^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Články ze školních akcí

2022/2023

22. 3. 2023 - Spaní ve škole VI. B

Třída VI.B poprvé za svou školní docházku spala ve škole s třídní učitelkou Mgr. Sochorovou a paní asistentkou Katrin Holečkovou. Třídní akce byla zaměřena na stmelování kolektivu společenskými a sportovními hrami. Akce se třídě líbila, už se těší na další akce.

22. 3. 2023 - Přání k MDŽ

Ve středu 15.3. se vydali vybraní žáci naší školy potěšit a dodatečně popřát k MDŽ obyvatelům Domova pro seniory na Písečné. Milému obecenstvu děti zahrály, zazpívaly, zarecitovaly a předaly drobné pozornosti. Děkujeme všem zúčastněným žákům za velmi pěkné vystoupení a paní učitelkám za jejich přípravu.

5. 3. 2023 - Lyžařský výcvik Medvědí boudy – 11.2. – 17. 2. 2023

Lyžařský výcvik, který se již tradičně uskutečnil v Krkonoších na Medvědích boudách, se na naší škole těší velkému zájmu. I letos tomu nebylo jinak. Velkou výhodou naší školy je, že disponuje dostatečným množstvím lyží, které si žáci sedmého ročníku mohli zapůjčit. Počasí nám opravdu přálo a podmínky na výcvik byly parádní, protože se svatý Petr postaral o dostatečný příděl sněhové peřiny. Současně s našimi žáky na Medvědích boudách měli školení i záchranáři, kteří nám předvedli vyhledávání osob z lavin.

9. 2. 2023 - NAPSALI O NÁS...

noviny.jpg

2. 2. 2023 - Chomutovská knihovna

Dne 27. ledna 2023 jsme navštívili městskou knihovnu v Chomutově, kde jsme měli domluvenou besedu na téma“ Moje město Chomutov“. Pani Nepovímová nás seznámila s historii Chomutova, od středověku až po dnešní současnost. V průběhu besedy si děti vyzkoušely postavit opevnění, oblékly si rytířský kostým a zahrály hry. Cestou zpátky do školy, jsme si prohlédli kulturní památky na náměstí 1.Máje. Beseda byla úžasná, děkujeme třída III. C.

26. 1. 2023 - Knihovna – Březenecká

Život se slepotou byla interaktivní přednáška, při které si děti vyzkoušely chůzi s vodící bílou tyčí. Různé druhy brýlí, které dětem navozovaly nemoci očí. Také si děti zahrály hry po slepu. Při besedě si prohlédly věci, které nevidomým pomáhají. Beseda byla pro třídu III.C přínosná.

13. 1. 2023 - Projektový den na Střední průmyslové škole Chomutov

Dne 11. 1. 2023 proběhl na SPŠ v Chomutově projektový den pro žáky základních škol, kterého se zúčastnili i vybraní žáci VIII. tříd naší školy. Žáci se zájmem o studium na SPŠ v Chomutově získali podrobné informace o možnostech vzdělávání na SPŠ, prohlédli si za plného provozu odborné dílny a laboratoře a na závěr si sestavili jednoduchý elektronický obvod, jež si mohli odnést domů. 

10. 1. 2023 - Dobrý skutek v I. A

Měsíc prosinec byl na naší škole měsícem „Dobrých skutků“. Proto jsme přemýšleli, jak bychom zapojili malé žáky z I. A. Nešlo nám jen o to, „něco“ vykonat, ale o to, aby si děti uvědomily přínos této akce, chápaly její význam. Římskokatolická farnost – děkanství v Chomutově v té době požádala farníky o darování balíčků s vánočním cukrovím pro lidi nemocné nebo z domova pro seniory a nápad byl na světě. Návrh jsme přednesli rodičům a děti začaly nosit napečené cukroví, které zabalily do úhledných balíčků, ozdobily je stužkou a vánoční dekorací. Při balení dárečků bylo vidět jejich nadšení, jak se těšily na to, až budou moci balíčky na faru přinést. To nám však zhatila ledovka, která postihla celý Chomutov. Balíčky byly panu faráři nakonec předány a on je rozvezl dědečkům a babičkám. A nás může hřát dobrý pocit, že malé děti mají velká srdce. A myslet na potřebné, bychom měli učit děti od jejich útlého věku. Za uskutečnění celého projektu děkujeme i skvělým rodičům.

Mgr. Z. Kořínková, AP G. Komárová

dobry_skutek_1A.jpg

5. 1. 2023 - Vánoční výzdoba školy

V předvánoční čase se i naše škola oděla do zimních barev a vánočních motivů, abychom si společně se žáky zpříjmenili čekání na Ježíška. Vznikly krásné žákovské práce, které byly vystaveny v prostorách školy.

5. 1. 2023 - Výstava ZeMě

Dne 16.12.2022 se žáci IX.B a VII.B vydali na výlet do Národního muzea v Praze na výstavu ZeMě. Tématem výstavy bylo poukázání na šetrný přístup k životnímu prostředí prostřednictvím konkrétních příkladů z každodenního života.  Žáci si prohlédli expozice a mohli si i vyzkoušet interaktivní hlavolamy a hry. Poté se již těšili na prohlídku vánoční Prahy. Bylo to velice zajímavé a moc si to užili.

Mgr. Jana Olišarová, Mgr. Petra Fiala

5. 1. 2023 - Vánoční deskohrátky

19. prosince si žáci IX.B zorganizovali aktivity s třídou I.B. Žáci si připravili zábavné a komunikativní dopoledne. Všichni prvňáčci si postupně zahráli 10 deskových her, za které vždy dostali razítko do své kartičky a poté dostali sladkou odměnu. Přesunuli jsme se také do počítačové učebny, kde si za pomocí deváťáků vyzkoušeli vědomostní hry na počítači. V poslední hodině si nakreslili a ozdobili vlastní stromečky. Na závěr jsme si všichni zazpívali vánoční koledy. Všem se spolupráce malých a velkých žáků moc líbila. Velkou pochvalu si zaslouží deváťáci za to, jakým způsobem se celé akce zhostili a jak hezky se chovali k prvňáčkům.

Mgr. Jana Olišarová, Mgr. Jana Šlaufová 

20. 12. 2022 - Vystoupení v parku

Vystoupení vybraných žáků 1.stupně v Městském chomutovském parku bylo milým předvánočním setkáním dětí, učitelů i rodičů. Zazněly zde koledy, moderní písně i recitace. Všem účinkujícím patří velké poděkování za nácvik i vystoupení samotné.

19. 12. 2022 - Vystoupení v domově pro seniory

Třídy 1.B paní učitelky Šlaufové a 5.B paní učitelky Hüblové navštívily Domov pro seniory na Písečné. Potěšily svými písničkami tamní obyvatele. Nechybělo dojetí, slzy, radost. Školní družina pro staroušky vyrobila dárky, které děti předaly. Bylo to vzájemně příjemné setkání.

M. Hüblová

14. 12. 2022 - Přírodovědné centrum Žatec

Šesté třídy společně s třídními učitelkami Mgr. Jarešovou, Mgr. Saloňovou a Mgr. Sochorovou se vypravily do přírodovědného centra. V tomto centru jsme navštívili digitárium, které je určeno zejména pro výuku přírodních a technických věd, zejména fyziky (s důrazem na astronomii a vesmír) a vědu na kouli, která je určena zejména pro výuku ekologie, životního prostředí a zeměpisu. Všem se výukové programy líbily, vyprávění lektorů bylo velice působivé.

digitarium1.jpg

9. 12. 2022 - Adventní Drážďany 2022

Žáci měli po tříleté přestávce způsobené opatřeními proti covidu opět možnost navštívit adventní Drážďany. Pod vedením paní učitelky Dany Fiskové  se ve středu 7. prosince zúčastnilo tohoto školního výletu 50 žáků  z 8. a 9. tříd společně s pedagogickým doprovodem  paní učitelkou Axmanovou a Skálovou. Své jazykové schopnosti si žáci prověřovali v různých praktických situacích v průběhu volného dopoledne. Vedli si velmi dobře a na místo srazu dorazili všichni spokojeni a hlavně včas. Odpolední program pak patřil návštěvě muzea hygieny. Ve stálé expozici jim pomáhaly základní popisky  v českém jazyce.  Žáci si zde mohli zopakovat a doplnit vědomosti o lidském těle. Aktuální výstava věnovaná problematice lhaní byla již pro jazykově pokročilejší, přesto žáky svým pojetím zaujala. Na závěr navštívili dětskou část muzea s názvem ,,Svět smyslů“, kde mohli prostřednictvím interaktivních prvků porozumět lépe funkci všech svých smyslů.  

Mgr. Dagmar Skálová

9. 12. 2022 - Mikulášská nadílka

5. prosince se na naší škole slezli a sletěli čerti všech pekel, andělé všech nebí, a nechyběl jim ani samotný Mikuláš. Přišli navštívit žáky z prvního stupně a každého z nich obdarovali nadílkou. Jako odměnu jim žáci zazpívali vánoční koledu či zarecitovali některou z mikulášských básniček. Chtěl bych tímto poděkovat všem žákům, kteří pomáhali během samotné akce, i celému žákovskému parlamentu za vzornou přípravu.

Petr Češka

1.jpg

7. 12. 2022 - „Moje město Chomutov“

Dne 14. 11. 2022 se žáci ze třídy III.A vydali do Chomutovské knihovny, kde se účastnili přednášky o městě Chomutov. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o tom, jak se žilo v Chomutově v období středověku, o rytířích a historických památkách z této doby. Závěrem si také mohli prohlédnout knížky v dětském oddělení.

29. 11. 2022 - Pojďte s námi do lesa

Žáky I.C vylákalo učení o podzimní přírodě ze školních lavic. Dne 14. 11. v pondělí se společně vydali do lesa načerpat nové znalosti. Se získáváním nových poznatků byla nápomocná ing. Martina Ždiarská z Městských lesů. Připravila pro děti zajímavý program. Děti si osvojovaly znalosti o stromech, listech a jejich plodech. Upevňovaly si poznatky o přezimování různých zvířat a ptáků. Velkou zábavou byla hra na veverky, nebo na sojky, které si schovávají na zimu svou potravu. Počasí bylo sice sychravé a chladnější, ale dětem to vůbec nevadilo a dopoledne v lese si opravdu užily.                     Mgr. Angela Doubravová

7. 11. 2022 - HRDINA V PŘÍBĚHU

Dne 9. 11. 2022 se žáci ze třídy 4. A, 4. B a 4. C vydali do Chomutovské knihovny. Seznámili se s pravidly, jak se chovat v knihovně a jak zacházet s knihou. Účastnili se čtenářské dílny a svým spolužákům představili hlavního hrdinu svého příběhu. Paní knihovnice jim ukázaly všechna oddělení knihovny, ale nejlepší bylo to dětské. Celý den žáci zakončili prohlédnutím výstavy KOMenský v KOMiksu. Tuto výstavu připravila Chomutovská knihovna ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského u příležitosti 430. výročí narození této významné postavy našich dějin. Našim velkým čtenářům se výlet do Chomutovské knihovny velmi líbil a těšíme se na další spolupráci.

Michaela Šachová

7. 11. 2022 - Hallowenské učení v II.B

31. října to v některých třídách vypadalo jak ve strašidelném filmu plných hrůzostrašných bytostí. Nebylo tomu jinak ani v II.B. Příšery ale měly chuť se něco nového naučit, a tak neškodily a nestrašily jiné děti. Pochutnaly si na skvělé hostině a dozvěděly se, jak to vlastně s Halloweenem bylo a je.

Tř. učitelka M. Bartošová

7. 11. 2022 - pIšQworky

Dne 3.11. se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili oblastního turnaje v piškvorkách. První tým ve složení Patrik Květ, Daniel Khýr a Dominik Kraus podal skvělý výkon, děkujeme kluci za reprezentaci školy. Druhý tým složený ze žáků 9.ročníků, Luisa Heublein, Alena Majerová a Matěj Bělohlávek, se probojoval do krajského kola, kde bude 28.11. v Ústí nad Labem naší školu reprezentovat. Děkujeme, perfektní výkon. Mgr. Michaela Šorsáková

7. 11. 2022 - Autorské čtení – Katarína Fiala

Ve čtvrtek 3.11. byl pro nás něčím nevšední. Pozvání přijala autorka dětské knihy 1.A a 2.A Katarína Fiala. Dětem třídy I.A, I.B, II.A a II.B představila své knížky, přečetla některé kapitoly, které se prolínaly nejrůznějšími aktivitami. Děti s radostí naslouchaly a plnily úkoly. Nakonec jsme si vychutnali pohádku O Pejskovi a kočičce, jak pekli dort. Jestli se mezi žáky našli noví začínající spisovatelé, tak už se těšíme na jejich literární tvorbu. 😊

p. uč. Urbanová V., ( M. Bartošová, A. Doubravová, Z. Kořínková)

1. 11. 2022 - Lesní pedagogika VI.B

Po podzimních prázdninách se třída vydala do lesa s lesním pedagogem Ing. Martinou Zdiarskou z Městských lesů Chomutov. Program probíhal v lese nad školou. Lektorka připravila pro děti program, který se jim moc líbil. Žáci poznávali les všemi smysly, poslouchali zvuky lesa, hmatem poznávali předměty související s lesem. Do programu byla začleněna týmová práce celé třídy, práce ve skupinách a prezentace vlastních názorů.

Mgr. Dagmar Sochorová

1. 11. 2022 - Techmánia Plzeň

Osahat si různé technické, vědecké vynálezy a zároveň si je vyzkoušet, se rozhodli žáci z I. a VI. A třídy. Společně podnikli výlet do Techmánie v Plzni, kde se dověděli např. na jakém principu fungují různé stroje, ale i to, co se děje ve vesmíru s různými chemickými prvky. Zhlédli film v 3D provedení, který přiměřeně dětskému věku objasňoval, jak se filmoví hrdinové mohou dostat do vesmíru. S tím byl spojen i úkaz, který ten den probíhal na obloze. Od pořadatelů měly děti připraveny brýle se sluneční clonou a dalekohledy určené k pozorování zatmění Slunce. Úkaz, který se vrací jen za určitou delší časovou etapu. Zvlášť prvňáčci byli z tohoto zážitku nadšení. Vyzkoušeli si pobyt ve skafandru a připadali si jako kosmonauté v přistávacím modulu. Starší spolužáci ze 6. A si vzali nad nimi patronát a ukazovali, jak vše funguje. Velmi rychle se mezi nimi vytvořily kamarádské vztahy a o to nám také jde. Propojit spolupráci mezi žáky prvního a druhého stupně. Snad se nám podaří uskutečnit další z takto pěkných akcí.

Mgr. Z. Kořínková, Mgr. M. Jarešová, Mgr. N. Vorlíčková, AP G. Komárová

1. 11. 2022 - Dýňování tříd I. A a IX. A

Halloween je svátek, který vybízí k tomu, abychom si tento den náležitě užili v jeho duchu. Proto se domluvili žáci IX. A, patroni nad prvňáčky z I. A, že si tento den společně vyrobí strašidelné dýně. Velké děti vyřezaly potřebné obličeje a malí žáčci je pořádně lžícemi vydlabali. Spolupráci velkých dětí s malými žáky máme již vyzkoušenou, a proto ani den 31. 10. nemohl dopadnou jinak než na výbornou. Všichni se nadšeně zapojili do práce a nakonec vyhodnotili, která z dýní se nejvíce povedla. Všichni si zasloužili sladkou odměnu v podobě čokoládových očních bulv a halloweenských lízátek. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Mgr. Z. Kořínková, Mgr. P. Jakabová, AP g. Komárová, V. Legátová

a.jpg

1. 11. 2022 - Lesní pedagogika v I. A

Učit se o lese přímo v lese je záměrem zážitkového vyučování. Proto se děti z I. A vydaly do lesa s lesním pedagogem Ing. Martinou Zdiarskou z Městských lesů Chomutov. Ta pro ně připravila program, kterým si různými smysly, aktivizačními metodami osvojovaly znalosti o lese na podzim. Děti se staly např. „sojkami“ a schovávaly si nasbírané žaludy na různá místa v lese. Takto vytvořené zásoby si ptáci dobře pamatují a poté zužitkují v období zimy. A co se s tane, když je nenajdou? Dověděly se, že z nich na jaře vyrostou nové stromky. Takže sojky vlastně osazují les. Poznávali různé lesní plody, jak se barví les, co se v lese smí a co ne. Nadšení prožívaly při sběru hub, kterých se v lese nacházelo velké množství. Aktivizační metody, soutěže a hry nenásilnou formou přispěly k osvojení poznatků o lese. Přímá zkušenost vede k lepšímu osvojení a jejich zapamatování. Přálo nám počasí a děti se těší na další poznávání lesa, třeba zase v příštím pololetí.   Mgr. Z. Kořínková

25. 10. 2022 - Malý konstruktér

Třídy 4. A, B, a C se zúčastnily projektového dne s názvem Malý konstruktér. Žáci se prakticky  seznámili s výukou polytechniky, elektřiny a statiky. Povídali si o technických tématech a v rámci skupin stavěli mosty a věže. Výuka byla netradiční, zábavná a moc jsme si ji užili.

21. 10. 2022 - Lesní pedagogika III. C

I za podzimního počasí se třída 3. C vydala v pondělí 17. října do lesa na program s názvem „Les všemi smysly“. Martina Zdiarská (lektorka) měla celé dopoledne se žáky, co dělat. Program byl pestrý, úžasný a už teď se těšíme na další.

17. 10. 2022 - Lesní pedagogika – III.A

Dne 10.10. se třída III.A zúčastnila akce „Lesní pedagogika“. Děti strávily dopoledne v lese, poznávaly stromy, jejich listy a plody. Také si v lese zahrály kolektivní hry. Dopoledne se dětem moc líbilo. Za připravený program patří velké poděkování paní Martině Zdiarské.

17. 10. 2022 - Den v Zooparku

Ve středu 12. října jsme se s druháky vypravili do chomutovského zooparku. Děti zde měly za úkol zodpovědět otázky týkající se zvířat, poté si užily zábavy na dětském hřišti. Počasí se nám vyvedlo, a tak jsme si všichni tento den užili. Třídní učitelka Mgr. Veronika Urbanová

7. 10. 2022 - FESTIVAL 5.10.2022

Středeční den byl za krásného babího léta tím pravým pro tradiční školní Festival. Po letech uzavírek a nařízení se školní zahrada otevřela návštěvníkům z řad přátel školy, rodičů a prarodičů. Co na návštěvníky čekalo? Vystoupení žáků naší školy, tvořivé dílny s výtvarnými činnostmi. V neposlední řadě výborný catering v jídelně školy. Po dvouhodinovém představení si mohli návštěvníci popovídat mezi sebou, pohovořit s učiteli a prohlédnout si zázemí školy. Velmi rádi jsme přivítali bývalé žáky, kteří si přišli připomenout svá školní léta. Vzácnou návštěvou byla Ing. Martina Kalová z odboru školství. V dopoledním programu jsme přivítali budoucí prvňáčky ze spádových školek. Budoucí školáčci si vyzkoušeli sportovní aktivity v režii školní družiny. Poděkování patří všem zaměstnancům školy za přípravu žáků a pomoc s realizací tohoto projektu.

7. 10. 2022 - Kohezní výjezdy VI. tříd

V prvním zářijovém týdnu se uskutečnily v Zásadě u Kadaně kohezní výjezdy šestých tříd. Smyslem této akce je stmelování třídních kolektivů. Žáci se svými třídními učitelkami vyjeli vlakem do Klášterce nad Ohří a pak podél řeky Ohře poklidnou procházkou došli až do Zásady. Odpoledne byly pro šesťáky připraveny různé aktivity, které si pro ně nejdříve připravily jejich třídní a poté se organizace ujaly paní učitelky P. Jakabová, H. Krákorová. Večer byl zakončen táborákem a opékáním buřtíků. I přes nevyzpytatelné počasí se akce vydařila a šesťáci ukázali, že něco vydrží.

7. 10. 2022 - Exkurze I. tříd

V pátek 23.9. 2022 si naši prvňáčci vyšli za poznáváním přírodnin a živočichů žijících na místním statku a skanzenu ve Staré vsi. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli poznávat ovocné stromy s jejich plody, nasbírat si pár vlašských ořechů a ochutnat je. U zelinářské zahrady jsme si povídali o plodinách tam rostoucích a k jakému účelu se pěstují. Na květech obrovské slunečnice pozorovaly děti včely a čmeláky a podívaly se na včelíny, které k venkovským stavením nezbytně patřily. Vinice s posledními hrozny ukázala, že sladké bobule nemají rádi jen lidé, ale i ptáci si na nich dovedou pochutnat. V neposlední řadě byla možnost posoudit, s jakou zemědělskou technikou se pracovalo dříve a s jakou v současnosti. Velkým zpestřením byly dvě veverky – hnědá a černá, které se proháněly po ořešáku a olupovaly slupky z dozrávajících ořechů, jež následně dětem padaly na hlavy, což se jim velice líbilo.

Přímé setkání s hospodářskými zvířaty v nich zanechalo příjemné zážitky. Nejvíce se líbil kozlík, který si děti se zájmem prohlížel a nebylo mu zatěžko, postavit se na zadní a okukovat je přes vrátka stáje, což u dětí vyvolávalo smích. Už nyní se těšíme na další návštěvu Podkrušnohorského zooparku.

Mgr. Z. Kořínková, Mgr. Doubravová, Mgr. Šlaufová

7. 10. 2022 - Letní tábor Mariánská u Jáchymova

Tento rok jsme 9. července opět vyrazili na dětský letní tábor do Mariánské u Jáchymova. Táborníci se rozdělili do třech týmů – Hvězdáři, Ještěrky a Levharti, ve kterých plnili soutěžní úkoly. Také si mohli vyzkoušet zábavné i sportovní aktivity např. střílení z luku, skákání v pytli, vybíjenou a fotbal. V neděli odpoledne se za námi přijela podívat lektorka Věra se svojí psí smečkou. Měli jsme výlet na Boží Dar – na Boží vyhlídku, návštěva rašeliniště a Dětský svět Novako. Také jsme navštívili Muzeum v Jáchymově a Královskou mincovnu. A 16. července jsme se všichni přijeli šťastní a spokojeni a už teď se těšíme na další rok.

Mgr. L. Linhartová + Mgr. P. Jakabová + D. Sochorová + M. Martínková

 

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů