do krajského kola. Poděkování za jeho přípravu patří paní učitelce Křížové. Je to obrovský úspěch a držíme palce do krajského kola.

26. 2. 2018 - Recitační soutěž

Recitace školní kolo - 1. stupeň dne  14. 2., 1. stupeň

Školního kola v recitaci se na prvním stupni zúčastnilo 27 žáků. Děti soutěžily ve třech soutěžních skupinách.

Kategorie 1. tříd

 1. Beata Albrechtová 1. C
 2. Tereza Báčová  1. B
 3. Nela Přibylová 1. A

První kategorie

 1. Dominik Kraus - 3. B  -  postupuje do okresního kola
 2. Ema Lauherbachová  -  3. B   - postupuje do okresního kola
 3. Magda Bělohlávková  - 2. A

Druhá kategorie

1.Adéla Kubíková  -  5.B  - postupuje do okresního kola

 1. Nicol Ivanynjuková -  5. C - postupuje do okresního kola
 2. Veronika Lukšíková -  4. B

Okresní kolo se uskuteční 24. 2. v SKKS Chomutov. Všem postupujícím držíme palce.

Eva Preibischová

18. 12. 2017 - Vánoční futsalový turnaj základních škol

Tradiční Vánoční turnaj základních škol ve futsalu uspořádala OR Asociace školních sportovních klubů Chomutov a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu v Městské sportovní hale v Chomutově a letos to byl již šestnáctý ročník. Turnaje se zúčastnilo šest základních škol z Chomutova a poprvé i z Klášterce nad Ohří. V mladší kategorii ( 5.-6. třída ) i starší kategorii ( 7.-8. Třída ) nastoupily vždy čtyři týmy a hrálo se systémem každý s každým.

V mladší kategorii si nejlépe vedla ZŠ Březenecká Chomutov, která vyhrála všechny své zápasy a stala se zaslouženě vítězem letošního ročníku. O dalším pořadí musela rozhodnout  minitabulka mezi zbývajícími týmy a v ní rozhodovalo skóre, protože všechny týmy měli tři body. Druhé místo tím obsadila ZŠ Písečná Chomutov, třetí místo ZŠ A.Heyrovského Chomutov a čtvrtá je ZŠ Zahradní Chomutov.

Ve starší kategorii se vítězem stala ZŠ Na Příkopech Chomutov, když získala také plný počet bodů. Druhé místo patří ZŠ Školní Klášterec nad Ohří, která prohrála jen s vítěznou školou. O třetím místě rozhodlo celkové skóre, protože školy měli jen jeden bod ze vzájemného zápasu. Z toho důvodu je třetí ZŠ Zahradní Chomutov a čtvrtá ZŠ Březenecká Chomutov.  

Turnaj řídili rozhodčí CHLMF Martin Jackl, Pavel Fára, Vladimír Novotný a organizačně turnaj vedli Petr Schögl a Jiří Kupec. Ceny předávali předseda OR AŠSK Pavel Nobst a předseda CHLMF Jiří Kupec. Velké poděkování patří všem , kteří se na přípravě turnaje a jeho hladkému průběhu podíleli. Odměnou jim byla radost ze hry a nasazení všech přítomných dětí. Všechny týmy dostaly  ocenění  v podobě sladkostí,  pohárů, medaile a rozhodně se v předvánoční atmosféře turnaj vydařil a všem zúčastněným líbil. 

8. 12. 2017 - Pirates Harmonie Florbal Cup 2017

Ve čtvrtek 30. 11. to v Městské sportovní hale vřelo a bouřilo! Sjely se sem týmy malých florbalistů ze základních škol, aby si změřily síly v boji o pohár. Od prvních okamžiků se hrálo ve smrtelném tempu, kluci nenechali nic náhodě. Boje na hřišti byly v duchu sportovním, ale touha po vítězství byla pořádným hnacím motorem. Turnaj měl rychlý spád, jednotlivé zápasy se odehrávaly na dvou hřištích, týmy hrály a postupovaly ze dvou skupin.

V prvním semifinále se proti sobě postavily ZŠ Březenecká a ZŠ Zahradní s nádherným výsledkem 11:4 pro „třináctku“ a jistým místem ve finále.

Ve druhém semifinálovém utkání vyzvala ZŠ+MŠ Meziboří ZŠ Krušnohorskou z Jirkova, kdy oba vyrovnané týmy předvedly napínavý boj až do konce. Postoupit může ale jen jeden, proto se ve finále proti nám postavili borci ze ZŠ Krušnohorská po výsledku 5:6.

Bojovnost nechyběla ani na hřišti, kde se rozhodovalo o třetím místě. ZŠ+MŠ Meziboří pořádně zatápěla klukům ze ZŠ Zahradní, ti se ale rvali až do konce, ovšem štěstíčko jim chybělo a podlehli těsně 6:5.

Ve finále to bylo o nervy pro nejednoho diváka! Únava po celodenní bojovnosti byla znát, Jirkovští naopak každým zápasem nabili energii a získávali na přesnosti. Prohrávali jsme 2:0, PIRATES se nechtěli vzdát, zabrali a najednou to bylo vyrovnané! A zas míček v naší bráně… Infarktové situace, spolupráce, poslední síly a my ho tam dali… a půl minuty před závěrečnou sirénou ještě jeden! Vteřiny byly nekonečné, ale kluci to dali! Vyhráli celý turnaj, vyhráli nad sebou. Nadšení z vítězství bylo nádherné, úžasné, neopakovatelné!

Udělovaly se také individuální ceny – z mnoha kategorií si cenu „nejlepší brankář“ převzal David Gross a cenu „nejmladší hráčka“ získala Majda Bělohlávková.

Velké poděkování patří paní ředitelce Ing. Vladimíře Novákové, panu Češkovi za financování turnaje, spolupořadateli Florbal Chomutov – panu Ing. Martinu Bocianovi, paní Glosíkové za technickou pomoc, paním kuchařkám za výtečné občerstvení, všem trenérům PIRATES, paní Mgr. Martině Jirkové za fotodokumentaci, panu Mgr. Josefu Karhanovi za moderování a vedení zápisů, rozhodčím, divákům…

ÚSPĚŠNÍ STŘELCI:

Březenecká I: ČIHAŘ VOJTA 12, ŽIŽKA FILIP 7, BĚLOHLÁVEK MATY 5, NECHVÁTAL JAKUB 4, LÍSA ŠTĚPA 4, CHMELÍK JAN 4, TIŠLER JIŘÍ 1, ZAJDEN TOMÁŠ 1, NOVÁK BARNABÁŠ 1.

Březenecká II: ŠUBRT DOMINIK 4, RIANT MAREK 4, BĚLOHLÁVKOVÁ MAJDA 2, ŠEMBEROVÁ NIKY 1,  PIVOVAR ŠTĚPA 1, BAREŠ LEOŠ 1.

16. 11. 2017 - Mladý ekonom Ústeckého kraje 2017

Dne 15. 11. 2017 se konal 1. ročník soutěže „Mladý ekonom Ústeckého kraje 2017“ na Obchodní akademii Chomutov. Naší školu zastupoval tým tří žáků 9. ročníku: Aneta Gubelová, Daniel Kamiš a Jakub Chrtek pod vedením Mgr. Sochorové.  Soutěž se skládala z 20 testových otázek a prezentace na téma z finanční gramotnosti. Byly oceněny 3 nejlepší týmy a náš tým se umístil na krásném 3. místě.  Každý člen tohoto týmu obdržel věcnou cenu. Všem účastníkům tohoto týmu blahopřejeme.

 

2016/2017

27. 6. 2017 - Fyzikální olympiáda

V tomto školním roce se zapojilo mnoho žáků do fyzikálních soutěží a dosáhli na krásná umístění. V okresním kole si měřili své síly Marie Gregorová, Adéla Poláková, Nela Vlasáková a Adam Soral. Na krásném čtvrtém místě se v Archimediádě umístilo družstvo Romana Fialy a Jana Poláčka. Úspěšným řešitelem fyzikální olympiády byl po mnoha letech Matěj Macák, který postoupil do krajského kola, kde se opět stal ve velké konkurenci úspěšným řešitelem. Blahopřeji a děkuji! Vaše fyzikářka

18. 5. 2017 - Krajské finále McDonalds Cupu

Chlapci 4. a 5. tříd se zúčastnili  letošního 20. jubilejního McDonalds Cupu. Přes okrskové a okresní kolo se probojovali až do kola krajského v Teplicích.

Jmenovitě: David Gross, Filip Fischer, Filip Sedláček, Emil Holub, Jan Chmelík, Ondřej Čihák, Jakub Novák, Barnabáš Novák, Alexej Červenák, Adam Šíma, Adam Vitvar a Vojtěch Čihař vzorně reprezentovali svou školu a na turnaji obsadili 4. místo z osmi zúčastněných mužstev.

11. 5. 2017 - Skřivánek

Dne 3. května 2017 se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže na 1. st.“Skřivánek“.

Soutěže se zúčastnilo 21 žáků.

Umístění:

I.kategorie (1. – 3. třída)

 1. místo – Karolína Prošková 3. B
 2. místo – Martin Richter 3. A
 3. místo – Lucie Komárová 3. B

II.kategorie (4. – 5. třída)

 1. místo – Valentina Čermáková
 2. místo – Ema Oher 4. A + Eliška Hefnerová 5. B
 3. místo – Klaudie Kuchárová 4. B + Nicol Ivanynjuková 4. C

11. 5. 2017 - Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se uskutečnilo v Kadani okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kde naši školu reprezentovala 2 družstva. I. kategorie mladších žáků ve složení Marek Jan, Merhout Libor, Lukačíková Klaudie, Engelová Tereza obsadila úžasné 2. místo. II.kategorie starších žáků ve složení Bušek Ondřej, Dobai Pavel, Šindelková Natálie, Goralová Sára obsadila 6. místo. V jednotlivcích se nejlépe umístil Ondra Bušek, který pro naši školu získal 2. místo. Oběma družstvům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

4. 5. 2017 - Okresní finále McDonalds Cupu

V okresním kole jsme mezi sedmi mužstvy vybojovali první místo a postupujeme do krajského kola, které se uskuteční 15.5.2017 v Teplicích. 

20170503_155713.jpg

2. 5. 2017 - Okrskové kolo McDonalds Cupu

Na Okrskové kole McDonalds Cupu 4. a 5. tříd, obsadili naši chlapci první místo a postoupili do okresního kola, které se bude konat ve středu 3. 5. 2017 v Jirkově.

IMG_3427.JPG

12. 4. 2017 - Okrskové kolo ve vybíjené

Dne 12. 4. se uskutečnilo na Základní škole Písečná okrskové kolo ve vybíjené žáků prvního stupně. I naše škola vyslala tým, který se chtěl poprat o vítězství v turnaji a následný postup do okresního finále. Ten našim žákům i přes obrovské nasazení nakonec utekl o pouhý jediný bod. Všem žákům, kteří se srdnatě byli o vítězství děkujeme a blahopřejeme jim ke krásnému výsledku. Školu reprezentovali: Emil Holub, Tomáš Moravec, Filip Sedláček, Eliška Brzybohatá, Radka Dufková, Filip Fišer, Vojtěch Čermák, Karel Šimáček, Dominik Šubrt, Jiří Tišler, Michaela Nováková a Adéla Malcovská.

21. 3. 2017 - Okresní kolo v recitaci

Okresní kolo v recitaci se konalo 18. 3. v SKKS Chomutov. Z naší školy se zúčastnili 4 žáci. V 1. kategorii soutěžili Dominik Kraus z 2. B a Lucie Marková z 3. A. Ve druhé kategorii recitovala Adéla Malcovská z 5. C a Adéla Kubíková ze 4. B. Všichni se na soutěž svědomitě připravovali. Bohužel se jim nepovedlo postoupit do krajského kola. Ale všichni naši čtyři recitátoři se už těší na příští recitační soutěž ve šk. roce 2017/18, kdy opět zkusí své štěstí.

DSC00405.JPG

7. 3. 2017 - Olympiáda v německém jazyce

Dne 10. 2. 2017 se naše škola zúčastnila okresního kola německé olympiády v Klášterci nad Ohří. Naši školu reprezentovali 2 žáci: Eliška Fryčová se umístila na 12. místě a Dominik Rafael Kolodziej se umístil na 17. místě. Celkem se zúčastnilo 18 soutěžících.

Dne 24. 2. 2017 se naše škola zúčastnila okresního kola německé olympiády v Klášterci nad Ohří. Naši školu reprezentovali 3 žáci. V 1. kategorii se Jakub Novák umístil na 6. místě. Celkem se v této kategorii zúčastnilo 35 soutěžících.  Ve 2. kategorii naši školu reprezentovali Michal Marek a Ondřej Fúdor, kteří se umístil na 17. místě. Celkem se v této kategorii zúčastnilo 37 soutěžících.

21. 2. 2017 - Zeměpisná olympiáda

Dne 21. 2. 2017 se v Kadani uskutečnila zeměpisná olympiáda, ve které i naše škola měla nadějná želízka v ohni. Soutěž byla rozdělena do tří věkových kategorií a v každé kategorii soutěžilo přibližně sedmnáct žáků. V této široké konkurenci se však naši žáci neztratili, ba naopak ukázali, jakými geografickými znalostmi a dovednostmi vládnou. V kategorii B (VII. třídy) obsadil krásné 5. místo Jakub Novák, v kategorii C (IX. třídy) unikl postup do kraje Adamu Soralovi o jediný bod, i přesto se Adam může pyšnit úžasným 3. místem. Kategorie A (VI. třídy) byla pro naši školu zlatá. Jan Kousek, který nás reprezentoval, bezkonkurenčně ovládl svou skupinu, kdy s náskokem třinácti bodů vystoupal až na příčku nejvyšší a odváží si pomyslné zlato a postup do krajského finále za 1. místo. Všem chlapcům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

zeměpisná olympiáda 008.jpg

21. 2. 2017 - Olympiáda v anglickém jazyce

V soutěži jsme měli tři zástupce naší školy, v nižší kategorii Jakuba Nováka ze sedmé třídy a v kategorii starších žáků Michala Marka a Ondřeje Fúdora z devátých tříd. Soutěže se účastnilo více než 90 žáků, konkurence tak byla obrovská. Soutěž se skládala ze dvou částí, první část: ,,Listening, reading and writing,, a druhá část ,,Speaking,,. V první kategorii postupovalo deset žáků, do tohoto kola postoupil i náš Jakub Novák, kde už ale neuspěl. Ve vyšší kategorii se naši žáci umístili na 13. a 14. místě, tudíž postup do druhého kola jim bohužel unikl jen o jediný bod. Žáci byli dobře připraveni a vedli si na výbornou.

5. 10. 2016 - Krajské finále atletického čtyřboje

Dne 5. 10. 2016 se děvčata naší školy zúčastnila krajského kola "Atletického čtyřboje", které se konalo na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Počasí bylo v tento den velmi nevlídné - silný vítr, zima a déšť. To pochopitelně poznamenalo i výkony. Přesto naše děvčata vybojovala krásné druhé místo! Družstvo starších dívek nastoupilo ve složení: Čihařová Tereza, Mikešová Natálie, Šupicová Kristýna, Ulrichová Natálie a Koderová Nicole.

Všem děvčatům pochopitelně gratulujeme!

atletika.jpg

6. 10. 2016 - Přespolní běh

Dne 6. 10. 2016 proběhlo okresní finále v přespolním běhu, kterého se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo 5 družstev z naší školy. Družstva dosáhla těchto výsledků:

Nejmladší žákyně tj. 4. a 5. třídy obsadily 4. místo (Radka Dufková, Barbora Brabcová, Kateřina Fívková, Ema Oher, Tereza Handlová), další bramborovou medaili získaly starší dívky družstvo A (Michaela Gvoždiaková, Natálie Ulrichová, Zuzana Kratochvílová, Kateřina Kašparová, Nicole Koderová). Dvě 7. místa obsadila družstva mladších dívek (Veronika Zelenková, Natálie Kubínková, Barbora Malá, Tereza Burešová) a starší dívky družstvo B (Julie Luňáková, Kristýna Millerová, Kateřina Doubková, Eva Šimoníčková).

Příčku nejvyšší a krásné první místo obsadili naši nejmladší chlapci ze 4. a 5. tříd (Emil Holub, Adam Vitvar, Vojtěch Čermák, Karel Vild, Tomáš Olišar a Jakub Bureš).

Všem zúčastněným patří velký dík za vzornou reprezentaci školy, zvláště proto, že počasí nám opravdu nepřálo a celé závody propršelo.

27. 9. 2016 - Okresní kolo v atletickém čtyřboji

V úterý 27. září proběhlo okresní kolo atletického čtyřboje mladšího žactva. Naši žáci obsadili 7. a 9. místo, žačky 11. a 13. místo. Poprvé byli vyhlášeni i nejlepší jednotlivci, mezi něž se zařadila i naše Adéla Poláková ze 7. C, která obsadila 2. příčku a získala tak stříbrnou medaili v běhu na 60 m. Gratulujeme.

2015/2016

13. 6. 2016 - Mini Globe Games 2016

Již 9. ročník ekologické soutěže v přírodě Mini GLOBE Games proběhl ve čtvrtek 26. 5. 2016 na kadaňském gymnáziu. Za naší školu vyrazilo družstvo mladších – Helena Pleilová, Lucie Bauerová a Daniel Kamiš ze VII. B a za družstvo starších Michal Marek, Marie Vostrá a Lucie Grussová z VIII. C. Na soutěžící čekalo celkem 10 stanovišť – meteorologie, hydrologie, pohyb, anglický jazyk, globální problémy, rostliny, živočichové, ochrana přírody, Karel IV. a doprava. A i přesto, že jsme se letos neumístili, tak si soutěž žáci užili J Za rok to zkusíme znovu…

1. 6. 2016 - Den dětí s házenou

Tímto názvem byl pojmenován další turnaj v miniházené pro 1. stupeň ZŠ. Opět se ho naši žáci účastnili a opět byli velice šikovní. V mladší skupině 1. – 3. tříd se turnaje zúčastnili tito hráči - z 3. B Jakub Petr, Vojta Čihař, Barnabáš Novák a Jakub Nechvátal a z 3. C Filip Žižka, Štěpán Lísa, Jakub Halada, Tomáš Zajden. Chlapci svou útočností a bojovností porazili všechny své soupeře a z turnaje si odnesli zlatou medaili a mnoho sladkostí. Ve druhé skupině 4. – 5. tříd se turnaje účastnili tito chlapci: z 5. B Jakub Macák, Ondřej Valta, Jan Marek a z 5. A Jan Malý, Jan Čurda a z 5. C Ondřej Zetek. Tito chlapci bojovali ze 7 soupeři a vybojovali 3. místo. Vyrovnaný zápas o 2. - 3. místo byl velice napínavý, protože o něm rozhodla jediná branka, kterou chlapci inkasovali v poslední vteřině zápasu. Přesto bojovali jako lvi a já jim velice děkuji a přeji do dalších let mnoho sportovních i školních úspěchů, protože letos opouští náš 1. stupeň a přechází na stupeň druhý nebo do jiných škol. Doufám, že chlapci z 1. skupiny budou v miniházené pokračovat dál a reprezentovat naši školu, tak úspěšně jako dosud. A k nim se připojí další žáci z nižších tříd, a tímto vyzývám, aby se příští rok účastnili kroužku miniházené pod vedením kvalifikované trenérky házené slečny Maršíkové. Také bych chtěla poděkovat některým tatínkům a dědečkům, kterým nejsou naši žáci lhostejní a dobrovolně chodí na tyto turnaje a pomáhají mi z organizací během zápasů, jmenovitě pan Kalibán, pan Žižka a pan Lísa a ostatním rodičům, kteří nás jdou do haly fanděním podpořit. Díky Vám.

23. 5. 2016 - Krajské finále Poháru rozhlasu

Dne 23. 5. 2016 reprezentovaly vybrané žákyně naši školu na krajském finále atletických závodů Poháru rozhlasu v Ústí nad Labem, kam se po skvělých výkonech kvalifikovaly z předchozího okresního kola, kde jednoznačně ovládly celou soutěž. Ani v Ústí, mezi krajskou atletickou elitou, nenechaly nikoho na pochybách, že to jsou právě ony, kdo v tuto chvíli vládne atletickým disciplínám, a opět si přesvědčivě došly pro vytoužené vítězství a pozvedly nad hlavu pohár pro vítězky mezi staršími žačkami. Školu reprezentovaly Štolová Markéta, Marková Natálie, Matějková Denisa, Čihařová Tereza, Ammerová Nicole, Klimešová Šárka, Ulrichová Natálie, Šupicová Kristýna, Mikešová Natálie. Obrovské poděkování patří nejen děvčatům za jejich výkony a přístup, ale také paní učitelce Mgr. Čihařové, která děvčata připravovala, vedla a doprovázela na jednotlivých soutěžích. Držíme všem pěsti při dalších závodech.

18. 5. 2016 - Archimediáda

Ve středu jsme se sešli v chomutovském Domě dětí a mládeže, abychom změřili síly a hlavně naše fyzikální vědomosti a dovednosti v okresním kole Archimediády. Za naši školu se do souboje pustila dvě družstva – 1. Marie Gregorová a Eva Šimoníčková, 2. Martin Najmon a Josef Zetek. Bylo před námi celkem pět úloh, některé jednodušší, jiné obtížnější a také jedna experimentální. Lépe si s nimi poradilo naše druhé družstvo, které nakonec skončilo na krásném 4. místě, kdy je dělila od třetího místa ztráta pouhého 0,8 bodu při celkově možném získání 50 bodů. Za porotu srdečně blahopřeji a přeji příští rok o pověstnou kapičku štěstí více a vítězství i nad žáky z gymnázií bude jisté! Olga Hrudková

18. 5. 2016 - Okresní kolo Poháru rozhlasu

Naši žáci a žákyně se v květnu zúčastnili okresního kola atletických závodů "Pohár rozhlasu". Dne 10. 5. 2016 o umístění bojovalo 1 družstvo žáků a 2 družstva starších žákyň. Hoši se umístili nakonec na krásném druhém místě, dívky "B" na sedmém místě a dívky "A" s výrazným náskokem vyhrály a postoupily tak do krajského kola. To je čeká 24. 5. 2016 v Ústí nad Labem, kde obhajují loňský titul. Držíme palce!!!

Složení družstev:

HOŠI : Gažo Vojtěch, Ralbovský Jakub, Möbius Jakub, Liška Lukáš, Pešout Milan, Veselý Radek, Hlaváč Matěj, Řezníček Petr, Korček Adam, Uhlíř Vojtěch

DÍVKY "B" : Mikešová Natálie, Šupicová Kristýna, Patíková Štěpánka, Gvoždiaková Michaela, Koderová Nicole, Vitvarová Veronika

Dívky"A" : Štolová Markéta, Marková Natálie, Matějková Denisa, Ammerová Nicole, Čihařová Tereza, Ulrichová Natálie

IMG_9223.jpg

13. 5. 2016 - Okresní finále McDonalds Cupu, II. - III. třída

Dne 13. 5. 2016 se uskutečnilo Okresní kolo McDonalds Cupu na ZŠ Jirkov, Krušnohorská. Chlapci 2. a 3. tříd obsadili 3. místo. Za vzornou reprezentaci naší školy patří poděkování:

III. B

Barnabáš Novák, Ondra Čihák, Vojta Čihař, Adam Šíma, Jakub Novák, Jakub Nechvátal, Martin Andrš

III. A

Martin Baxa, Adam Vitvar

III. C

David Gros, Štepán Lísa, Adam Fric, Tomáš Zajden

II. A

David Suda, Matěj Bělohlávek

Cenu za nejlepšího brankáře získal David Gros a nejlepšího střelce Ondra Čihák.

2016-05-13_12.00.13.jpg

12. 5. 2016  - Okresní finále McDonalds Cupu

Dne 12. května 2016 se chlapci za 4. a 5. tříd zúčastnili okresního kola Mc Donald´s Cupu. Družstvo se umístilo na 6. místě.

Školu reprezentovali:

O. Goral, J. Malý, O. Valta, T. Cicko, T. Wiedner, F. Fischer, E. Holub, F. Sedláček, J. Chmelík, D. Šubrt, J. Tišler

Děkujeme všem chlapcům za vzornou reprezentaci školy, trenéru Zdeňku Šťastnému za přípravu a rodičům žáků za morální podporu.

10. 5. 2016 - Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek

Dne 10. května 2016 se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže „Skřivánek“. Soutěžili žáci 1. – 5. tříd ve dvou kategoriích. Zúčastnilo se celkem 17 zpěváčků.

Umístění žáků v 1. kategorii (1. – 3. tř.)

1. místo – Klaudie Kuchárová 3. B

2. místo – Ema Oher 3. A

3. místo – Natálie Králová 3. C a Julie Čaprndová 1. C

Umístění žáků ve 2. kategorii (4. – 5. tř.)

1. místo – Ondřej Novák 4. B

2. místo – Věra Drahozalová 4. B a Eliška Hefnerová 4. B

3. místo – Valentina Čermáková 4. A a Kristýna Řepková 5. A

Dvojhlas – Leila Ismailová + Dušan Řehák 5. B

Komise: p. uč. Z. Kořínková, L. Linhartová, E. Preibischová, P. Kulianu, P. Fořtová, M. Húblová, zástupkyně pro 1. st. A. Nazarčíková

Organizovala: I. Kopecká

5. 5. 2016 - Okresní kolo soutěže mladých cyklistů

Ve čtvrtek 5. května 2016 se konala okresní soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti v Kadani, kde naši školu reprezentovala 2 družstva v mladší a starší kategorii. Soutěž proběhla v těchto disciplínách: test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti a poskytnutí první pomoci. Na dopravním hřišti musely děti projet po dobu 5 minut jednotlivá stanoviště a ukázat, jak vypadá teorie v praxi (kdy dát přednost v jízdě, kde musím zastavit, jak správně ukázat změnu směru jízdy). Ve zdravovědě odpovídaly na zadané otázky např.: jak se postarat o kamaráda, který upadl z kola a odřel si koleno nebo jel na kole rychle, spadl do křoví a způsobil si otevřenou ránu na ruce a mnoho dalších úkolů. V jízdě zručnosti zase ukázat, jak umím s kolem manipulovat, když se mi do cesty vplete nějaká překážka. Poslední disciplína byly testy o provozu na pozemních komunikacích. Mladší kategorie v zastoupení Martina Žáková (VI. A),Toropová Eliška (V. A), Ondřej Bušek (VI. A) a Dušan Řehák (V. C) se umístila na krásném 5. místě. Starší kategorii reprezentovali tito žáci: Jakub Kovár (VI. C), Pavel Dobai (VI. A), Lada Lecjaksová (VII. C) a Michaela Kundratová (VIII. B), kteří se umístili na 6. místě.

6. 5. 2016 - Okresní kolo McDonald´s Cupu 3. třídy

Chlapci 3. tříd se 6. 5. 2016 zúčastnili okrskového kola McDonalds Cupu a získali 3. místo, které jim otevřelo dveře do okresního kola. To se koná v pátek 13. 5. 2016 na 4. ZŠ v Jirkově. Chlapce doprovázela p.uč. Hüblová a odborně je řídil pan Čihák. Velké díky patří také rodičům chlapců, kteří se na turnaj dopravili.

6. 5. 2016 - Okresní kolo McDonald´s Cupu

Dne 6. května 2016 proběhlo okrskové kolo McDonald´s Cupu. Naši chlapci ze 4. a 5. Tříd získali 3. místo a postoupili do okresního kola.

Školu reprezentovali:

 O. Goral, J. Malý, O. Valta, T. Cicko, F. Fischer, E. Holub, F. Sedláček, J. Chmelík, M. Riant, D. Šubrt, J. Tišler. Všem chlapcům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Poděkování také patří trenéru Zdeňku Šťastnému. 

4. 5. 2016 - Soutěžíme v celostátních soutěžích

Žáci devátých ročníků se zúčastnili okresního kola soutěží Finanční gramotnost (Aleš Melzer, Nicole Ammerová, Kristýna Lukačíková) a „SAPERE-vědět, jak žít“ (Petr Češka, Michaela Kremerová, Eliška Rozkovcová). V obou soutěžích vybojovali krásné 3. místo. Moc blahopřejeme!

14. 4. 2016  - Okresní finále vybíjené mladších žáků

Dne 14. 4. 2016 se uskutečnilo Okresní kolo ve vybíjené, kterého se zúčastnili žáci pátých tříd naší školy. Na turnaj se dostavily týmy z Jirkova, Chomutova i Kadaně. Všechna družstva podala výborné výkony, skóre v mnoha utkáních byla velmi těsná; někdy bylo potřeba jen trochu štěstíčka. Naši žáci – Zetek Ondřej, Valta Ondřej, Goral Ondřej, Marek Jan, Hlaváček Jan, Malý Jan, Cicko Tomáš, Houdková Barbora, Valentová Ema, Šťovíčková Eliška - se po velmi pěkném sportovním výkonu umístili na 3. místě. Pořádající škola ZŠ Zahradní připravila dětem krásné sportovní dopoledne. Mnohé děti na turnaji potkaly své kamarády z jiných škol, a i přesto že proti sobě soupeřily, vytvořily přátelskou atmosféru a vzájemně si fandily.

29. 3. 2016 - Velikonoční turnaj v miniházené

Dne 29. 03. 2016 se chlapci i děvčata 1. stupně zúčastnili Velikonočního turnaje v miniházené pořádaný Českým svazem házené Chomutov. Turnaj se uskutečnil v Městské sportovní hale Chomutov. Naše škola nominovala celkem 3 družstva, jedno družstvo 1. – 3. tříd a dvě družstva 4. – 5. tříd. Překvapením pro všechny bylo družstvo dívek 4. – 5. tříd ve složení Adéla Budíková, Soňa Gálová, Libuše Frantová, Eliška Brzybohatá se umístnila na pěkném 4. místě. Tato děvčata trénují na naší škole teprve od února v kroužku házené a to pod vedením kvalifikované trenérky slečny Veroniky Maršíkové. Druhé družstvo již tvořili ostřílení hráči 5. tříd -  Jakub Macák, Jan Hlaváček, Jan Malý, Ondřej Valta, Jan Marek a jen o „fous“  jim uteklo vítězné místo turnaje, takže si odnesli vzácnou stříbrnou medaili a pohár. A to nejlepší nakonec. Družstvo 1. -  3. tříd ve složení Vojta Čihař, Jakub Petr, Barnabáš Novák, Martin Doubek, Jakub Nechvátal, Martin Andrš si nakonec vyhráli svojí bojovností prvenství ve své skupině a zlatou medaili s vítězným pohárem. Tento velikonoční turnaj byl potěšením pro diváky v hledišti, pořadatele a pedagogický doprovod, protože jsme měli možnost vidět skvělé výkony některých hráčů, jejich nasazení a bojovnost. 

30. 3. 2016 - Chemická olympiáda kategorie D

Chemická olympiáda je předmětová soutěž z chemie, která si klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované žáky. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolávat hlubší zájem o chemii a vést žáky k samostatné práci. 52. ročník chemické olympiády byl zaměřen na kovy. Žáci 9. ročníků se museli poprat s domácí přípravou, která je nasměřovala, kam se bude ubírat školní test a laboratorní práce. Nakonec přece jen se našli 2 stateční, kteří se rozhodli, že budou hájit své chemické znalosti a dovednosti i v takto náročné olympiádě – Aleš Melzer a Viktorie Tokarevová. 4. března změřili své chemické síly s ostatními žáky chomutovského okresu. Kontrolní test obsahoval tato tyto části: historii používání mědi, objevení neznámých látek na základě jejich vlastností, různé reakce s účastí mědi, určování minerálů, pravdivá tvrzení o kovech a neoblíbené výpočty. Praktickou část strávili žáci v laboratoři, kde každý měl svůj pracovní prostor, zjišťoval barevné změny modré skalice v různých reakcích. A jak dopadli naši žáci? Viktorie Tokarevová se umístila na krásném 11. místě, Aleš Melzer se umístil na postupovém 2. místě a 31. března poměří své síly v krajském kole v Ústí nad Labem.

30. 3. 2016 - Mladý chemik

Již poněkolikáté Ústecký kraj uspořádal soutěž o „nejlepšího chemika Ústeckého kraje“, jejímž cílem je představit chemii jakou poutavou a užitečnou vědu, která má široké uplatnění v praxi. Naše škola se rozhodla do této soutěže přihlásit. 1. kola se účastnili všichni žáci 9. ročníku. Psali celkem náročný test ze základních znalostí chemie každodenního života. Šlo nejenom o chemii, ale i logické myšlení, češtinářské dovednosti, důvtip. Do druhého kola, které se konalo v prosinci 2015 v Mostě, postoupil Aleš Melzer (IX. B), Ondřej Prachař (IX. B) a Šárka Klimešová (IX. B). Tentokrát na žáky čekal náročnější test obsahující elektrochemické řady napětí, kationty, anionty, důkazové a srážecí reakce některých iontů. Do třetího kola, které se konalo v únoru v Lovosicích, postoupili Aleš Melzer a Ondřej Prachař. Do Lovosic nakonec vyrazil Aleš, který se umístil v konkurenci 47 žáků z celého Ústeckého kraje na nádherném 7. místě.

12. 3. 2016 - Den poezie

Na konci února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Do okresního kola postoupili dva recitátoři z každé kategorie. Soutěží se ve čtyřech kategoriích. Školu tak na tzv. Dni poezie reprezentovali žáci z 1. stupně Martin Richter (1. kateg.), Nicol Ivanynjuková (1. kateg.), Linda Kotroušová (2. kateg.), Adéla Malcovská (2. kateg.) a z 2. stupně Adéla Poláková (3. kateg.), Lucie Naimanová (3. kateg.), Eliška Hejnová (4. kateg.), Marie Mašková (4. kateg.). Čestné uznání ve své kategorii získal Martin Richter. Gratulujeme. Všem recitátorům patří pochvala a uznání za předvedený výkon.

10. 3. 2016 - Okresní turnaj v košíkové starších žaček

Dne 10. 3. 2016 se družstvo dívek naší školy zúčastnilo okresního kola v košíkové starších žaček. Děvčata doslova vybojovala třetí místo v konkurenci osmi škol okresu Chomutov. Sestava: zleva nahoře - Klimešová Šárka, Poledníčková Martina, Matějková Denisa, Bendlová Tereza, Ammerová Nicole, zleva dole - Marková Natálie, Štolová Markéta, Olišarová Jana 

košíková.jpg

9.3.2016 - Okresní turnaj v košíkové starších žáků

Ve středu 9.3. se konal na Základní škole v Jirkově turnaj v košíkové starších žáků. Naši žáci zvítězili ve skupině a postoupili di finálové skupiny na ZŠ Písečná. Zde pouze 1x prohráli a umístili se na bronzovém 3.místě. Na  úspěchu se podíleli: Jakub Möbius, Lukáš Liška, Vojtěch Gažo, Tomáš Vávra, Matěj Hlaváč, Radek Veselý, Petr Řezníček, Jakub Ralbovský a Milan Pešout. Gratulujeme!!! 

26. 02. 2016 - Finále futsalové ligy starších žáků

V pátek 26. 2. vrcholila futsalová liga starších žáků svým finálovým turnajem, do kterého se po skvělých výkonech probojovali i žáci naší školy, kteří v základních bojích předvedli úžasná fotbalová představení. Na tyto výkony dokázali navázat i ve velkém finále, kde všechna svá utkání vyhráli a neohroženě usedli na pomyslný futsalový trůn. Stali se mistrem letošního ročníku. Naše družstvo nejen že prokázalo velkého týmového ducha, ale dokonce zvládlo získat i některá individuální ocenění. Josef Maršálek za přispění svých spoluhráčů nastřílel nejvíce branek a stal se králem střelců. Děkujeme všem žákům, kteří reprezentovali naši školu nejen v samotném finále, ale i v turnajích základní části.

12.2.2016 - Okresní kolo v olympiádě v anglickém jazyce

Dne 12. 2. 2016 se konalo na gymnáziu v Klášterci nad Ohří okresní kolo anglické olympiády, které se zúčastnili i naši žáci. V 1. kategorii, které je určena pro 6. a 7. třídy, se celkem zúčastnilo 33 dětí. Náš Jakub Novák se umístil na 13. místě a Martin Najmon na 17. místě.

Ve 2. kategorii, která byla pro žáky 8. a 9. tříd se celkem zúčastnilo 34 dětí. Zde se umístil Ondřej Prachař na 3. místě a Aleš Melzer na 4. místě.

Všem žákům děkujeme za účast a blahopřejeme k úspěchům.

01. 03. 2016 - Školní kolo v recitační soutěži

Dne 1. března proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci. Na prvním stupni se zúčastnilo 21 žáků. Děti soutěžily ve třech skupinách.

Kategorie prvních tříd

1. místo - Mikuláš Nedvěd 1. C

2. místo - Natálie Pokorná 1. C

               

První kategorie – 2. a 3. třídy

1. místo -  Martin Richter 2. A – postupuje do okresního kola

2. místo - Nicol Ivanynjuková 3. B – postupuje do okresního kola

3. místo - Adéla Kubíková 3. B

 

Druhá kategorie – 4. a 5. třídy

1. místo - Linda Kotroušová 4. B – postupuje do okresního kola

2. místo -  Adéla Malcovská 4. C – postupuje do okresního kola

 

3. místo - Kristýna Řepková  5. A

Okresní kolo soutěže v recitaci bude v sobotu 12. 3. v SKKS Chomutov. Všem postupujícím držíme palce.

12. 02. 2016 - Finále futsalové ligy mladších žáků - O pohár CHLMF

V pátek 12. 2. 2016 vrcholila futsalová liga mladších žáků malým finále O pohár CHLMF (Chomutovská liga malé kopané). Výběr žáků naší školy se do tohoto finále probojoval díky svým výkonům v základní části ligy. To nejlepší si ovšem schoval až do samotného finále, které dokonale ovládl a všechna svá utkání vyhrál. Vítězství byla navíc obohacena o parádní herní představení a skvělé individuální výkony. Tereza Fryčová byla vyhlášena jako nejlepší hráčka finále. Všem žákům, kteří se na úspěchu podíleli v základní či finálové části blahopřejeme a děkujeme za nasazení, kterým prezentovali sebe i naši školu.

03.02.2016 - Okresní finále v přehazované

3. února 2016 naši školu vybraní žáci 5. ročníku pod vedením paní učitelky Fořtové reprezentovali v přehazované. Družstvo tvořili žáci V. A Adéla Budíková, Jan Čurda, Denisa Eliášová, Ondřej Goral, Jan Malý, žáci V. C Nicol Pastyříková, Eliška Šťovíčková, Ema Valentová, Ondřej Zetek a Ondřej Valta. Družstvo si vybojovalo krásné 3. místo. Gratulujeme a přejeme našim sportovcům mnoho dalších úspěchů. 

22.01.2016 - Olympiáda v německém jazyce

22. ledna 2016 se na Gymnáziu v Klášterci nad Ohří konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně IX. B Lenka Sekerková, která v konkurenci ostatních vynikajících účastníků obsadila 10. místo. Lence blahopřejeme, zároveň děkujeme paní učitelce Skálové za přípravu na soutěž a doprovod.

19.01.2016 - Okresní kolo matematické olympiády

19. ledna 2016 proběhlo v SVČ Domeček Chomutov okresní kolo matematické olympiády pro 5. r. a 9. r. Za doprovodu a vydatné podpory paní učitelky Hrudkové, která byla zároveň rozhodčím v porotní komisi, jsou výsledky následující: V kategorii 5. r. soutěžilo celkem 34 účastníků, naši školu reprezentovali Jan Kousek, Ondřej zetek a Jan Hlaváček. Všichni shodně obsadili 3. místo. V kategorii 9. r. se celkem zúčastnilo 28 soutěžících, naši školu reprezentovaly Denisa Matějková a Lenka Sekerková, které obsadily 14. - 16. místo a Martina Poledníčková, která se umístila na 25. pozici. Děkujeme vyučujícím matematiky za přípravu soutěžících a všem účastníkům za vzornou reprezantaci školy.

Sběrový týden

Ve dnech 11. - 15. ledna 2016 se uskutečnil další sběrový týden. I přes nepřízeň počasí se podařilo vybrat rekordních 26 330 kg starého papíru.

Na 1. stupni se vybralo 18 805 kg. Nejaktivnějším kolektivem byla třída III. C, která nasbírala neuvěřitelných 3 456 kg. 2. místo obsadila třída II. A se 1 637 kg a na 3. místě se s 1 616 kg umístila IV. A. 2. stupeň nasbíral 7 525 kg. Nejlepší sběrači byli ze VII. A, kde se vybralo 1 114 kg. Na 2. místě se umístila třída VI. C, která přinesla 1 027 kg a zbývající místo na stupních vítězů obsadila za 917 kg třída VIII. C. Nejlepšími sběrači školy se stali Filip Žižka s 920 kg, Nicol Ivanynjuková s 531 kg a Natálie Králová s 445 kg. Všichni tři sběrači jsou ze třídy III. C. Velký dík patří nejen našim sběračům, ale také jejich rodičům na perfektní spolupráci se školou. Samozřejmě také organizátoři pod vedením pana učitele Bintera si zaslouží velké poděkování.

14.01.2016 - Olympiáda v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

V kategorii I. pro žáky 6. - 7. tříd se na 1. místě umístil Jakub Novák z VI. B. 2. místo obsadil Martin Najmon ze VII.C, 3. místo Natálie Černá ze VII.A. 

Ve II. kategorii pro žáky 8. - 9. tříd se na 1. místě umístil Aleš Melzer z IX. B, 2. místo patří Ondřeji Prachařovi z IX. B a 3. místo společně obsadili Ondřej Fudor a Adam Loukota, oba z VIII. A. 

Do okresního kola postupují Jakub Novák, Martin Najmon, Aleš Melzer a Ondřej Prachař. Všem účastníkům a úspěšným soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým úspěchům. Budeme všem postupujícím držet palce, aby i v okresním kole olympiády uspěli. Velký dík patří také všem vyučujícícm anglického jazyka, kteří žáky na soutěž připravili.

01. 10. 2015 - Atletický čtyřboj starších žákyň

02. 10. 2015 - Soutěž v překladu a tlumočení nesoucí název Jeronýmovy dny. Této soutěže se zúčastnili i žáci naší školy a to s velkým úspěchem. V kategorii anglického jazyka VIII. – IX. tříd obsadil Matěj Macák skvělé první místo a v kategorii německého jazyka VIII. – IX. tříd skončila Lenka Sekerková na druhém místě. Oběma patří velká gratulace a poděkování. Velké díky patří i vyučujícím cizích jazyků za přípravu žáků a paní učitelce Tröglové za doprovod a podporu při soutěži.

03. 02. 2015 - Školní kolo zeměpisné olympiády.

V kategorii A - 6.třída zvítězil Martin Najmon z VI. C
V kategorii B - 7.třída zvítězil Adam Soral ze VII. A
V kategorii C - 8.+9. třída zvítězil Daniel Babický z IX. B

Vítězové postoupili do okresního finále, které se konalo v Kadani 17. 02. 2015.

Další účastníci:

Bauerová Lucie VI.B, Predka Andreas VI.A, Kolodziej Dominik VI.C, Lecjaksová Lada VI.C, Fryčová Tereza VI.C, Pleilová Helena VI.B Reichlová Magdaléna VI.C, Fryčová Eliška VII.C, Hlíza Dominik VII.B, Čihařová Tereza VII.B, Močko Jan IX.B, Melzer Aleš VIII.B, Pytlík Michal IX.B, Hlaváč Matěj VIII.C, Němeček Vladimír VIII.B, Német František VIII.C, Hrušecká Denisa IX.B

 

2014/2015

20. 05. 2015 - Okresní kolo Mc Donald's Cup - kopaná

17. 05. 2015 - Okrskové kolo - Mc Donald's Cup

19. 02. 2015 - Přehazovaná

18. 12. 2014 - Vánoční futsalový turnaj základních škol

1)      Kategorie prvních tříd

1.      místo - Mikuláš Nedvěd 1. C

2.      místo - Natálie Pokorná 1. C

       

2)      První kategorie – 2. a 3. třídy

1.      místo -  Martin Richter 2. A – postupuje do okresního kola

2.      místo - Nicol Ivanynjuková 3. B – postupuje do okresního kola

3.      místo - Adéla Kubíková 3. B

3)      Druhá kategorie – 4. a 5. třídy

1.      místo - Linda Kotroušová 4. B – postupuje do okresního kola

2.      místo -  Adéla Malcovská 4. C – postupuje do okresního kola

3.      místo - Kristýna Řepková  5. A

Na konci února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Do okresního kola postoupili dva recitátoři z každé kategorie. Soutěží se ve čtyřech kategoriích. Školu tak na tzv. Dni poezie reprezentovali žáci z 1. stupně Martin Richter (1.kateg.), Nicol Ivanynjuková (1.kateg.), Linda Kotroušová (2.kateg.), Adéla Malcovská (2.kateg.) a z 2. stupně Adéla Poláková (3.kateg.), Lucie Naimanová (3.kateg.), Eliška Hejnová (4.kateg.), Marie Mašková (4.kateg.). Čestné uznání ve své kategorii získal Martin Richter. Gratulujeme.

Všem recitátorům patří pochvala a uznání za předvedený výkon.

Informace k preventivnímu výjezdu peer aktivistů

Kdy jedeme? Odjezd 19. května 2016, sraz žáků v 7,45 hod. před naší školou

Kdy se vracíme? Návrat 20. května 2016 kolem 13,30 hod. k naší škole (aby se stihl oběd ve školní jídelně)

Strava zajištěna přímo v penzionu Stará škola, začíná obědem 19. 5. a končí snídaní 20. 5. 2016

Kam jedeme? Penzion Stará škola Klíny                            http://www.penzion-staraskola.cz/

Jak tam jedeme? Zajištěnou autobusovou dopravou

Kdo tam jede? Vybraní žáci 6. – 9.ročníků – peer aktivisté

K čemu to je? Pobyt je určen zejména pro přípravu preventivních programů, které budou realizovány peer aktivisty ve třídách prvního stupně naší školy.

Jak to bude s financováním? Pobyt je financován z projektu „Peeři se vrací“ schváleného Ústeckým krajem.

Kdo to zajišťuje? Mgr.Josef Karhan – zástupce ředitelky školy

                   Mgr.Markéta Blumová – pedagog 2.stupně

                   Mgr.Karolina Homolová – školní speciální pedagog

Co vzít určitě s sebou?

Teplé sportovní oblečení na procházku na horách, pohodlné oblečení na penzion, přezuvky, pravidelně užívané léky( nutné odevzdat Mgr.Homolové, která dohlédne na užívání), kartička zdravotní pojišťovny

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů