^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Archiv ze školních akcí

2021/2022

29. 6. 2022 - Přednáška a pasování v knihovně

Dne 28. 6. jsme s prvňáčky zakončili přednášky v knihovně tím, že nás pasovali na čtenáře. Nejprve musely děti ukázat své znalosti ve čtení a psaní za pomoci zábavných úkolů rozmístěných po celé knihovně, poté jako odměnu dostaly zaslouženou odměnu v podobě medaile a knížky Dubánek, kterou si rádi společně přečteme ve druhé třídě. Akce se nám všem líbila  a těšíme se na další shledání v příštím roce.

1_knihovna.jpg

Mgr. Veronika Urbanová

23. 6. 2022 - T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Dne 22. června spojovala všechny žáky ZŠ Harmonie olympijská myšlenka. Do školy přišli místo žáků fanoušci, běžci a sportovní nadšenci. Věděli, že je jedno, jestli jsou malí, nebo velcí, jestli běhají ve městě, nebo v přírodě. Důležitá byla láska k pohybu, kterou v sobě probudili. Jednoduše jsme přišli, běželi, fandili a užili si úžasný den. Nikdo v tento den neprohrál, protože jsme běželi pro radost a společnou myšlenku. Každý získal svou medaili - vyhrál svůj boj - zvedl se a šel do toho.

Na T-Mobile Olympijském běhu naše škola oslavila radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru.

Mgr. Michaela Martínková

21. 6. 2022 - Třídní výlet IX. C

Na výlet do Vilémova na paintball se žáci 9.C těšili celý školní rok. Slunečný den byl pro některé žáky vražedný, potili se v kombinézách, které byly nutné k vlastní hře. Třída byla rozdělena na dvě družstva. Hra začala tzv. obíhačkou, pak následovaly dva boje o kufr uvnitř budovy. A ti, kteří měli ještě sílu, chuť a kuličky si dali nakonec oblíbenou obíhačku. Podle slov žáků nejlepší výlet za celou školní docházku.

Děkujeme majitelům paintballu za slevu. wwww.hranavalku.cz

Mgr. dagmar Sochorová

21. 6. 2022 - Projektový den IX. C a VIII. A

Dne 13.6.třídy 9.C a 8.A prožily na Lesné, kde jim Mgr. Hrzánová a Mgr. Tarantová připravily projektový den. Program byl zaměřený na enviromentální výchovu. Žáci spolupracovali ve skupinách v geoparku, kde využívali informační cedule a výukové tabule. Pracovali s GPS, tablety a vysílačkami. Dané výsledky zaznamenávali do připravených pracovních listů. Zamýšleli se nad správnou odpovědí, třídili informace a používali je do zhodnocení dané situace.Tento zážitkový program si žáci užili, jen počasí by mohlo být lepší.

Mgr. Dagmar Sochorová a Mgr. Pavlína Jakabová

20. 6. 2022 - Vzpomínky naší maminky

Dne 9.6.2020 jeli žáci třídy 5.C na výlet do nedalekého Žatce na výstavu „Vzpomínky naší maminky“ v regionálním muzeu Karla Antonína Polánka. O týden později, 16.6.2022 tuto výstavu navštívili i žáci 5.A. Oba dny dětem přálo krásné počasí. Děti si prošly centrum Žatce, viděly nejmenší chmelnici na světě, nově opravenou synagogu a část cyklostezky podél řeky Ohře. Procházka to byla vskutku svižná a náročná, neboť Žatec je město poměrně kopcovité. Během samotné výstavy děti provázela milá paní lektorka, která jim vyprávěla o svém životě za socialismu a společně s nimi hrála poznávací hru. Žáci poznávali různé technické vynálezy, ale i obyčejné vybavení běžných domácností, například ruční šlehač nebo kráječ cibule. Většina exponátů jim byla skutečně cizí, neboť v případě našich páťáků by se výstava měla jmenovat spíš „Vzpomínky naší babičky“, ale s pomocí paní lektorky nakonec vše uhádli a odnesli si domů za odměnu spoustu céček. Po skončení poznávací hry si žáci směli hrát s retro-hrami a pokud bychom nemuseli pospíchat zpět na vlak, strávili by v muzeu ještě daleko více času. Nejvíce je bavilo hrát „čáru“ s vyhranými céčky. Děti si zkrátka celý den velmi užily a získaly nové vědomosti.  

16. 6. 2022 - Ekologická soutěž Mini Globe Games

7. června 2022 se naše škola zúčastnila Ekologické soutěže Mini Globe Games. V soutěžním klání 3 členných družstev se hodnotily znalosti a dovednosti nejen z ekologie, ale i schopnost spolupráce. Soutěž proběhla v přírodě v krásném prostředí kadaňského parku a   soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků.  Mladší žákyně obsadily 10. příčku. V kategorii starších žáků se týmu naší školy podařilo uspět a získat krásné 3. místo. Nutno podotknout, že soutěže se účastnila ve velkém počtu i víceletá gymnázia, takže úspěch je to obrovský. Všem jmenovaným patří poděkování za vynikající reprezentaci školy a doufám, že si tento den užili a budou na něj dlouho vzpomínat. Mgr. Jana Vildová

13. 6. 2022 - Lesní pedagogika II. C

Dne 9.6. se třída II.C zúčastnila akce „Lesní pedagogika“. Dětem se moc líbilo. Poznávaly obrázky a zvuky zvířat a zahrály si i kolektivní hry v lese. Velké poděkování patří Martině Zdiarské za připravený program.

13. 6. 2022 - ATLETICKÝ TROJBOJ 2. 6. 2022

Vybraní žáci pátých tříd se zúčastnili okresní soutěže v atletickém trojboji.  Soutěžili v hodu míčkem, skoku do dálky a běhu. Přestože jsme neobsadili medailová místa, každý ze soutěžících si vybojoval nějaký osobní rekord. Děti si soutěžní den náramně užily. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Angela Doubravová

5. 6. 2022 - Basketbal starších žáků

Dne 11. 5. 2022 se uskutečnilo okresní finále v basketbalu starších žáků, kde se výběru naší školy velmi dařilo. Po zdařilých výkonech zaslouženě postoupili do krajského finále, kde chlapci srdnatě bojovali v nabité konkurenci. Všem chlapcům velmi blahopřejeme k úžasnému výkonu a zároveň děkujeme za reprezentaci nejen naší školy, ale také okresu v krajském finále. Poděkování též patří panu Mgr. Sajnerovi za přípravu a vedení žáků.

5. 6. 2022 - Český den proti rakovině

Ve dnech 11. – 13. května 2022 se na naší škole opět uskutečnila charitativní sbírka „Český den proti rakovině 2022“. I letos sbírka splnila svůj účel a společně jsme vybrali rekordní částku 6.790 Kč, která poputuje na onkologicky nemocné pacienty s rakovinou děložního čípku či prostaty. Všem, kteří si zakoupili kytičku měsíčku lékařského děkuji. Speciální poděkování si zaslouží i dívky ze žákovského parlamentu, jmenovitě Nicol Ivanynjuková, Eliška Zdrůbecká z 9.C  a Lucie Komárová, Veronika Lukšíková z 8.B, které kytičky po škole prodávaly. Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

5. 6. 2022 - Hazmburk

24. 5. 2022 odjeli žáci třídy 5.B na zříceninu hradu Hazmburk, která se nachází nedaleko městečka Libochovice v našem kraji. Tento den bylo velmi rozmanité počasí od teplého a slunečního až po větrné a deštivé. Cesta na hrad Hazmburk je z Libochovic asi 5 km a vede především polem, loukou a lesem. Během cesty děti poznávaly přírodu a hrály hry. Všichni byli rádi, když konečně vystoupali až k hradu. Zde si mohli konečně odpočinout, nasvačit se a rozhlédnout do dalekého okolí. Když vystoupili na bílou věž naskytl se jim krásný rozhled po Českém středohoří. Trošku všechny zaskočil příchod bouřky, a tak bylo nutné věž opustit a schovat se před deštěm. Cesta zpět vedla z kopce a k vlakovému nádraží se všichni vraceli podstatně rychleji. Bohužel i zpáteční cestu zpestřil déšť, a proto nebylo možné zbytek volného času využít k prohlídce městečka a zámecké zahrady. I přes nečekané nástrahy počasí se den velmi povedl, děti si užily mnoho legrace i cestování vlakem.

5. 6. 2022 - Atletika - Pohár rozhlasu (mladší žáci)

Chlapci a dívky z 6. a 7. tříd se zúčastnili okresního kola v atletice. Statečně bojovali, někteří si udělali své osobní rekordy, v některých disciplínách jsme byli na předních pozicích. Dále sice nepostoupilo ani jedno družstvo, ale děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Čihařová Jaroslava

5. 6. 2022 - Atetika - Pohár rozhlasu

V květnu se chlapci z devátých tříd zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu v atletice, kde s naprostou převahou zvítězili a postoupili do krajského kola. To se konalo v Děčíně, ale bohužel ve stejný den jako krajské kolo v basketbalu, kam hoši také postoupili. Někteří se účastnili obou akcí, a tak nastal problém se sestavou na obě akce. Na atletické závody jsme tak odjeli jen v šesti. Kluci bojovali, jak mohli. Konečné 7.místo není zklamáním. Děkujeme za reprezentaci.

Sestava: Baxa Martin, Poláček Lukáš, Doubek Martin, Gründl Martin, Vidím Alexandr a Seeman Dominik.

5. 6. 2022 - Basketbal dívek.

Dívky z 8. a 9. ročníků se zúčastnily okresního kola v basketbalu, a i když nepostoupily do krajského kola, podaly solidní výkon. Děkujeme za reprezentaci. Sestava: Halbig Kate, Černá Vendula, Burešová Viktorie, Ulrichová Šarlota, Tesařová Sára, Milerová Štěpánka, Adamová Sofie, Ulrichová Patricie, Majerová Alena a Tržická Tereza. 

24. 5. 2022 -  Světový den včel

Dne 20. 5. 2022 se ve třídách III. C a IV. B uskutečnil projektový den, který byl věnován včele medonosné. Žáci včelu pozorovali, mikroskopovali části jejího těla, řešili zábavné kvízy, tvořili myšlenkové mapy, ochutnávali čerstvě stáčený jarní med a odpovídali na otázky, které byly slyšeny na besedě. Besedu o včelách medonosných si pro nás připravila paní učitelka Mgr. Jana Saloňová a preparáty k mikroskopování pro nás nachystala paní učitelka Mgr. Jana Vildová. Děkujeme II. stupni za skvělou spolupráci se stupněm I.

Paní učitelky Michaela Šachová a Mgr. Miroslava Hüblová

24. 5. 2022 - Putování za zvířaty

Dne 18. 5. 2022 se třídy III. A, B a C vydaly do chomutovského Zooparku. Žáci pozorovali zvířata, zjišťovali si o nich informace o způsobu života a ve skupinách třídili živočichy. Počasí nám přálo, a tak jsme krásně zakončili téma živočichů.

Paní učitelky I. Matošková, V. Šourková a M. Šachová

9. 5. 2022 - Velikonoční turnaj v miniházené

Dne 20. 4. 2022 se družstvo žáků ze čtvrtých tříd zúčastnilo turnaje v miniházené škol v chomutovské sportovní hale. Nasazení a bojový duch provázel souboj družstev o co nejlepší umístění. Spolupráce, přihrávky, akce při střelbě přinesly zasloužené výsledky v podobě vstřelených gólů do soupeřovy branky. Po zásluze si děti odnesly pohár, diplomy, drobné upomínkové předměty a trofej pro nejlepšího hráče. Mgr. Kořínková Zdeňka

6. 5. 2022 - Velikonoce na Lesné

Před letošními Velikonocemi vyjely děti 4. B a 5. A na Lesnou za poznáváním velikonočních tradic v Krušnohoří. Zde byl připraven krásný program zaměřený na seznámení se se životem našich předků a oslav Velikonoc. V rámci programu si děti vytvořily výrobky s touto tematikou, vyzkoušely si dobové předměty, se kterými chodili koledníci od domu k domu a vyháněli např. zimu. Zajímavé povídání a společné aktivity děti velmi zaujaly, byly obohacené o netradiční zážitky.

26. 4. 2022 - Lyžařský výcvik Medvědí boudy – 12.2. – 18. 2. 2022

Minulý školní rok se lyžařský výcvik 7. tříd neuskutečnil z důvodu epidemie COVID-19. Naši žáci tak letos vyjeli na lyžařský výcvik ve dvou turnusech. V týdnu od 6. do 12. 2. vyjeli do Krkonoš na Medvědí boudy žáci sedmého ročníku a v týdnu od 12. 2. do 18. 2. žáci osmého ročníku. Podmínky na výcvik byly parádní, protože se svatý Petr postaral o dostatečný příděl sněhové peřiny.

Současně s našimi žáky na Medvědích boudách měli školení i záchranáři, kteří nám předvedli vyhledávání a následné vyhrabávání osob z lavin. Jako figuranti byli vybráni naši odvážní lyžařští instruktoři – paní učitelka J. Čihařová, J. Vildová a pan učitel J. Hokr.

21. 4. 2022 - Ukliďme Česko

V úterý 12.4. 2022 se vybraní žáci 7. ročníků zapojili v rámci předmětu PŘP do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Místo úklidu bylo spojeno i s přírodopisnou procházkou. Uklízelo se na oblíbeném vycházkovém místě na okraji lesa pod Strážištěm.Všem sedmákům děkuji a přeji krásné a čisté jaro.

Mgr. Jana Vildová

21. 4. 2022 - I.B Velikonoční den.

Úvodem načerpané znalosti o velikonočních zvycích jsme si vyzkoušeli následně v praxi. Vypracovali jsme ve skupinách jarní plakáty. Maminky připravily propriety na vajíčka, takže tvořivá dílna hýřila barvičkami. Pochutnali jsme si na skvělém beránkovi a jiných laskominách. Vše bylo propleteno českým jazykem a matematikou jako klučičí pomlázka. S koledou si chlapci vyšupali krásné pentličky od našich slečen. Den byl perfektní.  

Mgr. Marcela Bartošová, I.B

21. 4. 2022 - PROJEKT „BIOSFÉRA“

Ve dnech 6. a 7.4. podnikly třídy 6. A, B a C v rámci hodin zeměpisu cestu do tajů vegetačních pásů projektem „Okno do biosféry“. Ve skupinkách děti tvořily krabičky s typickými znaky zadaných přírodních krajin – zvířat i rostlin. Na práci byly dobře vybaveny z domova různými hračkami, přírodními i umělými materiály, které pak v hodině vhodně kombinovaly a aranžovaly do připravených krabiček. Práci si užívaly a vytvořené krabičky jsou úžasné!

21. 3. 2022 - VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Žáci naší školy si připravili pěvecké vystoupení pro seniory a potěšili je tak k Mezinárodnímu dni žen. Za přípravu děkujeme paní učitelce Matoškové, Šourkové, Šachové a Šlaufové.

8. 3. 2022 - Okresní kolo recitační soutěže

V sobotu 5.3. proběhlo v Chomutovské knihovně okresní kolo recitační soutěže. Naši školu v něm reprezentovaly Anna Pokorná (2.B), Dita Švaříčková(4.B) a Tereza Janoušková(5.C). Přestože byly výkony soutěžících velmi vyrovnané, naše recitátorky postup do krajského kola nezískaly. Získaly však od poroty pamětní list a Dita Švaříčková navíc čestné uznání. Všem děvčatům patří poděkování za svědomitou přípravu a reprezentaci školy. 

2. 3. 2022 - Masopust – karneval

Přiblížit dětem oslavy Masopustu se podařilo v pondělí 28.2. třídě I.A. a I.B. Celý den se nesl v duchu veselí, oslavy, tance, hostiny s tradičními pochutinami jako jsou jitrnice, tlačenka, výtečné masopustní koláčky. Děti v maskách plnily vědomostní úkoly, ale i soutěže, které se týkaly zručnosti. Na hostině měla tlačenka veliký úspěch. Nakonec si děti vyrobily klauny jako symbol veselé nálady, což u karnevalu nesmí chybět. Nám rozhodně dle fotografií nechyběla.

Mgr. Marcela Bartošová, I.B & Mgr. Veronika Urbanová I.A

2. 3. 2022 - Školní kolo v recitaci

Po pečlivé přípravě třídních učitelů byli vybráni zástupci jednotlivých tříd do školního kola recitační soutěže. Soutěž se uskutečnila ve čtvrtek 10.2. a byla rozdělena do tří kategorií, ve kterých se žáci umístili takto:

I. kategorie (žáci 1.ročníků)

II.kategorie (žáci 2. a 3.ročníků)

III. kategorie (žáci 4. a 5.ročníků)

1. Marta Moulisová (1.A)

1.Anna Pokorná (2.B)

1.Tereza Janoušková (5.C)

2. Lola Kubánková (1.C)

2.Eliška Saloňová (2.C)

2. Dita Švaříčková (4.B)

3. Sofie Sedláková (1.B)

3.Adéla Strmisková (3.C)

3. Tomáš Wetzler (5.C)

Anna, Tereza a Dita budou naši školu reprezentovat 5. 3. v okresním kole, které se bude konat v Chomutovské knihovně. Poděkování patří všem účastníkům a těm, kteří se na přípravě recitační soutěže podíleli.

3. 2. 2022 - Netradiční vydávání pololetního vysvědčení v I. C

Další akcí, kterou si připravili deváťáci, bylo netradiční rozdávání vysvědčení spojené s hrou. Vytvořili 7 stanovišť, kde každý prvňák předvedl své dovednosti. Všichni prvňáci zvládli úkoly a za odměnu dostali originální pamětní list. Akce byli připravovány pod dohledem třídních učitelek: Mgr. Dagmar Sochorová (IX.C) a Mgr. Michaela Martínková (I.C)

3. 2. 2022 - Společné vánoční tvoření v I. C 

Žáci IX.C a I.C společně strávili dvě hodiny při vánočním tvoření. Společně vytvořili přáníčko, kde deváťáci pomohli se stříháním a psaním přání. Poté se pustili do výrobků pro rodiče: prasátko z citrónu a svícínek z jablka. Na závěr si zazpívali vánoční koledy.

3. 2. 2022 - Předávání vysvědčení III. C a IV. B

Třídy 3.C a 4.B si pololetní vysvědčení předávaly netradičně ve sportovním duchu.

1.jpg

2.jpg

2. 2. 2022 - Slavnostní předávání výpisu pololetního vysvědčení I. A a IX. A

Dne 31. ledna 2022 jsme se opět společně sešli prvňáčci a deváťáci, tentokrát při slavnostním zakončení 1. pololetí. Nejprve jsme si společně zazpívali písničky, potom každý deváťák ocenil prvňáčka pochvalným listem. Potom si pro nás deváťáci připravili zábavný kvíz kahoot a tak jsme ve škole poprvé společně pracovali na tabletech. Nakonec ve dvojicích vytvořili vysvědčení i pro paní učitelky, aby jim to nebylo líto. Myslím, že se nám společný čas podařil a všichni jsme se bavili.

Třídní paní učitelky Mgr. Veronika Urbanová a Mgr. Michaela Jarešová

2. 2. 2022 - Projekt „Bádáš, bádám, bádáme všichni“ aneb Sucho kolem nás a pod námi

Třída 8. B se zapojila do projektu ekologického centra VIANA a v období říjen až prosinec se pod taktovkou lektora věnovala badatelské činnosti v tématu „Sucho kolem nás a pod námi“. Žáci prošli celkem 4 setkáními, kdy každé bylo věnováno jinému tématu, ale všechny spojovalo téma sucho. V prvním setkání se žáci dozvěděli něco o vodě jako základu života a jejich úkolem bylo zjistit spotřebu vody v domácnosti, druhé setkání bylo zaměřeno na sucho v České republice, třetí setkání se věnovalo krajině ve vodě a úkolem žáků bylo vypěstovat ze semínka rostlinku v nezalévané půdě a pravidelně zalévané půdě. Ve čtvrtém setkání si žáci povídali o suchu ve světě a vyzkoušeli si několik pokusů s vodou. Jako výstup projektu žáci vytvořili v hodinách výtvarné výchovy plakát na téma sucho, který prezentovali 19. ledna na online konferenci, které se účastnili i ostatní zapojené školy z ústeckého kraje.

31. 1. 2022  - Okresní kolo matematické olympiády

Okresní kolo matematické olympiády kategorie pro 5. a 9. ročník se konalo 26. ledna. Zúčastnili se čtyři žáci: Tereza Sichrovská 5.C, Adam Kousek 5.A, Vendula Černá 9.A a Vojtěch Čihař 9.B. Nejlepším řešitelem z naší školy byl Adam Kousek, který skončil na 2.-4. místě. Gratulujeme.

14. 1. 2022 - Projektový den na SPŠ Chomutov

Dnes 12.1.2022 navštívili vybraní žáci osmých ročníků naší školy Střední průmyslovou školu Chomutov.  Žáci se zájmem o studium na SPŠ v Chomutově získali podrobné informace o možnostech vzdělávání na této škole, prohlédli si za plného provozu odborné dílny a laboratoře a na závěr si sestavili jednoduchý elektronický obvod, jež si mohli odnést domů.   

4. 1. 2022 - Dobrý skutek VII.C

Třída 7.C se rozhodla pro obdarování našich nejstarších spoluobčanů z Městského ústavu sociálních služeb Jirkov „U Dubu“. Děti společně s rodiči připravily balíčky s různými dárky (teplé ponožky, kalendáře, křížovky atd.), které by mohly udělat ve vánočním čase alespoň malou radost babičkám a dědečkům. Balíčky pak třídní učitelka předala osobně vedoucí provozovny a od ní zase na oplátku obdržela také nějaké dárečky vlastní výroby.

Další akcí byla vycházka do nedalekého lesa, kde děti ozdobily stromky krmením pro lesní zvěř a ptáky. Děkuji rodičům za připravené dárky a dobroty.

Mgr. Jaroslava Čihařová a 7.C

21. 12. 2021 - Vánoční dobré skutky

Na naší základní škole probíhalo v adventní době několik sbírek a mnoho dobrých skutků. Mezi ně patřila i sbírka pro pejsky a kočičky z útulku v Chomutově. Vybralo se velké množství krmiva, konzerv, pamlsků a dalších potřeb pro naše čtyřnohé kamarády. Dne 20.12. 2021 jsme předali dary za celou Základní školu Březenecká MVDr. Marku Halounkovi. Pan veterinář vřele děkuje dětem a jejich rodičům za příspěvky zvířatům, která neměla tolik štěstí. Zvláštní poděkování patří i rodičům a dětem, kteří si udělali čas v této vánoční době a reprezentovali ZŠ Březenecká při předání sbírky v útulku.

Krásné Vánoce všem. Mgr. M. Bartošová 

16.12. 2021 - PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI CHARITATIVNÍ SBÍRCE PRO KLOKÁNEK. 

I letos v době covidové proběhla na naší škole charitativní sbírka pro FOD Klokánek Chomutov. Organizace byla v režii třídních učitelů, kteří převážně hygienické a čistící prostředky vybrali od svých žáků a uložili je do sborovny. Všem dětem, jejich rodičům ale i učitelům patří velké poděkování za dary, které Klokánku pomohou zpříjemnit jejich nelehký úkol, a to starost o opuštěné nebo týrané děti.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

15. 12. 2021 - Výstava Lidé od vedle - VII:C

Dne 13.12. 2021 se třída 7.C zúčastnila interaktivní výstavy Lidé od vedle, která je k vidění do 21.1.2022 v Chomutovské knihovně v Galerii Lurago. Velmi z blízka se děti seznámily s běžným životem lidí s hendikepem. Vyzkoušely pohyb na vozíčku, se slepeckou holí, chůzi v naprosté tmě, četly Braillovo písmo, coby slepí či hluší byly na nádraží nebo ovládaly pračku a jiné pro nás běžné denní aktivity. I když se děti vlastně bavily, určitě to vnímaly jako poučení o velmi složitém životě těchto lidí. Výstava stojí za zhlédnutí.

7.C a třídní učitelka

13. 12. 2021 - Zima

Dne 9.12. se třídy I.A a I.B vydaly na kouzelnou zimní výpravu do lesa. Prvouka a tělesná výchova hrou. Výstup do nedalekého kopce prověřil naši kondici. Znalost potravy pro lesní zvířátka jsme si prověřili hrou v početných týmech, za kterou nás čekala sladká odměna. Pak jsme připravili dobrý skutek, jablečno – mrkvovou hostinu lesní zvěři. Závěr výletu jsme si zpestřili rychlou koulovačkou a hurá zpět do školy. Děkujeme rodičům za přípravu lahůdek.

Mgr. Bartošová Marcela I.B & Mgr. Urbanová Veronika I.A

13. 12. 2021 - Koncert v atriu

Ve čtvrtek 9.12. se v atriu Chomutovské knihovny v rámci Chomutovských Vánoc uskutečnilo pěvecké vystoupení žáků naší školy. Slyšet byly písně pohádkové, zimní i klasické koledy. V zimní atmosféře mezi padajícími vločkami jsme se společně naladili na přicházející Vánoce. Velké poděkování za nácvik písní a velmi pěkné vystoupení patří vystupujícím žákům tříd III. A, III. B, III. C, V. C a žákům z druhého stupně.

13. 12. 2021 - Čert a Mikuláš v I.B

V pátek 3.12. nás ve třídě navštívil sám Mikuláš se svou družinou. Protože se za nás paní učitelka zaručila, dostali jsme všichni balíček dobrot. A pak jsme se vrhli na čertovské úkoly. Počítali jsme, psali a tvořili Mikuláše, čerty, anděly. U pekelného hrnce jsme se cítili jako doma.

Mgr. M. Bartošová

3. 12. 2021 - Vánoční dobrý skutek

2. prosince jsme se domluvili, že se naše třída II.C zapojí do projektu „Vánoční dobrý skutek.“ V okolí školy jsme sbírali odpadky a dávali je do pytle. Chceme to mít u školy pěkné a hlavně čisté! Krásné Vánoce přeje II.C

19. 11. 2021 - Veselé povídání s ilustrátorem A. Dudkem

V úterý 9. 11. třídy 5.B, C navštívily okresní knihovnu, kde byl hostem současný ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Děti se vtipnou a poutavou formou seznámily s jeho ilustracemi a jednoduchým návodem, jak pomocí základních geometrických tvarů nakreslit svět, který nás obklopuje. Z knihovny jsme odcházeli s obrovským nadšením a plni dojmů. Těšíme se na .další návštěvu.

A.Doubravová

5. 11. 2021 - Úniková hra

Žáci IX.C. zažili 3.11. únikovou hru Rostovský řezník, která byla plná hádanek, rébusů, hlavolamů a postřehů, díky kterým se museli dostat např. přes mříže, zámky a další překážky pro útěk. Během 60 minut si mohli vyzkoušet týmovou spolupráci. Úniková hra se jim velice líbila a těší se na další návštěvu.

Mgr. Dagmar Sochorová

Bez názvu.jpg

4. 11. 2021 - Halloween v I.C

Zažít halloweenskou oslavu mohli dne 26.10. žáci I.C . Malovali a vyřezávali jsme dýně, vytvářeli papírového netopýra a hráli hry. Žáci pro dokreslení halloweenské atmosféry přišli do školy v kostýmech. Ve spolupráci s rodiči proběhlo i halloweenské pohoštění. Tímto děkuji rodičům za přípravu kostýmů a dobrot.

Mgr. Michaela Martínková

3. 11. 2021 - Halloweenské učení v I.B

V úterý, před podzimními prázdninami, přišla do školy místo dětí strašidelná banda. Naše třída se proměnila v ponuré doupě duchů, netopýrů a čarodějnic. I strašidla se musela učit porozumět lidskému jazyku a dokázat, že umí počítat například netopýry a černé kočky. Kouzelná krabice plná strašidelných mazlíčků byla tou nejzajímavější. Hostina z pavouků, očí, zubů, červů a dalších laskomin mizela doslova před očima. Nakonec nás čarodějnice zmalovala dle našich představ. Už se těšíme na příští rok.

Mgr. Bartošová Marcela, I.B                      

3. 11. 2021 - Školní kolo Pythagoriády

Školní kolo Pythagoriády se konalo 2.11.2021. Zúčastnilo se 29 žáků, kteří řešili složitější logické úlohy. Naši školu v okresním kole, které se má konat 7.12., budou reprezentovat žáci: Stopka, Šikula a Flígr. Tito žáci splnili požadovaný počet bodů, kterým se kvalifikovali do okresního kola.

Na organizaci se podílela p. asistentka Věra Legátová a Mgr. Dagmar Sochorová.

1. 11. 2021 - Halloweenské dlabání dýní

Dne 25.10. třída VII.C společně s třídní učitelkou J. Čihařovou a p. učitelkou na pracovní činnosti Fiskovou podnikla společné dlabání dýní na svátek Halloween. Akce se zdařila, nebylo žádné zranění a výsledné výtvory byly úžasné! Dětem i nám se to moc líbilo, rodiče pak doma všechny pochválili. Těšíme se na další společné akce.

Mgr. Jaroslava Čihařová za VII.C

a.png

1. 11. 2021 - Prvňáčci v knihovně

Naši prvňáčci se i letos zapojili do projektu na podporu čtenářské gramotnosti ,,Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. V rámci tohoto projektu jsme dne 20.10. navštívili Chomutovskou knihovnu. Zde žáci strávili příjemné dvě hodiny, při kterých jim byla představena knihovna. Děti se seznámily s řádem, možnostmi využití knihovny, s knihami pro začínající čtenáře a dopravním hřištěm. Odměnou za úspěšné absolvování projektu bude pro děti knížka. Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka -  Dubánek a tajný vzkaz.

Mgr. Michaela Martínková

1. 11. 2021 - Exkurze Praha

V úterý 19. 10. se žáci všech pátých tříd se 4. C vypravili poznávat Prahu. Jejich cílem bylo poznat historické části města a Pražského hradu. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každou skupinu doprovázela průvodkyně, která poutavě vyprávěla o jednotlivých místech, kterými jsme procházeli. Navštívili jsme Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Malou Stranu a Pražský hrad. Viděli jsme Orloj i s Apoštoly, před Pražským hradem jsme zastihli výměnu stráží. Prohlídku jsme zakončili ve Zlaté uličce. Děti si odvezly spoustu zážitků a cenných informací. Domů se vrátily nadšené.

Mgr. Angela Doubravová

1. 11. 2021 - Halloween v I.A

V úterý 26. října jsme si ve třídě 1.A užili společně svátek Halloween. Vysvětlili jsme si proč se vlastně svátek slaví, povyprávěli strašidelné příběhy a ochutnali halloweenské dobroty. Celá třída se oblékla do kostýmů a den jsme si užili.

Třídní učitelka Mgr. Veronika Urbanová

IMG_20211026_103222.jpg

25. 10. 2021 - Husité v Chomutově

Dne 22.9. agentura Modua připravila pro žáky 4. a 5. tříd netradiční představení o bitvě o Chomutov s husity. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Každá skupina si mohla vyzkoušet stavbu opevnění s dřevěných klád, seznámit se s rytířskou výzbrojí, vyzkoušet si zacházení s husitskými zbraněmi. V průběhu aktivit a soutěžení si děti upevnily znalosti o době husitské. Počasí nám přálo a děti byly nadšené. Mgr. A. Doubravová

25. 10. 2021 - Knihovna II.C

Minulý rok se nám nepodařilo zrealizovat návštěvu knihovny. Letos již situace byla lepší a třída II.C si domluvila besedu v knihovně na Březenecké. Děti si prohlédly prostory knihovny, seznámily se s možností půjčit si knihy. Během besedy měly za úkol vyplnit kvíz, který se celé třídě moc líbil. Děti byly nadšené a již teď si domluvily další návštěvu.               

Mgr. Lenka Linhartová

25. 10. 2021 - Zoopark Chomutov

Poprvé v tomto roce jsme mohli navštívit náš Zoopark v Chomutově. Prošli jsme si část Zooparku, kde jsme se podívali na tuleně, medvědy a ptáky. Prohlédli jsme si podzimní krajinu a blíže se seznámili s našimi stromy. Nakonec nám zbyl čas si ještě pohrát na dětském hřišti. Počasí nám přálo a vycházka se nám moc líbila.                                                           

Třída II. C + Mgr. Lenka Linhartová

21. 10. 2021 - Lesní pedagogika I.B

„Polem nepolem, lesem nelesem, my zvířátka učit se jdem…“

5.10. jsme zažili úžasné dopoledne v lese pod Partyzánem vedeným paní Ing. Martinou Zdiarskou z Městských lesů Chomutov. Otevřeli jsme barevné okénko podzimu a prohloubili jsme si znalosti a vědomosti o lesní zvěři a stromech. Vyzkoušeli jsme si tíhu paroží na našich hlavičkách. Nově získané poznatky si děti prověřily díky zábavným a naučným hrám. Chtěla bych poděkovat paní Ing. Zdiarské za skvělý program a pochvalu dětem za perfektní slušné chování celé třídy. Těšíme se na jarní lesní setkání.

Mgr. Marcela Bartošová, třídní I.B

21. 10. 2021 - PROJEKTOVÝ DEN

,,Hoď se do gala!“ … tak zněla výzva naší školy. A nejen učitelé a žáci, ale i celý personál školy se jí chopil s velkým zapálením.

Z kuchyně se od rána linula vůně pečené kachny a výborného štrúdlu. Celý den byl ve svátečním duchu. Po chodbách jsme vídali slečny a dámy v krásných šatech. Z mladých i starších mužů se stali upravení gentlemani, kteří vpustili dámu do dveří, přisunuli židli či nabídli rámě. Napříč prvním i druhým stupněm tvořili žáci ve svých třídách práce k tématu,, Etiketa“. Každý z učitelů vedl své žáky k poznání základních principů slušného chování. Z velmi povedených výtvarných děl, které žáci tvořili při skupinové práci, je vidět snaha, zapálení pro věc a pochopení. Na prvním stupni si připravila paní učitelka Šachová s třídou 3.C vystoupení, které zhlédli žáci 2. - 5. ročníků. Na druhém stupni měli žáci přístup do kuchyňky, kde si mohli vyzkoušet pravidla stolování. Žáci 9. ročníků se stali patrony prvňáčků a navázali dlouhodobou spolupráci. V kalendáři to byl den jako každý jiný, ale v naší škole to byl den plný úcty, slušnosti a respektu.

Mgr. Michaela Martínková

21. 10. 2021 - Pasování školáků

Středa 13.10. se pro žáky 1. a 9. ročníků stala významným dnem. Žáci devátých ročníků pasovali prvňáčky na školáky a stali se jejich patrony. Každý prvňáček dostal od svého deváťáka šerpu, kterou žáci 9. ročníků sami vyrobili. Pasování v každé třídě proběhlo trochu jiným způsobem, protože deváťáci si pro své malé kamarády připravili vlastní program. Ve třídách se pasovalo mečem i pádlem. Také se zpívalo, malovalo, povídalo se a hrály se hry. Hlavně vznikaly nové vztahy. Vztahy mezi nejstaršími a nejmladšími žáky naší školy budeme dále utužovat při dalších akcích. Děkuji všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě tohoto jedinečného dne.

Mgr. Michaela Martínková

20. 10. 2021 - PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ I.C z pohledu deváťáků

Dne 13.10. Se uskutečnil projektový den s jménem „Hoď se do gala”. V souvislosti s projektem se také uskutečnilo “pasování prvňáčků”. Žáci z devátých ročníků vyrobili pro nejmladší šerpy, které jim s doprovodem pasovacího meče nasadili. Poté pan zástupce Karhan každému z prvňáčků dal sladkou odměnu i s moudrými slovy pro následující ročníky. 9.C si jako svou hymnu pro prvňáčky připravili píseň Okoř, kterou jim zazpívali. Po ukončení písně si školáci zvolili své patrony a vyrobili společně balónky s obličeji. Následně si před tabulí společně obkreslili ruce s poselstvím. Jako zakončení dvouhodinové návštěvy s andílky si školáci pro patrony připravili choreografii na píseň. Deváťáci i prvňáci si to spolu náramně užili a budou se těšit na další školou naplánované společné akce.

Nicol Ivanynjuková, Nikola Šemberová IX.C

14. 10. 2021 - Volby ve IV. B

Žáci si vyzkoušeli, jakým způsobem probíhá volba. Volili jsme primátora, 1.náměstka a 2.náměstka třídy. Nově zvolení zástupci třídy mají přijít s návrhy, jak by se dala zpestřit výuka a toto přednést a projednat  se spolužáky. Předpokládá se vzájemný respekt, dialog, kultura projevu.

14. 10. 2021 - Kohezní výjezdy

Počátkem měsíce září proběhla série adaptačních výjezdů šestých a sedmých tříd. Tradiční dvoudenní školní akce letos probíhaly v kempu na Červeném Hrádku, kde se žáci jednotlivých tříd vzájemně více poznávali, učili se týmové spolupráci, komunikaci a formovali fungující kolektiv. Kurzy upevňující soudržnost probíhaly formou volnočasových aktivit v přírodě, sportovním vyžitím, tvořením třídních pravidel a vzájemnou tolerancí. Zábavným způsobem se žáci učili trávit spolu čas a pomáhat si.

Členky školního preventivního programu si pro žáky připravily úkoly, nad kterými bylo potřeba zapřemýšlet, avšak na konci je vždy čekala společná radost ze zdárného vyřešení.

K pěkným vzpomínkám na společné třídní pobyty jistě též přispělo slunečné počasí, krásné prostředí kempu, večerní opékání buřtů, ranní rozcvička u bazénu a v neposlední řadě pozitivní naladění všech účastníků. Třídní učitelé poznali, jaké osobnosti mají ve svém kolektivu, a všichni se určitě už teď těší na další společné třídní akce v novém školním roce.

Mgr. Martina Jirková

14. 10. 2021 - Návštěva Okresního muzea v Chomutově

Dne 24. září 2021 navštívily třídy 4.A,B,C Okresní muzeum v Chomutově. Prohlídka byla zaměřena na vlastivědné učivo – život v pravěku. Děti se názorně seznámily s ukázkami vykopávek na Chomutovsku z doby kamenné, bronzové a železné.

14. 10. 2021 - Český den proti rakovině

I letos proběhla na naší škole celonárodní charitativní sbírka „Český den proti rakovině 2021“, a to v náhradním termínu 29. září – 1. října. Každý, kdo si zakoupil kytičku měsíčku lékařského, obdržel také leták s informacemi o rizikových faktorech nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty a o možnostech jejich prevence. Děkuji žákům ŽP za pomoc při realizaci sbírky, velký dík patří ale i všem ostatním žákům, učitelům a jiným pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za to, že se do sbírky zapojili. Poprvé se nám podařilo prodat všechny objednané i rezervní kytičky a vybrat rekordní částku 7650 Kč. Všem Vám děkuji ještě jednou. Doufám, že i ten následující rok bude opět rekordní. Kytiček je objednáno více, dostane se tedy opravdu na každého.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

14. 10. 2021 - Nová učebna kuchyněk opět ožila

Po loňském „covidovém“ školním roce opět ožila kuchyňka pracovním ruchem. Po nutném seznámení se s řádem odborné učebny, požadavky a první pomocí v kuchyni se dívky „pustily“ do vaření. Prvním tématem na přípravu pokrmů byly různé druhy pomazánek např. česneková, šunková, rybí, sýrová a dnes moderní guacamole. Jak se vaření povedlo, můžete vidět na přiložených fotkách, škoda jen, že nemůžete ochutnat.               Mgr. Jana Vildová                                                                

6. 10. 2021 - Lesní pedagogika I. C

Dne 24.9. jsme se zúčastnili zážitkového programu lesní pedagogiky. Program se konal v lese města Chomutov (okolí Partyzánu). Děti zažily v lese spoustu dobrodružství, zábavy, nových poznatků a zkušeností. Mohli jsme vidět, slyšet, osahat a vyzkoušet si to, o čem se ve škole učíme. Díky hrám si děti nejen užily zábavu, ale zároveň si lépe zapamatovaly nové informace. Cílem lesní pedagogiky je vzbudit v dětech zájem o přírodu, les, naučit je vnímat přírodu všemi smysly, posilovat v nich nenásilnou formou potřebu les a přírodu jako takovou chránit a pečovat o ni. Těšíme se na jarní termín, kdy se nám les ukáže zase v jiném světle a barvách.

Mgr. Michaela Martínková

10. 9. 2021 - Lesní pedagogika IX. C

Žáci 9.C se zúčastnili programu lesní pedagogiky pod vedením Ing. Martiny Zdiarské z Městských lesů Chomutov. Společně s třídní učitelkou si užili dopoledne s pestrým programem. Do programu byla začleněna týmová práce celé třídy, práce ve skupinách a  prezentace vlastních názorů.

Tématem byl les a ekosystém a matematika v lese. Na praktických cvičení si žáci vyzkoušeli ve skupinách práci s výškoměrem a měrkou. Žáci zjistili, že učivo matematiky se v praxi velmi využívá(trojčlenka, převody, vzorce). Chtěla bych poděkovat hlavně Ing. Zdiarské za bohatý program, který připravila pro 9. ročník, i když se na to nespecializuje.

Mgr. Dagmar Sochorová, třídní učitelka 9.C

8. 9. 2021 - Letní tábor

Tento rok jsme měli možnost vyrazit na dětský letní tábor v prostředí Mariánská u Jáchymova, od 10. – 17.7.2021. 40 dětí si mohlo vyzkoušet zábavné i sportovní aktivity např. střílení z luku, skákání v pytli. V neděli odpoledne se za námi přijela podívat lektorka Věra se svojí psí smečkou a ten, kdo měl zájem si mohl vyzkoušet projet se na tříkolce. Další zajímavou akcí byla lezecká stěna a výlet Boží Dar – Ježíškova cesta. Všichni přijeli šťastní a spokojeni a už teď se těší na další rok.

 

2020/2021

4. 6. 2021 - Květinová stezka

Mezinárodní den dětí oslavili páťáci netradiční výukou v přírodě. Vydali se - někteří úplně poprvé - do Bezručova údolí, kde na ně čekal zajímavý úkol. Všichni museli vyhledávat barevnými fáborky označené kartičky s obrázky všech možných druhů květin. Pomocí křížovek, přesmyček, rébusů a Morseovy abecedy museli sestavit správná jména rostlin. Všem se to víceméně povedlo a všichni dorazili k cíli, kde se řádně občerstvili. Statečně pak zvládli i zpáteční cestu, i když mnohým se už nohy sotva pletly. Po vysedávání u počítačů při nekonečně dlouhé distanční výuce to byl super sportovní výkon. Nejen dětí, ale i tř.uč. M.Soukupové, A.Šustrové, p.as.R.Kučerové a hlavně p.uč.V.Urbanové, která akci vymyslela a připravila.

Text a foto - A.Šustrová

31. 5. 2021 - Projektový den – BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ

TŘÍDY - 3.C, 4.B, 4.C

Ve dnech 18.5., 19.5. a 26.5. proběhl na naší škole projektový den financovaný z fondů EU - probíhající v rámci programu Šablony II.

Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 3. a 4. ročníků.

Během 4 vyučovacích hodin se žáci seznámili s pojmem příběh. Hodiny probíhaly ve spolupráci s paní Pokornou z Městské knihovny v Chomutově. Vstup odborníka z praxe byl pro žáky velmi zajímavým a přínosným prvkem. Žáci si poslechli několik příběhů a následně s nimi pracovali - vytvořili si vlastní ilustraci při skupinové práci.

Seznámili jsme se s bedýnkou Kamishibai, díky které jsme si poslechli příběh Deset malých slanečků.

Ve druhé polovině projektu se žáci zapojili do vlastní tvorby ve skupinách. Za pomoci kostek Story Cubes každá skupina vytvořila svůj vlastní příběh s kreslenou ilustrací.

V rámci projektu jsme pracovali s metodami z RWCT.  Reading and Writing for Critical Thinking (čtením a psaním ke kritickému myšlení) je komplexní vzdělávací program, který je tvořen praktickými technikami a metodami. Tyto metody mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení, které pomáhá s porozuměním předkládané látky. Především pomocí aktivního čtení a psaní a zpracovávání nabytých informací pomocí různých metod.

V průběhu dne docházelo k hodnocení jednotlivých činností a vzájemné reflexi. Den jsme zakončili sebehodnocením dle pracovního listu, kde se mohl každý žák vyjádřit k průběhu projektu.

Mgr. Michaela Martínková

 

30. 3. 2021 - Distanční výuka výtvarné výchovy

Během distanční výuky vytvořili žáci naší školy pod vedením svých vyučujících mnoho hezkých prací. Některé z nich jsou již vystaveny na nástěnkách ve škole. Na další se můžete těšit na propagačních rámech v Ruské ulici (boční stěna galerie Špejchar). Rády bychom využily nabídky Chomutovské knihovny a představily zde veřejnosti některé vaše práce. Přineste prosím svoje práce 6. 4. – 9. 4. (v týdnu po Velikonocích ) do školy. Zazvoňte u postranního vchodu v době od 8,00 – 12,00 a předejte čitelně podepsané práce paní asistentkám. Využijte volných hodin v rozvrhu. Předem všem děkujeme. Za všechny vám chceme představit některé ukázky prací 7. – 9. ročníků, které jsou vystaveny ve škole. Mgr.Skálová, Mgr. Mostová

28. 3. 2021 - On-line projekt s Městskou knihovnou, Třídy II.A, II.B, II.C, Školní družina (III.B a III.C)

Úvodem děkujeme za skvělou spolupráci s Městskou knihovnou v Chomutově. I v této nelehké době nám bylo umožněno přes webkamery nahlédnout do zázemí knihovny a dozvědět se mnoho přínosných informací. Věděli jste, že i v knihovně fungují výdejová okénka? Proč chuti číst nejít naproti. Ve druhém ročníku byli žáci blíže seznámeni s knihou Povídání o pejskovi a kočičce. V projektu školní družiny se třetí ročníky zaměřily na komiks. Obě skupiny si zkusily literární kvízy, výtvarnou tvorbu, pracovní činnosti a pohybové činnosti. Odpočinkové aktivity prokládané četbou a hádankami byly pro žáky netradiční formou distančního vzdělávání. Oprášili jsme školu hrou formou novodobé on-line výuky. Povedlo se? Ano. Ohlasy od dětí byly velmi pozitivní. Mgr. Michaela Martínová

28. 3. 2021 - Projektový den ve škole, I.C – Mgr. Lenka Linhartová

V pátek 26. února 2021 proběhl na naší škole další projektový den v rámci Šablon II., financovaný z fondů EU: "Projektové dny ve škole". Projekt se uskutečnil se zaměřením na téma "Znáte české pohádky?". Lektorka - Vladimíra Skoczylasová

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme hledali způsob, jak přiblížit žákům krásný literární svět. Naše škola navázala výbornou spolupráci s Městskou knihovnou v Chomutově. Díky on-line vstupu do třídy I.C si mohli žáci alespoň přes webkameru prohlédnout prostředí Městské knihovny. Lektorka žáky seznámila s pojmem ilustrace. Připomněli jsme si nejznámější české pohádky. Proběhly hry, kvízy a soutěže. Dále žáci pracovali na sebereflexi. Naučili se třídit informace, zhodnotit, co pro ně bylo přínosné a co je zaujalo. Svůj postoj vyjádřili formou ilustrace. Na závěr se každý sám ohodnotil – jak pracoval, zda zjistil něco nového i zda všemu rozuměl. Z odevzdaných prací i z výrazů žáků bylo znát, že byl projekt tematicky zajímavý. Položili jsme základní kamínky k chuti dlouhodobě objevovat krásy dětské literatury a ilustrací. Mgr. Michaela Martínková

 

28. 3. 2021 - Den s Abecedou peněz, Třídy II.A, II.B, II.C, III.B, III.C

 Dne 23. března se žáci druhého a třetího ročníku naší školy zapojili do on-line projektu věnovaného finanční gramotnosti. Ve spolupráci s Českou spořitelnou byla uspořádána beseda na téma ,,Svět financí“. Žáci díky tomuto projektu dostanou možnost nahlédnout do světa dospělých. Naučí se chápat, co je rodinný rozpočet a jak o penězích přemýšlejí dospělí. Těšíme se na další spolupráci s týmem České spořitelny (programem Abeceda peněz) a rozvoj našich nabytých vědomostí. Mgr. Michaela Martínková

 

11. 12. 2020 - HODINA TROCHU JINAK

I v této nelehké době, můžou být vyučovací hodiny zábavné. Děti ze třídy I. C si sami vyrobily dřevěnou hračku – mobil. Z kousku dřeva, který si musely opracovat, nabarvit a poté ho v hodinách matematiky používat měly velkou radost. Využívají ho na porovnávání čísel menší, větší bere. O přestávce si mohly s mobilem i „zavolat“. V hodinách českého jazyka se zase učí pomocí písmen, které jsou napsaný na pet víčkách, skládat slova.

 

11. 12. 2020 - ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

I vzhledem ke komplikované situaci proběhla na naší škole 30. září 2020 charitativní sbírka „Český den proti rakovině 2020“.  Chtěla bych poděkovat všem žákům, učitelům, ale i ostatním pracovníkům školy za to, že jim osud cizích nemocných lidí není lhostejný a do sbírky se i letos opět zapojili. Společně jsme vybrali rekordní částku 5920 Kč. Všem Vám patří velké díky.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

23. 9. 2020 - LESNÍ PEDAGOGIKA – III. B

Žáci III. C se dne 21. 9. již podruhé zúčastnili lesní pedagogiky. Cílem tohoto programu je vzbudit v dětech zájem o přírodu a les. Rádi bychom naučili žáky vnímat přírodu všemi smysly a posilovat v nich nenásilnou formou potřebu pohybu. Během 4 vyučovacích hodin jsme se naučili znát některá lesní zvířata, vnímat projevy jejich výskytu v našich lesích a rozlišovat způsoby života a lovu. Užili jsme si hry a soutěže. Doufám, že se do klidného prostředí lesa budou žáci rádi vracet. 

Mgr. Michaela Martínková 

23. 9. 2020 - Lesní pedagogika třída IV. A 11. 9. 2020

Lesní pedagogika, jak už název naznačuje, je zážitkový program, který se zaměřuje na výuku o ekosystému lesa přímo v jeho prostředí. Děti mají možnost opustit školní lavice a poznávat les a vztahy v něm všemi smysly. Společně se zapojují do aktivit připravených lesním pedagogem Ing. Martinou Zdiarskou z Městských lesů Chomutov. Ta nám i letos připravila zajímavý program zaměřený na zábavné poznávání lesa a chápání jeho významu pro udržitelné hospodářství a vztahy mezi jednotlivými složkami lesa. Děti se učí spolupracovat, poznávají, že úspěch celé skupiny je založen na práci každého jednotlivce. Další výhodou výuky v lese je, že děti jsou na čerstvém vzduchu, protáhnou si svalstvo celého těla při aktivitách, které jsou hravé, a tak si odnesou poznatky získané nenásilnou formou na základě přímého setkání s přírodou. Bonusem byly pro děti houby, které cestou nacházely a zároveň je i poznávaly. Při závěrečném hodnocení účastníci ocenili aktivity na jednotlivých stanovištích a to, že mohly být s kamarády venku a nemusely sedět ve třídě. Těšíme se na další vycházku do lesa, tentokráte v zimním období.

Mgr. Z. Kořínková tř. uč.

18. 9. 2020 - Vernisáž výstavy „Nezapomeneme“

K 75. výročí konce 2. světové války se 9. září uskutečnila v galerii Lurago vernisáž výstavy „Nezapomeneme“. Cílem organizátorů výstavy bylo připomenout neradostnou součást našich dějin mladé generaci, která má to štěstí a tragické události 2. světové války zná pouze z vyprávění, filmů nebo knížek. Jak toto téma uchopili naši žáci loňské 7.A a 7.B a další mladí tvůrci z Chomutova, si můžete přijít prohlédnout do galerie. Žákyně Adéla.K. a Emílie N. si za své práce převzaly v oblastním kole ocenění. Výstava potrvá do 26. 9. 2020.  

4. 9. 2020 - Letní tábor Mariánská u Jáchymova

V letošním roce jsme uskutečnili letní tábor v prostředí Mariánská u Jáchymova od 11. – 18. 7. 2020. 40 dětí si užívalo soutěžení, zábavné i sportovní aktivity, nechyběla ani stezka odvahy. Dětem jsme zpestřily pobyt o pěší výlet do mincovny v Jáchymově a dále o povídání a ukázku života se psí smečkou Sibiřských husky. Děti měly možnost projet se na tříkolce zapřažené do čtyřspřežení. Domů jsme přijeli všichni v pořádku a už nyní se těšíme na další společný tábor.

 

 

2019/2020

11. 2. 2020 - Stavění modelů ve III. B

Žáci III. B si vyzkoušeli, jaké to je být konstruktérem a stavitelem. Děti sestavovaly různé modely a stavby podle plánku a musím říci, že mě mile překvapily. Práce je velmi bavila, trpělivě hledaly a opravovaly drobné nedostatky, vzájemně si pomáhaly a radily. Téměř všichni stavbu úspěšně dokončili.

Mgr. Petra Radimská

IMG_20200123_122617.jpg

11. 2. 2020 - Asistenční pes

V pátek ( 24.1. ) dopoledne navštívil 3. třídy asistenční pes Spajk se svou cvičitelkou Lenkou Němcovou. Zhlédli jsme prezentaci o nadaci s názvem „ Šťastný pes - Handicap „ kde se věnují  výcviku těchto pejsků pro handicapované lidi, kteří je potřebují. Asistenční psi jsou vycvičeni tak, aby mohli pomáhat všem nemocným lidem.  Spajk se svou cvičitelkou ukazoval např. jak umí otevírat dvířka, sbírat různé předměty, sundávat ponožky a rukavice, ale musel být také  naprosto klidný a poslušný. Také nám předvedl co je Canisterapie . Pejsek napomáhá při sbližování s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty. Je to důvěrník, kamarád a věrný společník. Čas rychle uběhl a tak jsme se museli s pejskem i  s jeho  úžasnou cvičitelkou rozloučit. Děti odměnily Spajka velkým potleskem, pohlazením a  piškotem. Děkujeme tímto Lence Němcové, že k nám s pejskem zavítala a obohatila nás novými informacemi a krásným zážitkem. 

Mgr. Petra Radimská

6. 1. 2020 - Projektový úkol: Vesmír

Žáci 6. ročníku měli za úkol do zeměpisu zmapovat objekty ve Vesmíru a zhostili se toho vskutku velkolepě. Ve dvojicích zpracovali plakáty a mnozí z nich vytvořili i úžasné modely. Všechny práce jsou vystaveny v učebně zeměpisu.

Slunecni_soustava.jpg

17. 12. 2019 - Vánoční těšení čtvrťáků

Od začátku prosince se všechny děti těší hlavně na Vánoce. I žáci čtvrtých tříd si adventní čas užívali. Nejdříve je navštívil sv. Mikuláš s družinou andělů a čertů. V dalším týdnu se vydali do muzea na výstavu Retrohrátky, prohlédli si známý chomutovský betlém pana Fialy, kapli sv. Kateřiny a na vánočních trzích na náměstí ochutnali dobroty i něco nakoupili. Tradiční vánoční zvyky, hra o narození Ježíška i seznámení se se starými řemesly, na ně čekalo na tradičních Staročeských Vánocích U Kaštanu. Teď už jen středeční filmové představení, trocha tvoření při vánočních dílnách, a pak už čekají dva týdny prázdnin. Krásné Vánoce všem!

A. Šustrová, V. Urbanová, M. Soukupová

16. 12. 2019 - Vánoční besídka ve III. B

S dětmi jsme připravili pro rodiče a kamarády odpolední program plný písní, básní, tanců a dobrého občerstvení. Děti se na program poctivě připravily a v naší kuchyňce vyrobily jednohubky zajímavých tvarů a chutí. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Rodiče se též zapojili svým zpěvem. Odměnou byl potlesk, který si děti zasloužily.

Mgr. Radimská

16. 12. 2019 - Vystoupení v Domově pro seniory na Písečné, Chomutov

Třídy III. A a III. B navštívily domov důchodců na Písečné. Děti ze III. B potěšily dědečky a babičky svým pěveckým a hudebním vystoupením. Děti ze III. A si připravily tvořivé dílničky, kde společně s klienty vyráběly vánoční ozdoby a dekorace. Bylo kouzelné sledovat, jak se všichni i přes vysoký věk, snažili a aktivně se do výroby ozdob zapojili. Natírali, obalovali v kokosu, stříhali, zdobili větvičkami. Nakonec je děti ještě obdarovaly připravenými přáníčky. Přáníčka byla moc krásná, každého potěšila. Děkujeme všem paní učitelkám a vychovatelkám, které nám přáníčka společně s dětmi připravily.

Mgr. Radimská

16. 12. 2019 - Domov se zvláštním režimem – Domov harmonie a klidu

V pátek 13. prosince 2019 se v dopoledních hodinách představili žáci naší školy na vánočním vystoupení pro seniory. Představení uvedly žákyně 4. a 5. tříd svým tanečním vystoupením pod vedení p. uč. Linhartové. Poté na řadu přišel pěvecký sbor pod vedením p. uč. Šlaufové. Na závěr si všichni společně zazpívali vánoční koledy. Na pátek 13. to byla úžasná akce, děkujeme všem.

Mgr. Linhartová a Mgr. Šlaufová

IMG_4975.JPG

13. 12. 2019 - Předvánoční Drážďany 2019

Po roční přestávce měli žáci, převážně z 8. a 9. ročníků, možnost opět vyjet na jednodenní exkurzi do Německa. Prohlédli si nejznámější stavby v centru Drážďan a seznámili se s jejich historií. Navštívili jeden z vánočních trhů, kde obdivovali zejména barevnost a propracovanost jednotlivých stánků, které navozují téměř pohádkovou atmosféru. V osobním volnu se mohli věnovat nakupování dárků, návštěvě Muzea hygieny nebo hledání kešek. V odpoledních hodinách se jedna skupina žáků seznámila se sbírkami porcelánu, historickým fyzikálním kabinetem a malířským uměním ve světově proslulé galerii Zwinger. Další dvě skupiny navštívily Skleněnou manufakturu, netradiční továrnu, ve které se montovaly luxusní limuzíny na zakázku pod značkou phaeton a v současné době je to e-golf. Na další rozvoj elektromobility se chce továrna zaměřit i v blízké budoucnosti. Auta vzdálenější budoucnosti představuje Skleněná manufaktura na svých futuristických modelech. Čas vymezený na exkurze rychle uplynul a my jsme pospíchali na domluvené stanoviště autobusu, který nás bezpečně odvezl ke škole.

Mgr. Dagmar Skálová  

12. 12. 2019 - Česko zpívá koledy

Dne 11. 12. v 18h se na několika místech České republiky rozezněly známé vánoční koledy a písně. Naše škola se již tradičně do tohoto předvánočního projektu zapojuje, a tak se ze školního atria linuly tóny koled jako Pásli ovce valaši či Nesem vám noviny. Společně s rodiči a žáky jsme se naladili na vánoční atmosféru a alespoň na chvíli se zastavili v tomto uspěchaném čase. Pro všechny příchozí byl připravený horký čaj z naší školní jídelny, který při chladném počasí přišel zajisté vhod. Nejenom žáci, ale i rodiče a zaměstnanci školy měli možnost napsat si své přání Ježíškovi, které  poté jako ozdobu zavěsili na vánoční stromek,  který jsme společně rozsvítili v průběhu večera. Věřím, že si každý z nás odnesl kousek vánoční nálady a pohody domů. Děkujeme všem, kteří se této krásné akce zúčastnili a těšíme se, že v této tradici budeme společně pokračovat. Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a spousty vyplněných snů a přání pod stromeček.

11. 12. 2019 - Předvánoční chvilka tance a zpěvu

Dne 10. 12. 2019 jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou Merkur. Své připravené vystoupení ukázaly tanečnice z V. a VII. tříd. Po nich na řadu přišli žáci z I. stupně se svým pěveckým sborem. Děkujeme všem za krásný zážitek.

Mgr. J. Šlaufová a Mgr. L. Linhartová

9. 12. 2019  - Nesem vám noviny - vánoční program

Třídy III. A a III. B se zúčastnily programu v prostorách Krušnohorského muzea v krásné přírodě na Lesné. Již při příjezdu nás přivítal zdejší poník, který nám zastoupil cestu. Program zvaný „Nesem vám noviny“, měl dětem připomenout staré vánoční zvyky, které si samy vyzkoušely. Vyráběly ozdoby z přírodních materiálů, zpívaly koledy, prozkoumávaly zdejší peklo nebo zdobily stromeček pro zvířátka. Exkurze byla velmi zajímavá. Co víc si přát? Snad jen lepší počasí.

Tř. uč. Radimská, Kořínková, pí asistentka Heclová

9. 12. 2019 - Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. k nám do školy zavítal Mikuláš s čerty a anděly. Společně pak prošli I. až V. třídy. Čerti zjišťovali, kdo z dětí mám u nich v pekle nějaký ten hřích. Největší hříšníci se museli vykoupit pěknou písničkou a slíbit, že se polepší. Za odměnu jim Mikuláš a andělé nadělili balíček se sladkou odměnou. Poděkování patří žákům třídy IX. A a IX. B, kteří si celou akci pro své mladší spolužáky připravili.

Za třídy IX. A a IX. B Mgr. Jaroslava Čihařová a Mgr. Jana Vildová

4. 12. 2019 - Vystoupení žáků - Chomutovské Vánoce

V úterý 3. 12. se v odpoledních hodinách představili žáci naší školy na vánočním vystoupení „Chomutovské Vánoce“. Představení uvedli žákyně 5. a 7. tříd svým tanečním vystoupením pod vedením p. uč. Linhartové. Pěveckou část, nacvičenou p. uč. Matoškovou, Šourkovou, Šachovou a Radimskou, zahájili prvňáčci čertovskou básní, na kterou navázali zpěvem tématických písní. Na závěr se představily děti z pěveckého sboru p. uč. Šlaufové. Děkujeme všem zúčastněným žákům, rodičům a p. učitelkám, které děti na vystoupení připravovaly.

25. 11. 2019 - Sametová revoluce

Na naší škole bývá zvykem připomínat si důležité historické okamžiky nějakým zajímavým projektem. Protože si naše země připomínala 30. výročí „sametové revoluce“ a pádu komunismu, bylo pro žáky na 15. 11. připraveno projektové vyučování. Žáci v hodinách společenskovědního semináře budovali a zase bourali berlínskou zeď, strhávali ostnaté dráty na hranicích. V zeměpise tvořili mapy tehdy rozděleného světa a porovnávali se současným stavem. Na chemii zkoumali složení slzného plynu. Jaké typy motorů byly v autech 70. a 80. letech, se zas dozvěděli na fyzice. Na hodinách českého jazyka a dějepisu pracovali s obrazovými materiály a myšlenkovými mapami, dokonce došlo i na soudní tribunál. Vyučující tělesné výchovy si pro žáky připravili spartakiádní sestavy. Každá třída si pak vytvořila svazek klíčů, kterým symbolicky odemkla bránu svobody.

25. 11. 2019 - Dávno – nedávno, projektový den 1. stupeň

V neděli 17. listopadu si lidé připomněli 30 let od uplynutí sametové revoluce. Projektovým dnem dne 15. listopadu jsme se zkusili přenést do doby, která byla realitou před třiceti a více lety. Žáci prvního stupně měli možnost seznámit se se základními historickými fakty, kterým byli schopni ve svém věku porozumět. Po nastínění problematiky dané doby se všichni žáci měli možnost seznámit s dobovými předměty. Učitelé vedli se svými žáky diskuze. Ti dále vytvářeli myšlenkové mapy a tvořili výtvarné práce k danému tématu. Velmi zajímavou částí projektu byla procházka mezi historickými stanovišti u tříd. Následná činnost byla zaměřena na hravé trávení volného času v dřívější době. Žáci si zahráli Člověče nezlob se, skákali gumu, házeli céčka a obecně se bavili bez moderních technologií a vymožeností. Snad si každý odnesl nějaké nové zajímavé informace a strávil příjemné dopoledne netradičním učením.

Mgr. Michaela Martínková

25. 11. 2019 - Poděkování za pomoc při charitativní sbírce pro Klokánek

Milí žáci, vážení rodiče,

mnohokrát Vám děkuji za Vaše příspěvky do charitativní sbírky. Ta se i letos díky vám vydařila a mohli jsme tak společně pomoci dětem v Klokánku. Je velmi důležité, zvláště před Vánocemi, myslet na ty, kteří nemají to štěstí a nemohou tyto svátky trávit ve společnosti svých blízkých. A proto děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili. Velký dík patří dětem, rodičům, ale i všem zaměstnancům školy a zvláště pak žákům ze žákovského parlamentu a dobrovolníkům z 9. ročníků, kteří sbírku zorganizovali.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

3. 11. 2019 - Cesta čtvrťáků do pravěku

Ve druhé polovině října se žáci lV. B a lV. C vydali do chomutovského muzea. V rámci doplnění učiva nového předmětu vlastivědy navštívili stálou expozici  „Pravěk Chomutovska“. Poutavé vyprávění průvodců, prohlídka vystavených exponátů i vyplňování pracovních listů výborně doplnilo znalosti získané ve škole. 

V hodinách výtvarné výchovy a praktických činností si děti vyzkoušely své vlastní „jeskynní malby“, vymodelovaly sošky Venuše či mamuta a zhlédly ukázky z filmu Cesta do pravěku. 

Mgr. A. Šustrová, Mgr. V. Urbanová

29. 10. 2019 - Halloweenská stezka odvahy

Ve čtvrtek odpoledne 24. 10. 2019 se naše škola proměnila v hrůzostrašné místo nejrůznějších zoombie strašidel, klaunů, upírů a vlkodlaků. Žáci a žákyně z 9. ročníků si pro své mladší spolužáky z prvního stupně připravili oblíbenou Halloweenskou stezku odvahy. V přípravě kostýmů a líčení se velice vyřádili, což můžete vidět sami na fotografiích. S některými strašidly bychom se nechtěly potkat ani ve dne, natož v přítmí školy doplněné vydlabanými dýněmi, svíčkami, kostlivci a dalšími rekvizitami, které vyrobili naši žáci společně se svými p. vychovatelkami a p. učitelkami výtvarného výchovy. Všem jim za to patří velký dík. Odvážlivé, nebojácné i bojácné děti doprovázeli na jejich cestě žáci a žákyně z 8. B. Závěrečnou tečkou pro všechny děti byla sladká odměna, osvědčení o účasti a hlavně dobrý pocit, že stezku odvahy zvládly. Co říci na závěr? Doufáme, že se všem tato akce líbila a čtvrteční trošku jiné odpoledne si náramně užili. Děkujeme všem žákům, žákyním, p. vychovatelkám a p. učitelkám za jejich pomoc.

Mgr. Jana Vildová a Mgr. Jaroslava Čihařová

25. 10. 2019 - Halloweenské  dopoledne

Žáci VII.B p.uč. Saloňové připravili úžasné dopoledne druháčkům p.uč. Hüblové. Dopolední učení se neslo ve znamení Halloweena. Nechyběly soutěže, kvízy, strašení a na samotný závěr přehlídka masek. Všichni jsme si to moc užili. Díky sedmáci, jste perfektní.

M.Hüblová

3. 11. 2019 - Halloween ve IV. C

Ve třídě IV. C jsme si celé dopoledne vytvořili halloweenskou náladu. Společně jsme se dozvěděli, proč se svátek Halloween slaví, jaké jsou jeho tradice a zvyky. Poté jsme trochu počítali a trochu opakovali vyjmenovaná slova. Ve skupinách děti vyráběly dýně a učili jsme se strašidelnou pohádku. Děti byly šikovné a tak dopoledne rychle utíkalo.  Nakonec jsme si dali nějaké halloweenské dobroty.

Tř. uč. Veronika Urbanová

16. 10. 2019 - Lesní pedagogika III. B

Dne 27. 9. se třída III. B zúčastnila programu zvaného „Lesní pedagogika“. Děti formou her poznávaly rostliny a zvířata našich lesů. Nepříznivé počasí nám nepřálo, díky vytrvalému dešti jsme museli program ukončit o něco dříve. Ale nás to neodradí! Příští rok na jaře se rádi znovu zapojíme.

Tř. uč. Petra Radimská.

25. 9. 2019 - Exkurze V. B, V. C

Žáci V. B a V. C pod vedením p.uč. Mgr. Ilony Křížové a Mgr. Lenky Linhartové uskutečnili dne 20. září 2019, v rámci vyučovacích hodin vlastivědy, návštěvu hlavního města Prahy. Exkurze se týkala prohlídky Pražského hradu – Katedrála sv. Víta, Vladislavský sál, Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Daliborka. Své znalosti z hodin vlastivědy si žáci ještě více prohloubili odborným výkladem průvodkyně a obohatili vlastní prohlídkou historických míst Prahy. Na samotném závěru prohlídky obdržely děti pracovní listy, ve kterých odpovídaly na otázky týkající se Pražského hradu. Jako odměnu za dobře splněné úkoly získaly děti i příslušný certifikát. Exkurze Pražského hradu splnila svůj účel a žáci budou mít i pěknou vzpomínku.

2. 9. 2019 - Zahájení školního roku

 

2018/2019

28. 6. 2019 -FESŤÁČEK - VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

Již počtvrté jsme se letos všichni sešli v závěru školního roku, abychom společně přivítali prázdniny a zároveň svým kamarádům, vyučujícím, rodičům, prarodičům a přátelům předvedli, co jsme se ve škole naučili. Nebylo to ovšem o tom, že umíme číst, psát a počítat. Tentokrát šlo o to ukázat, že jsme prima parta, kamarádi, kteří se nestydí a předvedou se v tom, v čem jsou šikovní. Žáci školy si totiž připravili se svými vyučujícími řadu skupinových i sólových vystoupení. Tradičně patřil dopolední program spolužákům a jednalo se vlastně o jakousi „generálku“ na odpoledne. O úvodní vystoupení se postarala bubenická skupina Oklep, která všechny roztančila a naladila na další část programu. Počasí nám přálo, nespadla ani kapka, zato bylo pořádné vedro. Všichni hledali útočiště ve stínu pod stany a pod korunami stromů, osvěžení bylo k dispozici v podobě kropení od chomutovských hasičů. Celá akce vyvrcholila v odpoledních hodinách, kdy se všichni sešli na školním hřišti. Vystupující předvedli krásná představení, od našich nejmenších až po deváťáky, kteří se se školou rozloučili ve velkém stylu. Nechybělo ani zpestření v podobě ukázky zásahu Hasičského záchranného sboru Chomutov při vyproštění osob z vozidla. Ukázka byla zajímavá nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče. Všichni uvítali možnost občerstvit se nejen vodou v naší školní jídelně, k dispozici byla také krájená zelenina, nanuky, točená limonáda či pečená brambora a kukuřice. Velký dík patří Statutárnímu městu Chomutov, které se finančně podílelo na uspořádání našeho festivalu. Díky této dotaci jsme uhradili pronájem profesionálního podia a ozvučení. Celý den se vydařil, s dětmi i všemi ostatními jsme si festival nadmíru užili a už teď se těšíme na další ročník!

logo_skola_mesto.jpg

28. 6. 2019 - Dravci

28. 6. 2019 - Samba

25. 6. 2019 - Třídní výlet IX.C

Žáci IX.C prožili tři pohodové dny na Klínech v Krušných horách. Během svého pobytu se porozhlédli po okolí této malebné obce. Navštívili vodní nádrž Janov, chatovou oblast a město Most. Jízda tramvají z Litvínova do Mostu a zpět byla pro některé zajímavou zkušeností. Poslední den strávili ve sportovním areálu. Zde si zahráli golf, pod vedením sympatických instruktorů byli zasvěceni do lezení, střílení z luku a kuše. Svoji obratnost a odvahu si prověřili v lanovém parku. Oblíbenou akcí na závěr horkého dne se staly balónkové bitvy, které byly příjemným osvěžením.

Mgr. Skálová Dagmar

5. 6. 2019 - Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčky I. C

Dne 4. 6. 2019 se třída I. C vydala na výpravu do knihovny. Cíl byl jasný - beseda o českých pohádkách. Po krátké procházce nás přivítala velmi milá paní knihovnice a seznámila nás s prostředím knihovny a jejím fungováním. Žáci měli možnost prohlédnout si knihy s různou tématikou a v klidu si v nich něco přečíst. Věřím, že se jim návštěva knihovny líbila a brzy si ji zopakují.

Mgr. Michaela Martínková 

27. 5. 2019 - Školní výlet za Harrym Potterem do Bradavic

8. 5. 2019 - I když jsme měli na začátku dne menší zpoždění, stihli jsme projít celý Westminster se spoustou významných míst (Westminster Abbey, Westminster Cathedral, London Eye, Buckinghamský palác, Houses of Parliament, Trafalgar Square, Národní galerie a další). Dopraveni jsme sem byli metrem, které spousta dětí vyzkoušela poprvé (ale ne naposled). Poté následovala pauza na oběd a nákup prvních suvenýrů. Přestože nás přivítalo typicky anglické počasí, první den jsme si v Londýně všichni užili. Lodním taxi jsme jeli směrem k O2 Aréně, kde nás čekal autobus, který nás převezl na místo srazu s rodinami.

9. 5. 2019 -  Tento den jsme strávili převážně v Oxfordu a celý se nesl v duchu Harryho Pottera. V osm hodin jsme se plni zážitků a dojmů ze svých rodin sešli u autobusu a vydali se na cestu do univerzitního města Oxford. Zajímavostí je, že tato univerzita je tvořena 38 oddělenými kolejemi a ne pouze jednou hlavní budovou, jak je tomu zvykem u českých univerzit. Zde jsme navštívili Christ Church College, kde se mimo jiné natáčely scény právě z Harryho Pottera. Poté následovala prohlídka města, kde jsme měli možnost prohlédnout si další z částí univerzity. Po obědě jsme se přesunuli do produkčního studia Warner Bros, kde jsme všichni podlehli kouzlu filmové magie. Už jen při pouhém vstupu do vestibulu byl každý uchvácen plakáty a replikami z filmů, tohle nadšení jen stoupalo. Ve studiu jsme strávili téměř tři hodiny a mnozí z nás by se zde klidně zdrželi i déle. Pro všechny to byl zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat.

10. 5. 2019  poslední den jsme opět strávili v Londýně. Nechybělo ani focení u nultého poledníku, návštěva parku a pohled na Royal Naval College, kde se točila scéna z filmu Thor 2. Poté jsme se vlakem přesunuli do City of London, kde jsme zhlédli The Shard, nejvyšší budovu Londýna, London Bridge i The Monument, Tower of London a prošli jsme si bitevní loď HMS Belfast. Dále jsme zhlédli divadlo The Globe, které založil William Shakespeare. Následně jsme přes Millennium Bridge (který Smrtijedi z Harryho Pottera nezničili doopravdy) přešli k St Paul's Cathedral. Poté jsme se vydali na nákupy do Oxford Street a pak rovnou trajektem domů. Dětem se náš výlet velmi líbil.

22. 5. 2019 - Klub zábavné logiky a deskových her

Na naší škole se od ledna 2019 rozběhl v rámci projektu OP VVV „Klub zábavné logiky a deskových her, ve kterém si žáci měli možnost zábavnou formou procvičit a rozvíjet své logické myšlení.

Na schůzkách žáci se seznámili s hraním piškvorek, strategických her, logických rébusů a her např. monopolů, dostihů a sázek, ubongo, scrable, kamionem po světě, cestujeme po hradech a zámcích a dalších karetních a deskových her.

Pod vedením Mgr. Lenky Linhartové a Mgr. Dagmar Sochorové se setkávaly každé úterý od 13h do 14,30h dvě skupiny po osmi žácích. Jedna skupina byla tvořena žáky 4. C a druhá skupina žáky 5. B a 4. C.

Tento klub letos nekončí, příští rok v říjnu se opět otevře pro další zájemce.

28. 2. 2019 - Tonda Obal na cestách v I. B

Dne 11. února 2019 se na naší škole uskutečnil výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách společnosti EKO-KOM. Cílem tohoto programu bylo podpořit u žáků vědomí odpovědnosti za životní prostředí a uvědomění si důležitosti třídění odpadů.
Při besedě nezůstalo pouze u třídění odpadu, ale dozvěděli jsme se mnoho užitečných i nových informací o recyklaci – opětovnému využití odpadů jako surovin pro výrobky z recyklovaných materiálů. Překvapením pro mnoho žáků bylo, že se z vytříděného plastového odpadu dá vyrobit například materiál pro výrobu laviček na hřišti, tobogánů v bazénu, výplní do bund, spacáků a mnoho dalšího.

Mgr. Michaela Martínková

14. 2. 2019 - Výstava žákovských prací

Výstavka představuje výtvarné práce žáků, které vznikly převážně v tomto školním roce. V hodinách výtvarné výchovy jsme se, kromě jiných témat, zaměřili i na 100. výročí vzniku naší republiky. V souvislosti s tímto tématem žáci vytvořili například několik zajímavých portrétů prezidentů. Věnovali jsme se i významným událostem, které se staly v letech s magickou osmičkou na konci. Na obrázcích je zachycena také proměna ročních období a zážitky žáků spojené s pozorováním vnějšího světa. Nejedná se o tematický ucelenou výstavku. Je to pouze výseč z celkové tvorby našich žáků v kresbě, malbě, v koláži a některých grafických technikách. Výstavku připravili žáci v rámci předmětu výtvarné činnosti.                    

Mgr. Dagmar Skálová

7. 1. 2019 - Vánoční besídka tříd I. B a VI. B

Bylo to velmi hezké a milé setkání.

7. 1. 2019 - Pátek Tři králové

Prvňáci spojili pracovní činnosti s trochou historie.

17. 12. 2018 - Zámek Libochovice

Ve čtvrtek 29.11.2018 jsme se vydaly třídy II.A, IV.A, IV.B, IV.C. V.B a V.C na zámek Libochovice, kde pro nás byla připravena pohádka „ Když v pekle sněžilo“. Naším úkolem bylo nejenom poslouchat příběh o nebi a pekle, ale také splnit tři úkoly a hlavně vyhnat z pekla zlého skřítka Zmatka. Jak se nám to podařilo si můžete přečíst:

Jednoho mrazivého dne jsme s naší třídou vyrazili na zámek Libochovice. Na zámku nás přivítal čert Šup, díky kterému jsme brzy zjistili, že v pekle zavládl Zmatek. Abychom odhalili, co se přesně stalo, navštívili jsem v nebi svatého Petra. Ten nám dal dopis, který jsem dokázali přečíst pouze u kouzelného zrcadla. Také jsme museli jít do pekelné hospody, kde jsme si zahráli o první pekelný uhlík. Díky nejvyšší kartě –žolík- jsme vyhráli a získali první uhlík pro Lucifera. Mlhou jsme prošli do pekelné kuchyně, kde jsme čertově kuchařce poradili, co dobrého se vaří v našem světě a získali uhlík druhý. Chodbou jsme prošli k andílkovi, kterému jsme pomohli vyřešit hádanky. Za odměnu jsme dostali třetí uhlík. Všechny tři uhlíky jsme odnesli Luciferovi, který díky nim zapálil uhaslý oheň a vyhnal Zmatka zpátky do temnot. Lucifer nás za to obdaroval čokoládovými mincemi. Na památku jsme si mohli koupit vánoční ozdobičky a pak jsme vyrazili zase domů.

Šárka Adamcová IV.A

14. 12. 2018 - Exkurze v porcelánce

Dne 11.12.2018 měla třída IX.C možnost seznámit se s výrobou porcelánu v Klášterci nad Ohří. Nejdříve se žáci dozvěděli základní fakta o historii výroby porcelánu ve světě, v Evropě i v samotném Klášterci nad Ohří. V provozu poznali jednotlivé výrobní fáze i konečný výpal. Ochotní zaměstnanci a také naši průvodci byli velmi vstřícní a vše žákům trpělivě vysvětlovali. V tvořivé dílně si žáci vlastnoručně vyzkoušeli dekorování porcelánu. Po exkurzi zbyl ještě čas nasát předvánoční atmosféru procházkou v zámeckém parku.

Exkurze se nám všem moc líbila a přejeme zaměstnancům, aby jejich porcelán dělal radost stále více zákazníkům u nás i ve světě.

Mgr. Dagmar Skálová                                                  

14. 12. 2018 - Krušnohorské Vánoce v horském areálu Lesná

1.A, 1.B a 1.C

Dne 12.12. se vydaly spojené 1. třídy autobusem do zasněžených hor. Cíl byl jasný – prožít atmosféru Vánoc v tradičním duchu Krušnohorských zvyků. Po cestě, s přibývající nadmořskou výškou, přibývaly centimetry sněhu. V areálu Lesná jsme již vystupovali do pohádkově zasněžené krajiny. Prvňáčci se hned vrhli do peřin nadýchaného prašanu a obdivovali obrovské rampouchy.

Vánoční program probíhal nejprve venku u vyřezávaného betlému. Žáci se seznámili s postavami a příběhem o zrození Ježíška. Následně jsme se odebrali do pekla, kde již všichni čerti spali a znovu se probudí až 5. prosince příštího roku. Obdivovali jsme dřevěné sochy čertů a zahráli si pár čertích her. Další cesta vedla už do vytápěné světničky. Zde si žáci vyrobili svíčku z voskového plátu, vlastní dřevěný betlém a lodičku ze skořápky vlašského ořechu. Seznámili se se štědrovečerní tabulí tak, jak vypadala před sto lety a dozvěděli se spoustu nových informací.  

Závěrem výletu na nás čekal oběd v místní restauraci. Po obědě chvilka odpočinku pro plná bříška a už jsme se mohli vrátit z výletu zpět do školy. Myslím, že máme na co vzpomínat.

Mgr. Michaela Martínková

10. 12. 2015 - Mikulášská nadílka

Dne 5. prosince navštívil žáky 1. stupně Mikuláš s čerty i andělským doprovodem a potěšil je nadílkou. Děti předvedly, jak jsou šikovné. Každá třída měla pro udobření čertů za občasné zlobení připravenou písničku nebo básničku. I v šatnách a ve vestibulu naší školy se čerti s anděly zabydleli. Žáci se mohli po nadílce seznámit s peklem a skončit přímo v nebi, kde byli odměněni andělíčkem, který bude celý rok dohlížet na jejich chování. Mikuláš se za rok vrátí a vše zkontroluje.

Mgr. Dagmar Skálová

1. 11. 2018 - Halloween ve II. B

Celé dopoledne se neslo ve strašidelném duchu. Připomněli jsme si tradice a zvyky na Halloween, řekli jsme si, jak se památka zesnulých slaví v Čechách. Také jsme se učili trochu anglicky a zpívali jsme písničky o strašidlech. Děti vyráběly strašidelnou mumii, vystříhávaly netopýry a vydlabávaly dýně. Dopoledne nám rychle uběhlo, děti byly velmi šikovné a tak jsme stihli vše, co jsme si naplánovali.

tř. uč. Petra Radimská

31. 10. 2018 - Pohádka na předpis - třídy I.A, I.B a I.Ctřídy I.A, I.B a I.C

Dne 18.10. žáci prvních ročníků navštívili Městské divadlo v Mostě, kde zhlédli autorskou pohádku o tom, co všechno se dá zažít při návštěvě u pana doktora. Viděli jsme divadelní ztvárnění částí několika klasických pohádek. Léčilo se hudbou a smíchem.

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Projektový den – prevence rizikového chování (třídy I. A, I.B a I.C)

Bezpečně vždy a všude – tak znělo heslo, které nás provedlo projektovým dnem zaměřeným na bezpečnost chování v běžných životních situacích. Dne 16.10. bylo pro žáky připraveno několik stanovišť, na kterých jsme se seznámili s technickým vybavením složek integrovaného záchranného systému ČR. Následoval program ve třídě, kdy si žáci vyzkoušeli modelové situace chování v rizikových situacích. Díky interaktivní tabuli jsme si ukázali možnosti řešení nečekaně vzniklých událostí. Žáci prvních ročníků si osvojili telefonní čísla na záchranné složky a výtvarně ztvárnili danou tématiku.

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Ukázkové hodiny MINIHÁZENÉ

Dne 15.10. se žáci I.C v rámci hodiny tělesné výchovy seznámili se základy této sportovní hry. Žáci si vyzkoušeli střelbu na bránu a v družstvech si zasoutěžili. Komu se tento sport zalíbil, může dále své schopnosti rozvíjet v městské sportovní hale.

MINI ŽÁCI A PŘÍPRAVKA (2008 A MLADŠÍ)

Pondělí - 16:00 - 17:30

Středa - 15:30 - 17:00

Oba tréninky jsou v Městské sportovní hale v Chomutově (ul. Mánesova 4980.)

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Projektový den ve II. B

Projekt s názvem „Bezpečně vždy a všude“ zaujal i naše druháčky. Celé dopoledne jsme se věnovali prevenci bezpečného chování nejen v dopravě, ale i v různých nebezpečných situacích, které mohou potkat každého z nás. Na hřišti se děti dozvěděly mnoho zajímavého od hasičů a policistů, kteří dětem předváděli praktické ukázky 1. pomoci. Nejvíce děti zaujala hasičská auta včetně jejich vybavení. Děti si mohly vyzkoušet dýchací masky nebo jak se sedí v kabině za volantem .

Ve třídě dále zhlédly poučná videa o kterých jsme diskutovali a na závěr měli žáci za úkol namalovat panáčka z dopravních značek, které si zapamatovali. Věřím, že získané dovednosti zvládnou žáci využít i v běžném životě a budou se chovat tak, aby neohrožovali život svůj i druhých lidí.

Tř. uč. Radimská

15. 10. 2018 - Výuka v lese

Stejně jako v loňském roce se třída II. B zúčastnila zajímavé výuky v lese. Vše proběhlo pod vedením zkušené Martiny Zdiarské, která každoročně připravuje pestrý výukový program pro děti různého věku. Děti plnily úkoly, hrály různé hry a dozvěděly se mnoho zajímavého o lesních zvířatech. Počasí nám velmi přálo, lesem prosvítaly podzimní hřejivé sluneční paprsky. Prošlapali jsme lesní cestičky křížem krážem, z kopce do kopce, a tak není divu, že některé děti trošku bolely nožičky. Ale i přesto není nad to, pobývat na čerstvém vzduchu, než jen stále sedět ve školních lavicích.

Tř. uč. Petra Radimská

 

10. 10. 2018 - Poděkování

I v letošním školním roce budou dívky z 8. ročníků v rámci praktických činností vařit. Třída VIII. C bude sladěna do růžových zástěr, které jim ušila naše paní sekretářka Katrin Holečková. Jak jim to sluší, můžete vidět na přiložené fotografii. Touto cestou jí děkuji a dívkám přeji, ať se jim v nových zástěrách dobře vaří a uvařené dobroty jim chutnají.

Mgr. Jana Vildová

 

2017/2018

 1. 6. 2018 - Výlet žákovského parlamentu do Prahy - Mumie světa

Dne 19. června 2018 se žáci žákovského parlamentu a žáci, kteří aktivně pomáhají při školních akcích, vypravili do Prahy na výstavu „Mumie světa“.Žáci se mohli prohlédnout mumie a artefakty zapůjčené ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek z celého světa. Kromě mumií známých ze starého Egypta, zde byly k vidění i mumie z Peru a dalších částí Ameriky, ale i z Evropy. Zcela další kategorií byli lidé nebo zvířata, která uvízla v rašeliništi a i tam zvláštní přírodní podmínky jejich těla mumifikovala.Výstava se všem zúčastněným žákům moc líbila, někteří se s sebou domů přivezli dokonce i suvenýr.Výlet jim byl odměnou za jejich celoroční práci. Všem přeji krásné sluncem a pohodou zalité prázdniny. Po zaslouženém dvouměsíčním volnu se na všechny zájemce, kteří chtějí pracovat pro žákovský parlament, těším.

 1. 6. 2018 - Český den proti rakovině

Dne 16. května 2018 se naše škola opět připojila k celonárodní veřejné sbírce Český den proti rakovině. Ústředním tématem letošní sbírky byla prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.Dobrovolníci – dívky z 8. ročníků chodily po škole ve žlutých tričkách a nabízely tradiční žluté kytičky měsíčku lékařského, ozdobené vínově červenou stužkou.Každý dárce, který si kytičku zakoupil za minimální částku 20 Kč, dostal také letáček, objasňující problematiku rakoviny tlustého střeva a konečníku. Na důležitost preventivního vyšetření, které v mnoha případech zachraňuje život, upozorňovaly i samy dívky při prodeji, a za to jim patří velké dík.Letošní ročník Českého dne proti rakovině byl rekordně úspěšný a přesáhl částku19 milionů Kč. Naše škola vybrala částku 4.635 Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu projektů nádorové prevence, pomoc onkologickým pacientům, na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum.

 1. 6. 2018 - Projekt Labora

Třídenní pobyt žáků ve SRN

Pracovnice Hospodářské komory v Chomutově ve spolupráci s Hospodářskou komorou v Annabergu zorganizovaly v rámci projektu Labora, třídenní pobyt žáků ve SRN. 15 žáků 8.- 9. ročníku, kteří si vybrali němčinu jako druhý jazyk, jej mělo možnost použít v komunikaci s rodilými mluvčími. Hlavním cílem zahraničního pobytu bylo poznání všedního života vrstevníků, ale také jejich možností při výběru budoucí profese. Žáci v doprovodu pedagogů a zástupkyň obou hospodářských komor navštívili Základní školu v Jöhnstadtu. Učitelé tělesné výchovy připravi –

li dvě společné hodiny plné sportovního zápolení. Po obědě žáky přivítali ve firmě, ve které se vyrábí protipožární tkanina. Žáci se zde seznámili s výrobou i s podmínkami učňovského školství. V dalších dvou dnech měli možnost poznat jak se vyrábí jednotlivé části automobilových motorů z lehkých kovů v Annabergu a truhlářské řemeslo v Crottendorfu, jehož výsledným produktem jsou okna nebo dveře. Žákům byl i v těchto dnech vyhrazený čas na sportovní aktivity. S německými studenty prošli dobrodružnou stezku v Oberwiesenthalu, na které se po prvních rozpacích, začali domlouvat na společném plnění jazykových úkolů. Zahráli si ve smíšených družstvech kuželky a dopoledne završili společným obědem. Aktivně se zapojili do ruční výroby svíček ,,františků“v Crottendorfu, které nechybí o Vánocích v žádné krušnohorské domácnosti. Každý si odvážel domů malý, vlastnoručně vyrobený voňavý dárek. Po večeři si žáci užívali zajímavého prostředí svého ubytování v Geyeru. Bydleli přímo u skokanských můstků, na kterých malí němečtí sportovci pilně trénovali. Udělali také průzkum do přilehlého okolí, kde objevili vchod do štoly, krásně rozkvetlou louku a malebnou vesničku. Zbyl také čas na táborák, písničky, zumbu a fotbálek. Tento zajímavý pobyt byl velice inspirující a přínosný pro žáky i nás pedagogy. Mgr. Skálová Dagmar

 1. 6. 2018 - ŠVP Poslův Mlýn V. B
 2. 6. 2018 -Výlet pátých tříd do Skanzenu Zubrnice

Děti navštívily Skanzen Zubrnice, ve kterém poznávaly život lidí v 19. století a na počátku 20. století.

 1. 6. 2018 - Energie pod pokličkou 2018

Dne 1. a 11. 6. jsme se s vybranými žáky 7. a 8. tříd zúčastnili fyzikální exkurze „Energie pod pokličkou 2018“, která se konala na Střední odborné škole energetické v Chomutově (ESOZ). Na úvod náš čekala malá ranní rozcvička v podobě 2 kilometrové procházky za solárními panely, kde se žáci dozvěděli užitečné informace o sluneční energii. Po návratu na ESOZ jsme zavítali do vestibulu, kde si žáci mohli prohlédnout a osahat modely s obnovitelnými zdroji energie a zjistili, jak vše funguje v praxi. Modely byly krásně vytvořené a velmi stručné. Další zastávkou byla laboratoř, kde probíhala přednáška o energii lidského těla. Po velmi poutavé a vtipné přednášce žáky čekal tipovací kvíz o energiích v praxi a 3 nejlepší získali krásné ceny. Konečné slovo a troufám si říci, že nejlepší část, dostal PhDr. Bednář, který nás zasvětil další energií, hlavně tou neviditelnou. Žáci si vyzkoušeli zajímavé experimenty, o které jevili obrovský zájem. V praxi jednotlivé dvojice měřili energii ze solárních článků, porovnávali si vlastní energie, a jak na sebe vzájemně působí. Na úplný závěr jsme se dozvěděli několik informací o auře. Celá exkurze byla velmi zajímavá, hravá a poučná.

 1. 6. 2018 - Projekt o počasí

V rámci druhého pololetí jsme se v předmětu praktika ze zeměpisu zaměřili na téma počasí. Z nenápadného tématu se stal dlouhodobý projekt, kterému jsme věnovali několik měsíců příprav, a vrcholem byla prezentace na principu peer programu. Rozdělili jsme se na skupinky a každá dostala své téma (směr větru, rychlost větru, vlhkost, srážky, oblaka a atmosférický tlak). Zkusili jsme si vyrobit jednoduché přístroje na měření počasí a zjistili si o nich spoustu informací. A abychom sobecky neobohacovali jen své vědomosti, rozhodli jsme se podělit se o ně s mladšími spolužáky z V.B. Žáci si připravili nejen postup, jakým budou své téma prezentovat, ale také společně vytvořili pracovní list, kde si mohli mladší žáčci ověřit získané vědomosti. 5. 6. za námi na 2. stupeň dorazili žáci V. B s paní učitelkou Hüblovou a strávili s námi 2 hodiny, kdy na jednotlivých stanovištích získali zajímavé informace, vyráběli přístroje, dělali různé pokusy a hlavně se i hodně vyptávali. Žáci praktik se chovali jako opravdoví profesionálové a ochotně se svým svěřencům věnovali. Na závěr V. B ohodnotila formou hlasování projekt jako super (20 hlasů), šlo to (6 hlasů) a nic moc (3 hlasy). Všichni jsme odcházeli obohaceni o nové informace a zkušenosti. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Hrudkové, která nám ochotně vymyslela vzoreček na přepočet otáček našeho anemometru na rychlost a děvčata mohla přepočítat Beaufortovu stupnici na naše trochu omezené podmínky domácího anemometru. Paní učitelce Skálové, která nám zapůjčila některé výtvarné pomůcky hlavně na výrobu oblaků. Dále pak děkuje paním kuchařkám, které nás taktéž ochotně zásobovaly prázdnými sklenicemi od potravin. A samozřejmě paní učitelce Hüblové, která do toho s námi ochotně šla.

Mgr. Hana Krákorová a žáci praktik ze zeměpisu

 1. 6. 2018 - Prvňáčci oslavili Mezinárodní den dětí sportem

Prvňáčci oslavili Mezinárodní den dětí sportem. Na svých koloběžkách vyrazili společně se svými tř. učitelkami na hřiště. Řádili nejen na koloběžkách a bruslích, ale i na prolézačkách a kolotoči. Počasí se velmi vydařilo a tak jsme si všichni dopoledne plné sportu hezky užili.

Petra Radimská

 1. 6. 2018 - Moderní gymnastika

Dne 25. 5. 2018 se uskutečnilo vystoupení děvčat navštěvující kroužek Moderní gymnastiky a Baletu. Děvčata z prvních až pátých tříd si společně s trenérkami pro rodiče a přátelé připravila několik vystoupení, a to baletní průpravu, taneční vystoupení, sestavy základního programu moderní gymnastiky bez náčiní, s obručí a volnou společnou sestavu s míčem. Program byl následně ukončen opékáním buřtů na školní zahradě.

Děkujeme všem Vaše trenérky

 1. 5. 2018 - Návštěva v domově důchodců

Dnes 23.května děti z 1.A, 1.B a 5.B navštívily babičky a dědečky v domově důchodců v Jirkově. Se svými učitelkami připravily program plný písniček, tanečků a básniček. Nechyběla ani hra na klávesy a bubny. Bylo to velmi milé a dojemné setkání. Snad jsme udělali všem přítomným radost.

pí uč. Miroslava Hüblová

 1. 5. 2018 - Páťáci se vydali ZA OBRÁZKY DO POHÁDKY

 V pondělí 7. května se všechny páté třídy zaplnily pohádkovými knihami. Tentokrát však nešlo o čtení, ale o nedílnou součást dětské literatury -  o ilustrace. Páťáci si porovnávali své oblíbené ilustrátory, seznamovali se i  s těmi méně známými. Díky internetu mohli vyhledávat i zajímavosti z jejich tvorby, životopisné údaje.Při besedě nad knihami se snažili vysvětlit význam ilustrací pro začínající i pokročilé čtenáře hlavně podle vlastních zkušeností. Ve skupinách pak skládali obrázkové puzzle, určovali autory složených ilustrací a nakonec si na ilustrátory sami zahráli. Díky jejich bádání a výtvarnému tvoření vznikly "pohádkové stromy". Většinu dětí práce zaujala a snad už si teď nepopletou kresby např.Ondřeje Sekory a Josefa Lady.

A.Šustrová,foto M.Hüblová

 1. 5. 2018 - Posezení u samovaru

Dne 27.4.2018 se uskutečnil projektový den ,,Posezení u samovaru” na druhém stupni. Pod vedením třídních učitelek pracovali žáci na svých tematických pracech.S životem v Rusku se seznámili také prostřednictvím prezentace a animovaného filmu.Výstavku typických ruských suvenýrů zdobených ve stylu chochlomy připravila pro žáky paní učitelka Mostová. Na závěr tvořivého dopoledne se všichni společně sešli v tělocvičně, kde bylo vyhodnocení nejzdařilejších prací v jednotlivých ročnících.Projektový den jsme ukončili písní Kaťuša .      

 1. 5. 2018 - Za country do stodoly

Naši prvňáčci se dnes ve škole pěkně zapotili. V tělocvičně byl pro ně připraven hudebně pohybový program – výuka country tanců. Děti se dozvěděly něco z historie, poznávaly i typické hudební nástroje pro country, ale především se naučily několik country tanců. Tělocvičnou bylo slyšet: „kvapík tam, kvapík zpět, kvapík vlevo, kvapík vpravo“, až se všem žhavily podrážky. Děti si tanec pěkně užily a při tom si krásně protáhly svá tělíčka.

Petra Radimská

 1. 4. 2018 - Žákovský parlament v Klokánku

V úterý 10. dubna navštívili žáci a žákyně žákovského parlamentu Fond ohrožených dětí – Klokánek, pro který již druhým rokem naše škola organizuje charitativní sbírku. Přivítaly je zde děti školou nepovinné, tety a paní ředitelka Ing. Sobotková. Nepřišli jsme sem s prázdnou, dívky z 8. ročníků

pro děti připravily malé sladké pohoštění v podobě muffinů, bábovky a Míša řezů, které upekly v hodinách pracovních činností.

Na úvod se žáci i žákyně dozvěděli pár informací o tom, pro koho je Klokánek určen, jakým způsobem pomáhá a funguje. Po té jim paní ředitelka zodpověděla jejich zvídavé dotazy a oni doslova hltali každé její slovo. Následovala samotná prohlídka zařízení. Zlatou tečkou na závěr byla pro všechny možnost si s dětmi z „Klokánku“ pohrát. Loučení bylo dojemné, nikomu z nás se nechtělo domů.

Myslím, že si „naši žáci i žákyně“ plně uvědomili nutnost a hlavně samozřejmost dětem v nouzi pomáhat právě tak, jak to dělá Klokánek.

Paní ředitelce Klokánku děkujeme za exkurzi a v září se opět těšíme na naši vzájemnou spolupráci.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

 1. 4. 2018 - Velikonoce na Lesné

Třídy 1. A a 1. B se vydaly na dobrodružnou výpravu do Krušných hor. V krásném pohádkově sněhobílém prostředí, si děti užily nejen dovádění ve sněhu, ale dozvěděly se o zvycích zdejších Velikonoc. Samy si také vyzkoušely zdobení velikonočních vajíček z několika druhů voňavého koření. Pohladily si huňaté ovečky i s jehňátkem a setkaly se s ochočeným místním divočákem (paní pašíková). Kromě krásných zážitků si děti odvezly domů na památku své výrobky a zakoupené suvenýry.

Tř. uč. Petra Radimská, Zdena Kořínková

 1. 4. 2018 - Vítání jara v V.C

Vločky a sněhuláky na chodbě vystřídaly jarní motivy a v hodinách Vv a Pč se " CVOCI " pustili do vytváření velikonočních dekorací. Závěsná vejce z balonků nevyšla úplně všem, ale i náhradní veselí kohouti určitě doma udělali radost.

 1. Šustrová
 2. 3. 2018 - Náš ostrov(dlouhodobý projekt praktik ze zeměpisu 7.ročníku)

V našich hodinách praktik ze zeměpisu jsme měli za úkol vytvořit mapy vymyšlených ostrovů. Nejdříve to bylo obtížné, ale potom jsme tomu přišli na chuť a pustili se do práce. Po vytvoření nákresů jsme začali ostrovy vybarvovat a zaplňovat je zeměpisnými informacemi. Následovalo vytváření plakátů, které by přitáhly na náš ostrov turisty. Současně jsme vytvářeli prezentace, abychom mohli naše ostrovy představit spolužákům. Naše ostrovy s plakáty jsme vystavili na nástěnce a díky naší práci jsme mohli vyhlásit soutěž, kde jsme požádali spolužáky z celé školy, aby se upisovali k ostrovu, který je nejvíce zaujal. Vyhráli ti nejlepší a ze všech hlasujících jsme nechali vylosovat jednoho výherce.

Žáci praktik zeměpisu

 1. 3. 2018 - Velikonoční výukový program v areálu Lesná

Dne 15.3. 2018 se třídy 4.A a 4.B vydaly na výlet do horského areálu Lesná. Byl pro nás připraven velmi zajímavý program s velikonoční tématikou. V chladném zimním počasí nás zahřál pohyb na čerstvém vzduchu. Vyzkoušeli jsme si místní dřevěné prolézačky, houpačky a skluzavky. Viděli jsme tradiční krušnohorské stavení a seznámili se s hospodářskými zvířaty. Okouzlilo nás krušnohorské muzeum, ve kterém proběhla zajímavá beseda o místních zvycích. Čím se dříve barvila vajíčka? K čemu sloužilo tradiční velikonoční klepání? Co symbolizují mašle na velikonoční pomlázce? Na to vše vám dnes již žáci čtvrtého ročníku odpoví. Abychom zimě ukázali, že už skončil její čas, vynesli jsme za zvuku řehtaček ze stavení Moranu. V tu chvíli se rozestoupily mraky a vysvitlo na nás slunce. V rukodělné dílničce jsme si vyrobili několik velikonočních dekorací z přírodních materiálů. Zasadili jsme osení a spokojeně se vydali na cestu zpět.

Mgr. Michaela Vildová

 1. 3. 2018 - Olympiáda a CVOCI

I v V.C prožívaly všechny děti napínavé sportovní příběhy zimní olympiády, fandily našim sportovcům a také se zapojily do "Barevného týdne". Ve skupinách řešily úkoly "Olympijského kvízu", vedly si přehled českých medailistů a při výtvarné výchově si každý pořídil svou vlastní "Raškovku". Byly to báječné dva týdny plné sportu.

A.Šustrová

 1. 3. 2018 - Divadlo a guláš

Jak může spolu souviset divadlo a guláš? Do divadla chodíme za kulturou a na guláš se přeci chodí do hostince! To, že guláš a divadlo opravdu spolu souvisí, se přesvědčili žáci 8. a 9.ročníku. Ve čtvrtek 22.2. vyrazili do Mostu na divadelní představení "Baron Prášil". Během hry paní hostinská, jedna z hlavních postav, přímo před zraky diváků uvařila guláš, na kterém si pak pochutnali žáci-diváci. Servíroval samotný baron Prášil. Představení se žákům líbilo a na guláši si pochutnali. A to opravdu "neprášíme"!

 1. 2. 2018 -Zimní olympijské hry v 1.B

Co znamenají ZOH? Proč se pořádají? Kdy a kde se konají? Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o olympijských hrách. Dozvěděly se, kde se nyní pořádají, jak často, jaké jsou symboly OH, jaký je maskot země, která OH pořádá. Řekli jsme si více o zimních sportech. Dozvěděla jsem se, které zimní sporty si děti samy vyzkoušely. Mile mě překvapilo, kolik je ve třídě lyžařů a bruslařů. Zhlédli jsme videa a fotografie sportovišť v Pchjongčchangu, kde se sportovci celého světa utkají o medaile. Nejen že jsme se šli podívat na výzdobu a výrobky starších žáků, ale děti ve skupinách vyrobily krásné olympijské kruhy. Bylo to tak trošku jiné, příjemné dopoledne.

Tř.uč. Petra Radimská

 1. 2. 2018 - Barevý týden v 1.B

Děti z 1. třídy se aktivně zapojily do projektu „Barevný týden „. Nezapomněly přijít v určené barvě na každý den nebo si přinést barevné doplňky. Dětem to moc slušelo. Chválím všechny, které se aktivně účastnily.

Tř. uč. Radimská

 1. 2. 2018 - Kuchyňky

V pondělí 12. února 2018 proběhlo první vaření po velké přestavbě a rekonstrukci cvičné kuchyňky, kterou by nám mohla závidět kdejaká hospodyňka. Najdeme tu 3 nová pracoviště s vlastním sporákem, umyvadlem a pracovním plochou. Také zde přibyly dvě vestavěné skříně s mikrovlnnými a horkovzdušnými troubami. Všem se kuchyňka moc líbí. Dívky z 8.C a 8.B si připravili chutné těstovinové saláty, jak můžete vidět na přiložené fotografii.

 1. 2. 2018 - Projekt ZOH 2018

Ve dnech 9. – 26. 2. 2018 se žáci prvního stupně hromadně zapojili do projektu ZOH 2018. Cílem akce bylo nabídnout žákům informace o historii, průběhu, symbolech a pravidlech této tradiční sportovní události. Akce vyvolala u žáků velké nadšení. Učitelé mohli s potěšením sledovat, jak žáci vyplňují pracovní listy, vyhledávají údaje v připravených textech, třídí informace a sledují aktuální výsledky sportovců. Všichni sportovní nadšenci měli možnost zahrát si na zpravodaje a každé ráno aktualizovat tabulku výsledků našich reprezentantů. Chodby prvního stupně zaplnily krásné výtvarné práce, ve kterých žáci ztvárnili olympijské symboly, pokusili se zachytit pohyb sportovců či kreslili maskota - bílého tygra jménem Soohorang. Téma olympijských her nemá pouze sportovní význam. Učitelé si s žáky promluvili o hlavní myšlence, tedy o požadavku rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace. Vzpomněli jsme také na myšlenku antických olympijských her, kdy se během konání her dodržoval všeobecný posvátný mír. Na závěr projektu celá škola fandila českým hokejistům v boji o postup do finále. V pátek ráno 23. 2. proudily do školy davy žáků s českými vlajkami, v dresech našich hokejistů či s národní trikoloru namalovanou na tvářích. Od půl deváté se téměř z každé třídy ozýval vítězný pokřik malých fanoušků. Společně jsme skandovali a prožívali každou šanci našich hokejistů. Prožívali jsme ale i přibývající góly od soupeřů. I když konečný výsledek nebyl tím, který jsme očekávali, úžasná atmosféra a týmový duch nás všech nám to plně vynahradili. Dokázali jsme se nadchnout, zapojit, prožít atmosféru a v každém z nás jistě zůstane alespoň malá vzpomínka.

Mgr. Michaela Vildová

 1. 2. 2018 - Barevný týden

V týdnu od 12. do 16. února proběhl na naší škole barevný týden. Žáci a učitelé dokázali, že má naše škola dobrého „týmového ducha“, a většina dorazila na vyučování v zadaných barvách. Jako první prozářilo školu červené pondělí, úterý neslo tóny žluté a vneslo mezi nás veselou a hravou náladu. Modrá středa všem ukázala, kolik odstínů tato barva má, a výborně se hodila k zimní náladě. Čtvrteční černá nebyla vůbec smutná a alespoň něco černého na sobě měl snad každý z nás. Barvy duhy daly v pátek prostor fantazii a byla radost sledovat různé nápadité kombinace oblečení mnohých žáků i učitelů. A co všechny tyto barvy symbolizovaly? Přece zimní olympijské hry, kterým propadla celá naše škola. Všichni jsme napjatě sledovali výkony našich reprezentantů, náročné boje o medaile i chvíle radosti či zklamání.Děkujeme všem rodičům za podporu a pomoc při realizaci tohoto projektu.

Mgr. Michaela Vildová

 1. 2. 2018 - Výlet do planetária 5. A, B, C

V přírodovědě se učíme o naší planetě, o Slunci, Měsíci a ostatních planetách naší sluneční soustavy. Proto jsme se vypravili do Mostu a navštívili planetárium. Zase jsme o něco moudřejší.

Mgr. Hüblová

 1. 2. 2018 - Jak se krotí "CVOCI"

Pusťte je do Arény!

Ve čtvrtek 1.2.2018 se žáci V.C dočkali. Po pololetním vysvědčení a před pololetními prázdninami se místo do školy vydali do Mostu do JUNGLE ARENY. Volný vstup byl odměnou za vítězství ve sběru papíru v minulém školním roce. Počáteční rozpaky některých páťáků nad tím, že je to pro "malé děti", vystřídalo nadšení. Přes dvě hodiny neustálého pohybu, propocená trička a rozesmáté tváře všech dvaceti dětí svědčily o vydařeném dopoledni. Po návratu na všechny ještě čekalo překvapení ve školní tělocvičně, které udělalo radost hlavně všem florbalistům a florbalistkám ve třídě. A pak už HURÁ na prázdniny - sice jednodenní, ale přesto vítané.

Mgr.Alena Šustrová

 1. 2. 2018 - Ovoce do škol

V třetím lednovém týdnu proběhla ochutnávka ovoce. Ochutnávku umožnila firma, která posílá jednou týdně ovoce, či zeleninu a také neochucené mléko Kravík všem dětem ke svačině zcela zdarma. Ochutnávka je malý vzdělávací program, kdy každá třída dostane stejnou bedýnku se stejným ovocem a spolu se svými učiteli se seznámí s ovocem(zeleninou) a také jej ochutná. Např. mango, nebo liči pro mnohé děti bylo novinkou a novou chutí s kterou se setkaly snad poprvé.

 1. 2. 2018 - Předávání vysvědčení

Ku příležitosti slavnostnímu  předávání  prvního vysvědčení našim prvňáčkům, přišly děti z mateřské školky Zahrádka a Úsměv, předvést svá  hřejivá vystoupení. Připravily si pro nás divadelní i pěvecká čísla, která se všem moc líbila. Děti se po delší době opět viděly se svými kamarády a také se přivítaly se svými paními učitelkami. Po skončení byly děti odměněny nejen potleskem, ale i malým sladkým dárečkem.

Tř. uč. Radimská, Kořínková, Preibischová

 1. 1. 2018 - Návod jak změnit počasí

Vánoční prázdniny i začátek nového roku byly bez sněhu a děti se nemohly "vyřádit". Po návratu do školy se tedy rozhodly zasněžit alespoň školní chodby. Žáci V.C v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností malovali, tiskali, stříhali, lepili..... Výsledkem jejich snažení tak od 9.ledna byly chodby a schodiště plny sněhových vloček a sněhuláků. K páťákům se přidaly i děti z družiny pod vedením p.vychovatelky Lísové. A co se nestalo? Přesně za týden - 16.ledna - se začal z oblohy snášet sníh a chumelilo a chumelilo ... :-D ! Asi jsme měli začít dříve, jak správně podotkla paní ředitelka. Příště se polepšíme, ať jsou Vánoce na sněhu. Už víme, jak na to!

Mgr.Alena Šustrová

 1. 12. 2017 - Krampusáci

Dne 7. 12. navštívila naši školu skupina Krampus – čerti ze Severu. V čele s vedoucím skupiny panem Steinerem dorazili další dva čerti a černý anděl. Na malou chvíli se naše tělocvična proměnila v přednáškový sál, kde žáci 2. stupně vyslechli něco málo z historie samotného svátku, ale i o jedinečnosti kostýmů. Poté už tradičně černý anděl přivedl „Krampusáky“ a tělocvičnou se nesl křik. Počáteční strach vystřídala dětská zvědavost a brzy se již všichni fotili, aby měli památku na toto setkání.

            Na 2. stupni poté začal projektový den „Adventní Třináctka“ a tělocvična s Krampusáky byla k dispozici žákům 1. stupně, které ochraňovali žáci 9. tříd v podobě andílků.

V rámci projektového dne "Adventní Třináctky", v režii paní učitelky H. Krákorové a paní učitelky J. Saloňové, soutěžili žáci ve vědomostních i fyzických disciplínách – Čertí riskuj, Karban (soutěž v adventním pexesu), Hledání z pekla štěstí (inspirováno geocachingem), odnášení do pekla („opičí dráha“ s medicinbalem). Celý projektový čas třídy vyráběly svůj čertovský nebo andělský erb a společně vyplňovaly pekelně těžký adventní kvíz paní učitelky J. Saloňové. V závěru každý hlasoval pro nejhezčí znak třídy. Tuto soutěž vyhrála třída 7. A.

 1. 12. 2017 -Zimní a adventní výzdoba

Předvánoční těšení se objevilo i na chodbách naší školy. Žáci V. C v hodinách Vv a Pč namalovali a vyrobili spoustu krásných dílek. Spolu s p.uč.Sustrovou pak ozdobili školní prostory, aby zpříjemnili prostředí i ostatním dětem a vyučujícím. Uznejte, že se jim to povedlo. A "Ježíšek" už může přijít ...

 1. 12. 2017 - WORKSHOP - logopedický klub

V pondělí 18. 12. se uskutečnil pro rodiče žáků a učitele workshop s ukázkami prací s různými pomůckami a materiály v logopedickém klubu.

 1. 12. 2017 - Vánoční Marienberg

Každý rok v období adventu jezdí naši žáci do Drážďan na adventní trhy. Mají možnost procvičit si německý jazyk a poznat zvyky, tradice našich saských sousedů. Letos se žáci 7. až 9. ročníku vydali do Marienbergu. Navštívili spřátelenou základní školu, muzeum a samozřejmě vánoční trhy. Pracovnice muzea si pro děti připravily velmi zajímavý program. Část žáků si vyzkoušela práci detektiva, pátrali tak po historii Krušnohoří. Druhá skupina si vyzkoušela práci kuchařů. Uvařené pokrmy typické pro oblast Krušných hor pak všichni zkonzumovali. Vánoční trhy na náměstí v centru Marienbergu mají své kouzlo a zde jsme společný výlet ukončili nákupem sladkostí či upomínkových předmětů. Velké poděkování patří paní učitelce D. Skálové a P. Niedrové za zorganizování výletu.

 1. 12. 2017 - Terakotová armáda - VII. A

Dne  11.12.2017 třída 7.A navštívila Oblastní muzeum v Mostě, kde probíhá až do ledna výstava "Terakotová armáda". Žáci se seznámili s historií Číny z doby vládnutí císaře Čchin Š´- chuangti, který dokázal sjednotit Čínu. V jeho hrobce ho chránila terakotová armáda, která čítá pře 8 tisíc soch s motivem vojáků i se zbrojí a koňmi v životní velikosti. Výklad i promítaný film byl velmi zajímavý a poutavý. Všichni pozorně naslouchali a myslím, že se to většině moc líbilo. Paní v muzeu všechny moc chválila za slušné chování a pozornost. Při vypracovávání pracovního listu použili získané znalosti. Odměnou pak byla návštěva u McDonald´s  a nákupy v obchodním domě Central. 

 1. 12. 2017 -Vánoční týden V. B a V. C
 2. B zahajuje vánoční školní dny. Nesmí chybět stromek, dnes pečení věnce. Trochu jsme se také vzdělávali. Zítra zdobíme. Každý den musí být příjemný
 3. 12. 2017 - Staročeské Vánoce 

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí .......

Třídy V. B a V. C se vydaly do minulosti a díky chomutovské skupině FICTUM se mohly přenést do života našich předků a poznat "Staročeské Vánoce".

Na děti čekaly ukázky řemesel, mohly si vyzkoušet tesařinu, pozorovat práci kováře, vyrobit si vánoční svícen, vyzkoušet si tradiční vánoční zvyky, projít zábavným testem a hlavně ochutnat staročeská jídla. U krásného betlému čekala na podrbání přítulná rohatá zvířátka a po zhlédnutí vánoční hry o narození Ježíška i ochutnávka teplého voňavého punče. V chladném počasí mnohým přišel vhod.

M.Hüblová, A.Šustrová

 1. 12. 2017 čtvrtek

Dnes jsme pozvali naše paní kuchařky s paní vedoucí Vendulkou Bublovou, abychom jim poděkovali za vše, co pro nás dělají a popřát krásné Vánoce. Připravili jsme krátký program, který viděli včera naši rodiče a dnes naše paní kuchařky. 

Žáci V.B s tř. uč. M.Hüblovou   

 1. 12. 2017 - Mikulášská "harmonická" nadílka

Také na základní škole Březenecké byly dodrženy tradice, kdy si žáci Žákovského parlamentu ve spolupráci s dobrovolníky ze sedmého a osmého ročníku připravili zábavný program pro děti 1. stupně spojený s tradičním svátkem sv. Mikuláše. Po chodbách školy se rozezněly andělské zvonečky i čertovské hartusení. Hlavní slovo měl však podle očekávání dychtivých dětí Mikuláš. Všechny třídy měly pro Mikuláše a jeho pomocníky připraveny krásnou vánoční výzdobu, básně a koledy, které s vidinou bohaté nadílky od andílků bezchybně přednesly. Dopoledne si tak užily nejen děti mladší, ale i všichni zúčastnění žáci z druhého stupně, kteří se náležitě „vyřádili“ při tvorbě kostýmů. 

 1. 12. 2017 - Žákovský parlament pomáhá

Dne 23. listopadu 2017 proběhla na naší škole pod vedením žákovského parlamentu charitativní sbírka na pomoc Fondu ohrožených dětí, známé jako Klokánek. Stejně jako loni se podařilo vybrat velké množství darů, hlavně hygienických potřeb a prostředků. Do sbírky se zapojili nejen žáci, ale i rodiče a učitelé. Všem, kterým není osud jiných lhostejný, a do sbírky se zapojili, děkujeme.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

 1. 12. 2017 - Čertoviny I. B

Od samého rána jsme všichni napjatě čekali, kdy k nám zavítá čert. Během druhé vyučovací hodiny jsme se dočkali. Přišli nejen čerti, ale i spoustu krásných andělů a samozřejmě nechyběl ani ten nejhlavnější – Mikuláš.  Děti musely zazpívat pěknou písničku a také zarecitovat básničku o čertech. A protože nikdo z dětí nebyl velký hříšník, čerti odešli do pekla s prázdným pytlem. Andílci pak všem rozdali zaslouženou nadílku. Během dopoledne jsme vyváděli samé čertoviny. Hráli jsme hry – z peklíčka do nebíčka, kde děti musely prokázat znalosti ve čtení, také v matematice musely umět dobře počítat, aby si je čert nenechal v pekle.  Čertovské dopoledne jsme si pěkně užili a nyní už se těšíme na Vánoce.

tř.uč. Petra Radimská

 1. 11. 2017 - Vystoupení třídy V. B na akademii školy ke 40. výročí

Ke 40.výročí založení školy si žáci 5.B s paní učitelkou Hüblovou připravili krátký program. Na klávesy hráli Ondra Štefaničák a Alice Švaříčková, zazpívala Klaudie Kuchárová a na závěr zatančila celá třída.

 1. 11. 2017 - Akademie školy ke 40. výročí

Třináctka byla… je… a bude…

Motto Akademie školy u příležitosti 40. výročí založení  ,,třináctky“ vystihuje vše, co měli 8. listopadu 2017 návštěvníci Městského divadla v Chomutově možnost zhlédnout. Bývalí i současní pedagogové a  žáci školy a mnoho zdařilých vystoupení na jevišti – to byl důvod, proč všichni přišli. Program byl opravdu bohatý – hra na hudební nástroje střídala taneční vystoupení, sportovci zase bubeníky, pohádka přišla na řadu po říkankách nejmenších a mnoho dalších mimořádných čísel. Nechyběly ani ukázky profesionálního tance či sólový zpěv skvělého moderátora Honzy Dvořáka. Příjemným překvapením pro všechny diváky bylo i vystoupení dvou skupin pedagogů, kteří se nebáli ukázat se veřejnosti úplně v jiné roli, než jsme zvyklí je vídat ve škole. Vyvrcholením celého odpoledne bylo závěrečné defilé všech současných pedagogů na pódiu, kteří se slovy známého hitu „Pár přátel stačí mít…“rozloučili se všemi hosty a diváky v sále.

 1. 11. 2017 - Práce Elišky Zdrůbecké V.C

Jak překvapit paní učitelku? Elišce  Zdrůbecké z V.C se povedlo dokonale překvapit svou třídní učitelku. Na hodinu vlastivědy si sama připravila úžasnou prezentaci a splnila jí tak její sen o aktivním přístupu žáků k výuce. Eliščina práce byla jejími spolužáky oceněna potleskem a nadšenou paní učitelkou. Kéž máme více takovýchto žáků! Tř. uč.: Mgr. Alena Šustrová

 1. 11. 2017 - Lesní pedagogika IV. A

Dne 9. 11. vyrazila třída IV. A na podzimní výpravu do lesa za poznáváním života stromů od semínka po dospělý strom k užitku člověka. Žáci v lese plnili různé úkoly, každou nabytou vědomost potvrdili prožitkovou hrou. Někteří z nás dokonce ještě našli pár posledních hub, ze kterých jsme měli velkou radost. Nyní již necháme les ponořit do zimního spánku a těšíme se, že podobnou výpravu uskutečníme opět v nějakém jarním či letním měsíci. Každé roční období v lese je krásné. I přes chladnější počasí jsme si akci náramně užili a jako odměnu jsme si zasloužili dřevěnou medaili.

tř. uč. Michaela Vildová

 1. 11. 2017 - Kreslení V. B s Adolfem Dudkem

V úterý 31.10.2017 se všichni páťáci setkali s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem. Děti si vyzkoušely, že kvalitní obrázek dokážou nakreslit pomocí pouze čtyř geometrických tvarů - čtverce, obdélníku, kruhu a trojúhelníku. Celé setkání doprovázel neustálý smích. Své výtvory si děti odnesly domů. Nádherná akce.  

 1. 11. 2017 - Halloween v V. B

Děti z V.B p.uč. Hüblové si užily úterní den. Samy si zorganizovaly zábavné dopoledne. Konala se přehlídka masek, soutěž v tanci, výtvarná soutěž a také vědomostní soutěž o původu strašidelného svátku.

 1. 11. 2017 - Dobrodružství v lese

Třída 1.B vyrazila na dobrodružnou výpravu do lesa za poznáváním zdejších zvířat. Děti v lese plnily různé úkoly, hrály zábavné hry např. na veverky a kuny nebo na lesní detektivy. Učily se, jak se mají v lese chovat a pozorovaly dalekohledem okolí. Slečně Martině, která celou akci zorganizovala, se podařilo najít čerstvou stopu  divočáka, kterou vylila sádrou. Sádrový odlitek máme ve třídě vystaven na památku.  Počasí nám zrovna moc nepřálo, a tak jsme po skončení programu spěchali do školy, abychom  se ohřáli. Jako vždy byl program naučný, zábavný a pestrý. Určitě se budeme těšit na další pokračování  příští rok, ale pokusíme si vybrat teplejší den.

tř.uč. Petra Radimská

 1. 11. 2017 - Halloween v I. B

Děti z první třídy se aktivně zapojily do projektu  Halloween. Nejen že přišly do školy ve strašidelných maskách, ale celé dopoledne se věnovaly tomuto svátku zesnulých. Seznámily se s původem tohoto svátku, s typickými symboly  a některými anglickými slovíčky. Učily se strašidelnou písničku s tancem a v neposlední řadě vyráběly dýně z barevného papíru. Po strašidelném dopoledni je však čeká ještě strašidelnější  večerní stezka odvahy, která je jen pro odvážné. 

tř.uč.  Petra Radimská

 1. 11. 2017 - Halloween

halloween.jpg

 1. 11. 2017 - Cestovatelsé kreslení

Dne 31.10. 2017 se všechny čtvrté třídy vydaly procestovat svět za šedesát minut. A kdo byl naším průvodcem, pilotem a dobrodruhem? Malíř, ilustrátor a grafik Adolf Dudek. Pan Dudek provedl kluky a holky Amerikou, Austrálií i Asií. Potkali jsme nejen lvy, indiána, Spidermana, Batmana, ale i Eskymáka a dokonce i Číňana. Humorně a hravě strávená hodinka uběhla velmi rychle a my jsme vrátili zpět do školních lavic příjemnou procházkou podzimním Chomutovem.

 1. 11. 2017 - Halloween I. A

Dne 31. 10. 2017 děti ze třídy I. A se dostavily  do školy v nejrůznějších strašidelných kostýmech. Dozvěděly se něco o anglickém svátku Halloween a za pomoci starších spolužáků ze třídy VI. A, si vytvořily z   přichystaných dýní krásná strašidla. Celý den se nesl v duchu tohoto svátku, proto jsme pro děti připravili i výuku v tomto stylu. Děti byly rozděleny do tří skupin na Kostlivce, Upíry, Smrtihlavy a plnily různé úkoly. Úkoly sice souvisely s učením, ale pro jejich plnění musely dokázat určitou dávku odvahy. Četly např. nápisy na náhrobních kamenech, musely se vydat cestou na hřbitov, kde na ně číhala strašidla, netopýři a kostlivci. Kdo nepřečetl správně nápis na náhrobku, musel počítat s trestem od Pavoučnice (paní učitelky) v podobě spřerážení kostí, zakopání na zahradě nebo zamotání do pavoučích sítí. V matematice se sčítaly dýně, netopýři a strašidla. Vyslanci za každé družstvo měli za úkol vytvořit slovní úlohu a za to získat pro družstvo kýžený bod. Děti si užily spoustu zábavy a netradiční způsob výuky přivítali naprosto všichni. Poděkování patří i bývalým žákům p. u. Kořínkové, kteří dětem pomáhali s tvorbou strašidel – duchů z připravených dýní.  Z. kořínková

 1. 10. 2017 - Divadelní představení pro I. třídy

Dne 30. 10. se vydaly všechny 1. třídy na divadelní představení do Městské knihovny v Chomutově. Pohádka „O třech prasátkách“ byla vtipná, veselá a poutavá. Všichni jsme se zasmáli hloupému vlkovi a také se všem líbily pěkné písničky, které v pohádce zazněly. S bouřlivým potleskem jsme se rozloučili s herci a jejich skvělými loutkami. 

 1. 10. 2017 - Podzimní tvoření pátých tříd

Páté třídy v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností tvořily krásné podzimní dekorace.

 1. 10. 2017 - Volební pátek páťáků

V pátek 20. 10. pronikli žáci V. ABC do zákulisí voleb. Vznikly nové strany, kandidátní listiny a proběhla volební kampaň. Na závěr si všichni vyzkoušeli i samotné hlasování a následné sčítaní hlasů. Vítězné strany se pak radovaly z volebního vítězství.

 1. 10. 2017 - Napsali o nás

clanek_maly.jpg

 1. 10. 2017 - Vycházka do lesa třídy I. A s lesním pedagogem na téma „Les na podzim“

Dne 9. října se žáci z I. A vydali na přírodovědnou vycházku do blízkého lesa nad sídliště Březenecká. Na jeho pokraji na ně čekala lesní pedagožka Ing. Martina Zdiarská, která pro děti připravila program zaměřený na život v lese na podzim. Děti formou hry plnily řadu úkolů, jejichž prostřednictvím se seznamovaly s druhy stromů a jejich plody. Zjišťovaly, jak se les mění s ubývajícím slunečním zářením. Soutěžily v družstvech a vybavovaly si, o čem si před tím povídaly. Popisovaly, proč chodí rády do lesa, co je na lese zajímá, s kým ho navštěvují. Cestou lesem si musely všímat okolí, a vyhledávat přírodniny podle určitého znaku. Při hře ztvárňovaly živočichy a nenásilnou formou si osvojovaly poznatky o způsobu jejich života před začátkem zimy.  Ač bylo v lese poměrně mokro, dětem se vycházka velice líbila. Oceňovaly připravené hry, které doposud neznaly a také to, že mohly vyměnit učení ve školní lavici za pobyt venku. Poděkování za pěkně strávený den patří paní Ing. Zdiarské, která program pro děti připravila, ale i dětem za to, že se velice pěkně v lese chovaly a navzájem spolupracovaly.

Třídní učitelka Z. Kořínková

 1. 10. 2017 - Bowling VII. A

Třída 7. A s pí učitelkou Čihařovou uskutečnila dne 18. 10. 2017 třídní akci na bowlingu ve Strikelandu.  Vedle slušných zásahů bylo i pár „korýtek“, ale hlavně jsme si to pořádně užili! Určitě zase něco vymyslíme a opět si zařádíme (jako i vloni na lezecké stěně). Už se těšíme!

 1. 10. 2017 -Výlet do Prahy

Páťáci z Březenecké - ZŠ Harmonie se vydali po stopách českých králů. V úterý 3. 10. 2017 navštívili Pražský hrad a i přes nepřízeň počasí si prohlédli Chrám sv. Víta, Vladislavský sál i Zlatou uličku s Daliborkou. Nerudovou ulicí, přes Karlův most došli na Staroměstské náměstí. Své putování ukončili na Václavském náměstí. Všichni byli spokojeni a mohou nyní opravdu říkat: „Byl(a) jsem v Praze.“

 1. 8. 2017 - Slavnostní předávání vysvědčení IX. třídám

Pátek 30. června byl pro žáky devátých tříd nejen dnem přebírání posledního vysvědčení, ale i loučením se základní školou, s kamarády, spolužáky, pedagogy. Slavnostní předávání proběhlo tradičně v obřadní síni chomutovské radnice, kde se žáci podepsali do pamětní knihy města. Za účasti rodinných příslušníků a blízkých přátel převzali nejlepší žáci kromě vysvědčení také ocenění své píle v podobě knižních odměn a pochval. Slavnostní slovo pronesli zástupci města Chomutova, ředitelka školy i třídní učitelky – popřály svým již bývalým žákům hezké prázdniny a mnoho úspěchů v dalším studentském i osobním životě.

 1. 8. 2017 -. Fesťáček

Třetí ročník vítání prázdnin, Fesťáček 2017, se i letos uskutečnil v závěru školního roku v areálu naší základní školy. Žáci a učitelé i přes celoroční školní vytížení našli sílu i čas k tomu, aby si pro nás všechny připravili úžasná vystoupení. Zazněly krásné písně, viděli jsme ladné tance i dech beroucí akrobatická vystoupení. Dopolední program určený dětem neměl nejmenší chybu a všichni se těšili na odpoledne, kdy se brána Fesťáčku otevřela všem rodičům a veřejnosti.  Odpolední program odstartoval se vší parádou a naši žáci předváděli své dovednosti. Pozváni na Fesťáček přijala i Policie České republiky, která obohatila program o ukázku zásahu a činnosti psovodů. Kromě skvělých výkonů ze sebe však museli účinkující brzy vyždímat i vodu, která se na nás všechny snesla. Větru, dešti neporučíme, a tak jsme byli bohužel nuceni předčasně program ukončit. I přesto bylo všude kolem cítit nadšení a příjemnou atmosféru, která se po škole linula. K této atmosféře přispěly i dobroty, které si pro nás připravila školní jídelna, zmrzlina, kterou v rámci sponzorského daru potěšil všechny žáky pan Kolenčík, a občerstvení, které pro nás zajistil pan Štěpánek. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se účastnili na přípravě a realizaci Fesťáčku a v neposlední řadě také rodičům, kteří nás přišli podpořit a přivítat s námi prázdniny. KOMPLETNÍ ALBUM

 1. 12. 2017 - Vánoční týden V. B a V. C
 2. B zahajuje vánoční školní dny. Nesmí chybět stromek, dnes pečení věnce. Trochu jsme se také vzdělávali. Zítra zdobíme. Každý den musí být příjemný

2016/2017

 1. 6. 2017 - Hrátky v IQ Landii

Časně ráno se vydali fyzikální zvědavci s pí. uč. Hrudkovou do Liberce, aby si co nejdéle mohli užít expozice o našem těle, o vesmírném výzkumu a o dobývání vesmíru, o vlastnostech kapalin, které se ve škole neučí a spoustu dalších atraktivních pokusů. Zapojili jsme se aktivně do show o zvuku, kde jsme např. viděli zvuk – zvuk převedený do větších či menších plamínků. Po dobrém pozdním obědě jsme na rozloučenou šli do planetária, kde na nás čekalo bližší seznámení s naší sluneční soustavou a novými objevy na planetách. V podvečer jsme se spokojeně vrátili unaveni teplem a hlavně novými zážitky domů. 

 1. 6. 2017  - Středověký Hasištejn -,,Za časů jeho milosti Karla IV.“

Ve čtvrtek 15. 6. žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků vyjeli na hrad Hasištejn, kde si v hradním příkopu vyzkoušeli některá středověká řemesla, střelbu z kuše, hod sekerou, střelbu z praku a ochutnali něco málo ze středověké kuchyně. Prohlídkou hradu je provedl rolník, rytíř, písař, lékař a dozvěděli se co je to právo útrpné.

 1. 6. 2017 - Škola v přírodě II. stupeň

Naše škola zažila počátkem června velké manévry – žáci druhého stupně odjížděli plni radostných očekávání na týdenní pobyt do školy v přírodě v Plasích, kde je čekal kromě běžných školních aktivit pestrý týden plný dobrodružství, her a zábavy při získávání tří mečů cisaře Meidžiho ze Země vycházejícího slunce. Malí ninjové tak museli překonávat připravené nástrahy a záludnosti či prokazovat schopnosti, důvtip a spolupráci při hrách Šavlozubé veverky, Kopr, Monstra, Pokémoni nebo Básničkáři. Odměnou za velkou bojovnost jim byla například popcornová a kobližková párty, noc superhrdinů, famózní závěrečný ohňostroj. Nesmíme zapomenout na zajímavého hosta – úžasného skákajícího borce na čemkoli. Po dopoledním nabývání vědomostí na čerstvém vzduchu a nasycení hladových bojovníků se boje přesunuly do japonské džungle.

Ani paní učitelky nezahálely – pro žáky si připravily zajímavé výlety a exkurze, např. návštěvu Fantasy minigolfu se zoo, prohlídku cisterciáckého kláštera a budovy barokních sýpek, nebo poučnou přírodovědnou vycházku s návštěvou muzea na výrobu borové smoly či procházku k nedalekému rybníku s cílem poznat co nejvíce ze života místního párečku nutrií.

Rodičům se tak po týdnu vrátily děti s nezapomenutelnými zážitky, s diplomy a památečními glejty včetně fotografií. 

 1. 6. 2017 - Třídní výlet V. A,B - Horní Hrad

Plní zážitků jsme se vrátili z dobrodružného třídenního pobytu na Horním Hradě.  Při prohlídce hradu jsme se dozvěděli, že je opředen tajemnou pověstí o zjevujícím se duchovi švédského rytíře, kterého můžeme na hradě potkat i dnes.  S velkou opatrností se děti pustily do hledání zdejšího ducha. Některým se podařilo ducha spatřit, někteří dokonce cítili jeho dotek na rameni nebo krku.  Už samotný pobyt v podkrovních místnostech hradu byl velmi dobrodružný a dotvářel tu správnou atmosféru. Připraven byl pro nás bohatý doprovodný program, kde si děti vyzkoušely roli kejklířů a šermířů. Předváděly své dovednosti s žonglérským náčiním, bojovaly s meči a střílely z luku a kuše pravými šípy.  Z bezpečné  dálky vše pozorovali dva místní nádherní pávi, kteří naši divokou střelbu přežili ve zdraví. Dětem se výlet tolik líbil, že se jim nechtělo zpět domů. Co dodat? Kdo chce zažít dobrodružství, nemusí cestovat do dalekých krajů, stačí navštívit Horní Hrad nedaleko Chomutova. Doporučují  tř. kolektivy  5. A  a  5. B.

Děkuji za skvělou spolupráci paní Zdeňce Kořínkové, Věře Legatové a Vlastě Polcarové.

Petra Kulianu

 1. 6. 2017 - Mezinárodní den dětí

Čtvrté třídy oslavily Den dětí sportem. Zúčastnili jsme se akce "Den dětí plný sportu a pohybu". Všichni žáci si to náramně užili.

 1. 5. 2017 - Projektový den 1. st. - Kde domov můj?

Ve čtvrtek 20. dubna všichni žáci I.stupně vyměnili učebnice a sešity za čtvrtky, pastelky, lepidla, obrázky či fotografie, aby zpracovali téma Kde domov můj. 1. a 2. třídy se zaměřily na blízké okolí školy – pracovaly s plánem sídliště Březenecká, vytvořily makety sídliště z papírového kartónu a vydaly se i na vycházku do nedalekého Podkrušnohorského zooparku. Žáci 3. tříd se zabývali historií Chomutova. Vycházka za památkami do středu města, beseda v SKKS a zpracování komiksu z doby středověku byly zajímavou a poutavou cestou, jak dětem přiblížit doby dávno minulé. Také 4. třídy se zaměřily na historii našeho regionu. Zaniklé obce Chomutovska, beseda s pamětníkem, proměny naší školy od jejího založení až do současnosti anebo usídlování rodin žáků v našem městě byla témata, která děti s velkým zaujetím zpracovávaly. Žáci 5. tříd si vybrali téma, které je neméně důležité: průmysl a ekologie.Těžba nerostných surovin v našem kraji, dopad průmyslu na okolní krajinu nebo založení fiktivní firmy na ochranu životního prostředí – to bylo jen několik oblastí, kterými se páťáci zabývali. Odpověď na otázku, jež dala název celému projektovému dni, je jednoznačná. Náš domov je tady v našem městě, na našem sídlišti a také v naší škole na Březenecké.

 1. 5. 2017 - Projektový den 2. st. HARMONIEFEST

Ve středu 26. dubna se žáci 6. – 9. tříd zapojili do školního projektu Harmoniefest, jehož cílem bylo uplatnit a prohloubit jazykové dovednost žáků a také přiblížit reálie německy mluvících zemí. Vyučující německého jazyka si pro ně připravili mnoho aktivit. Ve třídách žáci zpracovávali informace o Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku – výstupem byl veliký plakát o dané zemi. Děvčata navrhovala vzory na dekor světově proslulého míšeňského porcelánu a typického ženského kroje „dirndl“. Chlapci shromažďovali údaje o nejznámějších německých automobilkách jako je např. BMW, Mercedes nebo Volkswagen, jiní se zapojili do fotbalového turnaje, kde každá třída reprezentovala jeden z klubů německé Bundesligy. Po chodbách školy byl pro žáky připraven Buchstabenmarathon (písmenkový maraton), na jehož trase vybraní zástupci tříd plnili vědomostní úkoly s cílem vyluštit tajenku. Za úspěšné luštění je čekala odměna u guvernéra Deutsche Bank v ředitelně školy. Žáci 9. ročníku se zúčastnili promítání působivého dokumentu o životě Němců v Sudetech kolem poloviny minulého století a následně si mohli pohovořit s pamětnicí a aktérkou zmíněného filmu. V rámci spolupráce přijela na návštěvu i skupina žáků a vyučujících z partnerské školy v Marienbergu. Prohlédli si školu, navštívili jednotlivé třídy a aktivně se zapojili do některých aktivit. Vyvrcholením celého projektového dopoledne byl program v tělocvičně školy, kde za účasti všech žáků i vyučujících 2. stupně proběhl dle tradice známého Oktoberfestu Trinkfest – soutěž v rychlosti pití šumivého nápoje. Nechybělo ani hudební vystoupení našich a německých dětí. Závěrečný song Dracula Rock všech zúčastněných uzavřel celý program. A aby byl dojem z „německého dne“ dokonalý, připravily paní kuchařky ve školní jídelně pro všechny tematické menu – rybí polévku, bavorskou klobásu s brambory a sacher dort.

 1. 4. 2017 - Envykrh pro žáky 5. tříd - Mariánská
 2. 3. jsme my páťáci vyjeli do školy v přírodě do Mariánské v Krušných horách do hotelu Lesanka. Čekal nás týdenní projektový pobyt zaměřený na enviromentální výchovu pod vedením paní učitelky Jakabové. Hned v pátek, abychom se lépe poznali, jsme si vyzkoušeli několik týmových her. Byla u toho spousta legrace a museli jsme prokázat pochopitelně i hodně šikovnosti, obratnosti a hlavně spolupráce. O tu přece hlavně jde. Od druhého dne jsme se plně věnovali evvo programu -poznávali jsme přírodu, z přírodního materiálu jsme vytvářeli nádherné stavby přímo v přírodě, malířskou paletu jsme esteticky ozdobili přírodninami, poznávali jsme přírodniny podle vůně, našli jsme svůj strom, poznali jsme a vyzkoušeli jsme si ruční výrobu papíru, zamýšleli jsme se nad globálními souvislostmi...
  Nachodili jsme také spoustu kilometrů - výstup na Plešivec, několikrát do Jáchymova a zpět. Zaplavali jsme si i v aquacentru v Jáchymově. 

Navštívili jsme muzeum v Jáchymově, abychom se zde seznámili s nerostným bohatstvím Krušných hor a jeho těžbou a s celou historií Jáchymova.

Celý týden nás provázelo nádherné jarní počasí. Přijeli jsme opálení a plní dojmů. O tom, jak celý pobyt byl dětmi přijat a vnímán svědčí přiložená fotogalerie

Akci podpořil: 

Schránka 01.jpg

 1. 4. 2017 - ENVYKRH - Ozdravný pobyt Mariánská 2017

Ve dnech 31. 3. – 7. 4. 2017 vyrazili žáci osmého ročníku na ozdravný pobyt do vísky Mariánská nedaleko Jáchymova v Krušných horách. Týdenní pobyt v penzionu Lesanka byl zaměřen na ekologickou výchovu. Vše vedla a měla skvěle připravené paní učitelka Mgr. Pavlína Jakabová. Počasí vypadalo jarně, ale na začátku týdne se vrátila zima. I přes aprílové počasí si žáci užívali řadu týmových aktivit, poznávali přírodu, vytvářeli land art, vyráběli ruční papír, tvořili reklamy, zamýšleli se nad globálními problémy, hráli zvukové, čichové pexeso. Kromě intenzivního EVVO programu se osmáci věnovali také geocachingu, poznávali krásy hor Krušných, vyšlapali na Plešivec, prošli se po naučné stezce „Jáchymovské peklo“, navštívili muzeum a aquacentrum v Jáchymově. Týden utekl jako voda, mnohým se ani domů nechtělo.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat SRPDŠ za finanční podporu.

Tuto akci finančně podpořil

Schránka 01.jpg

 1. 4. 2017 - Výlet Most

Ve čtvrtek 6.4. se v rámci projektu Poznáváme svůj region vydaly třídy III.A a IV.B na výlet do Mostu - konkrétně do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tento kostel je jedinečný tím, že byl v roce 1975 při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí přesunut o 841m a 10cm. Dokument o přesunu žáci zhlédli přímo v promítací místnosti kostela a poté se od průvodce dozvěděli spoustu zajímavých informací. V obchodě se suvenýry si mohli zakoupit drobnosti na památku a i když celý den foukal vítr, proběhli se i v okolí kostela.

 1. 3. 2017 - Předávání ocenění ke Dni učitelů

Dne 29. 3. 2017 proběhlo na Městské radnici v Chomutově slavnostní předávání ocenění vybraným učitelům za jejich dlouholetý přínos školství a za bezpočetné aktivity, kterými nejen dělají dobré jméno své škole, ale především ze školy činí místo, kam žáci chodí rádi. V letošním školním roce si toto ocenění přebral Mgr. Jiří Sajner, kterému patří velké díky za vše, co pro školu dělá.

 1. 3. 2017 -  Projekt paměť národa - Příběhy našich sousedů

I letos se žáci 9. ročníku ze společenskovědního semináře zapojili do projektu Paměť národa – Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje nezisková organizace Post Bellum. Smyslem projektu je přiblížit dětem válečnou a poválečnou historii naší země na základě vzpomínek a osobních zážitků generace (pra)babiček, (pra)dědečků. Příběhy obyčejných lidí jsou tou nejlepší učebnicí dějepisu. Projekt má i hlubší význam a tím je utváření mezigeneračních vztahů.

Z deváťáků se stali nejdříve detektivové, protože museli vypátrat pamětníka. Pokud si někdo myslí, že je to jednoduché, velmi se mýlí. Najít totiž seniora, který by se chtěl podělit o své vzpomínky a zážitky z válečných a poválečných let, je téměř heroický výkon. Naše hledání, pátrání bylo naštěstí úspěšné. Z detektivů se žáci proměnili v reportéry, dokumentaristy, fotografy a posléze scénáristy a střihače zvuku. Práci takového profesionálního rozhlasového reportéra si pak mohli vyzkoušet přímo v Českém rozhlase v Praze. Nejnáročnější pro žáky bylo vybrat nejzajímavější části vzpomínek a sestříhat hodinový rozhovor do tří minut.

Výstupem projektu byla soutěžní prezentace zpracovaných příběhů, která proběhla 22. 3. 2017 v SKKS v Chomutově. A jak to dopadlo? Z pěti chomutovských týmů získali naši žáci 1. a 3. místo! Gratulujeme! Nejvíce se porotě líbilo zpracování životního příběhu paní učitelky Marcely Janurové. Bronzovou příčku obsadilo vyprávění paní Jiřiny Kotalíkové a zvláštní ocenění poroty získal příběh strupčické rodačky paní Pauli Luft. Touto cestou bychom chtěli našim pamětnicím poděkovat za čas a ochotu podělit se o zážitky, které mnohdy nebyly radostné.

A kdo byli těmi reportéry? Filip Dráb, Milan Dobiáš, Jaroslav Kleinander, Vilém Šťastný, Eliška Gajdošíková, Michaela Kundratová, Michaela Gvoždiaková, Klaudie Janečková, Zuzana Kratochvílová, Kateřina Nováková, Daniela Sudová, Eliška Tichá a Veronika Vitvarová.

 1. 2. 2017 - Recitační soutěž

Dne 23. 2. se uskutečnilo školní kolo v recitaci na 1. stupni. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků. Děti soutěžily ve třech soutěžních skupinách.

 1. žáci prvních tříd:
 2. místo - Magda Bělohlávková - I. A; 2. místo - Sofie Vaňková - I. C
 3. žáci druhých a třetích tříd

1.místo - Dominik Kraus - II. B postupuje do okresního kola; 2. místo - Lucie Marková - III. A postupuje do okresního kola; 3. místo - Martin Richter - III. A 

 1. žáci čtvrtých a pátých tříd
 2. místo - Adéla Malcovská - V. C postup do okresního kola; 2. místo - Adéla Kubíková - IV. B postup do okresního kola; 3. místo - Barbora Nedvědová - V. C

Okresní kolo se uskuteční v sobotu 18. 3. v SKKS Chomutov. Všem postupujícím držíme palce.

 1. 2. 2017 - Lyžařský výcvikový kurz

Ve dne 10. 2. - 16. 2. 2017 proběhl lyžařský výcvik žáků sedmých ročníků. I letos jsme se společně vydali do Pece pod Sněžkou v Krokonoších, odkud naše kroky vedly na horský penzion Richtrovy boudy. Podmínky pro základní výcvik lyžování byly tento rok výjimečné. Skvělé ubytování, chutná strava, ideální pedagogický terén, nádherné počasí a nadšení žáků vedlo k naplnění všech cílů, které jsme si před výjezdem stanovili. Žáci, kteří do této doby nikdy nestáli na lyžích, se naučili ovládat lyže a mohli tak odkrýt kouzlo tohoto zimního sportu. Pokročilí lyžaři si naopak mohli vypilovat svou techniku jízdy a získat větší jistotu při jízdě. Lyžařský výcvik nebyl pouze o sjezdovém lyžování, ale také o lyžování klasickém. Běžky se staly prostředkem, jak žákům ukázat krásnou přírodu Krkonoš. Velké poděkování patří učitelům, kteří vedli svá družstva, starali se o hladký průběh celého výcviku a zdraví všech přítomných, pí uč. Čihařové, pí uč. Vildové, pí řed. Novákové, pí as.Kučerové, p. Flemingovi, p. Fricové, p. uč. Sajnerovi, p. uč. Karhanovi.

 1. 2. 2017 - Planetárium Most

Dne 2. 2. si třídy 5. A a 5. B rozšířily obzory v oboru Astronomie.  V planetáriu, které jsme navštívili, jsme se dozvěděli zajímavé informace nejen o naší planetě Zemi, ale i o dalších planetách, hvězdách a souhvězdích naší Galaxie.  Za pomocí projektoru a odborného výkladu, jsme obdivovali nádhernou noční oblohu prozářenou miliony žhavých hvězd a hvězdokup.  Připadali jsme jako pod skutečným nebem. Chyběl jen svěží vánek a okolní stromy. Výlet jsme si po té zpříjemnili návštěvou obchodního centra v Mostě, kde jsme sladkou tečkou ukončili moc příjemný den.

Pí uč. Kulianu, Kořínková

 1. 12.2016 - Vánoční trhy

Dne 21. 12. proběhl školní projektový den, který se pravidelně v tento předvánoční čas nese v duchu Vánoc. Žáci společně se svými učitelkami tvořili vánoční dekorace a dárky, které nabízeli odpoledné na trzích. Do vánočních trhů se zapojila i naše jídelna, příchozí tak měli možnost zakoupit si drobné občerstvení, aby načerpali energii na velkolepou tečku celého dne v podobě dechberoucího ohňostroje. Děkujeme všem učitelům, zaměstnancům školy, rodičům a žákům, kteří se podíleli na tomto dni. Doufáme, že si všichni hosté mohli zpříjemnit vánoční čas.

 1. 12. 2016 - Vánoční besídka IV. B 
 2. 12. 2016 - Florbal Pirates Harmonie Cup - O pohár ředitelky školy

Dne 6. 12. 2016 se uskutečnil 2. ročník florbalového turnaje žáků prvního stupně O pohár ředitelky školy – Florbal Pirates Harmonie Cup. Turnaje se zúčastnilo celkem deset škol, které si to rozdaly na třech hřištích v Městské sportovní hale Chomutov. Týmy bojovaly o krásné ceny nejen za umístění, ale i za individuální výkony. Diváci, kteří v tento den zavítali do ochozů sportovní haly, měli možnost vidět obrovské nasazení a dravost mladých florbalových nadějí, které nám na škole rostou. I přesto, že výběry naší školy nakonec nedosáhly na stupně vítězů, musíme všechny žáky reprezentující Březeneckou pochválit za odhodlání porvat se o každý míček na hřišti. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celého turnaje, p. Jiřímu Žižkovi, vedoucímu florbalového kroužku, p. Martinu Bocianovi a celému Florbalovému klubu Chomutov, bez nichž by se celý turnaj neobešel, všem rodičům, kteří podporují kroužek florbalu a podpořili i samotný turnaj a v neposlední řadě žákům, kteří s velkou chutí školu reprezentovali. 

 1. 12. 2016 - Projektový den HAZARD A RISK, SLÁVA A ZISK?

Dne 9. 12. 2016 se uskutečnil další z projektových dnů na naší škole. Cílem tohoto dne byla prevence rizikového chování dětí a žáků. Pod názvem „Hazard a risk, sláva a zisk?“ se skrývalo celé množství aktivit, které měly rozkrýt žákům možné nástrahy, rizika a dopady spjaté s riskováním, které je neodmyslitelnou součástí našich životů. Riskujeme často nejen v hazardních hrách, ale i v dalších oblastech lidských činností, sport, škola, práce, zábava, doprava. Žáci si také měli uvědomit, že svým riskováním často neohrožují jen sebe, ale mohou ohrozit i své okolí. Mezi hlavní aktivity patřila tvorba myšlenkové mapy na téma risk, hraní deskových her s tématy rizikového chování, skládání básní, nebo dokonce jízda zručnosti na koloběžce s „opileckými“ brýlemi, které simulují stav opilosti. 

 1. 12. 2016 - Vánoční zpívání

Dne 14. 12. vystoupili žáci naší školy v Domově pro seniory na Mládežnické v Jirkově.  Kouzelné tóny vánočních koled zazpíval náš dětský pěvecký sbor. Na závěr vystoupení zatančili divákům žáci z taneční a pohybové výchovy. Svým vystoupením děti potěšily a vykouzlily úsměv na tváři každého z přítomných diváků. Každý z nás si tak mohl plně užít tu přicházející atmosféru Vánoc. V závěru vystoupení žáci rozdali výrobky vytvořené dětmi z naší školní družiny. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a vystoupení s žáky nacvičili.     

 1. 12. 2016 - Předvánoční vystoupení žáků

Dne 9. 12. vystupovali žáci naší školy v párty stanu na náměstí v Chomutově. Svými zdařilými kousky, krásným zpěvem, tancem a hrou na hudební nástroje, žáci nejen předvedli svůj talent, ale především pobavili rodinné příslušníky a také širokou veřejnost.  Velký potlesk diváků nás ujistil, že vystoupení mělo velký úspěch. Žáci i učitelé byli potěšeni, že mohli v tento hektický předvánoční čas potěšit, zahřát srdce a vykouzlit úsměv na tváři všech přítomných diváků. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a program s dětmi pilně nacvičovali.  

 1. 12. 2016 - Mikulášská nadílka
 2. 12. 2016 - Drážďany 2016

Již podesáté naše škola zorganizovala předvánoční výlet do Drážďan. Zájezdu se zúčastnilo 44 žáků ze 7. -9. ročníku. Tento rok jsme navštívili ASISI PANOMETR. Do bývalého plynojemu umístil umělec a architekt Asisi panoramatický pohled na barokní město Drážďany. Po této prohlídce jsme jeli do muzea hygieny, kde jsme si v několika sálech mohli prohlédnout řadu modelů a obrazů lidského těla i posmrtných obrazů. Další sály přibližovaly různé aspekty jídla, pití a sexuality. Dětem se nejvíce líbily interaktivní exponáty. Po prohlídce muzea jsme navštívili vánoční trhy a obchodní zónu. Na zpáteční cestě si děti ověřily své znalosti ve vědomostním kvízu. Nejlepší řešitelé byli odměněni sladkou odměnou.

Za organizaci výletu děkujeme p.uč. Skálové a p.uč. Kučerové.

 1. 11. 2016 - Elektrárna Tušimice

Dne 10. 11. se třídy 5. B a 5. C zúčastnily dobrodružné expedice  v elektrárně Tušimice.  V tomto rozsáhlém komplexu budov a různých zařízení, jsme strávili celé dopoledne.  Nachodili jsme několik kilometrů po budovách, schodech i venkovních prostorách. Zdolávali jsme několik vysokých schodišť, které vedly až na samotnou střechu budovy.  Tam jsme však raději jeli výtahem. Nebýt mlhavého počasí, jistě bychom z té výšky zahlédli Krušné hory i s Klínovcem.  Zaujali nás obří kotle, kde se spaluje uhlí a také obrovské chladící věže. Dokonce jsme nahlédli do útrob jedné z nich. Dozvěděli jsme se, jak se energie spalováním  hnědého uhlí přemění na energii elektrickou a jak se elektřina dostane až do našich domácností. Z učebnicových obrázků se také něco dozvíme, ale vše vidět na vlastní oči, osahat a cítit, je opravdu velký zážitek. Pracovníci, kteří nás prováděli a vše nám vysvětlovali, byli velmi vstřícní a ochotní. Exkurze byla velmi zajímavá, určitě doporučujeme.

 1. 11. 2016 - Chemie after dark 2016

Ve dnech 3. a 4. listopadu jsme se vydali na večerní akci Chemie After Dark pořádanou Scholou Humanitas Litvínov. Vyzkoušeli jsme si spolu s dalšími žáky spoustu pokusů zaměřených na plyny. Pan učitel chemie, Milan Šmídl, předváděl kapalný dusík, suchý led, změnu barev roztoků a další. Některé výbušné pokusy jsme prováděli i venku. Druhý den jsme si prohlédli školu, prostředí, ve kterém se žáci učí. Líbily se nám laboratoře i učebny, prostory ve škole i areál mimo školu. Vyzkoušeli jsme si spaní na internátě a najedli se ve školní jídelně.

Adam Soral a Jan Fošenbauer.

 1. 11. 2016 - Halloween

V pondělí 31. 10. po naší škole poletovali nejrůznější čarodějnice, strašidla, příšery a duchové. Připomněli jsme si, proč se tento svátek slaví. V českém jazyce jsme si přečetli text o Halloweenu, v matematice jsme procvičili strašidelnou násobilku a v anglickém jazyce jsme rozšířili svoji slovní zásobu a už umíme anglicky nazvat všechna strašidla. Vrcholem Halloweenského dne byla discotéka, kde odborná porota vybírala nejstrašidelnější masky... a že bylo z čeho vybírat.

Mgr. Pavla Hlavatá

 1. 11. 2016 - ŠVP-RS Máj Plasy u Plzně

V termínu od 10. - 17. 6. 2016 se některé třídy z 2. stupně vydaly na společnou školu v přírodě do Plas u Plzně. Děti si užívaly týden her, soutěží a zábavy. Program byl zpestřen chipsovou a koblížkovou party a také zábavným vystoupením hostů. Pro deváťáky to byla poslední škola v přírodě, kterou pojaly jako rozloučení se spolužáky i se základní školou. Pobyt byl zakončen diskotékou a krásným ohňostrojem. Dětem se moc líbilo a už se těší na další školu v přírodě.

 1. 11. 2016 - Protidrogový vlak

Že vám to nic neříká? Tak vyrazte stejně jako my (všechny páté třídy) na preventivní program, který varuje před riziky legálních i nelegálních drog. Součástí projektu je i sběr anonymních dat, která se využívají pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence. V interiéru protidrogového vlaku jsme procházeli  5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví. Že jde o jedinečný zážitek, potvrzuje každý, kdo se s programem osobně seznámil. Děti se aktivně účastnily příběhu, který nás provázel celou vlakovou soupravou.  Tento nevšední zážitek doporučujeme každému, a proto neváhejte a akce se určitě zúčastněte, neboť vlak v Chomutově jistě není naposledy.

Pí uč. Kulianu, Kořínková, Preibischová

 1. 11. 2016 - Po stopách Habsburků

Třídy V. A a V. B se dne 25. 10. vydaly v rámci výuky vlastivědy na zajímavou exkurzi . Prohlídka krásného renesančního zámku v Brandýsu nad Labem byla zajímavým příspěvkem k učivu o Habsburcích, které právě probíráme. Výuka  touto formou, dětem jistě přinese trvalejší a nezapomenutelné zážitky . Také jsme si na místě oživili trochu učivo z přírodovědy -  v okolí zámku jsme viděli ochočené  pestrobarevné pávy  a  méně barevné  pávice. Cesta uběhla rychle, bezpečně a pohodlně se zkušeným panem řidičem  Romanem Zaťkem, kterému tímto chceme poděkovat. Také děkujeme paní asistentce Lence Němcové, která se starala o našeho vozíčkáře Radima.

 Další doprovod :  pí uč. Petra Kulianu a Zdeňka Kořínková

 1. 10. 2016 - Exkurze na Magistrát města Chomutov

Sychravé dopoledne se dá využít i jiným zajímavým způsobem než sedět v lavicích ve škole. Co třeba někam vyrazit ?  Třída 5.B  se  se svou třídní učitelkou vydala na zajímavou exkurzi na chomutovský úřad, kde se odehrává  vše důležité a podstatné.  Na magistrátě  nás  vřele přivítali zdejší pracovníci, kteří nás provedli všemi patry budovy. Žáci se zde nejen dozvěděli zajímavé informace o fungování jednotlivých oddělení, ale dokonce každý získal svůj řidičský průkaz. Na rozloučenou si děti odnesly nejen nové znalosti, ale i drobné dárečky. Děkujeme všem pracovníkům magistrátu za trpělivost , příjemné vystupování a věnování se dětem.

Tř. uč. Petra Kulianu

 1. 9. 2016 - Archeologický skanzen Březno

V rámci vyučování vlastivědy navštívily třídy IV. A, B, C archeologický skanzen Březno u Loun.

 1. 9. 2016 - Projektový den "Na dvoře Karla IV."

Naši žáci si mohli v pátek 16. 9. vyzkoušet, jak se žije na dvoře Karla IV. Chtěli jsme se tak připojit k 700. výročí narození Otce vlasti. Projekt byl cílený na žáky 5. až 9. ročníku, 1. až 4. třídy se zapojily s individuálním programem. Celá škola se rázem ocitla v době vrcholného středověku, kdy české království vzkvétalo pod vládou Karla IV. Do středověké atmosféry vás naladila rozhlasem znící dobová hudba. Na chodbách školy jste mohli potkat dobově oděné vyučující i žáky, kteří se pro tento den stali staviteli, krejčími, písaři, iluminátory, kameníky a zlatníky, prostě středověkým pracujícím lidem. Třídy se změnily v cechy. V krejčovské dílně se vytvářely gotické oděvy pro muže a ženu a své modely krejčí předvedli na středověké „módní přehlídce“. Ve zlatnické dílně žáci v roli cizelérů vytvářeli korunovační klenoty. V skriptoriu písaři a iluminátoři sepisovali a zdobili životopis Karla IV. a vytvářeli zakládající listinu Karlovy univerzity s pečetí. V královské kanceláři byla vytvářena mapa, kde byla zakreslena zakladatelská činnost Karla IV. – hrady, města. Ve stavitelské huti si mohli vyzkoušet, jaké je to být kameníkem a podílet se na stavbě Karlova mostu. Odbornou ukázku zpracování ovčí rouna zajistila Silvia Fránová. Třešničkou na dortu bylo pozvání na hostinu s Karlem IV. Tím vyvrcholil celý den věnovaný císaři Karlu IV. Díky kulinářskému umění našich paní kuchařek, jsme mohli ochutnat něco málo z toho, co náš nejvýznamnější panovník jedl. Královská krmě byla opravdu výborná!

 1. 9. 2016 - Výlet na Karlštejn

V rámci projektu Na dvoře Karla IV. se třídy III. A a IV. B vydaly na hrad Karlštejn, který byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. Žáci si tak mohli prohlédnout soukromé a reprezentační prostory hradu. Celý den bylo krásné počasí a výlet si všichni moc užili. Z našeho zážitku přikládáme společnou fotografii. 

 1. 8. 2016 - Sraz integrovaných žáků

U příležitosti 20. výročí zpřístupnění školy imobilním žákům jsme pozvali bývalé a současné integrované žáky ZŠ Březenecká i jejich rodinné příslušníky. Naše pozvání přijali i pan Doležal a pan Říha, kteří byli nápomocni v prvopočátcích, jakožto bývalý místostarosta Chomutova a ředitel Sociálních služeb Chomutov. V pátek 26. srpna 2016 jsme se sešli ve sborovně školy. Později  jsme přešli do Strikelandu na malé občerstvení. Všem zúčastněným patří velké díky a gratulace za to, jak skvěle zúročili své znalosti a ve svých soukromých životech jsou mladými, úspěšnými a soběstačnými lidmi.

Dne 9. 12. vystupovali žáci naší školy v párty stanu na náměstí v Chomutově.

 Svými zdařilými kousky, krásným zpěvem, tancem a hrou na hudební nástroje, žáci

nejen předvedli svůj talent, ale především pobavili rodinné příslušníky a také

 širokou veřejnost.  Velký potlesk diváků nás ujistil, že vystoupení mělo velký úspěch. Žáci i učitelé byli potěšeni, že mohli v tento hektický předvánoční čas potěšit, zahřát srdce a vykouzlit úsměv na tváři všech přítomných diváků. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a program s dětmi pilně nacvičovali. 

 

2015 / 2016

30. 6. 2016 - Slavnostní předání vysvědčení na radnici

Žáci devátých ročníků si slavnostně převzali svá poslední vysvědčení ze základní školy. Symbolicky k tomuto došlo na Městské radnici v Chomutově, která dodala této vzácné chvíli na důležitosti a vznešenosti. Našim žákům přejeme mnoho úspěchů v dalším životě.

28. 6. 2016 - PASOVÁNÍ, rozloučení žáků 9. ročníků

V úterý 28. června proběhlo "pasování" žáků osmých ročníků na deváťaky. Letošní žáci, kteří se se školou loučí a vycházejí z devátých tříd, si připravili nápaditý program, ve kterém poděkovali všem kantorům a předali pomyslnou štafetu, kterou statečně a hrdě celý rok nesli.

 IMG_8919.jpg

23. 6. 2016 - FESŤÁČEK, letem Svěrákovým světem

Dne 23. 6. 2016 proběhl druhý ročník oblíbeného školního „Fesťáčku“. Název Letem Svěrákovým světem již napovídal, že některá z čísel se ponesou v duchu tvorby pana Zdeňka Svěráka, který je úzce spjat s uměleckou tvorbou pro děti a navíc letos oslavil 80. narozeniny. Celý den byl rozdělen na dopolední a odpolední program, kdy dopoledne byli diváky žáci naší školy a odpoledne se otevřela brána školy pro všechny rodiče, prarodiče, bývalé žáky a další přátele školy, kteří si mohli vychutnat úžasná čísla, která si pro ně děti secvičily. Kromě zpěvu, tance, scének a jiného dovádění na pódiu, vystoupili i další hosté. V dopoledním programu to byli žáci a učitelé spřátelené školy z Německa, kteří sklidili obrovský potlesk. Odpoledne rozbušila naše srdce bubenická skupina Oklep, která otevírala program a svým vystoupením udala rytmus celému dni. Fesťáček se ovšem neodehrával pouze na pódiu, pozvání přijala Vězeňská služba České republiky, která si připravila ukázky zásahu a přiblížila lidem svou činnost. Dopoledne si žáci mohli prohlédnout vůz Městské policie Chomutov a vyzkoušet si další aktivity připravené strážnicemi. Protože víme, že k dobrému festivalu patří i dobré jídlo, byly pro příchozí připraveny opečené buřtíky, koláčky z dílny našich kuchařek, cukrová vata, smažené bramborové lupínky a zmrzlina, která se v horkém počasí stala hitem. Žáci dostali dokonce zmrzlinu od firmy pana Kolenčíka sponzorským darem. Hlavní cíl, shledání s rodiči, žáky a učiteli na půdě školy v příjemné, neformální atmosféře a společné přivítání blížících se prázdnin, které již neostyšně buší na dveře, byl dozajista naplněn. Žáci se tak s posledními zvuky školního zvonku mohou vrhnout do víru letního dovádění. Však také aby ne, máme tu přeci prázdniny. Takže ještě jednou, společně a nahlas: „Hurá prázdniny!“

1.jpg

13. 6. 2016 - Hodina moderní chemie

Ve dnech 12. a 13. května 2016 dorazili do naší školy studenti z VŠCHT z Prahy, aby žáky 8. a 9. ročníků seznámili s chemií zábavným způsobem. Osmáci prošli programem - Vůně a smrad, světlo a tma, teplo a chlad a celý program byl zakončený výrobou smetanové zmrzliny zmraženou tekutým dusíkem. Deváťáci zkoumali potraviny pod lupou, kde se dozvěděli, že chemie je všude kolem nás, v potravinách byly představené jednotlivé složky potravin, pitný režim – nebezpečí  Cocalových nápojů, sacharidy, vitamíny, a zpracování potravin. 

13. 6. 2016 - Veselá věda

Děti celý rok pracovaly jako opravdoví vědci a pomocí pokusů objevovaly principy, podle kterých funguje příroda. Každá lekce byla zaměřena na určité téma, např. vyráběli jsme sliz, soptili jsme nejen na stole, mrkli jsme se pod „slupku“ lentilek a zkoumali barevnou chromatografii, povrchové napětí, vlastnosti vzduchu, pH, lidské smysly, o halloweenu jsme zkoumali strašlivé zvuky, před Vánoci jsme si vyrobili zmrzlinu…. Někdy jsme si vyrazili i do terénu, například když jsme odpalovali raketu nebo jsme nechali vybuchovat barevné bomby, či si hráli na kouzelníky s obrovskými bublinami…. Všechny pokusy se dětem líbily a už teď se někteří těší na další rok. 

11. 5. 2016 - Zayferus, ukázka dravců a sov

Dne 11. 5. k nám zavítala společnost Zayferus, která vlastní největší sbírku dravců a sov v ČR. Žáci měli možnost seznámit se s 28 dravci, vyslechnout si odborný výklad, zasoutěžit si a shlédnout letové ukázky vybraných dravců. Celý program, ze kterého si žáci odnesli spoustu zážitků, sklidil obrovský úspěch.

 orel.jpg

18. 5. 2016 - Obnova mapy světa

V zimním období jsme v rámci volitelného předmětu Praktika ze zeměpisu zapracovali na obnově velké magnetické mapy světa v prostorách chodby naší školy u učebny zeměpisu. Po několik hodin jsme postupně přemalovávali již opotřebovaný nátěr novými výraznějšími barvami.  Zde vidíte výsledek naší práce. Povedlo se?

Třídy VIII. A a VIII. C - praktika ze zeměpisu

mapa_10.jpg                                                                                      

16. 5. - Vyhlášení hlasování o nejpovedenější klobouk - "VE JMÉNU KRÁLOVNY"

Jak všichni příznivci školy vědí, v rámci posledních třídních schůzek 21. dubna 2016 proběhla soutěž o nejkrásnější klobouk, které žáci školy vyráběli v rámci anglického dne Ve jménu královny. Každému klobouku bylo přiděleno číslo, aby hlasování bylo regulérní, každý rodič dostal jeden hlas, který mohl věnovat svému favoritovi. Sešlo se neuvěřitelných 313 platných hlasů, ze kterých vzešly ty NEJ klobouky. Rozhodování určitě nebylo jednoduché, všechny klobouky byly skvostné, hýřily nápady a fantazií. A teď již k umístění těch nejlepších. Na 3. místě skončil klobouk s číslem 1, patřící třídě III. B,  který získal 25 hlasů. 2. místo obsadil klobouk číslo 22, který vyrobili žáci z III. C, získal o pouhý jeden hlas více, tedy 26. S drtivou převahou získaných hlasů zvítězil klobouk s číslem 4, který vyrobili v IX. C, získal neuvěřitelných 54 hlasů! Na všechny umístěné soutěžící čekalo malé překvapení v podobě sladké odměny. Nejen vítězové, ale všichni zúčastnění, si zaslouží velké poděkování za tvořivost a nápady, velký dík také třídním vyučujícím za náležitou podporu.

11. 5. 2016 - Český den proti rakovině

Středa byl dnem boje proti rakovině. Proběhla celonárodní veřejná sbírka, do které se zapojili aktivně i žáci naší školy, kteří za příspěvek nabízeli kytičku, symbol tohoto dne.

IMG_9217.jpg

29. 4. 2016 - ENVYKRH žáků 5. tříd

V týdnu od 22. - 29. dubna 2016 vybraní žáci 5. tříd strávili v Mariánské ozdravný pobyt „Envykrh“ s programem zaměřený na evvo (environmentální výchova, vzdělaní a osvěta), který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí. Během tohoto týdne děti prožily mnoho aktivit zaměřené nejenom na evvo problematiku – příroda kolem Jáchymova, globální souvislosti, odpady a životní cyklus výrobku, tvořily svůj Land art, vyrobily si ruční papír, zkoumaly přírodu všemi smysly atd. Z tohoto pobytu si odnášejí mnoho zážitků z pěšího putování po Krušných horách – vrchol Plešivec, výpravy za poznáním do Jáchymova – návštěva místního muzea a štoly č. 1. Své síly si účastníci ozdravného pobytu mohli zregenerovat v aquaparku v Jáchymově.

Akci podpořili:

envykrhlogo.jpg

22. 4. 2016 - ENVYKRH žáků 8. tříd

15. dubna jsme vyrazili do vesničky Mariánská v Krušných horách do hotelu Lesanka, kde nás čekal sedmidenní ozdravný pobyt zaměřený na ekologickou výchovu pod vedením paní učitelky Jakabové. V pátek jsme si vyzkoušeli několik týmových her a i přesto, že pršelo a museli jsme čas trávit v klubovně, jsme si týmovky velmi užili. Již v sobotu nás čekalo poměření sil na skautském závodě O pohár Štěpána Šlika, kde jsme poznávali místní zákoutí, historii a přírodu Jáchymovska. Od neděle jsme se intenzivně věnovali evvo programu – poznávali přírodu, tvořili land art, vyráběli ruční papír, zamýšleli jsme se nad globálními souvislostmi, vyráběli jsme míč na etiopský způsob, prožili dopoledne smyslovek (bosá housenka, mikrosvět, jiný úhel pohledu, zvukové pexeso, čichové pexeso, vůňový koktejl, najdi si svůj strom,…) Mimo jiné jsme nachodili několik desítek kilometrů – vrch Plešivec, naučná stezka po místních lágrech, skautský kříž, několikrát do Jáchymova a zpět…  Navštívili jsme i aquacentrum, Muzeum a štolu č. 1 v Jáchymově… Celý týden utekl jako voda a než jsme se nadáli, tak už nás střídali páťáci.

Akci podpořili:

 envykrhlogo.jpg

10. 5. 2016 - Loutkování s Nezdárkem

Loutkování s Nezdárkem je projekt, který navazuje na úspěšnou výstavu Příběh loutky, která se konala od prosince 2015 do ledna 2016 v Galerii Špejchar v Chomutově. V rámci této výstavy proběhlo loutkové představení pro žáky 2. tříd a tvořivá dílna v rámci předmětu Výtvarné činnosti pro žáky 9. tříd. Žáci si vytvořili vlastní loutku pod vedením lektora. Loutky byly tematicky zaměřeny na historické i současné postavy Velké Británie.  

3. 5. 2016 - Den otevřených dveří

V úterý 3. května v 8 hodin se výjimečně otevřely dveře naší školy nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. Rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků využili dne otevřených dveří, aby navštívili školu a poznali tak prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají. Většina rodičů měla zájem o účast na vyučování. Na vlastní oči se mohli přesvědčit o tom, jak se jejich dítě v hodině projevuje, jak pracují ostatní žáci nebo jaké formy práce používají vyučující. Zájem byl i o prohlídku prostor školy, včetně družin či tělocvičen. Ve školní jídelně byla pro příchozí připravena možnost ochutnávky oběda. Tato akce se setkala s velkým ohlasem, den otevřených dveří se stane pravidelnou součástí spolupráce školy a rodičů.

skola.jpg

22. 4. 2016 - Návštěva z Velké Británie

Dne 22. 4. 2016 jsme na naší škole přivítali sedmi člennou skupinu z Velké Británie. Sešli se s našimi žáky 8. - 9. tříd. Britové měli pro žáky připravenou prezentaci o VB, vědomostní kvíz o ceny a na závěr vytvořili skupinky, ve kterých si navzájem popovídali o svých zájmech, plánech, cestování atd. Naši žáci jim poté povyprávěli o našem projektovém dni Ve jménu královny a ukázali jim své vystavené práce. Ty je velmi zaujaly. Největší úspěch měly vytvořené klobouky a telefonní budka.

5. 4. 2016 - Exkurze na soudu

Třída V. B se 5. 4. 2016 zúčastnila simulovaného soudního jednání v budově Okresního soudu v Chomutově. Exkurzi zajistila JUDr. Alena Mědílková, které bychom rádi poděkovali. Při vstupu do budovy byli všichni podrobeni prohlídce detektorem kovu, zda nevnášíme zbraně či jiné nebezpečné předměty. V atriu nově zrekonstruované budovy jsme se dověděli, že tento krásný prostor je využíván i na výstavy. Po vstupu do jednací síně následovalo krátké poučení o chodu soudu, chování při jednáních i situacích, kdy se můžeme stát účastníky soudního procesu. Děti problematika zaujala, kladly dotazy, některé se podělily o zkušenosti z vlastní rodiny. Následoval simulovaný proces o zápůjčce většího obnosu peněz mezi kamarádkami. I když se jednalo jen o „hru“, vše odpovídalo  skutečnému jednání.  Jednání bylo poučné i zábavné. Žáci navázali na učivo Vlastivědy a měli možnost si uvědomit, kam až mohou vést spory (mnohdy zbytečné a malicherné) mezi lidmi, či v rodině. Snad malé poučení, jak se chránit před lháři a podvodníky alespoň některým v životě pomůže vyvarovat se základních chyb, aby se nedostali až k soudu. Zájemci z řad dětí měly možnost vyzkoušet si talár a usednout do lavic určených pro soud či advokáty. Možná se začíná odvíjet slibná kariéra významného chomutovského právníka… Následovala prohlídka budovy trestního práva a návštěva cel. Děti se mohly seznámit s prostředím, které, doufejme, nikdy v životě nenavštíví. Děkujeme JUDr. A. Mědílkové a jejím spolupracovníkům za připravený program pro děti. 

15. 4. 2016 - Cestou necestou

Cestou  necestou, polem nepolem, vyjeli jsme na valníku malotraktorem…….

Třída  IV.B  se jednoho  pochmurného dne vydala na  dobrodružnou  výpravu  po stopách  historie a vzniku krásných vzrostlých stromů  v okolí naší školy.  Cestou lesem se děti seznámily s tím, jak vůbec vyroste takový les, jak ho ochraňovat a pečovat o něj.  Ani pochmurné a deštivé počasí nás neodradilo od  zábavných her  a plnění různých  úkolů , např.  měření stromů.  Největší radost děti měly, když mohly přispět ke vzniku dalšího lesního porostu tím, že zasadily  mladé stromky vrby košíkářky.  Ač trochu promrzlí a promáčení jsme se přece jen vrátili s dobrým pocitem příjemně stráveného dopoledne.

Děkujeme paní  Zdiarské, která celý program pro děti vymyslela  a dětem se plně věnovala. Také děkujeme firmě  RRR spol.s.r.o., která nám umožnila napínavou jízdu  traktorem a zejména jeho řidiči Jiřímu Radimskému, jež nás ochotně dovezl na určené místo srazu.

Tř. učitelka Petra Kulianu a děti ze 4.B

8. 4. 2016 - Projektový den - VE JMÉNU KRÁLOVNY

Dne 8. 4. 2016 proběhl na naší škole další z projektových dnů, tentokrát zaměřený na anglickou kulturu. Celá škola se tak proměnila ve Spojené království a užívala si kouzlo této ostrovní země. Ve jménu královny, jak byl tento den nazván, probíhala celá řada aktivit žáků a vyučujících, které měly žákům přiblížit život, kulturu a zvyky ve Velké Británii. Žáci se seznámili s reáliemi dané země a nabyté informace mohli zúročit ve své následné tvorbě. Ve třídách vznikaly plakáty s anglickou tematikou, děti tvořily originální módní klobouky z různých druhů materiálu, navrhovaly fotbalové dresy. Nezůstalo pouze u této tvůrčí činnosti, ale žáci se vydali například po stopách irského skřítka leprikóna, který dle legend střeží obrovský poklad, kterého se žáci chtěli zmocnit. Svou třídu reprezentovali v typických anglických sportech, pólu a kopané. Po celém dopoledni žákům i vyučujícím řádně vyhládlo, ale to nebyl žádný problém, neboť školní kuchyně, na jejíž pozvání dorazil i kuchař specializující se na anglickou kuchyni, si pro nás připravila vybrané pochoutky z Anglie. Jako hlavní chod se servírovalo známé „fish and chips“, na ochutnávku byl připraven roast beef či nezaměnitelný slaný anglický koláč. Celodenní anglické putování završilo setkání žáků druhého stupně v tělocvičně, kde proběhl společný zpěv dvou světově známých písní z Velké Británie, Yesterday (Beatles), We are the champions (Fredy Mercury). Obrovské poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektového dne a samozřejmě i žákům, kteří si snad náležitě užili tento výlet na ostrovy.

13. 4. 2016 - Slavnostní ukončení projektu Paměť národa – Příběhy našich sousedů

V pondělí 22. února proběhla v kině Svět slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Žáci 8. třídy ze společenskovědního semináře představili příběhy "svých" pamětníků, kteří zažili období totalitních systémů. Životní osudy Anny Šipošové zpracované Natálií Kuchárovou a Lenkou Gáborovou získaly zvláštní cenu poroty.

Příběhy našich sousedů

Soutěžní prezentace projektu

16. 3. 2016 - S Pepou a Edou na cestách

Ve třídách II. A a III. B odstartoval projekt „S Pepou a Edou na cestách“. Každý pátek se losuje jeden zájemce, který Pepovi (II. A) a Edovi (III. B) připraví program na víkend. Maskot se účastní rodinných akcí. Podmínkou je maskota na výletě zvěčnit, nebo rodiče potvrdí účast, pokud nemají možnost poslat foto. V pondělí vypráví dotyčný žák, co s maskotem prožil. V rámci slohové části českého jazyka žák sepíše vyprávění o prožitém víkendu s maskotem, které podloží fotografiemi a toto vyprávění se založí do společné kroniky. I přesto, že je tato činnost dobrovolná, žáci mají velký zájem prožít s Pepou a Edou celý víkend :).

8. 3. 2016 - Ukázka kroužku Veselá věda - Technický kroužek

V úterý 8. března 2016 proběhla v učebně fyziky ukázková hodina nově nabízeného kroužku v rámci projektu Veselá věda. Tentokrát se jednalo o technicky zaměřený kroužek, kde budou žáci moci využívat fyzikální pomůcky a také stavět modely ze stavebnice Merkur. Hodinu vedl Mr. Rudolf Naxer z chomutovské průmyslovky. Pokud bude ze strany žáků a rodičů zájem, mohl začít kroužek pracovat ještě v tomto školním roce.

8. 3. 2016 - PĚVECKÝ SBOR ZPÍVAL SENIORŮM

            V úterý 8. 3. 2016 navštívil školní pěvecký sbor Domov pro seniory Mládežnická v Jirkově, aby svým vystoupením přispěl k oslavě Mezinárodního dne žen. Žáci si pod vedením paní učitelky Petry Fiala připravili repertoár, kterým potěšili nejen milé babičky, ale i dědečky a personál. Příjemnou atmosféru navodily lidové písně, následně všechny přítomné roztleskaly rytmické melodie z českých pohádek a na závěr zazněly ukázky populární hudby. Program zpestřila sólová vystoupení na kytaru a flétnu.

            Výkon zpěváků byl oceněn potleskem a drobnými dárky, kterými starší dámy poděkovaly za milou návštěvu. Žáci odjížděli s pocitem, že mohli svým zájmem o zpěv zpříjemnit a zpestřit den mnohdy osamoceným seniorům.

3. 2. - 4. 2. 2016 - Zápis do prvních tříd

Ve dnech 3. 2. a 4. 2. proběhl na naší škole, předškolními dětmi dlouho očekaváný, zápis do prvních tříd. Natěšení budoucí prvňáčkové prokázali své dovednosti a znalosti, zazpívali písničku, zarecitovali básničku, popovídali si s paní učitelkou a také měli možnost výtvarně se vyřádit při kreslení obrázku. Aby z dětí opadla počáteční nervozita, prošly si připravenou "Mimoňskou" trasu, kde plnily různorodé sportovní úkoly. U samotného zápisu pak byli více než žáčci nervózní rodiče, kteří napjatě sledovali své děti, ale nakonec i oni statečně celý zápis zvládli na jedničku. Už teď se všichni společně těšíme na 1. září, kdy se setkáme s novými žáky naší školy.

2. 2. 2016 - Cesta do pravěku

V úterý 2. 2. jsme se přesunuli v čase a ocitli se v době pravěku. Tento zážitek nám umožnila putovní expozice, která zavítala do naší školy. Formou přednášky byli žáci seznámeni s náročným životem pravěkých lidí, kdy každodenní obstarávání obživy bylo bojem o přežití. Vystavené exponáty přiblížily dětem nejen vývoj naší civilizace, kulturu a pravěký způsob lovu, ale i život tehdejších zvířat. Největší zájem ovšem budil obří mamut, který svou reálnou podobou podtrhnul pojetí celé výstavy. Pocit strachu a neustálé ostražitosti vyvolával model šavlozubé šelmy kočkovité ve skoku. Před jejími nebezpečnými horními špičáky nás však ochránil pravěký lovec s dlouhým oštěpem. Paní lektorka nás poučila o výrobě pravěkých nástrojů, zbraní, o možnostech oblékání i stravování. Expozici doplňovaly předměty každodenní potřeby – pracovní nástroje, zbraně, oděvy, keramika. Zaujalo nás také vyprávění týkající se zvětšené sošky Věstonické venuše a její klíčový význam v našich dějinách.

13. 1. 2016 - Loutkové divadlo Narcis

V rámci programu doprovodných akcí výstavy Příběh loutky v Městské galerii Špejchar zavítalo do naší školy loutkové divadlo. Netradiční představení Revue z kufru pražského Loutkového divadla Narcis měli možnost vidět žáci I. a II. tříd. Loutkoherci, přímí potomci slavného loutkařského rodu Matěje Kopeckého, dětem předvedli práci s loutkami a zahráli jim krátké scénky. děti projevily velký zájem o možnost vyzkoušet si ovládání loutek. Poděkování za zdařilou akci patří chomutovskému spolku Terry Dance Company, konkrétně Simoně Kvasnovské, externímu projktovému manažerovi Milanu Drábkovi a loutkohercům bratrům Fišerům.

13. 1. 2016 - Dne 13. ledna se žáci V. B sešli s paní Bublovou, vedoucí školní jídelny. Dětem zajímavou formou nastínila, jak správně sestavovat dlouhodobější jídelníček – kolikrát do měsíce je vhodné dětem ve školní jídelně nabízet kynuté knedlíky, sladké jídlo, ryby či luštěniny. Děti se dozvěděly, že nové jídlo, které nejsou zvyklé jíst, musí ochutnat alespoň 10x, než jim zachutná a zařadí si ho do svého jídelníčku. Kdo z nás takto postupuje i doma? 
Na závěr žáci s pomocí paní Bublové sestavili jídelníček, podle kterého se bude vařit ve školní jídelně v posledním lednovém týdnu.  Nechme se překvapit!
Děkujeme paní Bublové za zajímavé informace a čas, který dětem věnovala.


Autorka: Mgr. K. Kaneová


21. 12. 2015 - Zvonky štěstí aneb školní zvonění trochu jinak

Předvánoční čas jsme přivítali zdobením zvonečků a výrobou drobností určených k prodeji na tradičním vánočním trhu naší školy. Žáci nazdobili desítky zvonků, které budou ještě celý leden zdobit jídelnu a přilehlé prostory. Krásné zvonky ukázaly bohatou fantazii a tvořivost našich žáků – jeden zvonek hezčí než druhý a přitom ani jeden se nepodobá druhému. V podvečer se po vyrobených drobnostech jen zaprášilo na vánočním trhu, který byl doprovázen vystoupením našich žáků určeného spolužákům, jejich rodičům a ostatním učitelům. Toto slavnostní předvánoční dění vyvrcholilo pestrým ohňostrojem s půvabnou kulisou měsíce. Nechť nastávající svátky pokračují stejnou pohodou, klidem a těšením se jako tento den.

Autor: Mgr. Olga Hrudková
 

23. 12. 2015 - Florbalový turnaj

23. 12. 2015 - Drážďany 2015

23. 12. 2015 - Litvínovský choroš

23. 12. 2015 - Asi se zrodila nová tradice v ZŠ Březenecká

16. 12. 2015 - Vánoční vystoupení

16. 12. 2015 - Jazykový pobyt žáků - Anglie

07. 12. 2015 - After Dark 2015

30. 11. 2015 - Jazykový pobyt v Marienbergu

30. 11. 2015 - Jak jablko změnilo svět

23. 11. 2015 - OVOV - čtyřboj

16. 11. 2015 - Projekt Paměť národa

21. 10. 2015 - Cesta do pravěku

12. 10. 2015 - 1. lekce veselé vědy

12. 10. 2015 - Březenecká rozjíždí nové aktivity pro žáky

21. 09. 2015 - Výlet Klínovec

15. 09. 2015 - Diskotéka pro handicapované

01. 09. 2015 - Prvňáčci

2014/2015

Sběrový týden

Na začátku června proběhl již čtvrtý sběrový týden tohoto školního roku.  Za pěkného počasí vozili rodiče i děti balíčky starého papíru. Tento týden se nasbíralo úctyhodných 21.801,5 kg. Na prvním stupni nasbírala největší počet kilogramů třída II.C (1841kg), druzí jsou žáci ze II.A (1309 kg) a třetí místo obsadili žáci V.C (1284 kg). Na druhém stupni si stupně vítězů rozebrali sedmé třídy : 1. místo VII.C (1417,5 kg), 2. místo VII.A (1358 kg) a 3. místo VII.B
(827 kg).  Chtěli bychom poděkovat všem žákům, kteří se do sběrového týdne zapojili. Větší pochvalu si zaslouží ale rodiče, prarodiče a všichni, kteří se aktivně do sběru zapojili.

Výsledky jednotlivých tříd a celý článek naleznete ZDE.

Jednoho krásného a slunného úterního odpoledne

2. června 2015, jsme se opět vydali s naším pěveckým sborem pod vedením paní učitelek Jany Šťastné a Petry Fořtové do Domova důchodců Merkur v Chomutově, potěšit babičky při jejich pravidelném setkávání. Zazpívali jsme jim písničky, které jsme se společně a pilně naučili v průběhu školního roku. Předvedli jsme se nejenom jako skvělý týmový sbor, ale vystoupilo také duo v podání Leily Ismailové + Simony Říhové a Nely Buriancové + Emy Valentové. Vystoupení také zpestřila Adélka Malcovská svým recitačním přednesem a Lenka Sekerková hrou na příčnou flétnu. Naší odměnou byly nejenom sladká odměna, ale i potlesk a milé úsměvy na tvářích posluchačů.

sbor1

 

29. 08. 2015 - Josefův Dvůr 2015

29. 06. 2015 - Škola v přírodě Poslův Mlýn

22. 06. 2015 - Zeměpisný kurz na Berounce

22. 06. 2015 - Park Mirakulum v Milovicích

17. 06. 2015 - ŠVP Plasy

17. 06. 2015 - Výlet do ZOO Praha

10. 06. 2015 - Zájezd do Paříže a Velké Británie

10. 06. 2015 - Netradiční hodina ruského jazyka

03. 06. 2015 - Taneční představení

22. 05. 2015 - Atletické závody

20. 05. 2015 - Školní kolo v pěvecké soutěži

17. 05. 2015 - Žijeme hokejem

04. 05. 2015 - Škola v přírodě - Plasy

28. 04. 2015 - Biodiverzita - To jsme my

19. 04. 2015 - Soutěž OVOV

19. 04. 2015 - Projekt Velikonoce

26. 03. 2015 - Žákovská futsalová liga Václava Čecha

16. 03. 2015 - Turnaj ve vybíjené

11. 03. 2015 - Plavecký výcvik

11. 03. 2015 - Lyžařský kurz – Richtrovy boudy 27. 2. – 6. 3. 2015

03. 03. 2015 - Školní kolo v recitaci - 1. stupeň

14. 01. 2015 - Drážďanské vánoční trhy

18. 12. 2014 - Dvě země - jeden region

18. 12. 2014 - Vypouštění balónků

18. 12. 2014 - Kohezní výlet

19. 11. 2014 - Přednáška s ilustrátorem Adolfem Dudkem

14. 11. 2014 - Litvínov „After Dark“ 2014

10. 11. 2014 - Projekt Halloween a dušičky

29. 10. 2014 - Dráčata opět ukázala svou sílu

06. 10. 2014 - S Harry Potterem do „Bradavic“

23. 09. 2014 - Pozdrav do Afganistánu2013 / 2014

25. 06. 2014 - Jeli jsme do Háje

16. 06. 2014 - Hodina AJ na téma třídění odpadu

10. 06. 2014 - Exkurze ve třídírně odpadu

10. 06. 2014 - Mini Globe Games 5.června 2014

10. 06. 2014 - ŠVP Háj pod Klínovcem

28. 05. 2014 - Krajské finále atletických závodů

21. 05. 2014 - Výtvarná soutěž - Jirkovská paleta

19. 05. 2014 - Pythagoriáda pro 5-8. ročník

19. 05. 2014 - Workshop - Dluhová problematika

19. 05. 2014 - Obrázky pro Tondu

14. 05. 2014 - Hodiny moderní chemie

14. 05. 2014 - Spolupráce s Městskou policií

05. 05. 2014 - Slavnostní otevření rekonstruovaného hřiště

22. 04. 2014 - Výtvarná soutěž – Graffity a logo města

06. 03. 2014 - Jíme zdravě

03. 03. 2014 - Školní kolo v recitaci

26. 02. 2014 - Lyžařský výcvikový kurz – Richtrovy boudy

22. 01. 2014 - Zápis do prvních tří

03. 01. 2014 - Vánoční trhy

03. 01. 2014 - Vánoční turnaj dívek ve vybíjené

03. 01. 2014 - Vánoční projekt Střecha

23. 12. 2013 - Vánoční florbalový turnaj tříd

23. 12. 2013 - Projektový den „Rizikové chování s Harrym Potterem“

17. 12. 2013 - Výlet do Drážďan 2013

17. 12. 2013 - Projektový den na SPŠ a VOŠ Chomutov

16. 12. 2013 - Beseda s Augustinem Bubníkem

02. 12. 2013 - Kohezní výjezdy šestých tříd

25. 11. 2013 - Výlet do Aquaparku a spaní ve škole

25. 11. 2013 - Podzimní pětiboj OVOV

13. 11. 2013 - Halloween

21. 10. 2013 - Spaní ve škole

14. 10. 2013 - Opékání buřtů

04. 09. 2013 - 1. den ve škole

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů