^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Články ze školních akcí

2020/2021

14. 10. 2021 - Volby ve IV. B

Žáci si vyzkoušeli, jakým způsobem probíhá volba. Volili jsme primátora, 1.náměstka a 2.náměstka třídy. Nově zvolení zástupci třídy mají přijít s návrhy, jak by se dala zpestřit výuka a toto přednést a projednat  se spolužáky. Předpokládá se vzájemný respekt, dialog, kultura projevu.

14. 10. 2021 - Kohezní výjezdy

Počátkem měsíce září proběhla série adaptačních výjezdů šestých a sedmých tříd. Tradiční dvoudenní školní akce letos probíhaly v kempu na Červeném Hrádku, kde se žáci jednotlivých tříd vzájemně více poznávali, učili se týmové spolupráci, komunikaci a formovali fungující kolektiv. Kurzy upevňující soudržnost probíhaly formou volnočasových aktivit v přírodě, sportovním vyžitím, tvořením třídních pravidel a vzájemnou tolerancí. Zábavným způsobem se žáci učili trávit spolu čas a pomáhat si.

Členky školního preventivního programu si pro žáky připravily úkoly, nad kterými bylo potřeba zapřemýšlet, avšak na konci je vždy čekala společná radost ze zdárného vyřešení.

K pěkným vzpomínkám na společné třídní pobyty jistě též přispělo slunečné počasí, krásné prostředí kempu, večerní opékání buřtů, ranní rozcvička u bazénu a v neposlední řadě pozitivní naladění všech účastníků. Třídní učitelé poznali, jaké osobnosti mají ve svém kolektivu, a všichni se určitě už teď těší na další společné třídní akce v novém školním roce.

Mgr. Martina Jirková

14. 10. 2021 - Návštěva Okresního muzea v Chomutově

Dne 24. září 2021 navštívily třídy 4.A,B,C Okresní muzeum v Chomutově. Prohlídka byla zaměřena na vlastivědné učivo – život v pravěku. Děti se názorně seznámily s ukázkami vykopávek na Chomutovsku z doby kamenné, bronzové a železné.

14. 10. 2021 - Český den proti rakovině

I letos proběhla na naší škole celonárodní charitativní sbírka „Český den proti rakovině 2021“, a to v náhradním termínu 29. září – 1. října. Každý, kdo si zakoupil kytičku měsíčku lékařského, obdržel také leták s informacemi o rizikových faktorech nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty a o možnostech jejich prevence. Děkuji žákům ŽP za pomoc při realizaci sbírky, velký dík patří ale i všem ostatním žákům, učitelům a jiným pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za to, že se do sbírky zapojili. Poprvé se nám podařilo prodat všechny objednané i rezervní kytičky a vybrat rekordní částku 7650 Kč. Všem Vám děkuji ještě jednou. Doufám, že i ten následující rok bude opět rekordní. Kytiček je objednáno více, dostane se tedy opravdu na každého.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

14. 10. 2021 - Nová učebna kuchyněk opět ožila

Po loňském „covidovém“ školním roce opět ožila kuchyňka pracovním ruchem. Po nutném seznámení se s řádem odborné učebny, požadavky a první pomocí v kuchyni se dívky „pustily“ do vaření. Prvním tématem na přípravu pokrmů byly různé druhy pomazánek např. česneková, šunková, rybí, sýrová a dnes moderní guacamole. Jak se vaření povedlo, můžete vidět na přiložených fotkách, škoda jen, že nemůžete ochutnat.               Mgr. Jana Vildová                                                                

6. 10. 2021 - Lesní pedagogika I. C

Dne 24.9. jsme se zúčastnili zážitkového programu lesní pedagogiky. Program se konal v lese města Chomutov (okolí Partyzánu). Děti zažily v lese spoustu dobrodružství, zábavy, nových poznatků a zkušeností. Mohli jsme vidět, slyšet, osahat a vyzkoušet si to, o čem se ve škole učíme. Díky hrám si děti nejen užily zábavu, ale zároveň si lépe zapamatovaly nové informace. Cílem lesní pedagogiky je vzbudit v dětech zájem o přírodu, les, naučit je vnímat přírodu všemi smysly, posilovat v nich nenásilnou formou potřebu les a přírodu jako takovou chránit a pečovat o ni. Těšíme se na jarní termín, kdy se nám les ukáže zase v jiném světle a barvách.

Mgr. Michaela Martínková

10. 9. 2021 - Lesní pedagogika IX. C

Žáci 9.C se zúčastnili programu lesní pedagogiky pod vedením Ing. Martiny Zdiarské z Městských lesů Chomutov. Společně s třídní učitelkou si užili dopoledne s pestrým programem. Do programu byla začleněna týmová práce celé třídy, práce ve skupinách a  prezentace vlastních názorů.

Tématem byl les a ekosystém a matematika v lese. Na praktických cvičení si žáci vyzkoušeli ve skupinách práci s výškoměrem a měrkou. Žáci zjistili, že učivo matematiky se v praxi velmi využívá(trojčlenka, převody, vzorce). Chtěla bych poděkovat hlavně Ing. Zdiarské za bohatý program, který připravila pro 9. ročník, i když se na to nespecializuje.

Mgr. Dagmar Sochorová, třídní učitelka 9.C

8. 9. 2021 - Letní tábor

Tento rok jsme měli možnost vyrazit na dětský letní tábor v prostředí Mariánská u Jáchymova, od 10. – 17.7.2021. 40 dětí si mohlo vyzkoušet zábavné i sportovní aktivity např. střílení z luku, skákání v pytli. V neděli odpoledne se za námi přijela podívat lektorka Věra se svojí psí smečkou a ten, kdo měl zájem si mohl vyzkoušet projet se na tříkolce. Další zajímavou akcí byla lezecká stěna a výlet Boží Dar – Ježíškova cesta. Všichni přijeli šťastní a spokojeni a už teď se těší na další rok.

 

2020/2021

4. 6. 2021 - Květinová stezka

Mezinárodní den dětí oslavili páťáci netradiční výukou v přírodě. Vydali se - někteří úplně poprvé - do Bezručova údolí, kde na ně čekal zajímavý úkol. Všichni museli vyhledávat barevnými fáborky označené kartičky s obrázky všech možných druhů květin. Pomocí křížovek, přesmyček, rébusů a Morseovy abecedy museli sestavit správná jména rostlin. Všem se to víceméně povedlo a všichni dorazili k cíli, kde se řádně občerstvili. Statečně pak zvládli i zpáteční cestu, i když mnohým se už nohy sotva pletly. Po vysedávání u počítačů při nekonečně dlouhé distanční výuce to byl super sportovní výkon. Nejen dětí, ale i tř.uč. M.Soukupové, A.Šustrové, p.as.R.Kučerové a hlavně p.uč.V.Urbanové, která akci vymyslela a připravila.

Text a foto - A.Šustrová

31. 5. 2021 - Projektový den – BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ

TŘÍDY - 3.C, 4.B, 4.C

Ve dnech 18.5., 19.5. a 26.5. proběhl na naší škole projektový den financovaný z fondů EU - probíhající v rámci programu Šablony II.

Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 3. a 4. ročníků.

Během 4 vyučovacích hodin se žáci seznámili s pojmem příběh. Hodiny probíhaly ve spolupráci s paní Pokornou z Městské knihovny v Chomutově. Vstup odborníka z praxe byl pro žáky velmi zajímavým a přínosným prvkem. Žáci si poslechli několik příběhů a následně s nimi pracovali - vytvořili si vlastní ilustraci při skupinové práci.

Seznámili jsme se s bedýnkou Kamishibai, díky které jsme si poslechli příběh Deset malých slanečků.

Ve druhé polovině projektu se žáci zapojili do vlastní tvorby ve skupinách. Za pomoci kostek Story Cubes každá skupina vytvořila svůj vlastní příběh s kreslenou ilustrací.

V rámci projektu jsme pracovali s metodami z RWCT.  Reading and Writing for Critical Thinking (čtením a psaním ke kritickému myšlení) je komplexní vzdělávací program, který je tvořen praktickými technikami a metodami. Tyto metody mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení, které pomáhá s porozuměním předkládané látky. Především pomocí aktivního čtení a psaní a zpracovávání nabytých informací pomocí různých metod.

V průběhu dne docházelo k hodnocení jednotlivých činností a vzájemné reflexi. Den jsme zakončili sebehodnocením dle pracovního listu, kde se mohl každý žák vyjádřit k průběhu projektu.

Mgr. Michaela Martínková

 

30. 3. 2021 - Distanční výuka výtvarné výchovy

Během distanční výuky vytvořili žáci naší školy pod vedením svých vyučujících mnoho hezkých prací. Některé z nich jsou již vystaveny na nástěnkách ve škole. Na další se můžete těšit na propagačních rámech v Ruské ulici (boční stěna galerie Špejchar). Rády bychom využily nabídky Chomutovské knihovny a představily zde veřejnosti některé vaše práce. Přineste prosím svoje práce 6. 4. – 9. 4. (v týdnu po Velikonocích ) do školy. Zazvoňte u postranního vchodu v době od 8,00 – 12,00 a předejte čitelně podepsané práce paní asistentkám. Využijte volných hodin v rozvrhu. Předem všem děkujeme. Za všechny vám chceme představit některé ukázky prací 7. – 9. ročníků, které jsou vystaveny ve škole. Mgr.Skálová, Mgr. Mostová

28. 3. 2021 - On-line projekt s Městskou knihovnou, Třídy II.A, II.B, II.C, Školní družina (III.B a III.C)

Úvodem děkujeme za skvělou spolupráci s Městskou knihovnou v Chomutově. I v této nelehké době nám bylo umožněno přes webkamery nahlédnout do zázemí knihovny a dozvědět se mnoho přínosných informací. Věděli jste, že i v knihovně fungují výdejová okénka? Proč chuti číst nejít naproti. Ve druhém ročníku byli žáci blíže seznámeni s knihou Povídání o pejskovi a kočičce. V projektu školní družiny se třetí ročníky zaměřily na komiks. Obě skupiny si zkusily literární kvízy, výtvarnou tvorbu, pracovní činnosti a pohybové činnosti. Odpočinkové aktivity prokládané četbou a hádankami byly pro žáky netradiční formou distančního vzdělávání. Oprášili jsme školu hrou formou novodobé on-line výuky. Povedlo se? Ano. Ohlasy od dětí byly velmi pozitivní. Mgr. Michaela Martínová

28. 3. 2021 - Projektový den ve škole, I.C – Mgr. Lenka Linhartová

V pátek 26. února 2021 proběhl na naší škole další projektový den v rámci Šablon II., financovaný z fondů EU: "Projektové dny ve škole". Projekt se uskutečnil se zaměřením na téma "Znáte české pohádky?". Lektorka - Vladimíra Skoczylasová

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme hledali způsob, jak přiblížit žákům krásný literární svět. Naše škola navázala výbornou spolupráci s Městskou knihovnou v Chomutově. Díky on-line vstupu do třídy I.C si mohli žáci alespoň přes webkameru prohlédnout prostředí Městské knihovny. Lektorka žáky seznámila s pojmem ilustrace. Připomněli jsme si nejznámější české pohádky. Proběhly hry, kvízy a soutěže. Dále žáci pracovali na sebereflexi. Naučili se třídit informace, zhodnotit, co pro ně bylo přínosné a co je zaujalo. Svůj postoj vyjádřili formou ilustrace. Na závěr se každý sám ohodnotil – jak pracoval, zda zjistil něco nového i zda všemu rozuměl. Z odevzdaných prací i z výrazů žáků bylo znát, že byl projekt tematicky zajímavý. Položili jsme základní kamínky k chuti dlouhodobě objevovat krásy dětské literatury a ilustrací. Mgr. Michaela Martínková

 

28. 3. 2021 - Den s Abecedou peněz, Třídy II.A, II.B, II.C, III.B, III.C

 Dne 23. března se žáci druhého a třetího ročníku naší školy zapojili do on-line projektu věnovaného finanční gramotnosti. Ve spolupráci s Českou spořitelnou byla uspořádána beseda na téma ,,Svět financí“. Žáci díky tomuto projektu dostanou možnost nahlédnout do světa dospělých. Naučí se chápat, co je rodinný rozpočet a jak o penězích přemýšlejí dospělí. Těšíme se na další spolupráci s týmem České spořitelny (programem Abeceda peněz) a rozvoj našich nabytých vědomostí. Mgr. Michaela Martínková

 

11. 12. 2020 - HODINA TROCHU JINAK

I v této nelehké době, můžou být vyučovací hodiny zábavné. Děti ze třídy I. C si sami vyrobily dřevěnou hračku – mobil. Z kousku dřeva, který si musely opracovat, nabarvit a poté ho v hodinách matematiky používat měly velkou radost. Využívají ho na porovnávání čísel menší, větší bere. O přestávce si mohly s mobilem i „zavolat“. V hodinách českého jazyka se zase učí pomocí písmen, které jsou napsaný na pet víčkách, skládat slova.

 

11. 12. 2020 - ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

I vzhledem ke komplikované situaci proběhla na naší škole 30. září 2020 charitativní sbírka „Český den proti rakovině 2020“.  Chtěla bych poděkovat všem žákům, učitelům, ale i ostatním pracovníkům školy za to, že jim osud cizích nemocných lidí není lhostejný a do sbírky se i letos opět zapojili. Společně jsme vybrali rekordní částku 5920 Kč. Všem Vám patří velké díky.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

23. 9. 2020 - LESNÍ PEDAGOGIKA – III. B

Žáci III. C se dne 21. 9. již podruhé zúčastnili lesní pedagogiky. Cílem tohoto programu je vzbudit v dětech zájem o přírodu a les. Rádi bychom naučili žáky vnímat přírodu všemi smysly a posilovat v nich nenásilnou formou potřebu pohybu. Během 4 vyučovacích hodin jsme se naučili znát některá lesní zvířata, vnímat projevy jejich výskytu v našich lesích a rozlišovat způsoby života a lovu. Užili jsme si hry a soutěže. Doufám, že se do klidného prostředí lesa budou žáci rádi vracet. 

Mgr. Michaela Martínková 

23. 9. 2020 - Lesní pedagogika třída IV. A 11. 9. 2020

Lesní pedagogika, jak už název naznačuje, je zážitkový program, který se zaměřuje na výuku o ekosystému lesa přímo v jeho prostředí. Děti mají možnost opustit školní lavice a poznávat les a vztahy v něm všemi smysly. Společně se zapojují do aktivit připravených lesním pedagogem Ing. Martinou Zdiarskou z Městských lesů Chomutov. Ta nám i letos připravila zajímavý program zaměřený na zábavné poznávání lesa a chápání jeho významu pro udržitelné hospodářství a vztahy mezi jednotlivými složkami lesa. Děti se učí spolupracovat, poznávají, že úspěch celé skupiny je založen na práci každého jednotlivce. Další výhodou výuky v lese je, že děti jsou na čerstvém vzduchu, protáhnou si svalstvo celého těla při aktivitách, které jsou hravé, a tak si odnesou poznatky získané nenásilnou formou na základě přímého setkání s přírodou. Bonusem byly pro děti houby, které cestou nacházely a zároveň je i poznávaly. Při závěrečném hodnocení účastníci ocenili aktivity na jednotlivých stanovištích a to, že mohly být s kamarády venku a nemusely sedět ve třídě. Těšíme se na další vycházku do lesa, tentokráte v zimním období.

Mgr. Z. Kořínková tř. uč.

18. 9. 2020 - Vernisáž výstavy „Nezapomeneme“

K 75. výročí konce 2. světové války se 9. září uskutečnila v galerii Lurago vernisáž výstavy „Nezapomeneme“. Cílem organizátorů výstavy bylo připomenout neradostnou součást našich dějin mladé generaci, která má to štěstí a tragické události 2. světové války zná pouze z vyprávění, filmů nebo knížek. Jak toto téma uchopili naši žáci loňské 7.A a 7.B a další mladí tvůrci z Chomutova, si můžete přijít prohlédnout do galerie. Žákyně Adéla.K. a Emílie N. si za své práce převzaly v oblastním kole ocenění. Výstava potrvá do 26. 9. 2020.  

4. 9. 2020 - Letní tábor Mariánská u Jáchymova

V letošním roce jsme uskutečnili letní tábor v prostředí Mariánská u Jáchymova od 11. – 18. 7. 2020. 40 dětí si užívalo soutěžení, zábavné i sportovní aktivity, nechyběla ani stezka odvahy. Dětem jsme zpestřily pobyt o pěší výlet do mincovny v Jáchymově a dále o povídání a ukázku života se psí smečkou Sibiřských husky. Děti měly možnost projet se na tříkolce zapřažené do čtyřspřežení. Domů jsme přijeli všichni v pořádku a už nyní se těšíme na další společný tábor.

 

 

2019/2020

11. 2. 2020 - Stavění modelů ve III. B

Žáci III. B si vyzkoušeli, jaké to je být konstruktérem a stavitelem. Děti sestavovaly různé modely a stavby podle plánku a musím říci, že mě mile překvapily. Práce je velmi bavila, trpělivě hledaly a opravovaly drobné nedostatky, vzájemně si pomáhaly a radily. Téměř všichni stavbu úspěšně dokončili.

Mgr. Petra Radimská

IMG_20200123_122617.jpg

11. 2. 2020 - Asistenční pes

V pátek ( 24.1. ) dopoledne navštívil 3. třídy asistenční pes Spajk se svou cvičitelkou Lenkou Němcovou. Zhlédli jsme prezentaci o nadaci s názvem „ Šťastný pes - Handicap „ kde se věnují  výcviku těchto pejsků pro handicapované lidi, kteří je potřebují. Asistenční psi jsou vycvičeni tak, aby mohli pomáhat všem nemocným lidem.  Spajk se svou cvičitelkou ukazoval např. jak umí otevírat dvířka, sbírat různé předměty, sundávat ponožky a rukavice, ale musel být také  naprosto klidný a poslušný. Také nám předvedl co je Canisterapie . Pejsek napomáhá při sbližování s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty. Je to důvěrník, kamarád a věrný společník. Čas rychle uběhl a tak jsme se museli s pejskem i  s jeho  úžasnou cvičitelkou rozloučit. Děti odměnily Spajka velkým potleskem, pohlazením a  piškotem. Děkujeme tímto Lence Němcové, že k nám s pejskem zavítala a obohatila nás novými informacemi a krásným zážitkem. 

Mgr. Petra Radimská

6. 1. 2020 - Projektový úkol: Vesmír

Žáci 6. ročníku měli za úkol do zeměpisu zmapovat objekty ve Vesmíru a zhostili se toho vskutku velkolepě. Ve dvojicích zpracovali plakáty a mnozí z nich vytvořili i úžasné modely. Všechny práce jsou vystaveny v učebně zeměpisu.

Slunecni_soustava.jpg

17. 12. 2019 - Vánoční těšení čtvrťáků

Od začátku prosince se všechny děti těší hlavně na Vánoce. I žáci čtvrtých tříd si adventní čas užívali. Nejdříve je navštívil sv. Mikuláš s družinou andělů a čertů. V dalším týdnu se vydali do muzea na výstavu Retrohrátky, prohlédli si známý chomutovský betlém pana Fialy, kapli sv. Kateřiny a na vánočních trzích na náměstí ochutnali dobroty i něco nakoupili. Tradiční vánoční zvyky, hra o narození Ježíška i seznámení se se starými řemesly, na ně čekalo na tradičních Staročeských Vánocích U Kaštanu. Teď už jen středeční filmové představení, trocha tvoření při vánočních dílnách, a pak už čekají dva týdny prázdnin. Krásné Vánoce všem!

A. Šustrová, V. Urbanová, M. Soukupová

16. 12. 2019 - Vánoční besídka ve III. B

S dětmi jsme připravili pro rodiče a kamarády odpolední program plný písní, básní, tanců a dobrého občerstvení. Děti se na program poctivě připravily a v naší kuchyňce vyrobily jednohubky zajímavých tvarů a chutí. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Rodiče se též zapojili svým zpěvem. Odměnou byl potlesk, který si děti zasloužily.

Mgr. Radimská

16. 12. 2019 - Vystoupení v Domově pro seniory na Písečné, Chomutov

Třídy III. A a III. B navštívily domov důchodců na Písečné. Děti ze III. B potěšily dědečky a babičky svým pěveckým a hudebním vystoupením. Děti ze III. A si připravily tvořivé dílničky, kde společně s klienty vyráběly vánoční ozdoby a dekorace. Bylo kouzelné sledovat, jak se všichni i přes vysoký věk, snažili a aktivně se do výroby ozdob zapojili. Natírali, obalovali v kokosu, stříhali, zdobili větvičkami. Nakonec je děti ještě obdarovaly připravenými přáníčky. Přáníčka byla moc krásná, každého potěšila. Děkujeme všem paní učitelkám a vychovatelkám, které nám přáníčka společně s dětmi připravily.

Mgr. Radimská

16. 12. 2019 - Domov se zvláštním režimem – Domov harmonie a klidu

V pátek 13. prosince 2019 se v dopoledních hodinách představili žáci naší školy na vánočním vystoupení pro seniory. Představení uvedly žákyně 4. a 5. tříd svým tanečním vystoupením pod vedení p. uč. Linhartové. Poté na řadu přišel pěvecký sbor pod vedením p. uč. Šlaufové. Na závěr si všichni společně zazpívali vánoční koledy. Na pátek 13. to byla úžasná akce, děkujeme všem.

Mgr. Linhartová a Mgr. Šlaufová

IMG_4975.JPG

13. 12. 2019 - Předvánoční Drážďany 2019

Po roční přestávce měli žáci, převážně z 8. a 9. ročníků, možnost opět vyjet na jednodenní exkurzi do Německa. Prohlédli si nejznámější stavby v centru Drážďan a seznámili se s jejich historií. Navštívili jeden z vánočních trhů, kde obdivovali zejména barevnost a propracovanost jednotlivých stánků, které navozují téměř pohádkovou atmosféru. V osobním volnu se mohli věnovat nakupování dárků, návštěvě Muzea hygieny nebo hledání kešek. V odpoledních hodinách se jedna skupina žáků seznámila se sbírkami porcelánu, historickým fyzikálním kabinetem a malířským uměním ve světově proslulé galerii Zwinger. Další dvě skupiny navštívily Skleněnou manufakturu, netradiční továrnu, ve které se montovaly luxusní limuzíny na zakázku pod značkou phaeton a v současné době je to e-golf. Na další rozvoj elektromobility se chce továrna zaměřit i v blízké budoucnosti. Auta vzdálenější budoucnosti představuje Skleněná manufaktura na svých futuristických modelech. Čas vymezený na exkurze rychle uplynul a my jsme pospíchali na domluvené stanoviště autobusu, který nás bezpečně odvezl ke škole.

Mgr. Dagmar Skálová  

12. 12. 2019 - Česko zpívá koledy

Dne 11. 12. v 18h se na několika místech České republiky rozezněly známé vánoční koledy a písně. Naše škola se již tradičně do tohoto předvánočního projektu zapojuje, a tak se ze školního atria linuly tóny koled jako Pásli ovce valaši či Nesem vám noviny. Společně s rodiči a žáky jsme se naladili na vánoční atmosféru a alespoň na chvíli se zastavili v tomto uspěchaném čase. Pro všechny příchozí byl připravený horký čaj z naší školní jídelny, který při chladném počasí přišel zajisté vhod. Nejenom žáci, ale i rodiče a zaměstnanci školy měli možnost napsat si své přání Ježíškovi, které  poté jako ozdobu zavěsili na vánoční stromek,  který jsme společně rozsvítili v průběhu večera. Věřím, že si každý z nás odnesl kousek vánoční nálady a pohody domů. Děkujeme všem, kteří se této krásné akce zúčastnili a těšíme se, že v této tradici budeme společně pokračovat. Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a spousty vyplněných snů a přání pod stromeček.

11. 12. 2019 - Předvánoční chvilka tance a zpěvu

Dne 10. 12. 2019 jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou Merkur. Své připravené vystoupení ukázaly tanečnice z V. a VII. tříd. Po nich na řadu přišli žáci z I. stupně se svým pěveckým sborem. Děkujeme všem za krásný zážitek.

Mgr. J. Šlaufová a Mgr. L. Linhartová

9. 12. 2019  - Nesem vám noviny - vánoční program

Třídy III. A a III. B se zúčastnily programu v prostorách Krušnohorského muzea v krásné přírodě na Lesné. Již při příjezdu nás přivítal zdejší poník, který nám zastoupil cestu. Program zvaný „Nesem vám noviny“, měl dětem připomenout staré vánoční zvyky, které si samy vyzkoušely. Vyráběly ozdoby z přírodních materiálů, zpívaly koledy, prozkoumávaly zdejší peklo nebo zdobily stromeček pro zvířátka. Exkurze byla velmi zajímavá. Co víc si přát? Snad jen lepší počasí.

Tř. uč. Radimská, Kořínková, pí asistentka Heclová

9. 12. 2019 - Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. k nám do školy zavítal Mikuláš s čerty a anděly. Společně pak prošli I. až V. třídy. Čerti zjišťovali, kdo z dětí mám u nich v pekle nějaký ten hřích. Největší hříšníci se museli vykoupit pěknou písničkou a slíbit, že se polepší. Za odměnu jim Mikuláš a andělé nadělili balíček se sladkou odměnou. Poděkování patří žákům třídy IX. A a IX. B, kteří si celou akci pro své mladší spolužáky připravili.

Za třídy IX. A a IX. B Mgr. Jaroslava Čihařová a Mgr. Jana Vildová

4. 12. 2019 - Vystoupení žáků - Chomutovské Vánoce

V úterý 3. 12. se v odpoledních hodinách představili žáci naší školy na vánočním vystoupení „Chomutovské Vánoce“. Představení uvedli žákyně 5. a 7. tříd svým tanečním vystoupením pod vedením p. uč. Linhartové. Pěveckou část, nacvičenou p. uč. Matoškovou, Šourkovou, Šachovou a Radimskou, zahájili prvňáčci čertovskou básní, na kterou navázali zpěvem tématických písní. Na závěr se představily děti z pěveckého sboru p. uč. Šlaufové. Děkujeme všem zúčastněným žákům, rodičům a p. učitelkám, které děti na vystoupení připravovaly.

25. 11. 2019 - Sametová revoluce

Na naší škole bývá zvykem připomínat si důležité historické okamžiky nějakým zajímavým projektem. Protože si naše země připomínala 30. výročí „sametové revoluce“ a pádu komunismu, bylo pro žáky na 15. 11. připraveno projektové vyučování. Žáci v hodinách společenskovědního semináře budovali a zase bourali berlínskou zeď, strhávali ostnaté dráty na hranicích. V zeměpise tvořili mapy tehdy rozděleného světa a porovnávali se současným stavem. Na chemii zkoumali složení slzného plynu. Jaké typy motorů byly v autech 70. a 80. letech, se zas dozvěděli na fyzice. Na hodinách českého jazyka a dějepisu pracovali s obrazovými materiály a myšlenkovými mapami, dokonce došlo i na soudní tribunál. Vyučující tělesné výchovy si pro žáky připravili spartakiádní sestavy. Každá třída si pak vytvořila svazek klíčů, kterým symbolicky odemkla bránu svobody.

25. 11. 2019 - Dávno – nedávno, projektový den 1. stupeň

V neděli 17. listopadu si lidé připomněli 30 let od uplynutí sametové revoluce. Projektovým dnem dne 15. listopadu jsme se zkusili přenést do doby, která byla realitou před třiceti a více lety. Žáci prvního stupně měli možnost seznámit se se základními historickými fakty, kterým byli schopni ve svém věku porozumět. Po nastínění problematiky dané doby se všichni žáci měli možnost seznámit s dobovými předměty. Učitelé vedli se svými žáky diskuze. Ti dále vytvářeli myšlenkové mapy a tvořili výtvarné práce k danému tématu. Velmi zajímavou částí projektu byla procházka mezi historickými stanovišti u tříd. Následná činnost byla zaměřena na hravé trávení volného času v dřívější době. Žáci si zahráli Člověče nezlob se, skákali gumu, házeli céčka a obecně se bavili bez moderních technologií a vymožeností. Snad si každý odnesl nějaké nové zajímavé informace a strávil příjemné dopoledne netradičním učením.

Mgr. Michaela Martínková

25. 11. 2019 - Poděkování za pomoc při charitativní sbírce pro Klokánek

Milí žáci, vážení rodiče,

mnohokrát Vám děkuji za Vaše příspěvky do charitativní sbírky. Ta se i letos díky vám vydařila a mohli jsme tak společně pomoci dětem v Klokánku. Je velmi důležité, zvláště před Vánocemi, myslet na ty, kteří nemají to štěstí a nemohou tyto svátky trávit ve společnosti svých blízkých. A proto děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili. Velký dík patří dětem, rodičům, ale i všem zaměstnancům školy a zvláště pak žákům ze žákovského parlamentu a dobrovolníkům z 9. ročníků, kteří sbírku zorganizovali.

Za žákovský parlament Mgr. Jana Vildová

3. 11. 2019 - Cesta čtvrťáků do pravěku

Ve druhé polovině října se žáci lV. B a lV. C vydali do chomutovského muzea. V rámci doplnění učiva nového předmětu vlastivědy navštívili stálou expozici  „Pravěk Chomutovska“. Poutavé vyprávění průvodců, prohlídka vystavených exponátů i vyplňování pracovních listů výborně doplnilo znalosti získané ve škole. 

V hodinách výtvarné výchovy a praktických činností si děti vyzkoušely své vlastní „jeskynní malby“, vymodelovaly sošky Venuše či mamuta a zhlédly ukázky z filmu Cesta do pravěku. 

Mgr. A. Šustrová, Mgr. V. Urbanová

29. 10. 2019 - Halloweenská stezka odvahy

Ve čtvrtek odpoledne 24. 10. 2019 se naše škola proměnila v hrůzostrašné místo nejrůznějších zoombie strašidel, klaunů, upírů a vlkodlaků. Žáci a žákyně z 9. ročníků si pro své mladší spolužáky z prvního stupně připravili oblíbenou Halloweenskou stezku odvahy. V přípravě kostýmů a líčení se velice vyřádili, což můžete vidět sami na fotografiích. S některými strašidly bychom se nechtěly potkat ani ve dne, natož v přítmí školy doplněné vydlabanými dýněmi, svíčkami, kostlivci a dalšími rekvizitami, které vyrobili naši žáci společně se svými p. vychovatelkami a p. učitelkami výtvarného výchovy. Všem jim za to patří velký dík. Odvážlivé, nebojácné i bojácné děti doprovázeli na jejich cestě žáci a žákyně z 8. B. Závěrečnou tečkou pro všechny děti byla sladká odměna, osvědčení o účasti a hlavně dobrý pocit, že stezku odvahy zvládly. Co říci na závěr? Doufáme, že se všem tato akce líbila a čtvrteční trošku jiné odpoledne si náramně užili. Děkujeme všem žákům, žákyním, p. vychovatelkám a p. učitelkám za jejich pomoc.

Mgr. Jana Vildová a Mgr. Jaroslava Čihařová

25. 10. 2019 - Halloweenské  dopoledne

Žáci VII.B p.uč. Saloňové připravili úžasné dopoledne druháčkům p.uč. Hüblové. Dopolední učení se neslo ve znamení Halloweena. Nechyběly soutěže, kvízy, strašení a na samotný závěr přehlídka masek. Všichni jsme si to moc užili. Díky sedmáci, jste perfektní.

M.Hüblová

3. 11. 2019 - Halloween ve IV. C

Ve třídě IV. C jsme si celé dopoledne vytvořili halloweenskou náladu. Společně jsme se dozvěděli, proč se svátek Halloween slaví, jaké jsou jeho tradice a zvyky. Poté jsme trochu počítali a trochu opakovali vyjmenovaná slova. Ve skupinách děti vyráběly dýně a učili jsme se strašidelnou pohádku. Děti byly šikovné a tak dopoledne rychle utíkalo.  Nakonec jsme si dali nějaké halloweenské dobroty.

Tř. uč. Veronika Urbanová

16. 10. 2019 - Lesní pedagogika III. B

Dne 27. 9. se třída III. B zúčastnila programu zvaného „Lesní pedagogika“. Děti formou her poznávaly rostliny a zvířata našich lesů. Nepříznivé počasí nám nepřálo, díky vytrvalému dešti jsme museli program ukončit o něco dříve. Ale nás to neodradí! Příští rok na jaře se rádi znovu zapojíme.

Tř. uč. Petra Radimská.

25. 9. 2019 - Exkurze V. B, V. C

Žáci V. B a V. C pod vedením p.uč. Mgr. Ilony Křížové a Mgr. Lenky Linhartové uskutečnili dne 20. září 2019, v rámci vyučovacích hodin vlastivědy, návštěvu hlavního města Prahy. Exkurze se týkala prohlídky Pražského hradu – Katedrála sv. Víta, Vladislavský sál, Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Daliborka. Své znalosti z hodin vlastivědy si žáci ještě více prohloubili odborným výkladem průvodkyně a obohatili vlastní prohlídkou historických míst Prahy. Na samotném závěru prohlídky obdržely děti pracovní listy, ve kterých odpovídaly na otázky týkající se Pražského hradu. Jako odměnu za dobře splněné úkoly získaly děti i příslušný certifikát. Exkurze Pražského hradu splnila svůj účel a žáci budou mít i pěknou vzpomínku.

2. 9. 2019 - Zahájení školního roku

 

2018/2019

28. 6. 2019 -FESŤÁČEK - VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

Již počtvrté jsme se letos všichni sešli v závěru školního roku, abychom společně přivítali prázdniny a zároveň svým kamarádům, vyučujícím, rodičům, prarodičům a přátelům předvedli, co jsme se ve škole naučili. Nebylo to ovšem o tom, že umíme číst, psát a počítat. Tentokrát šlo o to ukázat, že jsme prima parta, kamarádi, kteří se nestydí a předvedou se v tom, v čem jsou šikovní. Žáci školy si totiž připravili se svými vyučujícími řadu skupinových i sólových vystoupení. Tradičně patřil dopolední program spolužákům a jednalo se vlastně o jakousi „generálku“ na odpoledne. O úvodní vystoupení se postarala bubenická skupina Oklep, která všechny roztančila a naladila na další část programu. Počasí nám přálo, nespadla ani kapka, zato bylo pořádné vedro. Všichni hledali útočiště ve stínu pod stany a pod korunami stromů, osvěžení bylo k dispozici v podobě kropení od chomutovských hasičů. Celá akce vyvrcholila v odpoledních hodinách, kdy se všichni sešli na školním hřišti. Vystupující předvedli krásná představení, od našich nejmenších až po deváťáky, kteří se se školou rozloučili ve velkém stylu. Nechybělo ani zpestření v podobě ukázky zásahu Hasičského záchranného sboru Chomutov při vyproštění osob z vozidla. Ukázka byla zajímavá nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče. Všichni uvítali možnost občerstvit se nejen vodou v naší školní jídelně, k dispozici byla také krájená zelenina, nanuky, točená limonáda či pečená brambora a kukuřice. Velký dík patří Statutárnímu městu Chomutov, které se finančně podílelo na uspořádání našeho festivalu. Díky této dotaci jsme uhradili pronájem profesionálního podia a ozvučení. Celý den se vydařil, s dětmi i všemi ostatními jsme si festival nadmíru užili a už teď se těšíme na další ročník!

logo_skola_mesto.jpg

28. 6. 2019 - Dravci

28. 6. 2019 - Samba

25. 6. 2019 - Třídní výlet IX.C

Žáci IX.C prožili tři pohodové dny na Klínech v Krušných horách. Během svého pobytu se porozhlédli po okolí této malebné obce. Navštívili vodní nádrž Janov, chatovou oblast a město Most. Jízda tramvají z Litvínova do Mostu a zpět byla pro některé zajímavou zkušeností. Poslední den strávili ve sportovním areálu. Zde si zahráli golf, pod vedením sympatických instruktorů byli zasvěceni do lezení, střílení z luku a kuše. Svoji obratnost a odvahu si prověřili v lanovém parku. Oblíbenou akcí na závěr horkého dne se staly balónkové bitvy, které byly příjemným osvěžením.

Mgr. Skálová Dagmar

5. 6. 2019 - Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčky I. C

Dne 4. 6. 2019 se třída I. C vydala na výpravu do knihovny. Cíl byl jasný - beseda o českých pohádkách. Po krátké procházce nás přivítala velmi milá paní knihovnice a seznámila nás s prostředím knihovny a jejím fungováním. Žáci měli možnost prohlédnout si knihy s různou tématikou a v klidu si v nich něco přečíst. Věřím, že se jim návštěva knihovny líbila a brzy si ji zopakují.

Mgr. Michaela Martínková 

27. 5. 2019 - Školní výlet za Harrym Potterem do Bradavic

8. 5. 2019 - I když jsme měli na začátku dne menší zpoždění, stihli jsme projít celý Westminster se spoustou významných míst (Westminster Abbey, Westminster Cathedral, London Eye, Buckinghamský palác, Houses of Parliament, Trafalgar Square, Národní galerie a další). Dopraveni jsme sem byli metrem, které spousta dětí vyzkoušela poprvé (ale ne naposled). Poté následovala pauza na oběd a nákup prvních suvenýrů. Přestože nás přivítalo typicky anglické počasí, první den jsme si v Londýně všichni užili. Lodním taxi jsme jeli směrem k O2 Aréně, kde nás čekal autobus, který nás převezl na místo srazu s rodinami.

9. 5. 2019 -  Tento den jsme strávili převážně v Oxfordu a celý se nesl v duchu Harryho Pottera. V osm hodin jsme se plni zážitků a dojmů ze svých rodin sešli u autobusu a vydali se na cestu do univerzitního města Oxford. Zajímavostí je, že tato univerzita je tvořena 38 oddělenými kolejemi a ne pouze jednou hlavní budovou, jak je tomu zvykem u českých univerzit. Zde jsme navštívili Christ Church College, kde se mimo jiné natáčely scény právě z Harryho Pottera. Poté následovala prohlídka města, kde jsme měli možnost prohlédnout si další z částí univerzity. Po obědě jsme se přesunuli do produkčního studia Warner Bros, kde jsme všichni podlehli kouzlu filmové magie. Už jen při pouhém vstupu do vestibulu byl každý uchvácen plakáty a replikami z filmů, tohle nadšení jen stoupalo. Ve studiu jsme strávili téměř tři hodiny a mnozí z nás by se zde klidně zdrželi i déle. Pro všechny to byl zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat.

10. 5. 2019  poslední den jsme opět strávili v Londýně. Nechybělo ani focení u nultého poledníku, návštěva parku a pohled na Royal Naval College, kde se točila scéna z filmu Thor 2. Poté jsme se vlakem přesunuli do City of London, kde jsme zhlédli The Shard, nejvyšší budovu Londýna, London Bridge i The Monument, Tower of London a prošli jsme si bitevní loď HMS Belfast. Dále jsme zhlédli divadlo The Globe, které založil William Shakespeare. Následně jsme přes Millennium Bridge (který Smrtijedi z Harryho Pottera nezničili doopravdy) přešli k St Paul's Cathedral. Poté jsme se vydali na nákupy do Oxford Street a pak rovnou trajektem domů. Dětem se náš výlet velmi líbil.

22. 5. 2019 - Klub zábavné logiky a deskových her

Na naší škole se od ledna 2019 rozběhl v rámci projektu OP VVV „Klub zábavné logiky a deskových her, ve kterém si žáci měli možnost zábavnou formou procvičit a rozvíjet své logické myšlení.

Na schůzkách žáci se seznámili s hraním piškvorek, strategických her, logických rébusů a her např. monopolů, dostihů a sázek, ubongo, scrable, kamionem po světě, cestujeme po hradech a zámcích a dalších karetních a deskových her.

Pod vedením Mgr. Lenky Linhartové a Mgr. Dagmar Sochorové se setkávaly každé úterý od 13h do 14,30h dvě skupiny po osmi žácích. Jedna skupina byla tvořena žáky 4. C a druhá skupina žáky 5. B a 4. C.

Tento klub letos nekončí, příští rok v říjnu se opět otevře pro další zájemce.

28. 2. 2019 - Tonda Obal na cestách v I. B

Dne 11. února 2019 se na naší škole uskutečnil výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách společnosti EKO-KOM. Cílem tohoto programu bylo podpořit u žáků vědomí odpovědnosti za životní prostředí a uvědomění si důležitosti třídění odpadů.
Při besedě nezůstalo pouze u třídění odpadu, ale dozvěděli jsme se mnoho užitečných i nových informací o recyklaci – opětovnému využití odpadů jako surovin pro výrobky z recyklovaných materiálů. Překvapením pro mnoho žáků bylo, že se z vytříděného plastového odpadu dá vyrobit například materiál pro výrobu laviček na hřišti, tobogánů v bazénu, výplní do bund, spacáků a mnoho dalšího.

Mgr. Michaela Martínková

14. 2. 2019 - Výstava žákovských prací

Výstavka představuje výtvarné práce žáků, které vznikly převážně v tomto školním roce. V hodinách výtvarné výchovy jsme se, kromě jiných témat, zaměřili i na 100. výročí vzniku naší republiky. V souvislosti s tímto tématem žáci vytvořili například několik zajímavých portrétů prezidentů. Věnovali jsme se i významným událostem, které se staly v letech s magickou osmičkou na konci. Na obrázcích je zachycena také proměna ročních období a zážitky žáků spojené s pozorováním vnějšího světa. Nejedná se o tematický ucelenou výstavku. Je to pouze výseč z celkové tvorby našich žáků v kresbě, malbě, v koláži a některých grafických technikách. Výstavku připravili žáci v rámci předmětu výtvarné činnosti.                    

Mgr. Dagmar Skálová

7. 1. 2019 - Vánoční besídka tříd I. B a VI. B

Bylo to velmi hezké a milé setkání.

7. 1. 2019 - Pátek Tři králové

Prvňáci spojili pracovní činnosti s trochou historie.

17. 12. 2018 - Zámek Libochovice

Ve čtvrtek 29.11.2018 jsme se vydaly třídy II.A, IV.A, IV.B, IV.C. V.B a V.C na zámek Libochovice, kde pro nás byla připravena pohádka „ Když v pekle sněžilo“. Naším úkolem bylo nejenom poslouchat příběh o nebi a pekle, ale také splnit tři úkoly a hlavně vyhnat z pekla zlého skřítka Zmatka. Jak se nám to podařilo si můžete přečíst:

Jednoho mrazivého dne jsme s naší třídou vyrazili na zámek Libochovice. Na zámku nás přivítal čert Šup, díky kterému jsme brzy zjistili, že v pekle zavládl Zmatek. Abychom odhalili, co se přesně stalo, navštívili jsem v nebi svatého Petra. Ten nám dal dopis, který jsem dokázali přečíst pouze u kouzelného zrcadla. Také jsme museli jít do pekelné hospody, kde jsme si zahráli o první pekelný uhlík. Díky nejvyšší kartě –žolík- jsme vyhráli a získali první uhlík pro Lucifera. Mlhou jsme prošli do pekelné kuchyně, kde jsme čertově kuchařce poradili, co dobrého se vaří v našem světě a získali uhlík druhý. Chodbou jsme prošli k andílkovi, kterému jsme pomohli vyřešit hádanky. Za odměnu jsme dostali třetí uhlík. Všechny tři uhlíky jsme odnesli Luciferovi, který díky nim zapálil uhaslý oheň a vyhnal Zmatka zpátky do temnot. Lucifer nás za to obdaroval čokoládovými mincemi. Na památku jsme si mohli koupit vánoční ozdobičky a pak jsme vyrazili zase domů.

Šárka Adamcová IV.A

14. 12. 2018 - Exkurze v porcelánce

Dne 11.12.2018 měla třída IX.C možnost seznámit se s výrobou porcelánu v Klášterci nad Ohří. Nejdříve se žáci dozvěděli základní fakta o historii výroby porcelánu ve světě, v Evropě i v samotném Klášterci nad Ohří. V provozu poznali jednotlivé výrobní fáze i konečný výpal. Ochotní zaměstnanci a také naši průvodci byli velmi vstřícní a vše žákům trpělivě vysvětlovali. V tvořivé dílně si žáci vlastnoručně vyzkoušeli dekorování porcelánu. Po exkurzi zbyl ještě čas nasát předvánoční atmosféru procházkou v zámeckém parku.

Exkurze se nám všem moc líbila a přejeme zaměstnancům, aby jejich porcelán dělal radost stále více zákazníkům u nás i ve světě.

Mgr. Dagmar Skálová                                                  

14. 12. 2018 - Krušnohorské Vánoce v horském areálu Lesná

1.A, 1.B a 1.C

Dne 12.12. se vydaly spojené 1. třídy autobusem do zasněžených hor. Cíl byl jasný – prožít atmosféru Vánoc v tradičním duchu Krušnohorských zvyků. Po cestě, s přibývající nadmořskou výškou, přibývaly centimetry sněhu. V areálu Lesná jsme již vystupovali do pohádkově zasněžené krajiny. Prvňáčci se hned vrhli do peřin nadýchaného prašanu a obdivovali obrovské rampouchy.

Vánoční program probíhal nejprve venku u vyřezávaného betlému. Žáci se seznámili s postavami a příběhem o zrození Ježíška. Následně jsme se odebrali do pekla, kde již všichni čerti spali a znovu se probudí až 5. prosince příštího roku. Obdivovali jsme dřevěné sochy čertů a zahráli si pár čertích her. Další cesta vedla už do vytápěné světničky. Zde si žáci vyrobili svíčku z voskového plátu, vlastní dřevěný betlém a lodičku ze skořápky vlašského ořechu. Seznámili se se štědrovečerní tabulí tak, jak vypadala před sto lety a dozvěděli se spoustu nových informací.  

Závěrem výletu na nás čekal oběd v místní restauraci. Po obědě chvilka odpočinku pro plná bříška a už jsme se mohli vrátit z výletu zpět do školy. Myslím, že máme na co vzpomínat.

Mgr. Michaela Martínková

10. 12. 2015 - Mikulášská nadílka

Dne 5. prosince navštívil žáky 1. stupně Mikuláš s čerty i andělským doprovodem a potěšil je nadílkou. Děti předvedly, jak jsou šikovné. Každá třída měla pro udobření čertů za občasné zlobení připravenou písničku nebo básničku. I v šatnách a ve vestibulu naší školy se čerti s anděly zabydleli. Žáci se mohli po nadílce seznámit s peklem a skončit přímo v nebi, kde byli odměněni andělíčkem, který bude celý rok dohlížet na jejich chování. Mikuláš se za rok vrátí a vše zkontroluje.

Mgr. Dagmar Skálová

1. 11. 2018 - Halloween ve II. B

Celé dopoledne se neslo ve strašidelném duchu. Připomněli jsme si tradice a zvyky na Halloween, řekli jsme si, jak se památka zesnulých slaví v Čechách. Také jsme se učili trochu anglicky a zpívali jsme písničky o strašidlech. Děti vyráběly strašidelnou mumii, vystříhávaly netopýry a vydlabávaly dýně. Dopoledne nám rychle uběhlo, děti byly velmi šikovné a tak jsme stihli vše, co jsme si naplánovali.

tř. uč. Petra Radimská

31. 10. 2018 - Pohádka na předpis - třídy I.A, I.B a I.Ctřídy I.A, I.B a I.C

Dne 18.10. žáci prvních ročníků navštívili Městské divadlo v Mostě, kde zhlédli autorskou pohádku o tom, co všechno se dá zažít při návštěvě u pana doktora. Viděli jsme divadelní ztvárnění částí několika klasických pohádek. Léčilo se hudbou a smíchem.

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Projektový den – prevence rizikového chování (třídy I. A, I.B a I.C)

Bezpečně vždy a všude – tak znělo heslo, které nás provedlo projektovým dnem zaměřeným na bezpečnost chování v běžných životních situacích. Dne 16.10. bylo pro žáky připraveno několik stanovišť, na kterých jsme se seznámili s technickým vybavením složek integrovaného záchranného systému ČR. Následoval program ve třídě, kdy si žáci vyzkoušeli modelové situace chování v rizikových situacích. Díky interaktivní tabuli jsme si ukázali možnosti řešení nečekaně vzniklých událostí. Žáci prvních ročníků si osvojili telefonní čísla na záchranné složky a výtvarně ztvárnili danou tématiku.

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Ukázkové hodiny MINIHÁZENÉ

Dne 15.10. se žáci I.C v rámci hodiny tělesné výchovy seznámili se základy této sportovní hry. Žáci si vyzkoušeli střelbu na bránu a v družstvech si zasoutěžili. Komu se tento sport zalíbil, může dále své schopnosti rozvíjet v městské sportovní hale.

MINI ŽÁCI A PŘÍPRAVKA (2008 A MLADŠÍ)

Pondělí - 16:00 - 17:30

Středa - 15:30 - 17:00

Oba tréninky jsou v Městské sportovní hale v Chomutově (ul. Mánesova 4980.)

Mgr. Michaela Martínková

31. 10. 2018 - Projektový den ve II. B

Projekt s názvem „Bezpečně vždy a všude“ zaujal i naše druháčky. Celé dopoledne jsme se věnovali prevenci bezpečného chování nejen v dopravě, ale i v různých nebezpečných situacích, které mohou potkat každého z nás. Na hřišti se děti dozvěděly mnoho zajímavého od hasičů a policistů, kteří dětem předváděli praktické ukázky 1. pomoci. Nejvíce děti zaujala hasičská auta včetně jejich vybavení. Děti si mohly vyzkoušet dýchací masky nebo jak se sedí v kabině za volantem .

Ve třídě dále zhlédly poučná videa o kterých jsme diskutovali a na závěr měli žáci za úkol namalovat panáčka z dopravních značek, které si zapamatovali. Věřím, že získané dovednosti zvládnou žáci využít i v běžném životě a budou se chovat tak, aby neohrožovali život svůj i druhých lidí.

Tř. uč. Radimská

15. 10. 2018 - Výuka v lese

Stejně jako v loňském roce se třída II. B zúčastnila zajímavé výuky v lese. Vše proběhlo pod vedením zkušené Martiny Zdiarské, která každoročně připravuje pestrý výukový program pro děti různého věku. Děti plnily úkoly, hrály různé hry a dozvěděly se mnoho zajímavého o lesních zvířatech. Počasí nám velmi přálo, lesem prosvítaly podzimní hřejivé sluneční paprsky. Prošlapali jsme lesní cestičky křížem krážem, z kopce do kopce, a tak není divu, že některé děti trošku bolely nožičky. Ale i přesto není nad to, pobývat na čerstvém vzduchu, než jen stále sedět ve školních lavicích.

Tř. uč. Petra Radimská

 

10. 10. 2018 - Poděkování

I v letošním školním roce budou dívky z 8. ročníků v rámci praktických činností vařit. Třída VIII. C bude sladěna do růžových zástěr, které jim ušila naše paní sekretářka Katrin Holečková. Jak jim to sluší, můžete vidět na přiložené fotografii. Touto cestou jí děkuji a dívkám přeji, ať se jim v nových zástěrách dobře vaří a uvařené dobroty jim chutnají.

Mgr. Jana Vildová

 

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů